Kernmacht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

 Bij het non-proliferatieverdrag aangewezen kernmachten (Frankrijk, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Volksrepubliek China)

 Andere kernmachten (India, Noord-Korea, Pakistan)

 Andere vermoedelijke kernmachten (Israel)

 NAVO-lidstaten die kernwapens delen (België, Duitsland, Italië, Nederland, Turkije)

 Voormalige kernmachten (Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, Zuid-Afrika)

Een kernmacht of atoommacht is een staat die over kernwapens en de benodigde geleidende systemen beschikt om deze kernwapens voor militaire doeleinden te gebruiken.

Lijst van landen met het aantal aanwezige kernwapens[bewerken]

 • Rusland – 5138 (aantal tests: 715, recentste in 1990)
 • Verenigde Staten – 5113 (aantal tests: 1032, recentste in 1992)
 • China – 400 (aantal tests: 45, recentste in 1996)
 • Frankrijk – 300 (aantal tests: 210, recentste in 1996)
 • Verenigd Koninkrijk – 200 (aantal tests: 46, recentste in 2016[1])
 • India – 50-60 (aantal tests: 5, recentste in 2013)
 • Pakistan – 60 (aantal tests: 2, recentste in 1998)
 • Noord-Korea - 10 (aantal tests: 6, recentste in 2017). Noord-Korea beweert bij de laatste test een kernfusiebom te hebben getest.

(Cijfers van De Standaard[2] en CNN[3])

Lijst van andere landen met kernwapens[bewerken]

Dit land bezit zeer waarschijnlijk kernwapens, maar dit is onvoldoende bevestigd.

 • Israël – 100-200. Van Israël wordt aangenomen dat het kernwapens bezit, maar het land heeft dit nooit publiekelijk toegegeven of een kernproef genomen.

Kernwapenprogramma's in andere landen[bewerken]

Vraagteken Er wordt getwijfeld aan de feitelijke juistheid van het volgende gedeelte
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: In veel gevallen is de hier gegeven conclusie stelliger dan bron aangeeft. Voorbeelden zijn Taiwan en Egypte. Bij Taiwan stelt de bron "However, a decision to launch a nuclear weapons program is unlikely". Dit artikel stelt "kernwapenprogramma". Egypte: de bron stelt "Egypt has not engaged in significant efforts to develop a nuclear weapons capability." Dit artikel stelt "Had een kernwapenonderzoeksprogramma van 1954 tot 1967". De bron noemt een programma gedurende die periode, maar dat was een civiel nucleair programma en geen onderzoek ten behoeve van kernwapens. Het lijkt erop dat men gemeend heeft dat 'nuclear program' steeds 'kernwapenprogramma' betekent.

Landen waarvan gedacht wordt (of die ervan verdacht worden) dat ze in het bezit zijn van ten minste één (niet noodzakelijkerwijs bevestigd) kernwapen, of onderzoekprogramma's hebben of hebben gehad met een realistische kans van slagen op de productie van een kernwapen:

 • Argentinië – Onderzoeksprogramma naar kernwapens[4]
 • Brazilië – Had een nucleair onderzoeksprogramma, als reactie op het Argentijnse programma.[5]
 • Egypte – Had een kernwapenonderzoeksprogramma van 1954 tot 1967.[6]
 • Israël – Geen lid van het non-proliferatieverdrag, heeft geweigerd te ontkennen in het bezit te zijn van kernwapens. Verdacht van het bezit van kernwapens door het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Volgens de National Resources Defense Council en de Federation of American Scientists bezit het tussen de 100 en 200 wapens. Op 11 juli 2005 liet de BBC een reportage zien op basis van documenten die gedetailleerd weergeven dat in 1958 bewindslieden van de UK Atomic Energy Authority 20 ton zwaar water aan Israël verkochten. Noorwegen trad op als tussenpersoon, omdat in geval van een directe verkoop tussen het Verenigd Koninkrijk en Israël garanties zouden moeten worden gegeven om te vermijden dat Israël de nucleaire technologie voor bommen zou gebruiken. De Verenigde Staten waren niet ingelicht over de transactie. Indertijd kocht Israël nog voornamelijk wapens in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Zie ook Dimona en Mordechai Vanunu.[7]
 • Iran – Tijdens de regering van de sjah had Iran plannen om een kerncentrale te bouwen, met Amerikaanse hulp. Dit programma kwam door de Islamitische Revolutie stil te liggen, waarna Mahmoud Ahmedinejad dit hervatte. Voor zover bekend bestond het programma in 2009 uit een operationele uraniummijn, een kernreactor in aanbouw in Bushehr, een nucleaire opwerkingscentrale met ultracentrifuges in Natanz en centrales bij Arak en Qom. De regering van Iran stelt dat het doel het bouwen van kerncentrales is. Het land was van plan om vanaf 2010 6000 MW op te wekken. Het land bezit echter ruimschoots voldoende olie en gas om in de energiebehoefte te voorzien. Iran wordt er echter van verdacht aan een atoomwapenprogramma te werken en zou genoeg uranium bezitten om ten minste één atoombom te vervaardigen. De controverse over hervatting van het nucleaire programma leidde tot een diplomatiek isolement en verscherping van de bestaande economische sancties, die de Iraanse economie zware schade toebrachten. In 2015 bereikte Iran met de internationale gemeenschap een akkoord over openheid betreffende het nucleaire programma, waarop in 2016 een groot deel van de sancties werd opgeheven. Israël, een aantal Arabische staten en de rechtervleugel van de Amerikaanse politiek staan sceptisch tegenover het akkoord en menen dat het opheffen van de sancties slechts de macht van radicale elementen in Iran versterkt en ertoe leidt dat Iran slechts gedeeltelijke openheid geeft en in het geheim alsnog kernwapens ontwikkelt. Anno 2018 hebben de VS, waar inmiddels een regeringswisseling had plaatsgevonden, het akkoord met Iran opgezegd waardoor de sancties weer van kracht worden. De Europease Unie heeft hier echter afstand van genomen en weigert de nieuwe Amerikaanse sancties na te volgen.
 • Irak – Had een kernwapenonderzoeksprogramma in de jaren tachtig en negentig. In 1996 rapporteerde Hans Blix (van de Verenigde Naties) dat Irak alle nucleaire mogelijkheden ontmanteld of vernietigd had. Exacte data blijven omstreden.[8]
 • Japan – Japan deed onderzoek naar kernwapens gedurende de Tweede Wereldoorlog.[9] Hoewel Japan de technologische mogelijkheid bezit om in korte tijd kernwapens te ontwikkelen, bestaat er geen bewijs dat Japan onderzoek ernaar doet. De Japanse grondwet verbiedt kernwapens te produceren en het land is een actieve voorstander van anti-proliferatieverdragen. Er wordt vermoed dat er kernwapens aanwezig zijn op de VS-bases in het land.[10]
 • Kazachstan – Erfde na de val van de voormalige Sovjet Unie 1.400 kernwapens die op Kazachs grondgebied gestationeerd waren. In 1995 waren deze allemaal terug in Rusland.
 • Noord-Korea – Op 10 januari 2003 trok Noord-Korea zich terug uit het non-proliferatieverdrag. Volgens geruchten hebben ze sindsdien bij verscheidene VS-diplomaten het bezit van kernwapens aangekondigd. In februari 2005 verklaarde Noord-Korea kernwapens te bezitten. Op 9 oktober 2006 voerde het land een kernproef uit. Toch leek de relatie tussen Noord-Korea en de NAVO te ontdooien, toen de VS begin 2009 - na succesvolle onderhandelingen - de ontmanteling van enkele kerncentrales in Noord-Korea had verkregen, in ruil voor de levering van olie. Maar het land werd enkele maanden later opnieuw gestraft wegens de lancering van een Noord-Koreaanse satelliet. Op 25 mei 2009 verklaarde Noord-Korea een ondergrondse kernproef succesvol te hebben uitgevoerd. Seismografische metingen leken dit te bevestigen. Nadien heeft Noord-Korea nog ondergrondse kernproeven uitgevoerd, de laatste op 3 september 2017.
 • Oekraïne – Erfde na de val van de voormalige Sovjet-Unie 5.000 kernwapens die op Oekraïens grondgebied gestationeerd waren. Deze werden allemaal naar Rusland verplaatst. Volgens gegevens uit 2004 zou Oekraïne door een gebrekkige boekhouding misschien nog steeds in het bezit zijn van een honderdtal kernkoppen die niet vermeld werden in de boekhouding van 14 jaar daarvoor.[11]
 • Pakistan - De Indiaas-Pakistaanse oorlog van 1971 en de daaropvolgende onafhankelijkheid van Bangladesh, alsmede het feit dat aartsvijand India kernwapens ontwikkelde, waren motivatoren voor Pakistan om een kernwapenprogramma op te zetten. In 1998 nam het land een eerste kernproef; inmiddels wordt aangenomen dat het minstens evenveel kernwapens bezit als India. Voor Pakistan is het bezit van kernwapens de enige mogelijkheid om op gelijke voet met het veel grotere en militair machtiger India te blijven. Het land heeft in tegenstellig tot India geen beleid om de wapens alleen defensief te gebruiken maar behoudt zich het recht voor te allen tijde kernwapens te gebruiken. Aangenomen wordt dat dit, naast als reactie op een nucleaire aanval, het geval zal zijn indien Pakistan een zware militaire nederlaag zou lijden of op een andere wijze ernstig in het bestaan bedreigd wordt.
 • Roemenië – Onder Ceaușescu had Roemenië in de jaren tachtig een geheim kernwapenontwikkelingsprogramma dat werd stopgezet na de val van Ceaușescu in 1989.
 • Saoedi-Arabië – In 2003 meldden regeringsleden dat Saoedi-Arabië door de slechter wordende relaties met de VS en de dreiging vanuit Iran zichzelf gedwongen ziet om het ontwikkelen van kernwapens als een mogelijkheid te beschouwen. Tot nog toe is er echter ontkend dat er kernwapens worden geproduceerd.
 • Taiwan – Kernwapenonderzoeksprogramma.[12]
 • Wit-Rusland – Een aantal Oost-Europese landen, onder andere Wit-Rusland, erfde nucleaire voorraden die aanwezig waren op hun territorium ten tijde van de val van de Sovjet-Unie in 1990. Wit-Rusland had 81 raketten, voorzien van een enkele kernkop, die het in 1996 terugstuurde naar Rusland.
 • Zuid-Afrika – Heeft 6 kernwapens geproduceerd in de jaren tachtig, maar deze begin jaren negentig ontmanteld.[13]
 • Zweden – Had in de jaren vijftig en zestig een kernwapenprogramma om wapens te produceren zodra er politieke toestemming zou zijn, maar de regering verbood om de kernwapens te produceren. Het parlement besliste in 1968 om af te zien van kernwapens en de fondsen in de ontwikkeling van een nieuw gevechtsvliegtuig te investeren.[14]

De Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Qadir Khan bekende in 2004 dat hij, in strijd met het non-proliferatieverdrag, nucleaire technologie had verkocht aan Iran, Libië en Noord-Korea. Die kennis verwierf hij in de jaren zeventig en tachtig in België (waar hij samenwerkte met Belgonucleaire en het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol) en Nederland (waar hij werkte bij de firma URENCO te Almelo). Hij bouwde tevens het Pakistaanse kernwapenprogramma uit. In augustus 2005 onthulde de Nederlandse oud-premier Ruud Lubbers dat de Nederlandse autoriteiten in 1975 en in 1983 op verzoek van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA niet overgingen tot arrestatie van de van atoomspionage verdachte Khan.

Kernwapens van kernmachten geplaatst in andere landen[bewerken]

In verschillende landen zijn (vermoedelijk) Amerikaanse kernwapens gestationeerd, in het kader van de Nuclear sharing-strategie van de NAVO. Die kernwapens vallen onder het beheer van de Verenigde Staten en niet van het 'gastland'. Wel wordt het gastland betrokken bij de planning voor de inzet van de wapens en beschikt het over middelen om die wapens af te werpen. Amerikaanse kernwapens waren in 2009 (vermoedelijk) gestationeerd in België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. De Federation of American Scientists schatte in 2008 dat het in totaal om 200 tot 350 kernwapens ging.

 • België – Op de Luchtmachtbasis van Kleine Brogel zou het Amerikaanse leger enkele kernwapens houden voor strategische doeleinden. Dit werd op 24 januari 2008 ongewild bevestigd door de Belgische minister Pieter De Crem van Defensie. Tijdens een werkbezoek meldde hij dat er "nucleaire capaciteit" aanwezig is.
 • Nederland – Op de Luchtmachtbasis Volkel zou het Amerikaanse leger 22 kernwapens houden voor strategische doeleinden. Dit werd op 24 januari 2008 ongewild bevestigd door de Belgische minister De Crem van Defensie. Volgens een op WikiLeaks te vinden diplomatiek telegram heeft de voormalig Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen openlijk erkend dat er Amerikaanse kernwapens op luchtmachtbasis Volkel opgeslagen liggen. Op 10 juni 2013 bevestigde Ruud Lubbers in een documentaire op National Geographic de geruchten over de opslag van kernwapens. Hij was premier van 1982 tot 1994 en zou persoonlijk betrokken zijn geweest bij de registratie van de bommen.[15] Op 12 juni 2013 bevestigde oud-premier Dries van Agt dit in radioprogramma Dit is de Dag.[16] Op 13 juni 2013 maakte het OM bekend dat het een onderzoek naar de uitspraken gestart was. Volgens het OM zou het zo kunnen zijn dat Dries van Agt en Ruud Lubbers staatsgeheimen onthuld hebben.[17]

Externe link[bewerken]