Huis te Overasselt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Huis te Overasselt
De vermoedelijke locatie van het Huis te Overasselt
Locatie Overasselt
Algemeen
Kasteeltype havezate
Gebouwd in 17e eeuw?
Gesloopt in 1672

Het Huis te Overasselt was een kasteel of havezate in het gelijknamige Nederlandse dorp Overasselt, provincie Gelderland.

Het is onbekend wanneer het kasteel is gebouwd. Wellicht is het voortgekomen uit de goederen van een van de abdijen die in Overasselt veel bezittingen hadden: vanaf de 17e eeuw kwamen deze goederen in bezit van lokale heren die er vervolgens een adellijk huis bouwden. De oudste vermelding van het Huis te Overasselt dateert ook pas uit de 17e eeuw als het wordt genoemd in de leenboeken van Gelre.

Het huis is in ieder geval op 1 mei 1672 in brand gestoken door Franse troepen. Vijf jaar later droeg de eigenaar Johan van der Moelen de havezate Overasselt, samen met Sleeburg en Schoonenburg, op aan de Staten van Gelre, die het hem direct weer in leen teruggaven. Het afgebrande huis zal overigens niet meer zijn herbouwd.

In 1721 werd Schoonenburg bij een erfenis afgesplitst van het eigendom van het Huis te Overasselt. In de 19e eeuw waren de gronden in bezit van A.C.W. Munter, die ook Sleeburg in handen had.

Bij de havezate hoorden tevens enkele boerderijen: Duyfhuis, de Bakelaar en de Meulenberg. Ook het recht op een veer naar Grave viel onder het Huis te Overasselt.

De locatie van het kasteel is onduidelijk. Doorgaans wordt het huis gesitueerd aan de oostzijde van de Hervormde kerk, waar een kadastrale kaart uit 1820 nog een restant van een gracht toont.