Levenstestament

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een levenstestament van iemand is een verzameling van één of meer machtigingen waarbij die persoon een of meer anderen machtigt om namens hem beslissingen te nemen als hij nog wel leeft maar niet meer in staat is om dergelijke beslissingen te nemen (niet meer wilsbekwaam is), zoals wanneer hij in coma is geraakt of dement geworden is. Het kan bijvoorbeeld gaan om financiële zaken en de medische behandeling van de betrokkene.

Nederland[bewerken]

Een levenstestament in zijn eenvoudigste vorm is een algemene volmacht volgens artikel 3:62 Burgerlijk Wetboek. Met de aantekening dat de volmacht 'zich uitstrekt tot daden van beschikking' vallen ook zaken als medische behandeling onder de machtiging. Zulks maakt dat niet alleen alle vermogensrechtelijke handelingen (zakenrecht, fiscaal recht, familierecht, procesrecht, verbintenissenrecht) door de gemachtigde kunnen worden uitgevoerd, maar ook niet-vermogensrechtelijke belangen van volmachtgever als patiënt (wensen ten aanzien van (niet) reanimatie, palliatieve sedatie, euthanasie).

Een levenstestament kan - net als andere volmachten - onderhands worden opgesteld. Banken eisen doorgaans een notariële volmacht om te kunnen beschikken over een bankrekening. Ook voor verkoop bij volmacht van een huis of aanpassen van een hypotheek is een notariële akte nodig. Voor de meeste andere rechtshandelingen is een onderhandse volmacht afdoende:

[naam volmachtgever], geboren op [datum] te [plaats], verleent hiermee een algemene volmacht aan [naam gemachtigde], geboren op <datum> te <plaats>, om namens [hem/haar] alle rechtshandelingen te verrichten. Deze volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk Wetboek en strekt zich tevens uit tot daden van beschikking.

Een levenstestament kan voorkomen dat beschermingsbewind en/of mentorschap aangevraagd moet worden op een moment dat daar geen of onvoldoende tijd voor is.

In plaats van een zo ruim mogelijk opgestelde volmacht als hierboven kan het zinvol zijn de volmacht in te perken. In dat geval kan het zinvol zijn om het levenstestament door een notaris te laten opstellen.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft naar analogie van het Centraal Testamentenregister (CTR) het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) ingesteld.

Zie ook[bewerken]