Jaarvogel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Dit artikel gaat over een ecologische categorie vogels. Zie gewone jaarvogel voor een bepaalde soort neushoornvogel met deze naam.
Koolmees
Spreeuw

Een jaarvogel is een vogel die het gehele jaar in het land kan worden aangetroffen. Tot de jaarvogels behoren twee groepen:

 1. Standvogels
  Voorbeeld: koolmees
  Hun jongen vestigen zich op korte afstand van de geboorteplaats. Verder komen ze niet.
  Andere voorbeelden: havik, fazant, bosuil, grote bonte specht, boomklever, boomkruiper, gaai, zwarte kraai, ekster en huismus,
 2. Soorten waarvan de broedpopulatie (geheel of gedeeltelijk) trekt en vervangen wordt door noordelijke populaties.
  Voorbeeld: de spreeuw is heel het jaar in Nederland aanwezig.
  80% van de Nederlandse broedvogels overwintert in Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland. De 20 % blijvers, worden 's winters aangevuld met overwinteraars uit noordelijke populaties.
  Andere voorbeelden: kuifeend, wilde eend, watersnip, roodborst en zanglijster.
broedvogels jaarvogel = het hele jaar aanwezig
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterend
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont
niet-broedvogels  jaargast = het hele jaar aanwezig
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezig
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezig
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezig
onregelmatige gast = niet elke winter voorkomend
dwaalgast = slechts bij uitzondering gesignaleerd
invasiegast = zelden, maar dan talrijk voorkomend

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

 • Bijlsma, R.G., Hustings, F., Camphuysen, C.J. Avifauna van Nederland - 2 - algemene en schaarse vogels van Nederland. KNNV Uitgeverij Utrecht & GMB Uitgeverij, Haarlem
Zoek jaarvogel op in het WikiWoordenboek.