Laudato Si'

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Paus Franciscus

Laudato Si' (Geprezen zijt Gij) is een encycliek van paus Franciscus die op 18 juni 2015 werd gepromulgeerd. Het incipit van deze pauselijke rondzendbrief is afkomstig uit het Loflied der Schepping (Zonnelied) van Sint-Franciscus. De encycliek - met als ondertitel, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, heeft, in de geest van deze heilige, de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu tot onderwerp. Alhoewel verschillende pausen vanaf de heilige paus Johannes Paulus II zich hebben uitgelaten over de milieuproblematiek, en de noodzaak om - wat zij zien als - Gods schepping te behoeden voor de negatieve gevolgen van menselijk handelen op het milieu, was paus Franciscus de eerste die aan deze problematiek een encycliek wijdde. De encycliek is niet enkel gericht aan katholieken, maar aan iedereen in de hele wereld.[1]