Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2003-2007)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De lijst van leden van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers van 2003 tot 2007, na de Belgische federale verkiezingen 2003. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5 %.

Basisgegevens[bewerken]

De officiële uitslag van de verkiezingen voor de 51ste legislatuur van de kamer van volksvertegenwoordigers vindt u hier.

Het totale aantal kiesgerechtigde personen in deze verkiezing was 7.570.637. Het totale aantal uitgebrachte stemmen was 6.936.801. Hiervan waren 6.572.189 stemmen, geldig uitgebrachte stemmen, en 364.612 stemmen, ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen.

Van de 6.572.189 geldige uitgebrachte stemmen (100,00 %) waren er 6.316.467 stemmen (95,57 %)uitgebracht op partijen met verkozenen in de kamer en 255.722 stemmen (4,43 %) uitgebracht op partijen zonder verkozenen in de kamer. Agalev is hierop de enige uitzondering. Deze partij behaalde 162.205 stemmen (2,47 %) en geen enkele zetel, terwijl FN met 130.012 stemmen (1,98 %) wel een zetel haalde. Alle overige partijen scoorden dermate laag dat ze sowieso niet in aanmerking kwamen voor een zetel.

Het stemmenaantal is een eerste bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel is een tweede bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel voorziet geen verhoudingsgewijze zetelverdeling op basis van de totale stemmenaantal binnen één nationale kiesomschrijving, waarbij elke uitgebrachte stem een gelijke waarde heeft in de bepaling van de zetel-sterkte van de deelnemende kieslijsten. Dit gebeurt via een getrapt systeem van regionale kieskringen of kiesarrondissementen. Deze kieskringen krijgen elk een te verdelen aantal zetels toebedeeld, op basis van de bevolkingsdichtheid. Zo zijn er momenteel 11 kieskringen voor federale parlementsverkiezingen (kamer). Voor de verkiezingen van 2003 was de verdeling als volgt:

Op de provincie Vlaams-Brabant en het extra provinciale gebied bestaande uit Brussel en de 18 omringende gemeenten na, lopen de grenzen van de kiesarrondissementen voor de kamer gelijk met die van de provincies. Daardoor zijn enkel Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven aparte kieskringen:

Zetelverdeling 19 mei 2003[bewerken]

Zetelverdeling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 19 mei 2003.

De officiële zetelverdeling, volgens het actuele kiesstelsel vanaf 19 mei 2003 was als volgt:

Overzicht
Partij Zetels
VLD 25
PS 25
MR 24
sp.a-Spirit 23
CD&V 21
VB 18
cdH 8
Ecolo 4
FN 1
N-VA 1

Zetelverdeling 21 april 2005[bewerken]

Een verkozene van het cdH wisselde van fractie en ging naar de MR over. Daardoor heeft de kamer sinds 21 april 2005 de volgende samenstelling:

Overzicht
Partij 2003 2005 Verschil
VLD 25 25 -
PS 25 25 -
MR 24 25 +1
sp.a-Spirit 23 23 -
CD&V 21 21 -
VB 18 18 -
cdH 8 7 -1
Ecolo 4 4 -
FN 1 1 -
N-VA 1 1 -
De huidige zetelverdeling in de kamer.

Parti Socialiste[bewerken]

 1. Mohammed Boukourna
 2. Colette Burgeon
 3. Jacques Chabot
 4. Marie Arena wordt van 26 juni 2003 tot 18 juli 2004 opgevolgd door Bruno Van Grootenbrulle die vanaf 21 juli 2004 wordt opgevolgd door Alisson De Clercq
 5. Jean-Marc Delizée
 6. Rudy Demotte wordt van 26 juni 2003 tot 18 juli 2004 opgevolgd door Alisson De Clercq die vanaf 21 juli 2004 wordt opgevolgd door Bruno Van Grootenbrulle
 7. Valérie Déom
 8. Camille Dieu
 9. Elio Di Rupo wordt vanaf 11 oktober 2005 opgevolgd door Yvon Harmegnies
 10. André Frédéric
 11. André Flahaut wordt van 14 juli 2003 tot 29 juni 2004 opgevolgd door Maurice Dehu die vanaf 1 juli 2004 wordt opgevolgd door Véronique Ghenne
 12. José Happart wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Thierry Giet (Fractievoorzitter)
 13. Jean-Pol Henry
 14. Karine Lalieux
 15. Marie-Claire Lambert
 16. Claude Eerdekens wordt vanaf 21 juli 2004 opgevolgd door Jean-Claude Maene
 17. Eric Massin
 18. Anne-Marie Lizin wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Alain Mathot
 19. Yvan Mayeur
 20. Patrick Moriau
 21. Laurette Onkelinx wordt van 14 juli 2003 tot 30 juni 2004 opgevolgd door Yvan Mayeur die vanaf 1 juli 2004 wordt opgevolgd door Talbia Belhouari
 22. Sophie Pécriaux
 23. André Perpète
 24. Charles Picqué wordt vanaf 1 juli 2004 opgevolgd door Yvan Mayeur
 25. Annick Saudoyer
 26. Michel Daerden wordt vanaf 26 juni 2003 opgevolgd door Danielle Van Lombeek-Jacobs

Vlaamse Liberalen en Democraten[bewerken]

 1. Filip Anthuenis
 2. Yolande Avontroodt
 3. Marleen Vanderpoorten wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Alfons Borginon (Fractievoorzitter)
 4. Marc Verwilghen wordt vanaf 14 juli 2003 opgevolgd door Vincent Van Quickenborne die direct werd opgevolgd door Miguel Chevalier
 5. Willy Cortois
 6. Rik Daems
 7. Maggie De Block
 8. Herman De Croo
 9. Guido De Padt
 10. Hilde Dierickx
 11. Stef Goris
 12. Karel De Gucht wordt vanaf 21 juli 2004 opgevolgd door Guy Hove
 13. Sabien Lahaye-Battheu
 14. Pierre Lano
 15. Karel Pinxten wordt vanaf 8 maart 2006 opgevolgd door Georges Lenssen
 16. Claude Marinower
 17. Fientje Moerman wordt van 14 juli 2003 tot 18 juli 2004 opgevolgd door Guy Hove die vanaf 30 juli 2004 wordt opgevolgd door Ingrid Meeus
 18. Patrick Dewael wordt van 14 juli 2003 tot 8 maart 2006 opgevolgd door Georges Lenssen die vanaf 8 maart 2006 opgevolgd doorJacques Germeaux
 19. Margriet Hermans wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Martine Taelman
 20. Bart Tommelein
 21. Bart Somers wordt vanaf 26 juni 2003 opgevolgd door Annemie Turtelboom
 22. Annemie Neyts wordt vanaf 21 juli 2004 opgevolgd door Luk Van Biesen
 23. Ludo Van Campenhout
 24. Hilde Vautmans
 25. Guy Verhofstadt wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Geert Versnick

Mouvement Réformateur[bewerken]

 1. Daniel Bacquelaine (Fractievoorzitter)
 2. Anne Barzin wordt vanaf 18 januari 2007 opgevolgd door Dominique Van Roy
 3. François Bellot
 4. Pierrette Cahay-André (ex-cdH)
 5. Olivier Chastel wordt van 19 februari tot 28 juni 2004 opgevolgd door Jean-Luc Crucke die van 1 juli tot 18 juli 2004 wordt opgevolgd door Robert Hondermarcq
 6. Philippe Collard
 7. Martine Payfa wordt vanaf 1 juli 2004 opgevolgd door Alain Courtois
 8. Valérie de Bue
 9. François-Xavier de Donnea
 10. Robert Denis
 11. Corinne De Permentier
 12. Daniel Ducarme wordt van 26 juni 2003 tot 12 februari 2004 opgevolgd door Alain Courtois
 13. Chantal Bertouille wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Denis Ducarme
 14. Richard Fournaux (ex-cdH)
 15. Jacqueline Galant
 16. Hervé Hasquin wordt van 26 juni 2003 tot 30 juni 2004 opgevolgd door Françoise Colinia die van 8 juli tot 18 juli 2004 opgevolgd door Alex Tromont
 17. Sabine Laruelle wordt vanaf 14 juli 2003 opgevolgd door Josée Lejeune
 18. Didier Reynders wordt van 14 juli 2003 tot 29 juni 2004 opgevolgd door Pierre-Yves Jeholet die vanaf 1 juli 2004 wordt opgevolgd door Luc Gustin
 19. Jacques Simonet wordt van 14 juli 2003 tot 12 februari 2004 opgevolgd door Eric Libert die van 12 februari 2004 tot 28 juni 2004 opgevolgd door Alain Courtois die vanaf 1 juli 2004 wordt opgevolgd door Eric Libert
 20. Olivier Maingain
 21. Jean-Pierre Malmendier
 22. Marie-Christine Marghem
 23. Charles Michel wordt van 26 juni 2003 tot 18 juli 2004 opgevolgd door Serge Van Overtveldt
 24. Philippe Monfils
 25. Dominique Tilmans

sp.a-spirit[bewerken]

 1. Saïd El Khadraoui wordt vanaf 14 oktober 2003 opgevolgd door Stijn Bex
 2. Frank Vandenbroucke wordt vanaf 14 juli 2003 opgevolgd door Hans Bonte
 3. Freya Van den Bossche wordt van 14 juli 2003 tot 15 september 2004 opgevolgd door Cemal Cavdarli die vanaf 15 september 2004 opgevolgd door Dylan Casaer
 4. Daan Schalck wordt vanaf 15 september 2004 opgevolgd door Cemal Cavdarli
 5. Hilde Claes wordt vanaf 7 december 2006 opgevolgd door Anne-Marie Hiemeliers-Baeke
 6. Philippe De Coene
 7. Magda De Meyer
 8. Kathleen Van Brempt wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Maya Detiège
 9. Dalila Douifi
 10. Patrick Janssens wordt vanaf 8 juli 2004 opgevolgd door David Geerts
 11. Peter Vanvelthoven wordt van 14 juli 2003 tot 7 december 2006 opgevolgd door Anne-Marie Hiemeliers-Baeke die vanaf 7 december 2006 wordt opgevolgd door Magda Ramaekers
 12. Karin Jiroflée wordt vanaf 7 december 2006 opgevolgd door Yvette Mues
 13. Renaat Landuyt wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Geert Lambert
 14. Johan Vande Lanotte wordt van 14 juli 2003 tot 17 oktober 2005 opgevolgd door Patrick Lansens
 15. Bert Anciaux wordt vanaf 14 juli 2003 opgevolgd door Walter Muls
 16. Jan Peeters
 17. Steve Stevaert wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Annemie Roppe
 18. Paul Van Grembergen wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Annelies Storms
 19. Guy Swennen
 20. Anissa Temsamani wordt van 14 juli tot 25 september 2003 opgevolgd door Koen T'Sijen en vanaf 8 juli 2004 opgevolgd door Inga Verhaert die vanaf 7 december 2006 wordt opgevolgd door Monica De Coninck
 21. Dirk Van der Maelen (Fractievoorzitter)
 22. Greet van Gool
 23. Els Van Weert wordt vanaf 8 juli 2004 opgevolgd door Koen T'Sijen

Christen-Democratisch en Vlaams[bewerken]

 1. Stefaan De Clerck wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Hendrik Bogaert
 2. Simonne Blondé-Creyf
 3. Dirk Claes
 4. Pieter De Crem (Fractievoorzitter)
 5. Roel Deseyn
 6. Carl Devlies
 7. Greta D'hondt
 8. Luc Goutry
 9. Theo Kelchtermans
 10. Nahima Lanjri
 11. Yves Leterme wordt vanaf 8 juli 2004 opgevolgd door Nathalie Muylle
 12. Trees Pieters
 13. Jos Ansoms wordt vanaf 13 januari 2005 opgevolgd door Katrien Schryvers
 14. Paul Tant
 15. Inge Vervotte wordt vanaf 8 juli 2004 opgevolgd door Jef Van den Bergh
 16. Liesbeth Van der Auwera
 17. Jo Vandeurzen
 18. Tony Van Parys
 19. Herman Van Rompuy
 20. Mark Verhaegen
 21. Servais Verherstraeten

Vlaams Belang[bewerken]

 1. Gerolf Annemans (Fractievoorzitter)
 2. Koen Bultinck
 3. Nancy Caslo
 4. Alexandra Colen
 5. Filip De Man
 6. Gerda Van Steenberge wordt vanaf 8 juli 2004 opgevolgd door Ortwin Depoortere
 7. Guy D'haeseleer
 8. Marleen Govaerts
 9. Hagen Goyvaerts
 10. Bart Laeremans
 11. Guido Tastenhoye wordt vanaf 22 maart 2007 opgevolgd door Paul Meeus
 12. Jan Mortelmans
 13. Staf Neel
 14. Bert Schoofs
 15. Filip Dewinter wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Luc Sevenhans
 16. Jaak Van den Broeck
 17. Francis Van den Eynde
 18. Frank Vanhecke wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Frieda Van Themsche

Centre Démocrate Humaniste[bewerken]

 1. Joseph Arens
 2. Louis Smal wordt vanaf 21 juli 2004 opgevolgd door Benoît Drèze
 3. Anne-Marie Corbisier-Hagon wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Catherine Fonck die van 30 juli 2004 tot 19 april 2005 wordt opgevolgd door Damien Yzerbyt die van 21 april 2005 tot 11 januari 2007 wordt opgevolgd door David Lavaux die vanaf 11 januari 2007 wordt opgevolgd door Véronique Salvi
 4. Joëlle Milquet
 5. Jean-Jacques Viseur wordt vanaf 11 januari 2007 opgevolgd door David Lavaux
 6. Melchior Wathelet (Fractievoorzitter)
 7. Raymond Langendries wordt vanaf 21 juli 2004 opgevolgd door Brigitte Wiaux

Ecolo[bewerken]

 1. Olivier Deleuze wordt vanaf 5 juni 2003 opgevolgd door Zoé Genot
 2. Muriel Gerkens
 3. Marie Nagy (Fractievoorzitter)
 4. Jean-Marc Nollet wordt van 26 juni 2003 tot 18 juli 2004 opgevolgd door Gérard Gobert

Front National[bewerken]

 1. Daniel Féret wordt vanaf 1 juli 2004 opgevolgd door Patrick Cocriamont (Fractievoorzitter)

Nieuw-Vlaamse Alliantie[bewerken]

 1. Geert Bourgeois wordt vanaf 30 juli 2004 opgevolgd door Patrick De Groote (Fractievoorzitter)

Kritiek op zetelverdeling[bewerken]

Van de 6.280.467 geldig uitgebrachte stemmen (100,00 %) op partijen met verkozenen, inclusief Agalev, in 2003, werden:

 • 3.984.733 stemmen (63,44 %) uitgebracht op lijsten van partijen die behoren tot de Nederlandse taalgroep in de kamer.
 • 2.295.734 stemmen (36,55 %) uitgebracht op lijsten van partijen die behoren tot de Franse taalgroep in de kamer.

De verhoudingen liggen echter anders, als men naar de zetelverdeling kijkt. Dan zijn de verhoudingen als volgt:

 • lijsten die behoren tot de Nederlandse taalgroep: 88 van de 150 verkozenen (58,67 %) zetels)
 • lijsten die behoren tot de Franse taalgroep: 62 van de 150 verkozenen (41,33 %)

Hieruit blijkt dat het gemiddeld aantal stemmen die nodig zijn om een zetel in de wacht te slepen verschillend is naargelang de lijst waarop gestemd wordt behoort tot de Nederlandse of Franse taalgroep. In de verkiezing van 2003 werden er:

 • 88 personen verkozen door 3.984.733 kiezers, op lijsten die behoren tot de Nederlandse taalgroep, wat een gemiddelde betekent van 45.281 stemmen per verkozene.
 • 62 personen verkozen door 2.295.734 kiezers, op lijsten die behoren tot de Franse taalgroep, wat een gemiddelde betekent van 37.028 stemmen per verkozene.

Dit is een verschil van gemiddeld 8.252 stemmen (18,02 %) voor het behalen van een zetel tussen de twee taalgroepen in de kamer. Wanneer de twee taalgroepen evenredig zouden vertegenwoordigd worden volgens het aantal stemmen zouden de Vlamingen geen 88 maar wel 95 zetels en de Franstaligen geen 62 maar wel 55 zetels in de kamer hebben.

Deze verschillen leiden ertoe dat een Vlaamse stem minder waarde heeft dan een Franstalige stem voor de zetelverdeling in de kamer, naargelang de kieskring partijen kent die behoren tot de Nederlandse taalgroep, of de Franse taalgroep. Dit verschil is enkel te verklaren vanuit de grote onevenredigheden die bestaan tussen enerzijds de bevolkingsdichtheid van de 11 verschillende kiesarrondissementen, en het aantal zetels die deze arrondissementen ter stemming werden toebedeeld. De kieskringen waar Franstalige partijen opkomen hebben meer zetels in verhouding tot de bevolkingsdichtheid van deze kieskringen. En de zetelverdeling heeft een rechtstreekse invloed op de machtsverhoudingen in de kamer. Dit verschil bestaat niet alleen voor de federale verkiezingen voor de kamer, maar ook voor de senaat en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Onderstaande zetelverdeling is een simulatie, waarbij de zetelverdeling gebeurde op basis van 6.316.467 geldig uitgebrachte stemmen op partijen die vertegenwoordigd zijn in de kamer, en Agalev, op basis van verdeling van de verkiesbare zetels per kieskring op basis van bevolkingsdichtheid.

Overzicht
Partij Zetels Simulatie Verschil
VLD 25 24 -1
PS 25 20 -5
MR 24 19 -5
sp.a-Spirit 23 23 -
CD&V 21 21 -
VB 18 18 -
cdH 8 9 1
Ecolo 4 4 -
FN 1 3 2
N-VA 1 5 4
Agalev 0 4 4

Externe link[bewerken]