Hulp bij aangifte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Entree belastingdienst in Apeldoorn

Hulp bij aangifte (als acroniem HUBA) omvat een dienst van de Nederlandse Belastingdienst. Het is de gangbare term voor het assisteren van burgers bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Deze hulpverlening wordt geboden door:

 • de regionale kantoren van de Belastingdienst zelf;
 • bibliotheken en bureaus voor maatschappelijk werk;

en daarnaast door vrijwilligers van verschillende particuliere organisaties, zoals:

 • vakbonden;
 • bonden en verenigingen voor speciale doelgroepen (zoals ouderenbonden Unie KBO, PCOB en ANBO en patiëntenorganisatie ANGO).

Burgers met complexere vragen over de belastingen en toeslagen kunnen het hele jaar door in hun buurt terecht bij sociaal raadslieden. Maar men kan ook met de aangifte voor de inkomstenbelasting geholpen worden door commerciële bedrijven (administratiekantoren, etc.)

Het doen van aangifte wordt sterk vereenvoudigd door de vooraf ingevulde aangifte (VIA) van de Belastingdienst.[1]

HUBA Belastingdienst[bewerken | brontekst bewerken]

Het invullen van een aangifte

De veruit bekendste hulp wordt geleverd via een afspraak met BelastingTelefoon. Men kan dan op afspaak bij zijn regionaal belastingkantoor hulp krijgen. Deze hulp is gratis en vindt voor het voorgaande jaar in de maanden maart en april plaats, wanneer de belastingaangifte moet worden gedaan, in het belastingkantoor of op soms een andere locatie. Deze hulp wordt gegeven door studenten van bijvoorbeeld een hogeschool maar ook met eigen mensen van de belastingdienst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot vijf jaren terug hulp te krijgen de zogenaamde na-HUBA. Deze hulp loopt na april door. Indien noodzakelijk wordt in bepaalde gevallen ook aan huis hulp aangeboden.

Iemand komt alleen voor hulp in aanmerking met een inkomen lager dan het toetsingsinkomen voor de zorgtoeslag. Samen met de HUBA-partners voorziet de HUBA in hulp voor belastingplichtigen bij het invullen van hun belastingaangifte voor de inkomstenbelasting en het aanvragen van de toeslagen. De HUBA verzorgt aangiften voor inkomsten die vallen in box 1 en box 3. Mensen met inkomsten die in box 2 vallen worden voor het invullen naar een accountant of professionele belastingconsulent verwezen, omdat het vaststellen van het inkomen uit aanmerkelijk belang van een eigen onderneming in het algemeen niet door de vrijwilligers kan worden gedaan.

Hulp via Twitter en Facebook[bewerken | brontekst bewerken]

Na een proef op Twitter in 2011 startte de Belastingdienst maandag 14 januari 2012 met @BDaangifte formeel ook langs deze weg de hulp bij vragen over de aangifte.[2][3] Voor toeslagen was @BDtoesl2012 in gebruik. Het Twitteraccount van de belastingdienst had per 14 januari 2013 12.00 uur gelijk al 3.684 volgers. De Belastingdienst maakte wel een voorbehoud: hoewel het team al bereikbaar was, adviseerde de Belastingdienst mensen om toch vooral pas in maart aangifte te doen en dan met de vooraf ingevulde aangifte. Dan hoefden de belastingplichtigen namelijk de gegevens alleen nog maar te controleren. Dat voorkwam volgens de Belastingdienst vragen en fouten, zoals verkeerde of vergeten bedragen. De twee accounts waren bereikbaar tot en met 31 maart.

Het webcareteam van de Belastingdienst biedt na deze datum online hulp over belastingen en toeslagen via @Belastingdienst. Naast vragen over deze onderwerpen worden hier ook vragen over reizigersbagage en het werken bij de Belastingdienst beantwoord. Er kunnen alleen algemene vragen worden gesteld, vertrouwelijke gegevens worden niet verstrekt. Er worden van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, slechts algemene antwoorden gegeven en geen fiscale adviezen gegeven.

Ook via Facebook kan hulp worden gezocht bij de Belastingdienst.[4]

HUBA Partners[bewerken | brontekst bewerken]

De Belastingdienst heeft een samenwerkingsrelatie met bibliotheken en belangenorganisaties.[5] Deze HUBA-partners zijn organisaties zoals vakbonden, ouderenbonden en anderen.[6] In 2017 werd ook in 88 bibliotheken ingevuld, verspreid over het land. Het doel was in 2018 om op 150 locaties spreekuren voor belastingaangifte te hebben, zodat meer mensen dichter bij hun woonplaats ondersteuning krijgen. De spreekuren zijn een van de pijlers uit het convenant dat de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek in 2016 sloten.[7] De Belastingdienst:

 • stelt informatie beschikbaar;
 • werkt mee bij het samenstellen van fiscale teksten;
 • adviseert bij het samenstellen en het ontwikkelen van opleidingsmateriaal.

De Belastingdienst doet dit omdat met deze organisaties meer mensen worden bereikt, die moeite hebben met het invullen van hun aangifte en voor wie het laten invullen door een commerciële organisatie een drempel is. Ook heeft de Belastingdienst belang bij een goede kwaliteit van de invulservice. Hoe deskundiger de invuller, hoe minder dit leidt tot correcties door de Belastingdienst. De Belastingdienst is overigens niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de invulservice van de organisaties.

Tot en met de aangifte over 2013 was het nog mogelijk via de HUBA-partners de aangiften over voorgaande jaren en de aanvragen van toeslagen te versturen met de elektronische handtekening. (Voor leden die problemen hadden met het aanvragen van de DigiD - veelal ouderen - was dat een uitkomst.) De ervaring heeft nog geleerd dat bepaalde problemen bij de Belastingdienst daardoor niet werden ervaren bij aangiften die door middel van de elektronische handtekening werden verzorgd. Er is nu voor de HUBA-partners ook eHerkenning ter vervanging voor de DigiD ontwikkeld.

HUBA-partners: Omvang dienstverlening[bewerken | brontekst bewerken]

Het invullen gebeurt meestal op afspraak. In de invulperiode (gewoonlijk maart en april) zal dat bij een van de invul-locaties zijn, waar grootschalig wordt ingevuld. Daarbuiten en in de nazorg worden leden individueel geholpen, zo nodig ook bij het aanvragen van de toeslagen. De service omvat ook hulp in het vervolgtraject, indien de Belastingdienst niet direct akkoord gaat met de aangifte of fouten maakt. In dat geval wordt er nazorg verleend. Deze nazorg wordt steeds belangrijker, nu de Tegemoetkoming voor buitengewone uitgaven is vervangen door de Tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Voor deze regeling zijn termijnen en een bezwaar- en beroepregeling ingevoerd. In de nazorg worden ook die aangiften gedaan, die niet in de reguliere aangifteperiode konden worden verwerkt. Er zijn belastingjaren, zoals 2006, dat meer dan 10% van de aangiften in de nazorg werden gedaan.

HUBA-partners: Vooraf Ingevulde Aangifte[bewerken | brontekst bewerken]

Ook bij de HUBA-partners wordt gewerkt met de vooringevulde aangifte (VIA). Afhankelijk van de beschikbare informatie wordt de aangifte door de Belastingdienst vooringevuld met o.a. naam, adres en woonplaatsgegevens, het burgerservicenummer, het loon, WOZ gegevens, enkele heffingskortingen en het bedrag van de Voorlopige Teruggaaf. Het aantal vooringevulde gegevens verschilt dus per belastingplichtige. Deze kan de gegevens vervolgens controleren en aanvullen. Als het lid een op de eigen computer ingevulde aangifte meebrengt naar een invulpunt kan het daar gecontroleerd en verzonden worden.

HUBA-partners: Opleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de opleiding ten behoeve van de inkomstenbelasting en de toeslagen werkt de Belastingdienst met het openbare kennisnetwerk belastingen en toeslagen.[8] Het netwerk werd in het voorjaar 2018 door zo'n 6500 gebruikers per dag bezocht.

FNV Belastingservice[bewerken | brontekst bewerken]

Dit is een ISO-gecertificeerde dienstverlening van de vakcentrale FNV aan leden van de bij de FNV aangesloten bonden. De FNV Belastingservice verleent gratis hulp aan leden, hun niet georganiseerde partners en kinderen. Het is inbegrepen in het lidmaatschap van elke bij de FNV aangesloten vakbond. De bond beperkt niet op inkomen. De vrijwillige FNV-consulenten vullen de belastingaangiften in op het internet via een link met eHerkenning met de Belastingdienst. De door het lid daarbij aangeleverde financiële gegevens worden eerst gecontroleerd. Die aangiften worden tegenwoordig pas verstuurd als ze door een andere invuller, mentor of instructeur zijn nagekeken. Ook het vrijgelaten eigen vermogen is bij de toekenning van bijzondere bijstand van belang. De Adviseurs Sociale Voorzieningen van FNV Bondgenoten kunnen voor de leden berekenen of de leden ervoor in aanmerking kunnen komen. De FNV Belastingservice verleent geen service met betrekking tot belastingaangiften voor FNV Zelfstandigen.

Er is een speciale groep ervaren invullers die zich bezighoudt met aangiften van leden die in het buitenland werken of wonen. Die beschikt over specifieke kennis, toegespitst op die situatie. Niet iedere invul-locatie beschikt namelijk over specialisten op dit gebied. Ze werken voornamelijk voor leden in de grensstreken. De opleiding richt zich voornamelijk op aangiften voor Duitse en Belgische leden. Vanaf eind 2008 zijn extra invullers in opleiding genomen voor het opstellen van aangiften voor mensen uit Oost-Europa en kunnen ook Poolse leden worden geholpen. Ook worden zo nodig voor hen de toeslagen aangevraagd.

De FNV Belastingservice is een onderdeel van de afdeling Lokaal, Regionaal & Netwerken en heeft verder nog geen verenigingsstructuur. De invullers, instructeurs en coördinatoren kunnen geen rechtstreekse invloed uitoefenen op het beleid, van beleidsbepalende vergaderingen worden geen agenda's of verslagen gepubliceerd. De FNV Belastingservice kent geen jaarvergadering waar verantwoordelijken verantwoording dienen af te leggen. Het beleid wordt ondanks de fusie en modernisering van de FNV nog steeds top-down bepaald door de directie van de beroepsorganisatie.

De historie[bewerken | brontekst bewerken]

De FNV heeft al meer dan vijfenzeventig jaar ervaring met het helpen bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting. De oudste belastinggids van de Industriebond NVV is van 1933. De service is sinds die tijd uitgegroeid tot de grootste belastingconsulent van Nederland. Naast de hieronder aangegeven verwerkte aangiften wordt sinds de invoering van de toeslagen tijdens de aangifte ook gekeken of het lid in aanmerking komt voor de toeslagen. In de invulperiode 2015 werd bijvoorbeeld verwacht dat ongeveer 100.000 leden in aanmerking konden komen voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget.[9] Naast de aangifte werden zo nodig de aanvragen voor 2015 ingediend of gewijzigd en waar dat nog kon ook nog voor een eerder jaar. Bij het in 2018 uitgevoerd tevredenheidsonderzoek bleek dat 50% van de leden die gebruik maken van de FNV Belastingservice 65 jaar of ouder is. Van alle gebruikers samen gaf 88% een 8 of hoger bij de beoordeling.

Belastingjaar Aantal aangiften Aantal invullers
1986 85.000 3.900
- - -
1996 110.000 4.400
- - -
2000 140.000 4.400
2001 176.000 4.400
2002 200.000 4.400
2003 220.000 5.000
2004 230.000 5.000
2005 240.000 5.040
2006 280.000 5.090
2007 320.000 5.900
2008 350.000 5.900
2009 300.000
2010 300.000 5.500
2011 283.000 5.100
2012 286.000 5.000
2013 269.802 (tot 1 oktober 2014) 4.900
2014 223.628 (tot 1 oktober 2015) 4.250
2015 214.693 (tot en met 10 mei 2016) 4.500
2016 170.367 (tot 1 april 2017) 4.500
2017 160.000 (tot 21-06-2018) 4.000

De aantallen (zie de tabel) kunnen door de Belastingdienst worden vastgesteld, doordat uit het gebruikte belastingprogramma blijkt, dat de aangifte door een FNV vrijwilliger werd opgesteld. De Toeslagen en bij gebruik van DigiD zijn de aantallen niet meegenomen bij de telling. De aantallen zeggen ook iets over de moeilijkheidsgraad van de aangifte. De daling van het aantal aangiften is vooral te danken aan het succes van de Vooraf Ingevulde Aangifte. De afname van het aantal invullers komt met name door de vergrijzing in het bestand en omdat het lastig is nieuwe (jonge) vrijwilligers aan te trekken.

De organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

De beroepsorganisatie van negen medewerkers werkt vanuit het hoofdkantoor van de FNV in Amsterdam en vijf FNV-steunpunten: in Groningen, Deventer, Rotterdam, Amsterdam en Weert. In heel Nederland wordt de service georganiseerd door coördinatoren. In de campagneperiode wordt er op ca.400 invullocaties ingevuld. Voor de verdere dienstverlening gedurende het jaar zijn er ca. 100 FNV locaties, waaronder de 40 FNV vakbondshuizen.

ICT medewerkers installeren daar de software, kunnen gebruikers uitleggen hoe met de apparatuur moet worden omgegaan en hoe deze wordt aangesloten. Ze ondersteunen de kaderleden die de aangiften voor de leden verzorgen. Coördinatoren, ICT medewerkers en de overige kaderleden zijn allemaal vrijwilligers. Van alle vrijwilligers was anno 2009 32% vrouw en 4% jonger dan 35.

Technologische ontwikkeling[bewerken | brontekst bewerken]

Aanvankelijk werden de aangiften op eigen FNV kopieën van het aangiftebiljet in potlood ingevuld en na goedkeuring van de daarvoor verantwoordelijke op de invullocatie met pen overgenomen op het aangiftebiljet van de Belastingdienst. Vanaf het moment dat de aangifte per diskette kon worden ingeleverd, zijn de aangiften zo veel mogelijk met de computer verzorgd, tegenwoordig gaat de belastingaangifte per internet. Er is nu voor de invullers een wekelijkse Mailservice, die zo nodig naar een afgeschermde site verwijst, een portaal FNV Belastingservice op het internet. Ook werkinstructies zijn beschikbaar. Voor de meeste invullocaties is het tegenwoordig mogelijk om een afspraak via het internet te maken. In 2011 is een digitaliseringsproject opgestart, waarmee de informatie niet alleen op papier in de belastingwijzer kan worden opgezocht, maar ook rechtstreeks via het internet op het Digitaal Platform kan worden geraadpleegd. Het biedt de invullers de mogelijkheid om de aangiften met nog minder fouten op te stellen.[10]

Opleiding FNV invullers[bewerken | brontekst bewerken]

Er is een traject van opleiding voor FNV leden, die geïnteresseerd zijn in de Inkomstenbelasting en die er als vrijwilliger plezier in hebben om andere FNV leden te helpen. Met dat traject wordt de kwaliteit gewaarborgd.

 • Met ingang van najaar 2008 wordt de cursus in drie dagdelen gegeven. Alle aspiranten worden opgeleid via moderne didactiek met een lesprogramma dat kan worden gedownload. Na de eerste avond worden de cursisten via het internet bij hun studie begeleid. Na drie weken volgt een tweede avond, waarop de opgaven en eventuele problemen besproken worden. Weer twee weken later is er een slotavond. Tussentijds blijven de cursisten begeleiding ontvangen en kunnen ze vragen stellen aan de instructeur(s).
 • Na de eerste kennismaking met de stof in het najaar volgt in het vroege voorjaar, als de stof bezonken is, nog een cursus van vier dagdelen, volgens deze nieuwe lesmethode. Na die lessen is men aspirant-invuller en gaat aan de slag bij de invulgroep van de woonplaats.
 • In het vroege voorjaar van de jaren erna volgt steeds een cursus van drie dagdelen, waarin de kennis en kunde voor de komende invulperiode weer op peil wordt gebracht. Men is na het 2e jaar gevorderde invuller, waarvan het ingevulde werk nog altijd door ervaren mensen wordt gecontroleerd alvorens het te verzenden. Op een bepaald moment is men dan allround invuller, iemand die geheel zelfstandig een aangifte in de inkomstenbelasting kan verzorgen.

De cursussen zijn gratis, inclusief het cursusmateriaal - waaronder de FNV Belastingwijzer - en worden plaatselijk gegeven, meestal in de avonduren. In samenwerking met de Belastingdienst is gestart met het maken van de omslag van volledig klassikaal lesgeven, naar een lesmethode waarbij klassikaal onderwijs en een cursus via het internet worden gecombineerd.

Opleiding instructeurs[bewerken | brontekst bewerken]

Bij gebleken kennis en met voldoende ervaring kan men worden voorgedragen voor een kennistest. Met de uitslagen van die kennistest wordt bekeken of iemand in aanmerking kan komen voor de opleiding tot instructeur. Bij twijfel wordt iemand via een intensieve vooropleiding op twee zaterdagen op voldoende niveau gebracht om aan de opleiding te kunnen beginnen. In vier jaarlijkse cursussen van een aantal dagen in een vormingscentrum of hotel centraal in het land wordt de instructeur dan opgeleid. Aspirant-instructeurs die de gehele opleiding van vier jaar hebben doorlopen worden gecertificeerd als instructeur. De geldigheidsduur van deze certificering bedraagt drie jaren. Daarna volgt een verplichte herhalingscursus. Ook de cursussen voor instructeurs zijn gratis, inclusief het cursusmateriaal.

Topinstructeurs leiden de instructeurs op en behandelen gedurende het hele jaar de bijzondere situaties en bezwaarschriften.

FNV Belastingservice heeft ten behoeve van de opleiding van instructeurs het boek ‘De kunst van het Lesgeven’ uitgebracht.

FNV Belastingwijzer[bewerken | brontekst bewerken]

De FNV Belastingservice gaf elk jaar een eigen belastinggids uit. Met ingang van 2014 wordt gebruikgemaakt van een voor de FNV speciaal aangepaste versie van de Elsevier belastingalmanak. Voor belastingjaar 2018 is dat de Belastingwijzer 2019. De gidsen worden gebruikt als cursusboek en naslagwerk.

CNV Belastingservice[bewerken | brontekst bewerken]

De CNV heeft een langjarige ervaring met het helpen van leden bij het doen van aangifte. Als het gezamenlijk inkomen op of onder bijstandsniveau is, wordt gratis hulp verleend, anders moet een klein bedrag worden betaald. Er wordt ook voor niet-leden ingevuld, maar die betalen iets meer. Ook bij het CNV maakt men een afspraak en komt men in principe naar een invulpunt. Die afspraken kunnen telefonisch én online gemaakt worden via CNV Belastingservice.

Telefonisch spreekuur[bewerken | brontekst bewerken]

Op CNV-INFO kan informatie worden verkregen voor:

 • Alle inhoudelijke informatie, die niets te maken heeft met een (gemaakte) afspraak.
 • Het melden van een hulpvraag bij het invullen van een:
 1. aanvraag en het doorgeven van wijzigingen huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget
 2. aanvraag voorlopige aanslag (VA);
 3. C-,F-, M-aangiften;
 4. aangiften van grensarbeiders;
 5. aangiften successierechten (aangifte i.g.v. overlijden);
 6. aangiften na echtscheiding.

Deze bovenstaande aangiften worden niet op de belastingzittingen ingevuld. Na de zittingsperiode belt een deskundige belastingvrijwilliger het lid terug voor het maken van een afspraak.

De werkwijze[bewerken | brontekst bewerken]

Op de CNV Belastingzittingen worden zowel leden als niet-leden geholpen door ter zake deskundige vrijwilligers van het CNV. Voor het invullen van een aangifte wordt 45 tot 60 minuten gereserveerd. Sommige aangiften kosten minder en andere meer tijd. Op de zittingen wordt de aangifte online ingevuld. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de DigiD. Sinds 2008 werkte het CNV met een USB-stick (64 MB) voor het bewaren van de aangiftes.

De kosten[bewerken | brontekst bewerken]

Als tegemoetkoming in de organisatiekosten van de Belastingservice wordt van de leden een bijdrage per aangifte gevraagd. Er is een tarief voor leden:

 • 1 aangifte
 • 2 aangiften fiscale partners
 • 1 voorlopige aangifte
 • CNV USB-stick
 • Gezamenlijk inkomen op of onder bijstandsniveau gratis

Voor niet-leden geldt een hoger tarief.

Toeslagen[bewerken | brontekst bewerken]

CNV Belastingservice helpt de leden kosteloos met de aanvraag en het doorgeven van wijzigingen ten behoeve van de toeslagen. Als een belastingaangifte over het voorafgaande jaar wordt ingevuld op een zitting, dan worden ook inkomenswijzigingen voor het lopende jaar direct doorgegeven aan Belastingdienst/Toeslagen. Indien na het invullen blijkt dat er recht bestaat op zorgtoeslag, wordt dat ook zo veel mogelijk ter plaatse geregeld. Het kan zijn dat men daarvoor een nieuwe afspraak moet maken. Een aanvraag huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget wordt in verband met de benodigde tijd soms via een aparte afspraak verzorgd.

Ouderenbonden[bewerken | brontekst bewerken]

De gezamenlijke ouderenbonden vullen voor leden vanaf 65 jaar met een inkomen bestaande uit enkel een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen gratis eenvoudige aangiften in. Voor de hulp die de vrijwilligers bieden, wordt een kleine vergoeding gevraagd ten behoeve van gemaakte reiskosten, porto- en/of drukkosten. De inkomensgrens wordt bepaald door het toetsingsinkomen van de zorgtoeslag. Er zijn circa 2500 vrijwillige belastinginvullers van de gezamenlijke ouderenbonden. Ook deze bonden verlenen hulp bij het aanvragen of wijzigen van de huur- en/of zorgtoeslag. De service wordt verleend door een invuller van een ouderenbond, dat hoeft niet iemand van de eigen bond te zijn.

Voor het belastingjaar 2006 zijn 20% nog op papier. Dit aantal is niet inbegrepen in het aantal van de FNV.[11] Voor het belastingjaar 2009 zijn meer dan 100.000 aangiftes gedaan.[12]

De historie[bewerken | brontekst bewerken]

Als gevolg van het grondig gewijzigde systeem van inkomstenbelasting werd in 2001 de behoefte aan hulp groter. De Unie KBO nam destijds, samen met de Belastingdienst, het initiatief voor het opzetten van deze dienst, om hulp te kunnen bieden aan leden bij het doen van aangifte. De ANBO en PCOB haakten vanaf de start gelijk aan en gezamenlijk werd de service ingericht en verder uitgebouwd. In de eerste jaren werkte de organisatie hoofdzakelijk vanuit het hoofdkantoor van de Unie KBO in Den Bosch. Door de enorme groei van de service werd ondersteuning later op provinciaal niveau geregeld.

Belastingjaar Aantal aangiften Aantal invullers
2001 10.000 400
2002 15.000 800
2003 20.000 1.000
2004 40.000 1.200
2005 52.000 1.550
2006 70.000 1.800
2007 85.000 2.200
2008 100.000 2.300
2009 107.000 2.380
2012[13] 120.000 2.600

De organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

Naast de landelijke organisatie bestaan 12 provinciale coördinatiepunten, die ook de uitnodigingen voor de cursussen verzorgen. Binnen een coördinatiepunt kent men naast de coördinator, de functies van studiebegeleider en fiscalist. Afhankelijk van de omvang van het coördinatiepunt worden soms meerdere functies door één persoon uitgeoefend. De coördinator is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in zijn/haar werkgebied en ziet o.a. toe op het werven van nieuwe belastinginvullers, het uitnodigen van belastinginvullers voor de cursus in zijn/haar provincie, het regelen van vraag en aanbod. De studiebegeleiders zijn aanwezig namens de belastingservice bij de cursussen om informatie te geven over deze driebonden-service en om daar vragen over te beantwoorden. Bij de fiscalisten kan men terecht, indien de invuller ergens m.b.t. een specifieke zaak niet uitkomt of een inhoudelijke vraag heeft over een aangifte. Deze fiscalisten kunnen vervolgens zo nodig rechtstreeks contact opnemen met de Belastingdienst en/of met het landelijk bureau.

Er bestaat een landelijk overleg Belastingservice Ouderenbonden, waarin vertegenwoordigers van de ANBO, de PCOB en de Unie KBO zitting hebben. Het secretariaat en de algemene dagelijkse leiding is ondergebracht bij de Unie KBO in Den Bosch.

De ANBO zou na toetreding tot de FNV haar belastingservice geheel in de FNV Belastingservice integreren. Maar zolang politiek Den Haag de Belastingservice van de ouderenbonden niet alleen materieel, maar ook financieel bleef ondersteunen zou ze gewoon met de PCOB en de Unie KBO voor wat betreft deze service op de oude manier blijven samenwerken. De ouderenbond ANBO heeft echter besloten niet mee te gaan naar De Nieuwe Vakbeweging, die de opvolger moet worden van de vakcentrale FNV. De ANBO ging met ingang van 1 januari 2013 weer zelfstandig verder met het geven van hulp bij aangifte.

De website[bewerken | brontekst bewerken]

De bonden gebruiken gezamenlijk één website met belastinginformatie voor de invullers.[14] De website bevat onder meer:

 • een up-to-date adressenbestand, waarin gevonden kan worden wie er nog meer in een wijk/dorp/buurt of stad belastinginvuller is;
 • de gegevens per coördinatiepunt;
 • de mogelijkheid om een aantal zaken te downloaden, zoals de oefenopgaven, de oefencursus, naslagwerken, richtlijnen en tal van speciaal voor de ouderenbonden ontworpen softwareprogramma’s, zoals voor de aangifte IB en het aanvragen of wijzigen van de Huur- en Zorgtoeslag.
 • de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden rondom de invulcampagne;
 • relevante fiscale nieuwsfeiten en het laatste nieuws uit “Den Haag”;
 • een pagina met Provinciaal nieuws, waarop u dus gericht informatie kunt vinden over provinciale aangelegenheden van de Belastingservice.

Opleiding ouderenbonden[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de Unie KBO en de PCOB wordt de opleiding voor invuller door de Belastingdienst verzorgd. Ook de Invullers van de ANBO die alleen voor de ouderenbonden werken worden door de Belastingdienst opgeleid. Invullers voor de ANBO die ook voor de FNV invullen worden door de FNV opgeleid. Voor nieuwe belastinginvullers wordt in de periode november/december een cursusdag georganiseerd, waarbij aan de hand van de oefenopgaven over het voorgaande belastingjaar nader wordt ingegaan op de leerstof rondom de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt voor alle belastinginvullers een algemene cursusdag georganiseerd, waarop hun aanwezigheid verplicht is. Daar wordt onder deskundige begeleiding van een docent van de Belastingdienst uitgebreid ingegaan op de nieuwe zaken in de aangifte inkomstenbelasting. De cursusdagen vinden plaats in de periode januari - februari op een locatie van de Belastingdienst.

Speciaal voor SeniorWeb is door de Belastingdienst een brochure gemaakt, ook een wat meer uitgebreide fiscale checklist.

ANBO[bewerken | brontekst bewerken]

Als grootste ouderenorganisatie verzorgt de ANBO voor vijftig-plussers de aangiften voor leden. Door de toetreding als 19de bond bij de FNV per 1 januari 2009 werden daarbij de invul-organisaties samengevoegd en werd het mogelijk ook aangiften te verzorgen op gebieden waarvoor de andere ouderenbonden geen aangiften behandelen. Bijvoorbeeld voor ouderen die een huis hebben waar nog hypotheek op rust en aangiften van vermogen in Box 3. De invullers van de ANBO kregen daartoe waar nodig een extra opleiding. De ervaring heeft geleerd dat veel ANBO invullers er aan hechten onder de eigen vlag zichtbaar te blijven. Per 1 januari 2013 is de ANBO echter weer uit de FNV getreden.

Unie KBO[bewerken | brontekst bewerken]

Een belastinginvuller van de Unie KBO komt gebruikelijk aan huis. De service wordt zo veel mogelijk verleend door de lokale afdeling, die weet dikwijls welke belastinginvuller het dichtst in de buurt woont. Maar ook wordt wel gevraagd om langs te gaan bij een inloopspreekuur. De Unie organiseert de belastingservice voor de ouderenbonden, als hiervoor beschreven.

PCOB[bewerken | brontekst bewerken]

De werkwijze van de PCOB komt overeen met die van de Unie KBO. Alleen de organisatie van de service beperkt zich tot de administratie voor de eigen leden. Voor het toevoegen van een invuller aan een lid wordt de database van de Unie KBO gebruikt en zo nodig het speciale telefoonnummer dat bij Belastingservice voor en door ouderen hoort.

Overige partners[bewerken | brontekst bewerken]

In het land werken nog veel andere instanties al dan niet als HUBA-partner samen om voor de burger het invullen eenvoudiger te maken. Dat zijn onder andere:

 • De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
 • Formulierenbrigades (plaatselijk)
 • Stichtingen Welzijn Ouderen (plaatselijk)
 • Op sommige universiteiten en hogescholen wordt door speciaal daarvoor getrainde studenten ingevuld

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]