Leidsche Rijn (wijk)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Leidsche Rijn
Wijk van Utrecht
Map - NL - Utrecht - Wijk 09 Leidsche Rijn.svg
Kerngegevens
Gemeente Utrecht
Oppervlakte 2500 ha (wijk: 2100 ha)  
Inwoners 35.000 (2015)
Overig
Postcode(s) 3543 - 3546
Website http://www.leidscherijn.nl/
Het voormalig informatiecentrum aan de Verlengde Vleutenseweg.
De voormalige Rode Doos was de vervangende locatie voor Muziekcentrum Vredenburg in Leidsche Rijn (2008)

Leidsche Rijn is een wijk in Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht. De wijk Leidsche Rijn maakt samen met de wijk Vleuten-De Meern deel uit van het stadsdeel Leidsche Rijn.

De naam is afgeleid van de Leidse Rijn, een rechte vaarweg die in de middeleeuwen werd gegraven en omstreeks 1665 werd verbreed, nadat de rivier de Oude Rijn tussen Utrecht en Harmelen onbevaarbaar was geworden. Deze rivier heeft niettemin duidelijke sporen nagelaten, precies in het gebied van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Grote delen ervan liggen relatief hoog en waren voordat het grote nieuwbouwproject Leidsche Rijn een aanvang nam, tuinbouwgrond. Deze bodemgesteldheid is veroorzaakt door de afzettingen van de Rijn, die zijn loop menigmaal wijzigde doordat dijken ontbraken. De relatief hoge ligging nodigde de Romeinse legers in de eerste eeuw van onze jaartelling als het ware uit om in dit gebied een versterkte vaste legerplaats te bouwen. Dit castellum is, in een weliswaar gereconstrueerde versie, op zijn oorspronkelijke plaats aan de noordrand van het huidige De Meern te vinden.

Het gebied van het stadsdeel Leidsche Rijn was voor het grootste deel vóór 1 januari 2001 een deel van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. De dunbevolkte polders ten zuiden van de A12 en ten noorden van de Hollandse IJssel maken ook deel uit van dit nieuwe stadsdeel, dit met het oog op eventuele toekomstige verdere uitbreidingen van de stad Utrecht. Het meest zuidelijke deel van deze polders behoorde tot 2001 tot de gemeente Nieuwegein.

Het stadsdeel Leidsche Rijn (dus inclusief Vleuten-De Meern) telt in 2015 ruim 81.000 inwoners. Zodra alle bouwlocaties ten noorden van de A12 'af' zijn, zullen er om en nabij 100.000 mensen wonen.

Leidsche Rijn is sinds 2006 de grootste nieuwbouw- en Vinex-locatie van Nederland. Het gehele project, inclusief de nieuwbouwlocaties die onder de wijk Vleuten-De Meern vallen, heeft een oppervlakte van ± 2500 hectare.

Buurten[bewerken]

Buurten van de wijk Leidsche Rijn[bewerken]

Buurten van de wijk Vleuten-De Meern[bewerken]

Samen met de wijk Leidsche Rijn vormt de ten westen en zuid-westen daarvan gelegen wijk Vleuten-De Meern de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn. Vleuten-De Meern kent de volgende subwijken en buurten:

Natuur en recreatie[bewerken]

In Vleuten-De Meern is een groot park aangelegd: het Máximapark (voorheen Leidsche Rijn Park). Tevens is op het dak van de A2, die langs Leidsche Rijn loopt, het Willem-Alexander Park aangelegd.

De Haarrijnseplas ligt ook in Vleuten-De Meern. De Strijkviertelplas ligt net binnen Leidsche Rijn. Beiden werden aangelegd als waterbuffer in het kader van 'Nederland leeft met water'. Naast de functie van waterbuffer, dienen de plassen ook voor recreatie en als ecologische verbindingszone. Ook zal de Vikingrijn aangelegd worden als watergang.

Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn in hoger gelegen delen van Leidsche Rijn onder andere wadi's toegepast.[1]

Kunst in de openbare ruimte[bewerken]

Beyond is het meerjarige kunstproject voor Leidsche Rijn. De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) een scenario ontwikkeld dat de komst van kunst in de openbare ruimte koppelt aan de stedenbouwkundige ontwikkeling van Leidsche Rijn. Het scenario Beyond heeft Leidsche Rijn tegelijkertijd als werkterrein en als uitgangspunt. De kunst legt een relatie met de architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Kunstenaars reageren op specifieke ontwikkelingen in Leidsche Rijn en, meer in het algemeen, op het fenomeen nieuwbouwlocatie. Beyond ging in 2002 van start met blijvende kunstwerken en tijdelijke projecten.

Archeologie[bewerken]

In Leidsche Rijn is langs de oude Rijnloop een Romeins fort (zie artikel castellum Fletio) gevonden, evenals de limesweg die dit fort met de andere forten verbond. Dit fort wordt nu nagebouwd op zijn oorspronkelijke positie. Er zijn ook enkele wachttorens teruggevonden. Naast de forten en langs de wegen bevonden zich kampdorpen (vici)/nederzettingen met lokale bevolking die dienstbaar was aan de in deze forten gelegerde Romeinse soldaten. Ook is er een Romeins badhuis teruggevonden. Van de losse vondsten uit die tijd is die van een soldatenhelm het meest bijzonder.

Infrastructuur[bewerken]

Voor het gebied zijn enorme investeringen gedaan om een Vinex-locatie van deze omvang goed te ontsluiten, realisatie van sommige van deze plannen zaten, al voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn, op de wensenlijst van Rijkswaterstaat cq. Prorail.

Wegen[bewerken]

Ten oosten van Leidsche Rijn is de A2 / Ring Utrecht West verbreed en tevens opgezet als parallelbaansysteem met een hoofdrijbaan (drie rijstroken per richting) en een parallelrijbaan (twee rijstroken per richting). In de Leidsche Rijntunnel, een zogenaamde landtunnel, is de snelweg overdekt aangelegd. Daarbij is een belangrijke aansluiting op de A2 richting Lage Weide verplaatst. Dit project viel samen met de landelijke uitbreiding van de A2. Ten zuiden van Leidsche Rijn is de A12 in het kader van een landelijke verbreding uitgebreid: tussen Gouda en De Meern heeft de A12 in beide richtingen 4 rijstroken, tussen De Meern en knooppunt Oudenrijn 6 rijstroken in westelijke richting en 5 rijkstroken in oostelijke richting. Bovendien is er ter hoogte van Harmelen een extra aansluiting, met een nieuwe ontsluitingsweg voor Leidsche Rijn, in gebruik genomen. Voor het autoverkeer in Leidsche Rijn zelf, zijn er onder andere stadsassen aangelegd (een noordelijke en een zuidelijke), naast enkele andere ontsluitingswegen zoals de stadsbaan. Bij het (toekomstige) winkelcentrum van Leidsche Rijn is de stadsbaan als landtunnel onder het nog te bouwen (hooggelegen) winkelcentrum aangelegd. Deze tunnel ligt pal naast de (veel langere) Leidsche Rijntunnel

Sporen & busbanen[bewerken]

De spoorlijn Utrecht - Rotterdam(/Den Haag) is in Leidsche Rijn verdubbeld naar vier sporen en verhoogd aangelegd, daarbij is er één station totaal vernieuwd (station Vleuten) en zijn er twee nieuwe stations (Utrecht Terwijde en Utrecht Leidsche Rijn) in gebruik genomen. De spoorlijn, die het stadsdeel in een noordelijke en een zuidelijke helft verdeeld, is op een verhoogd talud (met diverse ruime onderdoorgangen) heraangelegd om de barrièrewerking te verminderen. Er zal vanaf 2016 ook aan een tweede spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal worden gebouwd (naast de huidige spoorbrug). Met dit laatste, en relatief korte, stuk spooruitbreiding zal eind 2018 het hele traject Utrecht Centraal - Woerden 4-sporig zijn. Verder is Leidsche Rijn voorzien van twee busbanen, zogenaamde radialen, waarmee de gemeente Utrecht de Vinex-wijk hoogwaardig wil ontsluiten.

Bruggen & viaducten[bewerken]

Verder zal er in 2016 over het Amsterdam-Rijnkanaal en ter hoogte van de wijk Oog in Al een fietsbrug, de Dafne Schippers-brug, worden gebouwd zodat er, hemelsbreed gezien, een directe fietsverbinding zal zijn tussen Leidsche Rijn en de rest van Utrecht.

Eerder zijn er al bruggen (met rijstroken en paden voor auto's, bussen en langzaam verkeer) over het Amsterdam-Rijnkanaal in gebruik genomen: de Hogeweidebrug verbindt het toekomstige hoofdwinkelcentrum van Leidsche Rijn met het centrum van Utrecht en de wijken Zuilen en Oog in Al. Deze brug was overigens een vervanging van de Vleutensebrug die geen extra rijstroken had voor het busverkeer. Tussen Papendorp (het kantorengebied van Leidsche Rijn) en de Utrechtse wijk Kanaleneiland is de Prins Clausbrug in gebruik genomen (middels een viaduct over de A2 is Papendorp verbonden met de rest van Leidsche Rijn). Voor het auto- en voor het busverkeer in Leidsche Rijn zelf zijn op sommige plekken viaducten gebouwd om de Leidse Rijn te kunnen kruisen maar ook om zonder hinder het langzaam verkeer in het Máximapark te kunnen kruisen.

Openbaar vervoer[bewerken]

Leidsche Rijn heeft dus drie treinstations: station Vleuten, station Utrecht Terwijde en station Utrecht Leidsche Rijn. Met het viersporig maken van het spoor tussen station Utrecht Leidsche Rijn en station Utrecht Centraal eind 2018 zal het mogelijk zijn om Randstadrail volledig uit te voeren, met als extra mogelijkheid om 6 stoptreinen per uur tussen station Woerden en station Geldermalsen te laten rijden als het laatstgenoemde station ook aangepast en uitgebreid is.

Leidsche Rijn wordt momenteel door dertien U-OV-buslijnen aangedaan, namelijk:

 • Lijn 10 (Station Lunetten - Kanaleneiland - Station Leidsche Rijn - Leidsche Rijn Ziekenhuis v.v.), maandag t/m vrijdag overdag
 • Lijn 19 (Centraal Station - Leidsche Rijn v.v.), maandag t/m zaterdag
 • Lijn 24 (Centraal Station - Kanaleneiland - Busstation De Meern-Oost v.v.), maandag t/m zaterdag
 • Lijn 26 (Centraal Station - Langerak - Station Terwijde - Vleuterweide v.v.)
 • Lijn 27 (Busstation De Meern-Oost - Parkwijk - Centraal Station v.v.), spitsbus
 • Lijn 28 (De Uithof - Rijnsweerd - Centrum - Centraal Station - Parkwijk - Busstation De Meern-Oost - Veldhuizen - Vleuterweide - Station Vleuten v.v.)
 • Lijn 29 (Centraal Station - Papendorp v.v.), maandag t/m vrijdag overdag
 • Lijn 30 (De Uithof - Overvecht - Zuilen - Station Leidsche Rijn - Leidsche Rijn Ziekenhuis v.v.), maandag t/m vrijdag overdag
 • Lijn 39 (Centraal Station - Terwijde - Station Maarssen v.v.)
 • Lijn 48 (Station Houten - Nieuwegein - Papendorp - Station Leidsche Rijn - Leidsche Rijn Ziekenhuis - Lage Weide - Station Maarssen v.v.), maandag t/m vrijdag overdag
 • Lijn 125 (Ringlijn Station Vleuten - Vleuten De Tol)
 • Lijn 126 (Busstation De Meern-Oost - Vleuten De Tol - Station Maarssen v.v.), maandag t/m vrijdag overdag
 • Lijn 127 (Station Vleuten - Haarzuilens - Kockengen v.v.)

Ook enkele streeklijnen van Connexxion en Arriva doen Leidsche Rijn aan:

 • Lijn 102/103 (Centraal Station - Papendorp - Busstation De Meern-Oost - Veldhuizen - Harmelen - Station Woerden v.v.)
 • Lijn 107 (Centraal Station - Papendorp - Busstation De Meern-Oost - Montfoort - Oudewater - Station Gouda v.v.)
 • Lijn 207 (Centraal Station - Papendorp - Montfoort - Oudewater v.v.)

Informatiecentrum[bewerken]

Het Informatiecentrum Leidsche Rijn werd na juli 2011 verpacht voor religieuze voorzieningen met aanvullende functies. Het was voor het eerst in Nederland dat een gemeente een object verpacht voor specifiek religieuze functies. Omwonenden betwijfelden de legaliteit van deze zet.

In juli 2012 werd het gebouw verkocht met als bestemming sport, lichte horeca, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.[2]

Rode Doos[bewerken]

Tussen 2007 en 2014 stond aan de rand van deze wijk vanwege de verbouwing van Muziekcentrum Vredenburg een rood gebouw waarin in deze periode de grote concerten van dit muziekcentrum werden gegeven. Dit gebouw met de naam "Vredenburg Leidsche Rijn" had de bijnaam "de Rode Doos". Het was als het ware de "Grote Zaal" van Muziekcentrum Vredenburg. Kleinere concerten van Vredenburg werden in deze periode gegeven in het Leeuwenbergh Gasthuis in het centrum van Utrecht.

Externe links[bewerken]