Hoge Raad voor de Justitie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is een Belgische overheidsinstantie welke op 1 maart 1999 werd opgericht in een poging om het vertrouwen van de burger in Belgische justitie te verbeteren na de Dutroux-affaire.

De HRJ bezit een algemene vergadering die 44 leden en 65 opvolgers (109 benoemingen) telt. De leden worden om de vier jaar gekozen. 22 magistraten worden verkozen door de voltallige Belgische magistratuur. 22 niet-magistraten worden aangeduid door de Senaat met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Leden kunnen zich na een eerste mandaat één keer herverkiesbaar stellen. 22 leden zijn Nederlandstalig, 22 leden zijn Franstaligen, enkele onder hen zijn eveneens Duitstalig.

Uit de algemene vergadering worden vier bureauleden verkozen met een coördinerende rol. Elk bureaulid is één jaar lang ook voorzitter van de HRJ. Het bureau in de periode van het vijfde mandaat van 2016 tot 2020 bestaat uit (in volgorde van voorzitterschap) Christian Denoyelle, rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Magali Clavie, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het ressort van het hof van beroep te Brussel, de Nederlandstalige advocaat Joris Lagrou en de Franstalige advocate Vanessa de Francquen.

De opdracht is drieërlei:

  • Externe controle uitoefenen op de werking van de justitie, onder meer via de klachtenbehandeling;
  • Adviezen verstrekken voor een betere werking van justitie;
  • "Objectieve benoemingen" en gepaste opleidingen van het personeel.

De organisatie van de raad is vastgelegd in artikel 151 van de Belgische Grondwet.

Leden van de Raad[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof