Jacques Presser

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Jacques Presser
V.l.n.r. burgemeester Kolfschoten van Den Haag, Louis Paul Boon, Hanny Michaelis en Jacques Presser (1967)
V.l.n.r. burgemeester Kolfschoten van Den Haag, Louis Paul Boon, Hanny Michaelis en Jacques Presser (1967)
Algemene informatie
Volledige naam Jacob Presser
Geboren 24 februari 1899
Geboorteplaats Amsterdam
Overleden 30 april 1970
Overlijdensplaats Amsterdam
Land Nederland
Werk
Jaren actief 1926-1970
Genre geschiedkunde, literatuur, detectives
Invloeden Heinrich Heine, Theodor Lessing, Anatole France, Jan Romein
Bekende werken Ondergang (1965)
De Nacht der Girondijnen (1957)
Uitgeverij Staatsdrukkerij 's-Gravenhage
Portaal  Portaalicoon   Geschiedenis

Jacob (Jacques) Presser (Amsterdam, 24 februari 1899 – aldaar, 30 april 1970) was een Nederlandse historicus, schrijver en dichter die vooral bekend is geworden door zijn boek Ondergang: de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 over de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Hij is de bedenker van de term egodocument (rond 1955).

Levensloop[bewerken]

Presser werd geboren in de vroegere Amsterdamse Jodenbuurt in een vrij arm, socialistisch Joods gezin dat zijn joodse wortels had afgeschud. Zijn vader was diamantbewerker. Zelf was Presser tijdens zijn latere leven ook links van politieke opvatting.

Tijdelijk woonde het gezin in Antwerpen, omdat zijn vader daar emplooi had gevonden nadat hij zijn baan in Amsterdam was kwijtgeraakt. Presser hield er een enigszins Vlaamse tongval aan over, waaraan hij zijn bijnaam "de Belg" dankte.

Het gezin Presser keerde na een paar jaar terug naar Amsterdam. Hier trachtte de begaafde Presser de HBS te volgen, maar dat mislukte met als gevolg dat hij – met meer succes – naar de handelsschool ging. Vervolgens was hij tegen zijn zin een tweetal jaren kantoorbediende. Dankzij een particuliere studiebeurs deed hij in 1920 staatsexamen voor het gymnasium en kon hij daarna geschiedenis en neerlandistiek gaan studeren aan de Amsterdamse Gemeente Universiteit. Hij promoveerde cum laude in 1926. Vervolgens werd hij geschiedenisleraar aan het net opgerichte Vossius Gymnasium in Amsterdam.

In 1930 kwam hij in contact met de bekende historicus Jan Romein, die hem een betrekking als leraar aanbood op het Instituut voor Historische Leergangen. Daardoor ging hij de wetenschappelijke kant op.

Tweede Wereldoorlog[bewerken]

Presser voelde zich geraakt door het toentertijd toenemende antisemitisme in nazi-Duitsland en schreef er een artikel over. De Duitse aanval op Nederland in 1940 was voor hem een zeer grote schok. Hij poogde zich zelfs van het leven te beroven. Vanwege de tegen de Joden gerichte maatregelen van de Duitse bezetter mocht hij niet langer lesgeven op het Vossiusgymnasium en werd hij leraar aan het Joods Lyceum. Zijn vrouw Debora Appel werd in maart 1943 betrapt met een vals persoonsbewijs. Ze werd via het doorgangskamp Westerbork als strafgeval naar het vernietigingskamp Sobibór getransporteerd, waar ze om het leven werd gebracht. Door het verlies van zijn eerste vrouw werd Presser voor het leven getekend. Zelf wist hij op wonderbaarlijke wijze de oorlog te overleven. Hij zat ondergedoken in de Gelderse buurtschap Overwoud bij Lunteren in de gemeente Ede. Hij heeft ook ondergedoken gezeten nabij Ede, bij Hubert van Eck aan de Lunterseweg. In zijn onderduikperiode schreef hij de postuum verschenen roman Homo submersus (letterlijk 'ondergedoken mens') terwijl hij ook verder werkte aan zijn boek Amerika. De bevrijding maakte hij mee op een onderduikadres in Barneveld in april 1945.

Universiteit[bewerken]

Nadat de oorlog was afgelopen was hij een paar jaar opnieuw leraar aan het Vossiusgymnasium. Tegelijkertijd was hij lector in de politieke geschiedenis en de didactiek en de methodiek van de geschiedenis aan de letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. In 1947 werd, mede op zijn instigatie, de politiek-sociale faculteit aldaar opgericht en begon hij ook daar college te geven. Vanaf 1948 was hij bovendien hoogleraar aan de letterenfaculteit en het was de bedoeling dat hij dat ook zou worden aan de politiek-sociale faculteit. Dit had echter heel wat voeten in de aarde, omdat het kabinet-Beel I hem te links vond. Presser was namelijk een marxist (zij het een on-orthodoxe) en had in de jaren daarvoor in stevige bewoordingen gesproken over gevoelige kwesties als de politionele acties in Indonesië en het optreden van de Amerikaanse senator Joseph McCarthy tegen vermeende communisten. Ook werden hem zijn bijdragen aan de linkse bladen Vrij Nederland en De Waarheid voor de voeten geworpen. Het gevolg was dat hij pas in 1949 hoogleraar aan de politiek-sociale faculteit mocht worden en dan nog slechts buitengewoon hoogleraar. Pas in 1952 volgde een aanstelling als gewoon hoogleraar.

In 1959 stapte hij over naar het hoogleraarschap in de algemene en vaderlandse geschiedenis vanaf de middeleeuwen aan de letterenfaculteit, als opvolger van Jan Romein. Op 31 mei 1969 ging hij met emeritaat.

Geschiedkundige en schrijver[bewerken]

Presser was een pleitbezorger van het persoonlijke element in de geschiedenis. Hij verwierp de anekdote in de geschiedschrijving niet en bepleitte meer aandacht voor persoonlijke getuigenissen. In de jaren vijftig introduceerde hij het begrip egodocument, door hem gedefinieerd als "die historische bronnen waarin de gebruiker zich gesteld ziet tegenover een 'ik' als schrijvend en beschrijvend subject". Het gaat daarbij om dagboeken, brieven, (politieke) memoires, herinneringen en autobiografieën. Het woord egodocument werd al snel opgenomen in het Nederlandse taaleigen.[1]

Het belang van Presser voor de geschiedwetenschap in Nederland is zeer groot te noemen.[2] Met andere befaamde geschiedkundigen, zoals Groen van Prinsterer, Fruin, Huizinga, Geyl, L.J. Rogier, Jan Romein, Loe de Jong, Ernst Heinrich Kossmann en Arie van Deursen behoort hij tot de grootste historici die het Nederlandse taalgebied in de negentiende en twintigste eeuw heeft gekend.

Naast historisch werk schreef Presser ook literatuur. Bekend is zijn boek De nacht der Girondijnen (1957), dat na een prijsvraag als boekenweekgeschenk verscheen en waarvoor hij de literaire Van der Hoogtprijs ontving. De stof was deels aan zijn eigen oorlogservaringen ontleend én aan zijn onderzoek naar de Jodenvervolging. Zo kwam zijn vrouw Debora in twee gedaanten voor in het boek. De hoofdpersoon Jacques was eveneens geschiedenisleraar, maar koos in tegenstelling tot Presser zelf voor collaboratie als manier om zijn leven te redden, door bij de Ordedienst van Westerbork te gaan werken.

Naast verhalend werk heeft Presser ook poëzie geschreven. Verder waagde hij zich op het lichtere terrein van het detectiveverhaal. Zijn bekendste werk op dit gebied is Moord in Meppel.

Werken[bewerken]

De Tribus Impostoribus[bewerken]

In 1926 promoveerde Presser cum laude op het in het Duits geschreven en gepubliceerde proefschrift Das Buch "De Tribus Impostoribus" (Von den drei Betrügern). Eeuwenlang heette er een boek met deze titel te zijn of te zijn geweest, waarin beweerd werd dat de stichters van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten, de joodse profeet Mozes, de christelijke messias Jezus en de islamitische profeet Mohammed, niet anders geweest waren dan bedriegers. Het ging om een typisch 'ketters' werk, waarvan er in de Middeleeuwen en vroege Nieuwe Tijd wel meer circuleerden in Europa. Het schrijverschap was van de 10de tot in de 18de eeuw toegeschreven aan tientallen figuren. Presser wist vijftig van hen op te sporen en toonde aan dat geen van hen het boek geschreven kon hebben. Sterker nog, hij kwam tot de conclusie dat er nooit een boek met die titel heeft bestaan! Het ontmaskerende karakter van zijn onderzoek zou een kenmerkend element blijven in Pressers latere geschiedschrijving.

Napoleon[bewerken]

Presser heeft zijn voornaamste (historische) werken gedeeltelijk in en vooral na de oorlog geschreven. Nog voor de oorlog schreef hij een toen zeer actuele studie over Napoleon Bonaparte als dictator en onderdrukker. In mei 1940 was het manuscript vrijwel gereed, maar door de Duitse bezetting kon het pas in 1946 voor het eerst worden uitgegeven, onder de titel: Napoleon. Historie en legende. Het boek werd door de jury van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs beschreven als "uit één stuk, brilliant van geest, en boeiend geschreven in een stijl vol ironie en sarcasme".[3] Als motief voor de toekenning gold dat Napoleon het beste boek was dat in de jaren 1943 t/m 1946 op het gebied van cultuurgeschiedenis en biografie was verschenen. Presser geeft geen flatteus beeld van de Corsicaan, die keizer van Frankrijk en wereldveroveraar werd. Het is een uiterst kritische biografie geworden, die Napoleon laat zien als een nietsontziende alleenheerser, als de spil van een groep plunderaars: zijn familie en daarna zijn maarschalken. Napoleon komt naar voren als de organisator van de eerste moderne dictatuur die tot voorbeeld van alle latere dictaturen werd. Presser beschrijft en analyseert de propaganda en de maatschappelijke steunpilaren van Napoleons regime. Vooral de hoofdstukken over deze laatste aspecten hebben een betekenis die het terrein van geschiedschrijving ver overschrijdt: alle moderne sociale wetenschappen vinden hier een ware schatkamer.[4] Het boek, dat in het Duits werd vertaald, is ook een strijdschrift tegen legendevorming en een aanval op het aureool dat voor velen nog om de figuur van Napoleon zweefde.

Tachtigjarige Oorlog[bewerken]

Eind 1940 en begin 1941 schreef hij in opdracht een boek over de Nederlandse Opstand tegen Spanje (1568–1648), getiteld De Tachtigjarige Oorlog, dat in 1941 noodgedwongen verscheen grotendeels op naam van zijn vriend en vakgenoot B.W. Schaper.[5] De tweede druk in 1942 van dit kennelijk zeer populaire boek werd nog in hetzelfde jaar door de Duitse bezetter verboden. Het boek gaat in op de politieke en sociale achtergronden van de zo lang slepende oorlog, het verloop en het uiteindelijke succes van de opstand. Uitgebreide informatie wordt gegeven over historische personen als koning Filips II, prins Willem van Oranje, de hertog van Alva, de prinsen Maurits en Frederik Hendrik; de controverse tussen Maurits en Johan van Oldenbarnevelt. Ook is er veel aandacht voor de bloei in handel en scheepvaart en de ontwikkeling van kunst en wetenschap in dit tijdvak. Enkele hoofdstukken, zoals die over de vloot en het leger, werden geschreven door en staan op naam van specialisten voor deze onderwerpen, terwijl Jan Romein het inleidende hoofdstuk schreef over de geschiedenis van de geschiedschrijving over de Nederlandse Opstand.

Amerika[bewerken]

Intussen was Presser al begonnen met onderzoek en schrijven van een derde boek. Ook hierbij ging het om een opdracht van uitgeverij Elsevier. Het moest een nieuwe omvattende geschiedenis van de Verenigde Staten worden, waar volgens de uitgever na de oorlog ongetwijfeld veel belangstelling voor zou zijn. De eerste versie van het manuscript schreef Presser grotendeels tijdens zijn onderduik en droeg daar ook de sporen van: het bevatte veel ironie en scherpe satire. Nadat Presser de tekst na de Bevrijding nog sterk bewerkt en aangevuld had, verscheen deze in 1949 onder de titel Amerika: van kolonie tot wereldmacht.[6] Het boek geeft een zeer veelzijdig beeld van Amerika: een land en volk in wording, dat zich ontworstelde aan de Europese bevoogding, vervolgens een snelle territoriale en demografische groei doormaakte, geteisterd werd door een bloedige burgeroorlog, een enorme economische expansie tot stand bracht, in de twintigste eeuw een beslissende wending gaf aan twee wereldoorlogen, maar ook een diepe depressie onderging. Presser heeft veel aandacht voor de scherpe tegenstellingen en ongelijkheden in de Amerikaanse maatschappij, voor de 'underdogs' in de Amerikaanse geschiedenis: het lot van de indianen, de arme onvrije immigranten ('indentured servants'), de slavernij van de zwarte bevolking en het verzet daartegen.[7]

Ondergang[bewerken]

In 1950 kreeg hij van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) de opdracht om de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland te beschrijven. Daaruit kwam zijn tweedelige boek Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 voort. Het zeer gevoelig liggende werk verscheen in april 1965, twintig jaar na de oorlog, dus ongeveer in dezelfde periode waarin het Tweede Auschwitzproces en het proces tegen Adolf Eichmann plaatsvonden. Het eerste deel bevat een grondige documentatie van de Jodenvervolging, is voor het grootste deel chronologisch van opzet en loopt tot de laatste razzia's en opheffing van de Joodsche Raad in Amsterdam eind september 1943. Het tweede deel behandelt grotendeels het lot van de Nederlandse Joden in de Duitse doorgangs- en concentratiekampen. Dit deel is thematisch van opzet, gaat onder andere in op verzet van Joden, de Joodse onderduik en de roof van Joods bezit en is, bij alle zakelijke informatie die verstrekt wordt, in sterke mate verhalend van aard. Daarbij worden vele emotionele registers opengetrokken. Een afstandelijke en objectiverende toon, door sommigen wenselijk geacht voor een historisch-wetenschappelijk werk, zal men hier vergeefs zoeken. Juist hierdoor maakte het boekwerk bij verschijnen diepe indruk. Daarnaast deed Pressers kritische opstelling ten aanzien van de Joodsche Raad veel stof opwaaien, met name ook binnen de Joodse gemeenschap. Zijn overwegend negatieve oordeel kan beschouwd worden als een reactie op de veel minder kritische balans die de jurist en schrijver Abel Herzberg opmaakte over de Joodsche Raad in zijn boek Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945, dat in 1950 voor het eerst was verschenen.[8] Ook lokte Pressers boek al snel polemieken uit: vooral de zogenoemde Weinreb-affaire zou de gemoederen meer dan tien jaar blijven bezighouden.[9] Alle latere studies over het lot van de Nederlandse Joden in de Tweede Wereldoorlog zijn uitwerkingen en detailleringen van wat Presser in dit grote boek al had vastgelegd. Alles waar latere publicaties met meer bronnenmateriaal dieper op zijn ingegaan, met meer aandacht voor achtergronden en omstandigheden, komt al voor in Ondergang: 'Of het nu gaat om de noodzakelijke nuancering tussen goed en fout, over de rol van de Nederlandse politie, over Joods verzet, over roof van geld en goed, over de kampen of de terugkeer.'[10]

Bibliografie (selectie)[bewerken]

Geschiedkundig
 • Das Buch 'De Tribus Impostoribus' (Von den drei Betrügern) (proefschrift Universiteit van Amsterdam - Amsterdam: H.J. Paris, 1926; 169 blz.)
 • 'Anatole France en de geschiedenis'. In: Historische opstellen, opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans (Amsterdam: 't Kasteel van Aemstel, 1929), p. 234–255. Ook in: J. Presser, Schrijfsels en schrifturen (Amsterdam: Moussault, 1961), p. 7–28.
 • 'Het antisemitisme als historisch verschijnsel'. In: Antisemitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk onder redactie van Dr. H. J. Pos (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1939), p. 1–18. Herdrukt in: J. Presser, Schrijfsels en schrifturen (1961), p. 29–48.
 • (met R. J. Weersma) Platen-Atlas Algemene Geschiedenis. Tweede, herziene en veel vermeerderde druk (Groningen–Batavia: P. Noordhoff, 1939)
 • De Tachtigjarige Oorlog (Amsterdam: Elsevier, 1941; 304 blz. - 3de druk, onder eigen naam 1948; 6de druk 1978; 378 blz.)
 • 'De familie Bonaparte in de nieuwe literatuur’. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, jaargang 56 (1941), p. 152–190. Gedeeltelijk herdrukt in Uit het werk van dr. J. Presser (1969), p. 85–95.
 • Napoleon. Historie en legende (Amsterdam: Elsevier, 1946; 596 blz.; 7de druk 1978; 632 blz.). Duitstalige uitgaven onder de titel Napoleon. Das Leben und die Legende (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1977; 608 blz., 2e druk, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1979. Nieuwe uitgave in de serie klassiekers 'Manesse Bibliothek der Weltgeschichte', Zürich: Manesse Verlag, 1990; 1024 blz.; herdrukt 1997)
 • 'Beeldbaarheid en beeldvorming in de jongste Amerikaanse historie' (Openbare les. Universiteit van Amsterdam, 11 februari 1947). Ook in: Schrijfsels en schrifturen (1961), p. 54–74.
 • Amerika. Van kolonie tot wereldmacht (Amsterdam: Elsevier, 1949; 4de, herziene druk 1976; 592 blz., met een Naschrift over de periode na 1965 door dr. R. Kroes.)
 • Historia hodierna (Inaugurele rede. Universiteit van Amsterdam, 2 oktober 1950; 35 blz.). Ook in: Uit het werk van dr. J. Presser (1969), p. 209–225.
 • Gewiekte wielen. Richard Arkwright (Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1951; 58 blz.)
 • 'Van Douglass tot Aptheker: de geboorte ener geschiedschrijving'. In: Weerklank op het werk van Jan Romein, Liber Amicorum. Amsterdam-Antwerpen: Wereldbibliotheek N.V., 1953, p. 136–145. Herdrukt in: Uit het werk van dr. J. Presser (1969), p. 117–126.
 • 'Memoires als geschiedbron', in: Algemene Winkler Prins Encyclopedie, 10 delen; Amsterdam-Brussel: Elsevier, zevende druk, 1956–1960, deel 7 (1958), p. 208–210. Herdrukt in: Uit het werk van dr. J. Presser (1969), p. 277–282.
 • Schrijfsels en schrifturen (Amsterdam: Moussault, 1961; 146 blz.)
 • Antwoord aan het kwaad. Getuigenissen 1939–1945, samengesteld door prof. dr. J. Presser (Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1961; 268 blz.)
 • Europa in een boek (Amsterdam: Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels/ Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 1963; 94 blz.)
 • Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff - Staatsuitgeverij, 1965; deel 1, XIV + 526 blz.; deel 2, VIII + 568 blz.; 8ste druk 1985). Engelstalige uitgaven onder de titel Ashes in the Wind. The destruction of Dutch Jewry (Britse editie, Londen: Souvenir Press, 1968; 556 blz., herdruk 2010, met een nawoord van dr. Dienke Hondius; Amerikaanse heruitgave 1988) en The Destruction of the Dutch Jews (Amerikaanse uitgave, New York: E.P. Dutton, 1969; 556 blz.)
 • Uit het werk van dr. J. Presser (Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1969; 334 blz. Afscheidsbundel met 32 essays van zijn hand)
 • 'Joden en dagboeken', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, jaargang 83 (1970), aflevering 2 (themanummer: Ego-documenten. Een bijzonder genre van historische bronnen), p. 226–237.
 • Gesprekken met Jacques Presser (Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1972; 150 blz. Een egodocument in de vorm van de volledige tekst van de gesprekken die Philo Bregstein in 1969-1970 met Presser voerde ter voorbereiding van de documentaire film (VARA 1970) Dingen die niet voorbijgaan). Ook: Dingen die niet voorbijgaan. Persoonlijk geschiedverhaal verteld door Jacques Presser (Philo Bregstein, Meulenhoff filmteksten, Amsterdam 1981) ISBN 90 290 1295 1 )
 • Louter verwachting. Autobiografische schets 1899–1919 (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985; 173 blz. Met inbegrip van de tekst van zijn rede voor de nationale herdenking van 25 jaar bevrijding, 5 mei 1970)
Literair
 • De Nacht der Girondijnen (boekenweekgeschenk, novelle). Amsterdam: Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1957; 77 blz.; 2de dr., De Eik, 1957; 3de dr. pocketeditie samen met Coen Rood, Westerbork, Amsterdam: J.M. Meulenhoff, z.j. [1965]; 4de dr., gewijzigd, aangevuld met nawoord van Philo Bregstein, 1975; 5de dr. 1980; 6de dr. 1984. In vele talen vertaald)
 • Orpheus en Ahasverus (gedichten. Vierde, herziene en aangevulde uitgave, Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep, 1969; 80 blz. Eerste druk 1945)
 • Drievoudig afscheid: verzen en rijmen (onder het pseudoniem J. van Dam. Amsterdam: Studentendrukkerij ‘Poortpers’, 1952; 56 blz.)
 • Tochtgenoten (gedichten. Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1964; 30 blz.)
 • Homo submersus (Amsterdam: Boom, 2010; 528 blz.) (Tijdens de onderduik geschreven roman in de vorm van een gefictionaliseerd dagboek, postuum verschenen, met een inleiding van Nico Markus)[11]
Detective
 • Moord in Meppel, (pseudoniem Haggi Mami Reis - Amsterdam: Elsevier, 1953; onder eigen naam - Amsterdam: Elsevier, 1966; 154 blz.)
 • Crime passionnel. Een tussenspel van onredelijkheid, (pseudoniem J. van Dam - Amsterdam: uitgave in eigen beheer, 1955; 89 blz.)
 • Moord in Moordrecht (Amsterdam: Elsevier, 1962; 207 blz.)
 • Moord in de Poort (Den Haag: Kramers Pockets. W. van Hoeve, 1965; 125 blz.)

Literatuur[bewerken]

 • Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de jodenvervolging. Amsterdam, 1998 (proefschrift).

Prijzen en onderscheidingen[bewerken]

Externe links[bewerken]