Johannes Root

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Johannes Root

Johannes Root (Banda, 23 juli 1828 - Banda, 25 maart 1903) was een Nederlands flankeur, ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse.

Opleiding[bewerken]

Op 12 mei 1847 werd Root te Amboina vrijwillig geëngageerd als soldaat voor 6 jaren met een handgeld van 60 gulden.

De Bali-expedities en de expeditie naar de Westerafdeling van Borneo[bewerken]

Root ging in 1848 over bij het derde bataljon dat de Tweede Bali-expeditie meemaakte en dat in 1849 alweer - nu onder overste Toontje Poland - aandeel had in de verovering van Jagaraga. Direct na de Derde Bali-expeditie werd Root overgeplaatst bij het dertiende bataljon en vertrok daarmee naar de Westerafdeling van Borneo. De machtige kongsi's van Chinese emigranten aan de Westkust van Borneo onderdrukten de Dajakse bevolking en verzetten zich meer en meer tegen de uitoefening van het Nederlandse gezag; toen zij tot daden van geweld overgingen werd een expeditie noodzakelijk (zie de Expeditie naar de westerafdeling van Borneo). In de maand juni van het jaar 1850 deed de marine met een landingsdivisie een aanval op de versterkingen van de Chinezen aan de Sekadau-rivier, maar leed een gevoelig echec omdat de hulptroepen van Sambas op de vlucht sloegen. Daardoor voelden de Chinezen zich krachtiger en versterkten zich voortdurend. Op de elfde september werd de eer van de Nederlandse wapens hersteld door de verovering van Pemangkat onder aanvoering van luitenant-kolonel Frederik Johannes Sorg. Sorg overleed een paar dagen later, zijn opvolger was luitenant-kolonel Le Bron de Vexela; met hem kwamen twee compagnieën van het dertiende bataljon en daarnaast twee houwitsers van Java naar de westkust van Borneo over.

Nogmaals moesten nu de Chinezen bij Pemangkat worden aangevallen; de troepen vertrokken op 18 november van Sambas en rukten de 20ste tegen de Chinese versterkingen op; slechts met moeite slaagde men erin om het geschut, waarvan de bedieningsmanschappen door een overval zware verliezen leden, terug te voeren en bereikte de macht (25 officieren en 544 minderen) met een verlies vsn 28 doden en gewonden het bivak. Onder de laatsten behoorde ook Root, die een schotwond in het linkerbeen had gekregen; zijn houding op deze dag was dusdanig geweest dat hij bij Koninklijk Besluit van 19 juli 1851 eervol vermeld werd. De operatie tegen Pemangkat had dus weinig succes maar op 9 december werd een aanval op Fort Sorg met kracht afgeslagen en (mede omdat de Chinezen door een strenge blokkade gebrek aan levensmiddelen hadden) de vijandelijkheden aan beide kanten gestaakt.

Intussen was het verzet hiermee niet voorgoed onderdrukt; in de aanvang van het jaar 1853 werd daartoe tot een nieuwe actie besloten met versterking van de garnizoenen aan de westkust. Er volgde een reeks marsen en gevechten, waarin ook de marine een werkzaam aandeel had; bij deze gevechten, aan de voet van de berg Sekadouw, verkreeg soldaat Johannes Root van het dertiende bataljon, op de 22ste juni 1853, een doordringende schotwond met beenbreuk van de linkerhand. De operaties vormden de inleiding tot een krachtig optreden onder luitenant-kolonel Andresen en majoor De Brabant maar het zou nog duren tot 28 mei 1854 (zie expeditie tegen de Chinezen te Montrado) voordat Monterado, het brandpunt van het verzet, onder meer door kapitein Gustave Verspyck, waarnemend assistent-resident, tot onderwerping werd gedwongen. Root werd bij Koninklijk Besluit van 21 oktober 1854 benoemd tot ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse voor zijn gedrag bij de krijgsverrichtingen op Borneo, gedurende de maand maart tot en met juli 1853.

Latere leven[bewerken]

Root was op 12 mei 1853, dus kort voor zijn laatste verwonding, voor twee jaar gereëngageerd met een handgeld van 20 gulden; hij werd op 29 oktober naar Java teruggeplaatst, ontving op 25 november de bronzen medaille met 12 gulden gratificatie en kreeg op 22 maart 1854 een gagement van 153 gulden per jaar. Hij verliet het leger op 28 juli te Banda voorgoed. Na zijn militaire diensttijd werkte Root nog te Banda bij de Krediet en Handelsvereniging Banda.

Portal.svg Portaal KNIL