La campanella

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

La campanella (Italiaans voor "belletje") is de bijnaam van het derde stuk uit Liszts Six grandes études de Paganini. Het is een pianostuk dat werd geschreven in 1851 en is opgemaakt in de toonsoort gis mineur. Liszt baseerde zich voor de melodie op het laatste deel van Niccolò Paganini's tweede vioolconcert.

De twee rode noten bevinden zich bijna drie octaven van elkaar, wat neerkomt op een afstand van ongeveer 46 cm op een piano.

De bijnaam (La campanella) werd gegeven omdat elke noot van de melodie wordt afgewisseld door een andere hoge noot, het geluid van een nabootsend belletje.

Het stuk wordt doorgaans gerekend tot de moeilijkste pianostukken door de vereiste sterke techniek: grote sprongen - tot zelfs twee octaven in zestiende noten, trillers met de vierde en vijfde vinger (de ringvinger en pink) in de rechterhand enzovoort.

Op snelheid gespeeld duurt het stuk ongeveer vier of vijf minuten, afhankelijk van de interpretatie.

Partituur[bewerken]

De eerste dertien maten van de partituur van La campanella zien eruit als volgt:


 \new PianoStaff <<
  \new Staff {
   \tempo "Allegretto"
   \clef treble \time 6/8 \key gis \minor
   \relative d''' {
    r r8 r8 \ottava #1 <dis dis'>-. <dis dis'>-.
    <dis dis'>-. r r r <dis dis'>-. <dis dis'>-.
    <dis dis'>-. r <dis dis'>-. <dis dis'>-. r <dis dis'>-.
    <dis dis'>-. r \fermata \bar "||"
      dis,16-. \p dis'-. -"ma sempre ben marcato il tema" dis-. dis'-. dis,-. dis'-. cis,-. dis'-.
    b,16-. dis'-. b,-. dis'-. ais,-. dis'-. gis,,-. dis''-. fisis,,-. dis''-. gis,,-. dis''-.
    ais,-. dis'-. dis,,-. dis''-. \ottava #0 dis,,-. dis'-. e,-. dis'-. dis,-. dis'-. cis,-. dis'-.
    b,16-. dis'-. b,-. dis'-. ais,-. dis'-. gis,,-. dis''-. fisis,,-. dis''-. gis,,-. dis''-.
    ais,-.[ dis'-.] dis,,-. dis'-. dis-. dis'-. \ottava #1 dis-. dis'-. dis,-. dis'-. cis,-. dis'-.
    b,16-. dis'-. b,-. dis'-. ais,-. dis'-. gis,,-. dis''-. fisis,,-. dis''-. gis,,-. dis''-.
    ais,-. dis'-. dis,,-. dis''-. \ottava #0 dis,,-.[ dis'-.] e,-. dis'-. dis,-. dis'-. <cis, dis-.> dis'-.
    \ottava #1 dis,-.[ dis'-.] gis,-.[ b-.] dis-.->[ dis'-.]
    dis,,-.[ dis'-.] fisis,-.[ ais-.] dis-.->[ dis'-.]
    \ottava #0 r4 \ottava #1 dis=''16 -"sempre staccato" dis' dis' dis, dis' dis, dis' cis,
   }
  }
  \new Staff {
   \clef bass \time 6/8 \key gis \minor
   \relative d' {
    \clef treble
    r8 <dis dis'>-. <dis dis'>-. <dis dis'>-. r r
    r <dis dis'>-. <dis dis'>-. <dis dis'>-. r r
    r <dis dis'>-. r r <dis dis'>-. r
    r4 \fermata \bar "||" r8 r4 r8
    <gis= dis' b'>8-.\arpeggio r r <b= gis' dis'>-.\arpeggio r r
    <dis=' ais' fisis'>-.\arpeggio r r <fisis=' ais>-.\arpeggio r r
    gis-. r r <b= cisis eis>-.\arpeggio r r
    <dis fisis>-.\arpeggio r r r4 r8
    <gis= dis' b'>8-.\arpeggio r r <b= gis' dis'>-.\arpeggio r r
    <dis=' ais' fisis'>-.\arpeggio r r <fisis=' ais>-.\arpeggio r r
    <gis b>-.\arpeggio r r <dis=' fisis cis'>-.\arpeggio r r
    gis=16-. dis'-. b'-. gis'-. r8 r4 r8
   }
  }
 >>