Kerkenraad

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. Een kerkenraad bestaat over het algemeen uit de ouderlingen en diakenen van een (wijk)gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN, heten zij kerkrentmeesters).[1]

In sommige kerken is het beheer over de wereldlijke goederen opgedragen aan een commissie van beheer; leden daarvan zijn niet per se lid van de kerkenraad.

De kerkenraad staat boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het Nieuwe Testament van de Bijbel waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, de Reformatie, werden door Johannes Calvijn de ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest Schriftuurlijk prediken.

Het ambt van ouderling en diaken is al door de apostel Paulus ingesteld.