Hung parliament

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een hung parliament (ook wel balanced parliament[1][2]) is een Engelse term voor een welbepaalde electorale verdeling van een parlement met een tweepartijenstelsel of First Past The Post-systeem. Deze toestand komt tot stand wanneer geen enkele grote politieke partij (of blok van partijen) een absolute meerderheid van de zetels kan opeisen in het parlement. Wanneer er sprake is van een bicameraal systeem en de regering slechts verantwoording verschuldigd is aan de eerste kamer, dan wordt de term "hung parliament" enkel gebruikt met betrekking tot die wetgevende kamer. De meeste algemene verkiezingen in een tweepartijenstelsel komen tot een uitslag waarbij slechts één partij erin slaagt een absolute meerderheid te bereiken. Bijgevolg kan dan ook snel en vlot een nieuwe regering op poten gezet worden. Een toestand van "hung parliament" vormt de uitzondering op deze regel en wordt als dusdanig als onwenselijk en abnormaal beschouwd. Het vormt immers vaak de basis van een onstabiele regering. Een of beide grote partijen kunnen ervoor kiezen om een coalitieregering te vormen met kleinere partijen. Daarnaast kunnen ze ook beslissen om een minderheidsregering in te richten die haar politieke steun zal moeten zoeken bij derde partijen of onafhankelijke parlementsleden. Indien deze pogingen hiertoe mislukken, kan de ontbinding van de wetgevende kamer en een nieuwe verkiezing voor een laatste mogelijke uitweg zorgen. In een meerpartijenstelsel is het een normale zaak dat, zoals het de gewoonte is in wetgevende instanties verkozen met proportionele vertegenwoordiging, een verkiezing gevolgd wordt door onderhandelingen. Deze onderhandelingen zouden in dit systeem dan moeten leiden tot een consensus die het uitgangspunt vormt van een coalitieregering. Gezien proportionaliteit inherent is aan een dergelijk systeem en een absolute meerderheid van slechts één partij hier dus wel de uitzondering vormt, is het concept van een "hung parliament" hier overbodig en niet toepasbaar.