High we exalt Thee, realm of the free

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
High We Exalt Thee, Realm of the Free

"High We Exalt Thee, Realm of the Free" is het volkslied van Sierra Leone. Het lied is geschreven door Clifford Nelson Fyle en gecomponeerd door John Akar. Het bestaat uit drie verzen, elk eindigend met de zin Land that we love, our Sierra Leone ("Land dat we liefhebben, ons Sierra Leone"). Het werd in 1961 als volkslied aangenomen toen het land onafhankelijk werd, ter vervanging van "God Save The Queen". De grondwet van Sierra Leone uit 1991 maakt het de verantwoordelijkheid van elke burger van Sierra Leone om "zijn idealen en instellingen te respecteren", inclusief het volkslied.

Tekst[bewerken | brontekst bewerken]

De oorspronkelijke Engelstalige versie is links, een Nederlandse vertaling is rechts.

High we exalt thee, realm of the free;
Great is the love we have for thee;
Firmly united ever we stand,
Singing thy praise, O native land.
We raise up our hearts and our voices on high,
The hills and the valleys re-echo our cry;
Blessing and peace be ever thine own,
Land that we love, our Sierra Leone.

Hoog verhogen wij u, rijk van de vrije;
Groot is de liefde die we voor u hebben;
Stevig verenigd als we staan,
Zing uw lof, o geboorteland.
We verheffen ons hart en onze stemmen omhoog,
De heuvels en valleien weerkaatsen onze roep;
Zegen en vrede zij de uwe,
Land waar we van houden, ons Sierra Leone.

One with a faith that wisdom inspires,
One with a zeal that never tires;
Ever we seek to honour thy name,
Ours is the labour, thine the fame.
We pray that no harm on thy children may fall,
That blessing and peace may descend on us all;
So may we serve thee ever alone,
Land that we love, our Sierra Leone.

Een met een geloof dat wijsheid inspireert,
Een met een ijver die nooit moe wordt;
Ooit proberen we uw naam te eren,
Het onze is het werk, het uwe de roem.
We bidden dat uw kinderen geen kwaad mogen doen,
Die zegen en vrede mogen over ons allemaal neerdalen;
Dus mogen we u ooit alleen dienen,
Land waar we van houden, ons Sierra Leone.

Knowledge and truth our forefathers spread,
Mighty the nations whom they led;
Mighty they made thee, so too may we
Show forth the good that is ever in thee.
We pledge our devotion, our strength and our might,
Thy cause to defend and to stand for thy right;
All that we have be ever thine own,
Land that we love, our Sierra Leone.

Kennis en waarheid die onze voorvaderen verspreiden,
Machtig de naties die zij leidden;
Machtig hebben ze u gemaakt, zo ook kunnen wij
Toon het goede dat ooit in u is.
We beloven onze toewijding, onze kracht en onze macht,
Uw reden om uw recht te verdedigen en op te komen;
Alles wat we hebben is ooit van jou,
Land waar we van houden, ons Sierra Leone.