Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2003-2007)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De lijst van leden van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers van 2003 tot 2007, na de Belgische federale verkiezingen 2003. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5 %.

Basisgegevens[bewerken]

De officiële uitslag van de verkiezingen voor de 51ste legislatuur van de kamer van volksvertegenwoordigers vindt u hier.

Het totale aantal kiesgerechtigde personen in deze verkiezing was 7.570.637. Het totale aantal uitgebrachte stemmen was 6.936.801. Hiervan waren 6.572.189 stemmen, geldig uitgebrachte stemmen, en 364.612 stemmen, ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen.

Van de 6.572.189 geldige uitgebrachte stemmen (100,00 %) waren er 6.316.467 stemmen (95,57 %)uitgebracht op partijen met verkozenen in de kamer en 255.722 stemmen (4,43 %) uitgebracht op partijen zonder verkozenen in de kamer. Agalev is hierop de enige uitzondering. Deze partij behaalde 162.205 stemmen (2,47 %) en geen enkele zetel, terwijl FN met 130.012 stemmen (1,98 %) wel een zetel haalde. Alle overige partijen scoorden dermate laag dat ze sowieso niet in aanmerking kwamen voor een zetel.

Het stemmenaantal is een eerste bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel is een tweede bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel voorziet geen verhoudingsgewijze zetelverdeling op basis van de totale stemmenaantal binnen één nationale kiesomschrijving, waarbij elke uitgebrachte stem een gelijke waarde heeft in de bepaling van de zetel-sterkte van de deelnemende kieslijsten. Dit gebeurt via een getrapt systeem van regionale kieskringen of kiesarrondissementen. Deze kieskringen krijgen elk een te verdelen aantal zetels toebedeeld, op basis van de bevolkingsdichtheid. Zo zijn er momenteel 11 kieskringen voor federale parlementsverkiezingen (kamer). Voor de verkiezingen van 2003 was de verdeling als volgt:

Op de provincie Vlaams-Brabant en het extra provinciale gebied bestaande uit Brussel en de 18 omringende gemeenten na, lopen de grenzen van de kiesarrondissementen voor de kamer gelijk met die van de provincies. Daardoor zijn enkel Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven aparte kieskringen:

Zetelverdeling 19 mei 2003[bewerken]

Zetelverdeling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 19 mei 2003.

De officiële zetelverdeling, volgens het actuele kiesstelsel vanaf 19 mei 2003 was als volgt:

Overzicht
Partij Zetels
VLD 25
PS 25
MR 24
sp.a-Spirit 23
CD&V 21
VB 18
cdH 8
Ecolo 4
FN 1
N-VA 1

Zetelverdeling 21 april 2005[bewerken]

Een verkozene van het cdH wisselde van fractie en ging naar de MR over. Daardoor heeft de kamer sinds 21 april 2005 de volgende samenstelling:

Overzicht
Partij 2003 2005 Verschil
VLD 25 25 -
PS 25 25 -
MR 24 25 +1
sp.a-Spirit 23 23 -
CD&V 21 21 -
VB 18 18 -
cdH 8 7 -1
Ecolo 4 4 -
FN 1 1 -
N-VA 1 1 -
De zetelverdeling in de kamer voor de legislatuur 2003-2007.

PS (25)[bewerken]

 1. Marie Arena werd op 26 juni 2003 opgevolgd door Bruno Van Grootenbrulle (kieskring Henegouwen)
 2. Mohammed Boukourna (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 3. Colette Burgeon (kieskring Henegouwen)
 4. Jacques Chabot (kieskring Luik)
 5. Michel Daerden werd op 26 juni 2003 opgevolgd door Danielle Van Lombeek-Jacobs (kieskring Luik)
 6. Jean-Marc Delizée (kieskring Namen)
 7. Rudy Demotte werd op 26 juni 2003 opgevolgd door Alisson De Clercq (kieskring Henegouwen)
 8. Valérie Déom (kieskring Namen)
 9. Camille Dieu (kieskring Henegouwen)
 10. Elio Di Rupo werd op 11 oktober 2005 opgevolgd door Yvon Harmegnies (kieskring Henegouwen)
 11. Claude Eerdekens (Fractievoorzitter: 2003-2004) werd op 21 juli 2004 opgevolgd door Jean-Claude Maene (kieskring Namen)
 12. André Frédéric (kieskring Luik)
 13. André Flahaut werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Maurice Dehu die op 1 juli 2004 werd opgevolgd door Véronique Ghenne (kieskring Waals-Brabant)
 14. José Happart werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Thierry Giet (Fractievoorzitter: 2004-2007) (kieskring Luik)
 15. Jean-Pol Henry (kieskring Henegouwen)
 16. Karine Lalieux (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 17. Marie-Claire Lambert (kieskring Luik)
 18. Anne-Marie Lizin werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Alain Mathot (kieskring Luik)
 19. Eric Massin (kieskring Henegouwen)
 20. Patrick Moriau (kieskring Henegouwen)
 21. Laurette Onkelinx werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Yvan Mayeur, die op 1 juli 2004 opgevolgd werd door Talbia Belhouari (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 22. Sophie Pécriaux (kieskring Henegouwen)
 23. André Perpète (kieskring Luxemburg)
 24. Charles Picqué werd op 1 juli 2004 opgevolgd door Yvan Mayeur (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 25. Annick Saudoyer (kieskring Henegouwen)

VLD (25)[bewerken]

 1. Filip Anthuenis (kieskring Oost-Vlaanderen)
 2. Yolande Avontroodt (kieskring Antwerpen)
 3. Willy Cortois (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 4. Rik Daems (Fractievoorzitter: 2003-2006) (kieskring Leuven)
 5. Maggie De Block (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 6. Herman De Croo (kieskring Oost-Vlaanderen)
 7. Karel De Gucht werd op 21 juli 2004 opgevolgd door Guy Hove (kieskring Oost-Vlaanderen)
 8. Guido De Padt (kieskring Oost-Vlaanderen)
 9. Patrick Dewael werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Georges Lenssen die op 8 maart 2006 opgevolgd werd door Jacques Germeaux (kieskring Limburg)
 10. Hilde Dierickx (kieskring Oost-Vlaanderen)
 11. Stef Goris (kieskring Leuven)
 12. Margriet Hermans werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Martine Taelman (kieskring Antwerpen)
 13. Sabien Lahaye-Battheu (kieskring West-Vlaanderen)
 14. Pierre Lano (kieskring West-Vlaanderen)
 15. Claude Marinower (kieskring Antwerpen)
 16. Fientje Moerman werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Guy Hove die op 21 juli 2004 werd opgevolgd door Ingrid Meeus (kieskring Oost-Vlaanderen)
 17. Annemie Neyts werd op 21 juli 2004 opgevolgd door Luk Van Biesen (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 18. Karel Pinxten werd op 8 maart 2006 opgevolgd door Georges Lenssen (kieskring Limburg)
 19. Bart Somers werd vanaf 26 juni 2003 opgevolgd door Annemie Turtelboom (kieskring Antwerpen)
 20. Bart Tommelein (kieskring West-Vlaanderen)
 21. Ludo Van Campenhout (kieskring Antwerpen)
 22. Marleen Vanderpoorten werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Alfons Borginon (Fractievoorzitter: 2006-2007) (kieskring Antwerpen)
 23. Hilde Vautmans (kieskring Limburg)
 24. Guy Verhofstadt werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Geert Versnick (kieskring Oost-Vlaanderen)
 25. Marc Verwilghen werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Vincent Van Quickenborne die direct werd opgevolgd door Miguel Chevalier (kieskring West-Vlaanderen)

MR (25)[bewerken]

 1. Daniel Bacquelaine (Fractievoorzitter) (kieskring Luik)
 2. Anne Barzin werd op 18 januari 2007 opgevolgd door Dominique Van Roy (kieskring Namen)
 3. François Bellot (kieskring Namen)
 4. Chantal Bertouille werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Denis Ducarme (kieskring Henegouwen)
 5. Pierrette Cahay-André (kieskring Luik)
 6. Olivier Chastel werd op 19 februari 2004 tot 1 juli 2004 opgevolgd door Jean-Luc Crucke die op 1 juli 2004 tot 18 juli 2004 werd opgevolgd door Robert Hondermarcq (kieskring Henegouwen)
 7. Philippe Collard (kieskring Luxemburg)
 8. Valérie de Bue (kieskring Waals-Brabant)
 9. François-Xavier de Donnea (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 10. Robert Denis (kieskring Luik)
 11. Corinne De Permentier (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 12. Daniel Ducarme werd van 26 juni 2003 tot 12 februari 2004 opgevolgd door Alain Courtois (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 13. Richard Fournaux (tot 2004 cdH) (kieskring Namen)
 14. Jacqueline Galant (kieskring Henegouwen)
 15. Hervé Hasquin werd van 26 juni 2003 tot 8 juli 2004 opgevolgd door Françoise Colinia die van 8 juli tot 18 juli 2004 werd opgevolgd door Alex Tromont (kieskring Henegouwen)
 16. Sabine Laruelle werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Josée Lejeune (kieskring Luik)
 17. Olivier Maingain (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 18. Jean-Pierre Malmendier (kieskring Waals-Brabant)
 19. Marie-Christine Marghem (kieskring Henegouwen)
 20. Charles Michel werd van 26 juni 2003 tot 18 juli 2004 opgevolgd door Serge Van Overtveldt (kieskring Waals-Brabant)
 21. Philippe Monfils (kieskring Luik)
 22. Martine Payfa werd op 1 juli 2004 opgevolgd door Alain Courtois (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 23. Didier Reynders werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Pierre-Yves Jeholet die op 1 juli 2004 werd opgevolgd door Luc Gustin (kieskring Luik)
 24. Jacques Simonet werd van 14 juli 2003 opgevolgd door Eric Libert die op 12 februari 2004 werd opgevolgd door Alain Courtois die op 1 juli 2004 opnieuw opgevolgd werd door Eric Libert (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 25. Dominique Tilmans (kieskring Luxemburg)

sp.a-spirit (23)[bewerken]

 1. Bert Anciaux werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Walter Muls (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 2. Hilde Claes werd op 7 december 2006 opgevolgd door Anne-Marie Hiemeliers-Baeke (kieskring Limburg)
 3. Philippe De Coene (kieskring West-Vlaanderen)
 4. Magda De Meyer (kieskring Oost-Vlaanderen)
 5. Dalila Douifi (kieskring West-Vlaanderen)
 6. Saïd El Khadraoui werd op 14 oktober 2003 opgevolgd door Stijn Bex (kieskring Leuven)
 7. Patrick Janssens werd op 8 juli 2004 opgevolgd door David Geerts (kieskring Antwerpen)
 8. Karin Jiroflée werd op 7 december 2006 opgevolgd door Yvette Mues (kieskring Leuven)
 9. Renaat Landuyt werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Geert Lambert (kieskring West-Vlaanderen)
 10. Jan Peeters (kieskring Antwerpen)
 11. Daan Schalck werd op 15 september 2004 opgevolgd door Cemal Cavdarli (kieskring Oost-Vlaanderen)
 12. Steve Stevaert werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Annemie Roppe (kieskring Limburg)
 13. Guy Swennen (kieskring Limburg)
 14. Anissa Temsamani werd van 14 juli tot 25 september 2003 opgevolgd door Koen T'Sijen en op 8 juli 2004 opgevolgd door Inga Verhaert die op 7 december 2006 werd opgevolgd door Monica De Coninck (kieskring Antwerpen)
 15. Kathleen Van Brempt werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Maya Detiège (kieskring Antwerpen)
 16. Johan Vande Lanotte werd van 14 juli 2003 tot 17 oktober 2005 opgevolgd door Patrick Lansens (kieskring West-Vlaanderen)
 17. Freya Van den Bossche werd van 14 juli 2003 tot 15 september 2004 opgevolgd door Cemal Cavdarli die op 15 september 2004 werd opgevolgd door Dylan Casaer (kieskring Oost-Vlaanderen)
 18. Frank Vandenbroucke werd 14 juli 2003 opgevolgd door Hans Bonte (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 19. Dirk Van der Maelen (Fractievoorzitter) (kieskring Oost-Vlaanderen)
 20. Greet van Gool (kieskring Antwerpen)
 21. Paul Van Grembergen werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Annelies Storms (kieskring Oost-Vlaanderen)
 22. Peter Vanvelthoven werd op 14 juli 2003 opgevolgd door Anne-Marie Hiemeliers-Baeke die op 7 december 2006 werd opgevolgd door Magda Ramaekers (kieskring Limburg)
 23. Els Van Weert werd op 8 juli 2004 opgevolgd door Koen T'Sijen (kieskring Antwerpen)

CD&V (21)[bewerken]

 1. Jos Ansoms werd op 13 januari 2005 opgevolgd door Katrien Schryvers (kieskring Antwerpen)
 2. Simonne Blondé-Creyf (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 3. Dirk Claes (kieskring Leuven)
 4. Stefaan De Clerck werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Hendrik Bogaert (kieskring West-Vlaanderen)
 5. Pieter De Crem (Fractievoorzitter) (kieskring Oost-Vlaanderen)
 6. Roel Deseyn (kieskring West-Vlaanderen)
 7. Carl Devlies (kieskring Leuven)
 8. Greta D'hondt (kieskring Oost-Vlaanderen)
 9. Luc Goutry (kieskring West-Vlaanderen)
 10. Theo Kelchtermans (kieskring Limburg)
 11. Nahima Lanjri (kieskring Antwerpen)
 12. Yves Leterme werd op 8 juli 2004 opgevolgd door Nathalie Muylle (kieskring West-Vlaanderen)
 13. Trees Pieters (kieskring West-Vlaanderen)
 14. Paul Tant (kieskring Oost-Vlaanderen)
 15. Liesbeth Van der Auwera (kieskring Limburg)
 16. Jo Vandeurzen (kieskring Limburg)
 17. Tony Van Parys (kieskring Oost-Vlaanderen)
 18. Herman Van Rompuy (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 19. Mark Verhaegen (kieskring Antwerpen)
 20. Servais Verherstraeten (kieskring Antwerpen)
 21. Inge Vervotte werd op 8 juli 2004 opgevolgd door Jef Van den Bergh (kieskring Antwerpen)

Vlaams Belang (18)[bewerken]

 1. Gerolf Annemans (Fractievoorzitter) (kieskring Antwerpen)
 2. Koen Bultinck (kieskring West-Vlaanderen)
 3. Nancy Caslo (kieskring Antwerpen)
 4. Alexandra Colen (kieskring Antwerpen)
 5. Filip De Man (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 6. Filip Dewinter werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Luc Sevenhans (kieskring Antwerpen)
 7. Guy D'haeseleer (kieskring Oost-Vlaanderen)
 8. Marleen Govaerts (kieskring Limburg)
 9. Hagen Goyvaerts (kieskring Leuven)
 10. Bart Laeremans (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 11. Jan Mortelmans (kieskring Antwerpen)
 12. Staf Neel (kieskring Antwerpen)
 13. Bert Schoofs (kieskring Limburg)
 14. Guido Tastenhoye werd op 22 maart 2007 opgevolgd door Paul Meeus (kieskring Antwerpen)
 15. Jaak Van den Broeck (kieskring Oost-Vlaanderen)
 16. Francis Van den Eynde (kieskring Oost-Vlaanderen)
 17. Frank Vanhecke werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Frieda Van Themsche (kieskring West-Vlaanderen)
 18. Gerda Van Steenberge werd op 8 juli 2004 opgevolgd door Ortwin Depoortere (kieskring Oost-Vlaanderen)

cdH (7)[bewerken]

 1. Joseph Arens (kieskring Luxemburg)
 2. Louis Smal werd op 21 juli 2004 opgevolgd door Benoît Drèze (kieskring Luik)
 3. Anne-Marie Corbisier-Hagon werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Catherine Fonck die op 30 juli 2004 werd opgevolgd door Damien Yzerbyt, die op 21 april 2005 werd opgevolgd door David Lavaux, die op 11 januari 2007 werd opgevolgd door Véronique Salvi (kieskring Henegouwen)
 4. Joëlle Milquet (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 5. Jean-Jacques Viseur werd op 11 januari 2007 opgevolgd door David Lavaux (kieskring Henegouwen)
 6. Melchior Wathelet (Fractievoorzitter: 2004-2007) (kieskring Luik)
 7. Raymond Langendries werd op 21 juli 2004 opgevolgd door Brigitte Wiaux (Fractievoorzitter: 2003-2004) (kieskring Waals-Brabant)

Ecolo (4)[bewerken]

 1. Olivier Deleuze werd op 5 juni 2003 opgevolgd door Zoé Genot (kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)
 2. Muriel Gerkens (kieskring Luik)
 3. Marie Nagy (Fractievoorzitter) (kieskring Brussel-Halle Vilvoorde)
 4. Jean-Marc Nollet werd van 26 juni 2003 tot 18 juli 2004 opgevolgd door Gérard Gobert (kieskring Henegouwen)

FN (1)[bewerken]

 1. Daniel Féret werd op 1 juli 2004 opgevolgd door Patrick Cocriamont (Fractievoorzitter) (kieskring Henegouwen)

N-VA (1)[bewerken]

 1. Geert Bourgeois werd op 30 juli 2004 opgevolgd door Patrick De Groote (Fractievoorzitter) (kieskring West-Vlaanderen)

Kritiek op zetelverdeling[bewerken]

Van de 6.280.467 geldig uitgebrachte stemmen (100,00 %) op partijen met verkozenen, inclusief Agalev, in 2003, werden:

 • 3.984.733 stemmen (63,44 %) uitgebracht op lijsten van partijen die behoren tot de Nederlandse taalgroep in de kamer.
 • 2.295.734 stemmen (36,55 %) uitgebracht op lijsten van partijen die behoren tot de Franse taalgroep in de kamer.

De verhoudingen liggen echter anders, als men naar de zetelverdeling kijkt. Dan zijn de verhoudingen als volgt:

 • lijsten die behoren tot de Nederlandse taalgroep: 88 van de 150 verkozenen (58,67 %) zetels)
 • lijsten die behoren tot de Franse taalgroep: 62 van de 150 verkozenen (41,33 %)

Hieruit blijkt dat het gemiddeld aantal stemmen die nodig zijn om een zetel in de wacht te slepen verschillend is naargelang de lijst waarop gestemd wordt behoort tot de Nederlandse of Franse taalgroep. In de verkiezing van 2003 werden er:

 • 88 personen verkozen door 3.984.733 kiezers, op lijsten die behoren tot de Nederlandse taalgroep, wat een gemiddelde betekent van 45.281 stemmen per verkozene.
 • 62 personen verkozen door 2.295.734 kiezers, op lijsten die behoren tot de Franse taalgroep, wat een gemiddelde betekent van 37.028 stemmen per verkozene.

Dit is een verschil van gemiddeld 8.252 stemmen (18,02 %) voor het behalen van een zetel tussen de twee taalgroepen in de kamer. Wanneer de twee taalgroepen evenredig zouden vertegenwoordigd worden volgens het aantal stemmen zouden de Vlamingen geen 88 maar wel 95 zetels en de Franstaligen geen 62 maar wel 55 zetels in de kamer hebben.

Deze verschillen leiden ertoe dat een Vlaamse stem minder waarde heeft dan een Franstalige stem voor de zetelverdeling in de kamer, naargelang de kieskring partijen kent die behoren tot de Nederlandse taalgroep, of de Franse taalgroep. Dit verschil is enkel te verklaren vanuit de grote onevenredigheden die bestaan tussen enerzijds de bevolkingsdichtheid van de 11 verschillende kiesarrondissementen, en het aantal zetels die deze arrondissementen ter stemming werden toebedeeld. De kieskringen waar Franstalige partijen opkomen hebben meer zetels in verhouding tot de bevolkingsdichtheid van deze kieskringen. En de zetelverdeling heeft een rechtstreekse invloed op de machtsverhoudingen in de kamer. Dit verschil bestaat niet alleen voor de federale verkiezingen voor de kamer, maar ook voor de senaat en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Onderstaande zetelverdeling is een simulatie, waarbij de zetelverdeling gebeurde op basis van 6.316.467 geldig uitgebrachte stemmen op partijen die vertegenwoordigd zijn in de kamer, en Agalev, op basis van verdeling van de verkiesbare zetels per kieskring op basis van bevolkingsdichtheid.

Overzicht
Partij Zetels Simulatie Verschil
VLD 25 24 -1
PS 25 20 -5
MR 24 19 -5
sp.a-Spirit 23 23 -
CD&V 21 21 -
VB 18 18 -
cdH 8 9 1
Ecolo 4 4 -
FN 1 3 2
N-VA 1 5 4
Agalev 0 4 4

Externe link[bewerken]