Isoforondi-isocyanaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Isoforondi-isocyanaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van isoforondi-isocyanaat
Structuurformule van isoforondi-isocyanaat
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C12H18N2O2
IUPAC-naam 3-isocyanatomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylisocyanaat
Andere namen IPDI, isoforondiaminedi-isocyanaat
Molmassa 222,3 g/mol
SMILES
CC1(CCC(C(C1)(C)CN=C=O)N=C=O)C
CAS-nummer 4098-71-9
EG-nummer 223-861-6
PubChem 20045
Vergelijkbaar met hexamethyleendi-isocyanaat
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ToxischSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H315 - H317 - H319 - H331 - H334 - H335 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P280 - P305+P351+P338 - P311
EG-Index-nummer 615-008-00-5
VN-nummer 2290
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
LD50 (ratten) (dermaal) 1060 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos-lichtgeel
Dichtheid 1,056 g/cm³
Smeltpunt −60 °C
Kookpunt (bij 13,3 kPa) 217 °C
Vlampunt 155 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 430 °C
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Isoforondi-isocyanaat (doorgaans afgekort tot IPDI) is een kleurloze tot lichtgele vloeistof met een scherpe geur. Ze behoort tot de alifatische isocyanaten.

Synthese[bewerken]

Isoforondi-isocyanaat wordt gevormd door de reactie van isoforondiamine, een derivaat van isoforon, met fosgeen. Het wordt onder meer geproduceerd door Rhodia (het vroegere Rhône-Poulenc Chimie).

Toepassing[bewerken]

Isoforondi-isocyanaat wordt gebruikt in de productie van polyurethanen; deze vinden vooral toepassing in UV- en weerbestendige coatings (met name voor vliegtuigen of hoogwaardige autolakken), in mastiek en kleefstoffen.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

Isoforondi-isocyanaat reageert met water, zuren, alcoholen, amines, amiden, basen, thiolen en fenolen. Bij hoge temperatuur kunnen deze reacties hevig zijn. De stof kan polymeriseren bij verwarming.

Zoals andere isocyanaten (bijvoorbeeld HDI) is isoforondi-isocyanaat giftig bij inademing; de damp irriteert de ogen en luchtwegen en veroorzaakt tranen, keelpijn en hoest. Herhaalde of langdurige inademing kan astma veroorzaken. Blijvende schade aan de ogen is mogelijk. Isoforondi-isocyanaat is sterk irriterend voor de huid en kan roodheid en pijn veroorzaken. Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken.

Isoforondi-isocyanaat is ook giftig voor waterorganismen.

Externe links[bewerken]