Korps Nationale Reserve

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Korps Nationale Reserve
Baretembleem van het Korps Nationale Reserve sinds 1982
Baretembleem van het Korps Nationale Reserve sinds 1982
Oprichting 1948
Land Vlag van Nederland Nederland
Krijgsmachtonderdeel Koninklijke Landmacht
Organisatie 3 bataljons; 17 compagnieën
Onderdeel van Commando Landstrijdkrachten
Type Korps
Aantal 3000 militairen
Bijnaam NATRES

Het Korps Nationale Reserve maakt sinds 1948 deel uit van de Nederlandse Koninklijke Landmacht als een onderdeel van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) [1] en zet de tradities voort van de Vrijwillige Landstorm Korpsen die op 4 augustus 1914 werden opgericht om de grote stroom vrijwilligers te organiseren die zich meldden voor de mobilisatie. Deze landstormkorpsen bleven tot 1940 actief en vele vrijwilligers hiervan hebben deelgenomen aan de gevechten in de meidagen van 1940. De bezetter hief deze organisatie na de capitulatie op en ontmantelde ze.

Algemeen[bewerken]

Natresmilitairen zijn parttime militairen. Zij volgen hun opleiding en verrichten hun diensten op basis van vrijwilligheid tegen een financiële vergoeding voor de uren dat zij trainen of in actieve dienst zijn. Een reservist wordt aangesteld met een verplichting om 120 opleidings- en trainingsuren per jaar vol te maken. Ook moet hij/zij voldoen aan de eisen van de fysieke conditietest.

Ook reservisten kunnen worden uitgezonden, daadwerkelijk ingedeeld bij een militaire eenheid (frontfill) of zij worden in Nederland als vervanger tijdelijk ingezet voor een uitgezonden beroepsmilitair (backfill). Naast het Korps Nationale Reserve zijn er ook reservisten ingedeeld bij andere eenheden van de vier krijgsmachtdelen, zoals enkele honderden Reserveofficieren Speciale Deskundigheid bij 1 CMI Commando in Apeldoorn. Dit aantal wordt de komende jaren uitgebreid naar meer dan 900 formatieplaatsen. Het gaat hierbij om militairen van zowel de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. Op individuele en vrijwillige basis worden zij ook uitgezonden.

Opleiden en trainen[bewerken]

Natresmilitairen krijgen een initiële algemene militaire opleiding van 2 weken bij de reguliere schoolbataljons Noord te Assen of Zuid te Oirschot. Nieuwe vrijwilligers stromen daarna in bij de compagnieën en moeten binnen een jaar een aanvullende bijscholing volgen (AMO+) om op basisniveau te komen. De opleiding is gericht op de basisbegrippen van het militair recht en op taakgerichte kennis als bewakings- en geweldsinstructies.

  • De totale opleidings cyclus is 4 jaar. Hierin worden militaire basisvaardigheden aangeleerd en getraind. Afhankelijk van rang en functie kunnen de minimaal verplichte opleidings- en trainingsuren oplopen van 120 uur per jaar. Een syllabusjaar bestaat uit ongeveer 13 oefenavonden, 10 oefenzaterdagen, 2 meerdaagse oefeningen en 3 schietweekenden.

Opleidingen[bewerken]

Voor reservisten met leidinggevende capaciteit, aspirant-onderofficieren, is er de initiële vorming onderofficieren aan de Koninklijke Militaire School. Selectie vindt plaats in de pelotons, waarbij de compagniessergeant-majoor (csm) adviseert over de geschiktheid. Voor excellerende sergeanten is de primaire vorming onderofficieren. De opleiding wordt gevolgd als een senior sergeant opvolgend pelotonscommandant wil worden.

Ook de selectie van officieren vindt bij de eenheid plaats. Geselecteerde kandidaten komen voor een Aanname- en Adviescommissie en volgen bij gebleken geschiktheid aan de Defensieacademie te Breda een opleiding tot officier. Verdere vorming en begeleiding vindt bij de eenheid plaats.

Organisatie[bewerken]

Ook het Korps Nationale Reserve ontkwam niet aan bezuinigingen. In 2012 bestaat het, na reorganisatie, nog uit 3 bataljons (sterkte ca 750-900 reservisten). Daarnaast maken reservisten ingedeeld bij brigadehoofdkwartieren nog deel uit van het korps. In totaal zijn dit ca 300 reservisten, merendeels officieren. Ook het Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) en het korpsbureau zijn behouden.

Compagnieslogo B-Cie 10 Natresbat te Assen

Sterkte vanaf 2017:

  • 10 Natresbataljon bestaande uit 6 compagnieën onder 43 Gemechaniseerde Brigade te Havelte en verantwoordelijk voor Noord en Oost Nederland

Een natresbataljon heeft een maximumsterkte van 900 personen, onderverdeeld in 5 of 6 compagnieën van circa 150 personen, gecommandeerd door een kapitein. Elke compagnie bestaat uit 4 pelotons (behalve Alfacompagnie van 20 natresbataljon dat uit 5 pelotons bestaat) van ca 35 man, geleid door een luitenant. Elk peloton bestaat uit drie groepen van ca 10 man, geleid door een sergeant.

Omdat het optreden meestal beperkt is tot compagnieniveau heeft een natresbataljon slechts een stafdetachement ter ondersteuning van de bataljonscommandant. De compagnieën zijn verdeeld over hun respectievelijke regio's.

Taken[bewerken]

  • Bewaken en beveiligen van ontruimde gebieden en vitale installaties als energiecentrales en (tijdelijke) militaire gebieden.
  • Steunverlening bij calamiteiten zoals watersnood en besmettelijke (dier-)ziekten.
  • Verlenen van bijstand aan het bevoegd gezag voor handhaving van openbare orde en veiligheid.
  • Steunverlening aan militaire transporten bij grote oefeningen of inzet door Nederland; zogenaamde Host Nation Support.
  • Steunverlening aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht en aan burgeroverheden bij grote evenementen.
  • Ceremoniële activiteiten.

Daadwerkelijke inzet vond plaats bij onder meer de bestrijding van hoogwater in 1995 en 2011, mond-en-klauwzeer, varkenspest, de vuurwerkramp in Enschede, het bezoek van president Bush in 2005, de Nuclear Security Summit en het bezoek van president Obama in 2014. Een andere inzet was in 2003, in de aanloop naar de Irakoorlog waarbij het Korps Natres in het kader van Host Nation Support 2 maanden militaire bijstand aan het Amerikaanse leger leverde[2] bij het verschepen van grote hoeveelheden materieel via Rotterdam naar het oorlogsgebied. Een en ander is beschreven door de commissie van onderzoek besluitvorming Irak, de zogeheten commissie-Davids.[3]

Monument[bewerken]

Ter gelegenheid van 100 jaar Korps Nationale Reserve en uit eerbetoon aan de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog is op 4 augustus 2014 op de Grebbeberg bij Rhenen het monument 'Als 't moet' onthuld. Het beeld toont symbolisch de bereidheid van de burger (man met spade in de grond en geweer op de rug) om bij dreiging de overheid hulp te bieden. De onthulling werd verricht door kolonel Gerard van der Thiel, commandant Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht. Het monument is een replica van een in 1923 gemaakt beeld door August Falise. Het beeld werd toen aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Landstormcommissie, het lid van de Tweede Kamer Lodewijk Duymaer van Twist. Het originele beeld ging verloren in 1945 tijdens het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag. Het beeldonderschrift luidde: 'Als 't moet'. Deze inscriptie was het credo van de vrijwilliger: naast burger, ook soldaat! De inscriptie op het nieuwe monument luidt: 'Ter herinnering aan de gevallenen van de Vrijwillige Landstorm Meidagen 1940.' Het nieuwe monument op de Grebbeberg zal een vaste plaats gaan innemen in de tradities van het Korps Nationale Reserve[4].