Keynesianisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
John Maynard Keynes in 1933.

Keynesianisme is een politieke stroming, gebaseerd op de keynesiaanse theorie, een economische theorie die op de ideeën van de Engelse econoom John Maynard Keynes (1883-1946) wordt gebaseerd. Die worden beschreven in zijn boek Algemene Theorie van Werkgelegenheid, Interest en Geld, dat hij in 1936 publiceerde als een antwoord op de Grote Depressie van de jaren 30. De keynesiaanse economie bevordert een gemengde economie, waarin zowel de overheid, als ook de privésector een belangrijke rol speelt. Het opkomen van het keynesianisme markeerde het einde van de laissez-faire-economie (een economische theorie die ervan uit gaat dat de markten en de privésector op hun eigen houtje moeten opereren, zonder dat de overheid ertussen komt) en leidde tot de verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen. In het Keynesiaanse denkbeeld wordt door de overheid door middel van monetair- en fiscaal beleid de economie gestuurd.

Haaks op het keynesianisme staat het vrije marktdenken, waarin een minimale rol voor de overheid wordt bepleit. Critici van het kapitalisme zien echter in de kredietcrisis in 2008 een bewijs voor het falen van die leer. [1][2]. Volgens sommigen lijkt de economische crisis enkel het hoofd te kunnen worden geboden door als 'neoliberaal' bestempeld beleid te verlaten en weer een grotere rol aan de overheid toe te kennen [3].

Vrijemarktdenkers stellen daar tegenover dat de kredietcrisis het gevolg is van steeds toenemend overheidsingrijpen (zoals de Community Reinvestment Act in de U.S.), het te laag houden van rente (goedkoop lenen) en een toename van de hoeveelheid geld in omloop door de centrale banken (inflatie) die veel meer is dan de economische groei verantwoordt.