Kroonpolders

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kroonpolders is een duingebied en beschermd natuurgebied op het waddeneiland Terschelling tussen de strandpalen 3 en 8. Het gebied valt formeel onder het dorp West-Terschelling.

De Kroonpolders zijn tussen 1920 en 1929 ontstaan in het zeegebied tussen de oude duinen van Terschelling en de zandplaat de Noordsvaarder door de aanleg van stuifdijken naar een plan van een ingenieur van Rijkswaterstaat J.W. Kroon.

Het gebied bestaat uit een zestal lage valleien gescheiden door lange rechte stuifdijken. In een aantal van de valleien komt een uitgebreide vegetatie voor van cranberry of Amerikaanse veenbes. Een groot deel van de valleien is begroeid met riet of met struwelen van diverse soorten wilgen. Op enkele plaatsen zijn waardevolle vegetaties aanwezig met knopbies (Schoenus nigricans), parnassia (Parnassia palustris), moeraswespenorchis (Epipactis palustris) en groenknolorchis (Liparis loeselii).

Broedvogels uit de Kroonspolders zijn bruine kiekendief, blauwe kiekendief, wulp, tapuit, roodborsttapuit, blauwborst, sprinkhaanrietzanger, kleine karekiet, rietzanger, waterral, dodaars, e.a.

De Kroonpolders zijn in beheer bij het Staatsbosbeheer.

Op Vlieland komt een vergelijkbaar gebied voor met de naam De Kroon's Polders.