Kroning van Maria

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
De Heilige Drieëenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, kroont Maria op deze icoon
De Heilige Drieëenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, kroont Maria op dit schilderij van Fra' Angelico

Dat Maria, de moeder van Jezus na hun beider overlijden door haar zoon tot "Koningin van de Hemel en de Aarde" werd gekroond is een deel van de katholieke leer. De Kroning van Maria is een geliefd thema in de schilderkunst.

Een aan de kroning gewijd religieus feest, Maria Koningin geheten, wordt op 22 augustus gevierd. Aanvankelijk werd het als feest gevierd op 31 mei. Toen echter het feest van Maria-Visitatie na het Tweede Vaticaans Concilie van 2 juli naar 31 mei verschoven werd, verplaatste men de gedachtenis van Maria als Koningin van hemel en aarde van 31 mei naar 22 augustus. De gedachtenis van dit feest correspondeert ook met het vijfde glorievolle geheim van de heilige Rozenkrans.

Zie ook[edit | edit source]