Laudato Si'

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Laudato Si)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Paus Franciscus

Laudato Si' (Italiaans voor Wees geprezen) is een encycliek van paus Franciscus die op 24 mei 2015 werd gepromulgeerd. Het incipit van deze pauselijke rondzendbrief is afkomstig uit het Loflied der Schepping (Zonnelied) van Sint-Franciscus. De encycliek - met als ondertitel, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, heeft, in de geest van deze heilige, de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu tot onderwerp. Alhoewel verschillende pausen vanaf de heilige paus Johannes Paulus II zich hebben uitgelaten over de milieuproblematiek, en de noodzaak om - wat zij zien als - Gods schepping te behoeden voor de negatieve gevolgen van menselijk handelen op het milieu, was paus Franciscus de eerste die aan deze problematiek een encycliek wijdde. De encycliek is niet enkel gericht aan katholieken, maar aan iedereen in de hele wereld.[1]

In deze rondzendbrief doet de paus een oproep: Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken. De wereldwijde ecologische beweging heeft al een lange en rijke weg afgelegd en talrijke groepen burgers doen ontstaan die een bewustwording hebben bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak gefrustreerd, niet alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door gebrek aan belangstelling van de anderen. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor een oplossing in de weg staat, gaat van ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig.(...) Wij kunnen allen meewerken als instrument van God voor de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen. [2].

Naar aanleiding van de encycliek stelde Paus Franciscus een "achtste werk van barmhartigheid" voor, namelijk de zorg voor de schepping, met een Wereldgebedsdag op 1 september.