Johannes Cornelis Koster

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Luitenant-Generaal J.C. Koster

Johannes Cornelis Koster (Overschie, 6 februari 1882 - Den Haag, 7 februari 1963) was een Nederlands luitenant-generaal, commandant van het Nederlands-Indisch leger en onder meer Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Loopbaan[bewerken]

Koster bezocht de Koninklijke Militaire Academie en werd op 22 juli 1902 benoemd tot tweede luitenant. Hij kwam in februari 1903 in Nederlands-Indië aan en werd geplaatst bij het negentiende bataljon. In 1905 verwierf hij wegens zijn gedrag tijdens de krijgsverrichtingen te Ceram een eervolle vermelding, zodat hij het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven met de gesp 1905-1908 met het kroontje mocht dragen. Koster werd op 10 mei 1905 bevorderd tot eerste luitenant en was van 1907 tot 1909 belast met de functie van civiel tevens militair gezaghebber op West-Ceram. Hij volgde van 1911 tot 1914 een studie aan de Hogere Krijgsschool en werd voor een praktische stage gedetacheerd bij het tweede regiment veldartillerie te Den Haag. Hij werd op 8 mei 1915 bevorderd tot kapitein, en tot het einde van dat jaar gedetacheerd in Nederland in een mobilisatiefunctie.

In 1919 kwam hij voor de tweede keer in Nederland, nu om op te treden als leraar in de tactische vakken aan de Hogere Krijgsschool, een functie die hij zes jaar vervulde. In deze periode hield hij onder meer in de Vereniging ter beoefening van de Krijgswetenschap een lezing over de verschijnselen van morele depressie bij de oorlogsvoerende legers en maatregelen ter bestrijding van dit euvel. Nadat hij in Indië was teruggekeerd werd hij op 30 maart 1926 bevorderd tot majoor, hoofd van de staf der eerste divisie te Weltevreden. Op 21 december 1926 volgde zijn benoeming tot luitenant-kolonel. Nadat hij in december 1927 een troepencommando had waargenomen, eerst als commandant van het 20ste bataljon infanterie en vervolgens, vanaf juli 1928, als commandant van het tweede regiment infanterie, werd hij op 2 februari 1929 bevorderd tot kolonel, tevens hoofd van de generale staf en inspecteur der Militaire Luchtvaart. Koster werd op 2 november 1929 bevorderd tot generaal-majoor. Toen luitenant generaal Cramer het commando van het Nederlands-Indische leger neerlegde, werd Koster, die in februari 1932, tot herstel van gezondheid, naar Europa terug was gekeerd, op 23 november 1932, als luitenant-generaal, legercommandant, aangesteld; Hij kwam op 10 november, per Christiaan Huygens aan te Batavia. Als legercommandant stond hij het regeringsbeleid voor, dat zei dat er een neutraliteitsgroep divisies moest worden gevormd, bestemd voor de handhaving van orde en rust. Hij wenste namens de regering voor Java een goed van wapens en munitie voorziene groep, bestemd om de orde, rust en neutraliteit te handhaven, bestaande uit vier regimenten, elk van drie bataljons die zonder bezwaar gemist konden worden uit het leger. Hij erkende dat onttrekking van beroepskrachten aan het Java-leger sterktevermindering met zich meebracht, maar ontkende dat er een onverantwoorde verzwakking plaatsvond.

Koster is op eigen verzoek met ingang van 30 juli 1935 eervol ontslagen als legercomandant, en is opgevolgd door generaal Boerstra. Hij repatrieerde via Japan en Amerika en verbleef enige tijd in Japan. Hij had reeds eerder een bezoek aan dat land gebracht met een commissoriale opdracht, onder meer tot het bijwonen van de legermanoeuvres, en maakte nu een studie van het probleem van de eternal problem of the northwestern frontier.

Koster was commandeur in de Orde van Oranje Nassau, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, had een Eervolle Vermelding, het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier met het cijfer XXX en was officier in de Orde van Cambodja.

Portal.svg Portaal KNIL
Voorganger:
H.A. Cramer
Commandant van het KNIL
1932 - 1935
Opvolger:
M. Boerstra