Klasse van de berkenbroekbossen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Klasse van de berkenbroekbossen
Klasse van de berkenbroekbossen met zachte berk en Vaccinium-soorten
Klasse van de berkenbroekbossen met zachte berk en Vaccinium-soorten
Syntaxonomische indeling
Klasse
Vaccinio-Betuletea pubescentis

De klasse van de berkenbroekbossen (Vaccinio-Betuletea pubescentis) is een klasse van open, lage bosgemeenschappen die voorkomt op natte, venige standplaatsen waar uitsluitend zuur en voedselarm regenwater beschikbaar is.

Naamgeving, etymologie en codering[bewerken | brontekst bewerken]

De naam Vaccinio-Betuletea pubescentis is afgeleid van de wetenschappelijke namen van enkele belangrijke soorten binnen deze klasse, de bosbessen (Vaccinium sp.) en de dominante kensoort, de zachte berk (Betula pubescens).

Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken]

Algemeen[bewerken | brontekst bewerken]

De klasse van de berkenbroekbossen omvat plantengemeenschappen van natte, venige standplaatsen waar uitsluitend zuur en voedselarm water beschikbaar is, vooral afkomstig van neerslag.

Berkenbroekbossen ontstaan spontaan aan de randen van hoogveenvegetaties en vormen de overgang naar drogere bosvegetaties. In het hoogveen vormen ze een indicator voor verdroging en verruiging van het veen.

In laagveengebieden vinden we berkebroekbossen op de oevers en op kraggen van diepe laagveenplassen. Ze vormen daar het eindstadium van de natuurlijke successie.

Structuur[bewerken | brontekst bewerken]

Deze klasse wordt in de Lage Landen gekenmerkt door een zeer open en laagblijvende bosvegetatie met een vrij karige boom- en de struiklaag. Vooral de zachte berk is in deze klasse een steeds terugkomende soort, soms zelfs de enige boom die zich in dergelijk milieu kan handhaven.

In de kruidlaag zijn ofwel dwergstruiken met vooral soorten uit de heidefamilie dominant, ofwel grassen als het pijpenstrootje en andere grasachtige planten.

In de moslaag spelen veenmossoorten een zeer belangrijke rol.

Onderverdeling[bewerken | brontekst bewerken]

De klasse van de berkenbroekbossen heeft als vertegenwoordigers in België en Nederland:

Soortensamenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Zachte berk
Sporkehout
Gewone dophei
Gerafeld veenmos

Deze klasse heeft voor België en Nederland als belangrijkste ken- en begeleidende soorten:

Boomlaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
kK 100% Zachte berk Betula pubescens
>40% Zomereik Quercus robur
0%>40% Grove den Pinus sylvestris
Struiklaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
>50% Sporkehout Rhamnus frangula
>30% Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
Kruidlaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
0%>80% Gewone dophei Erica tetralix
0%>30% Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus
40%>90% Pijpenstrootje Molinia caerulea
Moslaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
kK <10% Gerafeld veenmos Sphagnum girgensohnii

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]