Lankheet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zuiveringsbassins waar het water van de Buurserbeek wordt gezuiverd
Waterpark Het Lankheet
Replica van een houten sluis in de Botterbeek
Voorde (naast houten loopbrug) in het Lankheet ten zuiden van Haaksbergen

Het Lankheet is een landgoed ten zuiden van Haaksbergen. Dit familielandgoed is 500 hectare groot en kent een afwisseling van bos, landbouw, hei en natuur. In de omgeving van het landgoed bevindt zich de Oostendorper watermolen waar vroeger olie, meel, en papier werd gemaakt. De grondstoffen hiervoor werden over de beek aangevoerd. Momenteel is het landgoed bekend als waterpark. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van innovatief waterbeheer door onder meer het Waterschap Rijn en IJssel en Universiteit Wageningen.

Project Innovatief Waterbeheer[bewerken]

Op het landgoed bevinden zich 18 rietbassins die dienst doen als waterzuivering. Achter de bassins liggen 2 opvangbekkens waar het gezuiverde water wordt opgevangen en via middeleeuwse beeklopen verder wordt geleid. Er liggen telkens 3 rietbassins achter elkaar. Deze 3 bassins vormen als het ware een wastrommel. Op de wortels van het riet zitten bacteriën die zich voeden met afvalstoffen uit het water, daardoor wordt het water schoner. In totaal zijn er 6 wastrommels waar het beekwater met behulp van pompen in een vastgesteld programma doorheen wordt gevoerd. Om constant de kwaliteit van het gezuiverde water te kunnen controleren worden er elke dag automatisch monsters genomen. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Wageningen. In het optimale stadium hoopt de Universiteit Wageningen het water 70-80 procent te zuiveren. De totale oppervlakte van het gebied waar het water gezuiverd wordt is ongeveer 8 hectare groot.

Het doel[bewerken]

Water uit de Buurserbeek wordt naar rietvelden op het landgoed geleid en vervolgens door het riet gezuiverd. Het gezuiverde water wordt vervolgens gebruikt om verdroogde broekbossen te herstellen en stroomt uiteindelijk terug naar de Buurserbeek. Het project speelt ook in op de klimaatverandering. Tijdens perioden met hoge afvoeren kan het beekwater op het landgoed worden geborgen. Verder wordt het bos van de toekomst aangelegd waar bezoekers kunnen zien hoe het bos gaat veranderen door de klimaatverandering. Het riet wordt jaarlijks geoogst en afgezet als duurzame energie. Deze proef, met riet als biomassa, moet economisch rendabel zijn en meer opbrengen dan de huidige opbrengsten uit maïs, gras of granen. Dit waterpark is een proefproject en als dit project goed loopt en het is economisch rendabel dan zullen er op meer plekken in Nederland zulke waterparken worden aangelegd.

Scheepvaart op de Buurserbeek die over Lankheet loopt[bewerken]

Het goederenvervoer over de beek ging met kleine boten van 8,5 m lang, 1,5 m breed en 1 m hoog met een diepgang van 12 cm. Het vervoer over de beek was niet zonder problemen. Het verval van de beek was groot (0,5 m /km) en er was vaak weinig water. Door dammen en andere hoogstandjes probeerden de schippers zo lang mogelijk door te gaan. Omstreeks 1850 is door de verbetering van de wegen het gebruik van de beek als vaarweg nog maar zeer gering. Het bleek zeer kostbaar om de Buurserbeek als vaarweg geschikt te maken voor een rendabele scheepvaart en bleek het goedkoper om kanalen te graven. De Buurserbeek bleef wel zijn functie als waterafvoerkanaal behouden iets wat nog vaak tot overstromingen aanleiding gaf. Pas in 1937/38 is de Buurserbeek grondig verbreed en zijn er vele bochten uitgehaald. Toen werd ook deze sluis en het omleidingkanaal aangelegd.

Waterplanten Buurserbeek[bewerken]

In het water: de gele plomp, pijlkruid, waterweegbree, zwanenbloem, wolfspoot.

Op de oevers: smeerwortel, bijvoet, rode en gele klaver, vergeet-mij-nietje, zevenster, dolle kervel (rode stam), gewone berenklauw

De watermolen van Haaksbergen, nabij het gebied Lankheet
Voorde voorzien van graskeien, het gebied Lankheet

Externe links[bewerken]