Juw Dekama

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Juw Dekama (1449 of 1450[1] - 24 oktober 1523) was een Friese hoofdeling uit Baard. Op 3 januari 1494 werd hij in Sneek tot potestaat gekozen, maar alleen door de Schieringers erkend. In 1498 vroeg hij Albrecht van Saksen het land te leiden, nadat hij geen controle meer kon uitoefenen over het door de twisten tussen Schieringers en Vetkopers verscheurde land. Juw diende tussen 1500 en 1515 als raadsman aan het Hof van Friesland en was tussen 1510 en 1512 grietman van Baarderadeel.[2]

Zie ook[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  • A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia, Leeuwarden 1893.
  • J.H. Brouwer (red.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam 1958) s.v. Juw Dekema.
  • H.B. van Sminia, Juw Hettes Dekema, de laatste Potestaat in Friesland, in: De Vrije Fries VII (1856), blz. 257-273.
  • Vries, O., B.S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland, en P. Baks. De Heeren van den Raede. Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1999.
  1. Van Sminia, blz. 261/262: Uit het huwelijkscontract van zijn ouders blijkt dat deze in 1448 getrouwd zijn, Juw was de oudste zoon.
  2. Andreae, blz. 79
Voorganger:
Haring Haringsma
Potestaten Opvolger:
Albrecht van Saksen