Kees Boeke (pedagoog)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Cornelis (Kees) Boeke (Alkmaar, 25 september 1884Abcoude, 3 juli 1966) was een Nederlands pedagoog. Vanaf 1926 liet hij de scholieren van de Werkplaats Kindergemeenschap (WP) te Bilthoven deelnemen aan het algehele gebeuren op school.

Lid van de Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging[bewerken]

Boeke groeide op in een Nederlands Hervormd gezin. Zijn vader, uit een doopsgezinde familie, was directeur van de HBS te Alkmaar. Boeke studeerde aan de Technische Hogeschool in Delft. Tijdens zijn studie was hij lid van de in 1896 opgerichte Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging (NCSV). De NCSV was in de jaren negentig van de negentiende eeuw een eerste stap van de jeugd uit de gegoede stand zich op idealistische gronden aaneen te sluiten. Boeke was niet alleen lid, maar werd voorzitter van het bestuur van de plaatselijke afdeling. Na de studie aan de Technische Hogeschool verhuisde hij naar Engeland waar hij kennis maakte met aanhangers van de religie der Quakers. Hij huwde Beatrice Cadbury, dochter van de schatrijke chocoladefabrikant en Quaker. In 1918 keerde hij naar Nederland terug.

Angst voor revolutie en oorlog[bewerken]

Na terugkeer in Nederland ontstond bij Boeke angst voor het optreden van de politiek geïnteresseerde arbeidersjeugd. Onder hen was omstreeks 1920 een streven ontstaan naar een radicale maatschappelijke vernieuwing. De in de laatste oorlogsjaren opgedane ervaringen: het gebrek en de nood in de arbeidersgezinnen, het bloedvergieten zonder einde en zonder zin op een niet meer voorstelbare schaal aan gene zijde van de landsgrenzen hadden een diepe indruk nagelaten. Onder deze jeugdigen was een sterke sympathie ontstaan voor de Sovjet-Unie, die was ontstaan na de Russische Revolutie in 1917. Boeke, die een samenhangende levens- en maatschappijopvatting had en gevoelig was voor oosterse wijsheid, theosofie, antroposofie, mystiek en een op het christendom geïnspireerde religie, was bang geworden dat het optreden van de politiek geïnteresseerde arbeidersjeugd zou leiden tot een revolutie en weer een oorlog.

In 1921 gaven Kees en Beatrice Boeke-Cadbury gastvrijheid aan een internationale conferentie voor de vrede. Bij die gelegenheid werd War Resisters' International opgericht. Bij velen bekend vanwege het symbool van het gebroken geweer.

Respect voor een ieders eigen mening[bewerken]

De oprichtingsbrief van de Werkplaats van 21 juli 1929, ondertekend door o.a. Kees Boeke.
Het oorspronkelijke schoolgebouw aan de Frans Halslaan is een ontwerp van Frants Edvard Röntgen.

Boeke liet in Bilthoven aan de Werkplaats Kindergemeenschap (WP), waarvoor de architect Frants Röntgen eind jaren twintig een nieuw en bijzonder gebouw had ontworpen, de jeugdigen deelnemen aan het algehele gebeuren op school. Er werden taken en werkzaamheden verricht zoals onderhoud aan het gebouw, van de materialen en de gereedschappen, van het meubilair, van de instrumenten, van de leermiddelen. Er werd schoongemaakt en opgeruimd. Er werd gekookt en afgewassen. Er werd gecontroleerd of taken en werkzaamheden waren uitgevoerd en of afspraken en verplichtingen waren nagekomen. Er werd in de maandelijks gehouden "Bespreking" beslissingen genomen, waarbij niet bij meerderheid- maar bij volledige overeenstemming van stemmen besloten werd. In de maandelijks gehouden "Werkverdeeling" werden de uit te voeren taken en werkzaamheden verdeeld waarbij gekozen kon worden uit: De Centrale Leiding, Schoonmaken en opruimen, De Bespreking, De maaltijd, De Bij (het periodiek op school) en Diversen. De leerlingen werden aangeduid als "werkers", de leerkrachten als "medewerkers". Als voorbeeld voor het "gemeenschapsleven" van deze "groote familiekring" stond het leven in "het goede gezin".

Boeke had zich laten inspireren door de hoogleraar godgeleerdheid Jacobus Johannes van der Leeuw (1893 - 1934). Van der Leeuw had toen hij rechten studeerde de "Practisch-Idealisten Associatie" (PIA) uit Londen in Nederland geïntroduceerd wat de tweede stap was van de jeugd uit de gegoede stand zich op idealistische gronden aaneen te sluiten. Vele PIA-nezen kwamen uit de zeer gegoede kringen. De vader van Van der Leeuw was financieel geïnteresseerd bij de Van Nelle fabrieken. Een ander lid was de neef en enige erfgenaam van een miljonair, die lucifersfabrieken bezat, en weer een ander was directeur van de glasfabriek in Leerdam. De organisatie van de PIA was eenvoudig. Het was niet zo dat er bestuursleden waren die werkten en leden die toekeken. Er waren alleen leiders en medewerkers. De plaatselijke leiders vertegenwoordigden hun afdeling in de raad der leiders, die door de Algemene Leider kon worden bijeen geroepen.

In zijn proefschrift Historisch-Idealistische Politiek (1920) had Van der Leeuw gewezen op het belang van het leven in groepsverband om te komen tot een algehele sfeer van broederschap.

Hij stelde dat uit het verloop van de geschiedenis aangenomen mocht worden de komst van een "gemeenschapsordening" met een algehele sfeer van broederschap. Gekomen moest worden tot "groep-verbanden" op alle terreinen van het maatschappelijk leven: in het huwelijk, het wonen, de inrichting van woonplaatsen, op economisch gebied, op de gebieden van religie, kunst, wetenschap, opvoeding enz. Op al deze terreinen moest steeds de "beste" aangewezen worden als hoofd, die steeds weer de "beste" aanwijst voor het bestuur van grotere gemeenschappen, zodat er een trapsgewijze opklimming plaats vindt tot het hoofd van de gehele gemeenschap totdat dit dan samengesteld is uit de "waarlijk besten". Hij verwachtte dat alleen zo "de geweldrevolutie" voorkomen kon worden.

De idealist[bewerken]

Kees Boeke en zijn vrouw runnen een Quaker-jongensschool in Libanon. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zijn ze echter genoodzaakt terug te keren. Twaalf jaar lang maakt hij geen gebruik van paspoort, geld, post, openbaar vervoer en telefoon. Hij woont met zijn gezin enkele weken in een lekkende tent wanneer zijn huis wordt geteisterd door inbraken Op 6 januari 1926 neemt Kees Boeke zijn kinderen van school en begint hen in een huiskamer les te geven. Op dat moment namelijk wordt het schoolgeld niet meer geïnd via de school, maar via de staatsbelasting. Daar wil Boeke niet aan meebetalen. En zo begint de Werkplaats Kindergemeenschap (WP) in Bilthoven. Kees Boeke is anarchist, pacifist, vegetariër, geheelonthouder, onderwijsvernieuwer en misschien wel de laatste idealist

Koninklijk Huis[bewerken]

Juliana is een groot bewonderaar van Kees Boeke’s idealisme. In Greet Hofmans hebben ze een gezamenlijke kennis. Vanaf 1946 stuurt ze haar dochters Beatrix, Irene en Margriet naar de Werkplaats. Ze wil niet dat haar dochters net als zijzelf privé-les krijgen. Ze moeten zo gewoon mogelijk opgroeien. Op de Werkplaats draaien de prinsessen volledig mee. Ze doen ook mee met de ochtendlijke schoonmaakronde. In afwachting van de komst van prinses Marijke (Christina), die slechtziend is, wordt een klas ingericht voor blinde en slechtziende kinderen. Kees Boeke vliegt zelfs samen met Bernhard en Juliana naar Londen om daar een school voor blinden en slechtzienden te bezoeken. De aanwezigheid van de prinsessen geeft de school een zekere snob-appeal en de school groeit flink in die tijd. Maar in het schooljaar van 1951 worden de prinsessen vrij plotseling door Bernhard van school gehaald. Waarom is niet helemaal duidelijk. Wellicht spelen de toegenomen spanningen tussen Juliana en hem een rol. Voor Kees Boeke is het een totale verrassing.

De desillusie[bewerken]

In 1954 neemt Kees Boeke afscheid van de Werkplaats. Hij is dan 70 jaar. Hij wordt aan de kant geschoven door het door hem zelf ingestelde bestuur. De school is veranderd. De wereld is ook veranderd na de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur ziet hem als een nuttige onderwijshervormer, maar ze moeten weer verder. Dat is een door niemand tegen te houden proces en wetmatigheid. Aan het eind van zijn leven is Boeke een teleurgesteld man. Hij is een idealist, een utopist. Hij heeft gehoopt de wereld te veranderen, maar dat is hem niet gelukt. Wel zijn veel van zijn ideeën in het huidige onderwijs doorgedrongen.

Cosmic View[bewerken]

Boeke's boek Cosmic View, The Universe in 40 Jumps uit 1957 (in het Nederlands vertaald als Wij in het heelal, een heelal in ons, 1959) geeft een kijk op het universum die anderen geïnspireerd heeft. Het laat het heelal op verschillende schalen zien: van microscopisch tot galactisch. Diverse films zijn er door geïnspireerd:

Cosmic View wordt ook als inspiratiebron genoemd door Will Wright, de maker van het computerspel Spore (2008).

Literatuur[bewerken]

  • Boeke, H.: Kindergemeenschap. Ervaringen en perspectieven van "De Werkplaats". Utrecht 1934.
  • Harmsen, G.: Blauwe en Rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijmegen 1975.
  • Roland Holst-van der Schalk, H.: Kapitaal en arbeid in Nederland, Nijmegen 1977.
  • Leeuw, J.J.van der.: Historisch-idealistische politiek. Z.pl., 1920.
  • Leeuw, J.J.van der.: Het Practisch-Idealisme. Baarn 1922.
  • Boeke, Kees: Redelijke ordening van de mensengemeenschap. Utrecht mei 1945
  • Daniela Hooghiemstra: De geest in dit huis is liefderijk, Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884 – 1966), promotieonderzoek, 2013[1]

Externe links[bewerken]