Kanton Harelbeke

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kanton Harelbeke is een kanton in de Belgische provincie West-Vlaanderen en het arrondissement Kortrijk. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen een vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Harelbeke[bewerken]

Harelbeke is een gerechtelijk kanton met zetel in Harelbeke dat een vredegerecht inricht en gelegen is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.[1]

Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor de stad Harelbeke en de gemeenten Deerlijk en Kuurne. De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Harelbeke Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincies Arrondissementen Kantons
Gebied Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Gent Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen West-Vlaanderen Harelbeke
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton Harelbeke[bewerken]

Het kieskanton Harelbeke ligt in het provinciedistrict Kortrijk, het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper en de kieskring West-Vlaanderen. Het omvat de steden Harelbeke en Waregem en de gemeente Deerlijk en bestaat uit 30 stembureaus.[2]

Harelbeke Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Vlag Vlaams Gewest Vlaanderen Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen Kortrijk Harelbeke
Waregem
Deerlijk
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring West-Vlaanderen Kortrijk-Ieper Kortrijk Harelbeke Harelbeke
Waregem
Deerlijk
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Geschiedenis[bewerken]

Tot na de provincieraadsverkiezingen van 2006 vormde dit kieskanton op zich het provinciedistrict Harelbeke. Het provinciedistrict werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011,[3] waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Het provinciedistrict harelbeke betrof zulk geval[4] en werd bijgevolg - alsook district Menen - toegevoegd aan het provinciedistrict Kortrijk. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de drie districten samengevoegd.

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1965 tot 2006[bewerken]

Partij 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[5] 2006[6]
Stemmen     |     Zetels % 4 % 4 % 4 % 5 % 6 % 6 % [7] % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 5
eren - - 0,78 0 - - - 1,57 [7] - - - - - -
CVP 59,78 3 52,32 3 53,68 3 55,42 3 54,36 4 53,03 3 43,11 [7] 42,61 3 41,06 2 39,64 2 43,39 3 40,48 2 -
CD&V-N-VA - - - - - - - - - - - - 45,36 2
VU1/VU&ID2 6,781 0 12,371 0 10,531 0 9,451 0 8,921 0 7,331 0 12,931 [7] 9,931 0 9,451 1 7,411 1 4,091 0 5,642 0 -
PVV1/VLD2 6,241 0 6,471 0 7,651 0 8,871 1 9,761 1 11,461 1 19,131 [7] 15,561 2 15,581 2 16,051 1 14,532 1 14,612 0 -
VIVANT - - - - - - - - - - - 1,41 0 -
VLD-VIVANT - - - - - - - - - - - - 11,31 1
BSP1/SP2 26,301 1 27,991 1 27,361 1 25,301 1 25,941 1 26,381 2 23,252 [7] 25,162 1 25,912 1 23,022 2 22,522 1 18,382 1 -
sp.a-spirit - - - - - - - - - - - - 18,09 1
AGALEV1/Groen!2 - - - - - - - 5,411 0 6,631 0 7,891 0 7,051 0 8,011 1 5,802 0
Communist1/KPB2/KP3 0,901 0 0,851 0 - 0,973 0 0,772 0 1,112 0 - 0,332 0 - - - - -
AMADA1/PVDA2/PVDA+3 - - - - 0,251 0 - - 0,432 0 0,522 0 0,452 0 0,672 0 0,362 0 0,733 0
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - - - - - - - 0,571 0 0,851 0 5,541 0 6,311 0 11,101 1 17,402 1
W.O.W. - - - - - - - - - - 1,44 0 - -
Vlaamse Kern - - - - - - - - - - - - 1,29 0
Opkomst 96,54 96,29 95,84 95,73 96,22
Blanco/ongeldig 6,14 6,65 7,75 7,56 6,98 7,41 7,41 7,2 6,46 7,19 8,68 6,64 5,75
1rightarrow blue.svg Zie ook: provinciedistrict Kortrijk voor verkiezingsuitslagen provincieraadsverkiezingen vanaf 2012