Hobby Computer Club

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
HCC
Eerste logo van HCC (1977)
Eerste logo van HCC (1977)
Ontstaansdatum 27 april 1977
Oprichter Dick Barnhoorn
Activiteiten bijeenkomsten etc.
Hoofdkantoor Haarlem
Land Nederland
Website www.hcc.nl

De Hobby Computer Club (HCC) is een Nederlandse computer-hobby-vereniging. Zij is op 27 april 1977 opgericht. De statutaire naam is sinds enkele jaren HCC.[1]

Geschiedenis[bewerken]

De Hobby Computer Club was een initiatief van Dick Barnhoorn in Leidschendam die dit idee publiceerde in een ingezonden brief in Computable, Automatisering Gids, Radio Elektronica en Radio Bulletin. Naar aanleiding van de reacties die daar op kwamen, vergaderden kort daarna 4 personen in Leiden, namelijk Dick, Gerrit Slot, Jaap van Duffelen en Rob van Spaandonk, die ter plekke besloten een vereniging op te richten. De club was geïnspireerd door de activiteiten van de Amateur Computer Club (ACC) opgericht door Mike Lord in Engeland in 1973 (en dus niet geïnspireerd op de legendarische bijeenkomsten van de Homebrew Computer Club die in Silicon Valley sinds maart 1975 gehouden werden, zoals soms wordt gedacht). Het eerste logo van de HCC was zelfs een aangepaste kopie van het logo van de ACC. Het eerste woord in de naam (hobby) was in die tijd populair en duidde op een activiteit uit liefhebberij.

De eerste Nederlandse HCC-leden waren enthousiaste technici die thuis reeds bezig waren om zelf uit losse onderdelen iets te bouwen dat in essentie een computer was, al zouden we heden ten dage die zelfgebouwde apparaten nauwelijks als computer herkennen. Meestal hadden ze slechts een handvol lampjes als uitvoerorgaan en een rij schakelaars als invoerorgaan (net zoals de Altair 8800). Soms gebruikte men een omgebouwde telex of een beeldschermterminal (een stukje elektronica met toetsenbord en een omgebouwde tv als scherm, dat dezelfde functie als een telex vervulde maar goedkoper was), alhoewel deze laatste toen nog erg zeldzaam was. Omdat er in die tijd nauwelijks boeken of tijdschriften over het bouwen van een eigen computer waren kwam men vaak in huiskamers van leden bij elkaar om ideeën, stukjes elektronica of programmatuur uit te wisselen. Men gaf een eenvoudig blaadje uit, de Hobby Computer Club Nieuwsbrief. Het eerste nummer kwam uit in juli 1977 en bestond uit slechts drie velletjes A4, aan elkaar geniet tot een boekje in A5-formaat. Het vermeldde een bijeenkomst in het elektrotechniekgebouw van de T.H. Delft. Op dat moment had de HCC 12 leden.

1978[bewerken]

Op donderdag 23 t/m 27 maart 1978 werd er in de Jaarbeurs in Utrecht een beurs gehouden voor modelspoorhobbyisten en andere technische hobby's: Techniek In Vrije Tijd. Dat was de tweede openbare manifestatie van de HCC, en betekende gelijk de doorbraak. De HCC groeide daarna als kool; in een maand tijd nam het aantal leden toe van 200 tot 1000. Op zaterdag 18 november 1978 vond de tweede HCC microcomputerdag plaats in het transitorium in de Uithof, Heidelberglaan 2, in Utrecht. Een belangrijk doel daarvan was vooral een overzicht te krijgen van waar iedereen mee bezig was, maar ook de verkoop van onderdelen, van de eerste computertijdschriften zoals Byte en Creative Computing, en van boeken en datasheets (documentatie van onderdelen) was belangrijk. Het leidde tot de traditie van de HCC-dagen, die decennialang toonaangevend waren in de Nederlandse computerscene.

1979 en later[bewerken]

Een jaar later werd deze bijeenkomst gehouden in het Turfschip van Breda. In mei 1979 kregen alle leden een complete ledenlijst toegezonden met de namen en adressen van alle leden en gegevens over het type computer waarmee thuis gewerkt werd, het gebruikte opslagmedium en het gebruiksdoel van de computer. Het doel van de HCC was immers om mensen met interesse om zelf een computer te bouwen bij elkaar te brengen!

Een honderdtal verschillende systemen was onder de meer dan 2000 leden in gebruik. Het primaire opslagmedium was veelal een audiocassette, slechts een enkeling gebruikte al een floppydiskdrive. Sommigen werkten zelfs nog met ponsband.

Een toen nog heel gebruikelijke manier om een zelfgebouwde computer op te starten was om met behulp van rijen schakelaartjes en een drukknopje handmatig een tiental geheugenlocaties te vullen met een bootloader. Vervolgens startte men dan dit piepkleine programma, dat hopelijk het eigenlijke besturingssysteem van cassette of ponsband las en in het geheugen plaatste. "Hopelijk", omdat het "intoggelen" (zoals dit proces genoemd werd) van het bootprogramma een zeer nauwkeurig en ingewikkeld proces was dat uiterste concentratie vereiste. De minste fout daarbij leidde tot het falen van het programma. Het is dan ook niet gek dat men veel moeite deed het bootprogramma tot het uiterste te verkleinen. Het daarmee geladen besturingssysteem kon dan worden uitgevoerd en als alles goed gegaan was, had men de beschikking over een monitor, een programma waarmee men via de terminal het geheugen van de computer kon manipuleren en daarin kleine machinetaal programma's kon plaatsen en uitvoeren. Ook populair was het gebruik van een variant van Tiny BASIC, een BASIC-interpreter die ongeveer 4 kilobyte groot was. Het voordeel daarvan ten opzichte van machinetaalprogramma's was dat als men een fout maakte, men alleen een foutmelding kreeg en kon doorwerken. Bij een fout in een machinetaalprogramma werd vaak het geheugen van de computer gewist en kon men opnieuw beginnen.

Populaire semi-zelfbouwsystemen waren het AMI-COS- en het SWTPC-systeem, maar ook populair waren de MOS Technology KIM-1 en het voor ingenieurs bedoelde microprocessorontwikkelingssysteem van Motorola, de MEK6800D2, met de beroemde Motorola 6800-processor. Maar ook het door HCC-lid Henk van Kampen zelf ontwikkelde, op de MOS 6502 gebaseerde HEVAK-systeem, waarvan schemadelen in de HCC-nieuwsbrief werden gepubliceerd en dat door leden daardoor nagebouwd kon worden, was populair. Een ander soortgelijk systeem was het MANNIK-systeem, gebaseerd op de busstructuur van de al eerder genoemde MEK6800D2. Dit was een modulair systeem en er waren al losse printplaatjes voor te koop, wat de zelfbouw al behoorlijk vereenvoudigde.

Al gauw had de HCC overal in het land afdelingen waar mensen één keer in de maand bij elkaar kwamen om hun laatste knutsels te tonen en om zelfgemaakte software aan anderen weg te geven.

2000 tot heden[bewerken]

Jaarlijks werden de HCC-dagen gehouden, meestal in de Jaarbeurs in Utrecht. De opkomst was in de gouden dagen vaak zo massaal dat rond Utrecht speciale verkeersmaatregelen genomen moest worden om de toestroom te regelen. Ruim 110.000 mensen bezochten dan een van de drie HCC-dagen. De leden kregen gratis entreekaarten die met het magazine werden meegestuurd. Het aanvankelijke commerciële succes leidde tot het instellen van een organisatie van bedrijven die jaarlijks een Multi Media Event in de Jaarbeurs organiseerde waarvan de bijeenkomst van HCC-leden een centraal deel uitmaakt.

De bijeenkomst in 2010 was door de HME afgelast[2] omdat er te weinig belangstelling van commerciële bedrijven was om het evenement rendabel te doen zijn. Doordat de vereniging HCC zich bij de jaarbeurs verplicht had tot het houden van een bijeenkomst. is zonder de commerciële partners een alternatieve bijeenkomst onder de naam HCC!digital georganiseerd. Ondanks een korte voorbereidingsperiode en geringe publiciteit is in 2010 een bezoekersaantal van 10.000 mensen, leden en niet-leden, geteld. Dit was de laatste keer dat HCC een evenement in de Jaarbeurs heeft georganiseerd.

Tegenwoordig vinden er nog tweejaarlijks kleinschalige beurzen plaats in Bilthoven onder de vlag van Compusers, een actief onderdeel binnen de vereniging HCC.

Door de vergrijzing en het dalende ledenaantal zijn er niet in elke regio meer maandelijks bijeenkomsten. Zo zijn regio-afdelingen HCC Vlaanderen,[3] Amsterdam, en nog een aantal niet meer actief. In de meeste regio's worden regelmatig (tweewekelijks en/of maandelijks) bijeenkomsten gehouden door regionale afdelingen. Daar kunnen de leden die een gemeenschappelijke interesse hebben, elkaar treffen in Interessegroepen. De nadruk ligt niet meer op zelfbouw, maar vooral op het elkaar ondersteunen en de kennisuitwisseling bij het gebruik van digitale media.

In 2013 werd een "meldpunt voor onveilige websites" opgezet. Inmiddels is dit meldpunt opgeheven.[4]

In 2015 werd HCC getroffen door een groot datalek, waarbij de gegevens van honderden, mogelijk duizenden leden op straat kwamen te liggen.[5] Het lek ontstond door het gebruik van een verouderde Joomla-website van de Seniorenacademie, een onderdeel van de vereniging HCC. HCC loste de problemen op en in 2016 kwam er ook een nieuwe website die up-to-date is.

Tegenwoordig is het ledenaantal teruggelopen naar minder dan 50.000, veelal oudere leden die elkaar helpen met computerproblemen. Als directe concurrent wordt vaak SeniorWeb genoemd.

PC-Active[bewerken]

In 2013 heeft HCC het computerblad PC-Active uit de failliete inboedel van HUB uitgevers opgekocht.[6]. Door PC-Active abonnees 'over' te zetten naar HCC-leden nam het ledenaantal van HCC voor een korte periode toe. De woede bij veel leden na de contributieverhoging van meer dan 50% deed het aantal leden verder dalen.[7]. PC-Active is nu het verenigingsblad van HCC en het grootste computertijdschrift van de Benelux.

Externe links[bewerken]