Isentroop

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Isentroop is een term uit de thermodynamica. Een proces wordt isentroop genoemd als de entropie niet verandert, zoals het geval is bij elk reversibel adiabatisch proces. Bij zo'n proces geldt voor een ideaal gas de zogeheten isentrope relatie tussen de temperatuur T, druk p en dichtheid \rho:

 \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^\gamma= \left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)^\gamma= \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^ \tfrac{\gamma}{\gamma-1}

waarin \gamma de verhouding c_p/c_V is van de soortelijke warmte bij constante druk (c_p) en de soortelijke warmte bij constant volume (c_V).

Met behulp van de vergelijking V = m \cdot v is deze te herschrijven als

 \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^\gamma

waarbij V het volume is (oftewel algemeen:  p \cdot v^\gamma is constant).