Naar inhoud springen

Joost Hiddes Halbertsma

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Joost Hiddes Halbertsma
Borstbeeld door Henk Visser

Joost (Justus) Hiddes Halbertsma (Fries: Joast Hiddes Halbertsma) (Grouw, 23 oktober 1789Deventer, 27 februari 1869[1]) was een Nederlandse schrijver en dominee.

Joost Hiddes Halbertsma was een telg uit het patriciërsgeslacht Halbertsma. Hij was de zoon van bakker Hidde Joostes en Ruurdtje Tjallings Binnerts. Eeltje (Eeltsje) en Tsjalling Hiddes Halbertsma waren zijn broers. Halbertsma studeerde theologie en werd vervolgens dominee in Bolsward en later in Deventer. Hij maakte naam met de heruitgave van enige renaissance-boekwerken. Ook is hij bekend door zijn vriendschap met Jan Cornelis Pieters Salverda.

In zijn geboorteplaats Grouw en in de gemeente Leeuwarden staan beelden van Halbertsma en in Deventer bevindt zich een bronzen borstbeeld. De in 1947 ingestelde Dr. Joast Halbertsmapriis voor geschiedenis, taal- en literatuurwetenschap en sociale wetenschappen is naar hem vernoemd.

Publicaties[bewerken | brontekst bewerken]

 • 1822. De Lapekoer fan Gabe Skroar. Met Eeltsje Hiddes Halbertsma. Dimter : Wid. J.H. de Lange in Soon.
 • 1827. Hulde aan Gysbert Japicx bewezen, in de Sint Martini Kerk te Bolsward, op den 7 Julij 1823. Heruitgave van Gysbert Japicx (1603-1666). Bolsward : Hessing.
 • 1834. Friesche spelling en Proeve van vergelijking tusschen de boven ontworpene spelling en die van Gysbert Japicx.
 • 1836. Friesic, ancient and modern Friesic compared with Anglo-Sacon.
 • 1849. Letterkundige naoogst (1840-1845). Deventer : J. de Lange.
 • 1843. De Doopsgezinden en hunne herkomst : eene ruwe schets. Benevens Eene lijkrede op prof. P.O.C. Vorsselman de Heer, en eenige Kerkredenen. Dimter [Deventer] : de Lange.
 • 1843. Het Buddhisme en zijn stichter. Overdr. uit: Overijsselsch Almanak, 1843.
 • 1851. Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael van Jacop van Maerlant. Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen.
 • 1854. Leed in Wille fen Eeltsje Halbertsma in de Flotgaerzen. Deventer: J. de Lange.
 • 1871, Rimen en teltsjes. Dimter [Deventer] : de Lange.
 • 1872, Lexicon Frisicum. Deventer: De Lange.

Biografie[bewerken | brontekst bewerken]

 • Alpita de Jong, Joost Halbertsma 1789-1869: een biografie, Uitgeverij Louise, 2018, ISBN 9789491536502

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Wetenswaardigheden[bewerken | brontekst bewerken]

 • Rond 1850 zag Halbertsma dat de Friese oorijzers steeds groter werden. Hij verzuchtte dat de oorijzers op een helm ging lijken, hetgeen vervolgens ook gebeurde.[2]