Lijst van Arbo-afkortingen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel bevat een lijst van afkortingen op het gebied van arbeidsomstandigheden (nationaal en internationaal), in Nederland vaak afgekort tot Arbo. Dit gebied wordt hier ruim geïnterpreteerd.

Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie
Arbo · geneeskunde · ICT · informatica · milieukunde · navigatie · onderwijs · overheid en politiek · polymeernamen · rechtspraak · spoorwegstations · wetten en regelingen · wiskunde


Vergelijk met de algemene lijst van afkortingen in het Nederlands.


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (VS)
ACS American Chemical Society
ACOEM American College of Occupational & Environmental Medicine
ACTM American Society for Testing & Materials
AESHP Association of Educational Safety & Health Professionals
AFSA American Fire Sprinkler Association
AI Voormalige Arbeidsinspectie (NL), tegenwoordig Inspectie SZW (I-SZW)
AICE American Institute of Chemical Engineers
AIMMPE American Institute of Mining, Metallurgical & Petroleum Engineers
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
ANSI American National Standards Institute (VS)
ao arbeidsongeschiktheid
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds
Aok Arbeidsongeschiktheidskas
APF Assigned Protection Factors, een maat voor de inzetbaarheid van adembeschermers (stofmaskers, gasmaskers)
APSR Association for Process Safety Research
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet
ARIA American Risk & Insurance Association
ASA American Standards Association (VS)
ASHRA American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditioning
ASIRT Association for Safe International Road Travel
ASME American Society of Mechanical Engineers (VS)
ASTM American Society for Testing Materials (VS)
ASSE American Society of Safety Engineers (VS)
ASQC American Society for Quality Control
AWS American Welding Society
ATEX ATmosphères EXplosives
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

B[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
BAESG Bay Area Environmental Safety Group (VS)
BAM Bundesanstalt für Materialprufung (DE)
BASEEFA British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres (GB)
BCSP Board of Certified Safety Professionals
BEAMA-CEEFA British Electrical and Allied Manufactures Association Committee for Electrical Equipment for use
BEG Bovenste Explosie Grens (NL)
BEI Biological Exposure Indices
BfR Bundesamt fuer Risikobewertung
BGA Bundes Gesundheids Amt
BHV Bedrijfshulpverlening
BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (DE)
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (NL)
BOCA Building Officials & Code Administrators (VS)
BSI British Standards Institution (GB)
BVS Berggewerkschaftliche(Bergbau)-Versuchsstrecke (DE)
BBS Behaviour Based Safety
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

C[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
CAS (nummer) Chemical Abstracts Service (Registry Number)
CE markering Geeft aan dat het product voldoet aan de eisen, zoals opgenomen in de Europese richtlijnen
CEN Comité Europeën de Normalisation
CENELEC Europees comité voor elektrische veiligheid
CRA Certificerings Richtlijn Arbodiensten
CSA Canadian Standards Association
CSHEMA Campus Safety Health & Environmental Management Association
CWDA Cases With Days Away

D[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)

E[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
ERIC Emergency Response Intervention Card (NL)

F[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
FR Flame Retardant
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

G[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
GTAW Gas-Shielded Tungsten Arc Welding
GVF Geur Veiligheids Factor

H[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
HSE-manager Health, Safety and Environment-manager. Engelse benaming voor KAM-coördinator.

I[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
IEC International Electrotechnical Commission
IP Institute of Petroleum (GB). Publiceert o.a. modellen waaraan elektrische behuizing moet voldoen
IR Infrarood
I-SZW Inspectie SZW

J[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
JSA Job Safety Analysis (TRA)

K[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
KAM-coördinator Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu-Coördinator
KCA Klein chemisch afval
KEMA Keuring van Electrotechnische Materialen, keurt volgens CENELEC
KMA Kwaliteit, Milieu, Arbo
KPI Kritische Prestatie Indicator

L[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
LEL Lower Explosion Limit
LTI Lost Time Incident
LRA Locatie Risico Analyse (voor specifieke locatie gebonden taken zoals werken onderwater, in tunnels en langs snelwegen)(zie TRA voor niet locatiegebonden taken)

M[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
MAC Maximaal Aanvaarde Concentratie
MAG Metal Active Gas (welding)
MMAW Manual Metal Arc Welding
MIB Melding Incidenten Bewoners (NL)
MIG Metal Inert Gas (welding)
MIP Melding Incidenten Personeel (NL)
MSDS Material Safety Data Sheet
MvT Memorie van Toelichting
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

N[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
NEN Nederlandse Normen
NFPA National Fire Protection Association (VS)
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (VS)
NOGEPA Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie
NPF Nominale Protectie Factor
NVvA Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne
NVVK Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
NoBo Notified Body

O[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
OEL Onderste Explosiegrens
OR Ondernemingsraad

P[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
PAGO Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
PMO Preventief Medisch Onderzoek
PBM persoonlijke beschermingsmiddelen
PDS Product Data Sheet
PPE Personal Protective equipment
PSL Personal Safety Logbook
PSA Psychosociale Arbeidsbelasting

Q[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
QRA Quantitatieve Risico Analyse

R[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie
RIE Richtlijn Industriële Emissies
RSI Repetitive Strain Injury
RvA Raad voor Accreditatie
RWC Restricted Work Case

S[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
SIR Stichting Industriële Reiniging
SMAW Shield Metal Arc Welding
SSVV Stichting Samenwerken voor Veiligheid
SNR Single Noise Reduction
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

T[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
TGG Tijdgewogen gemiddelde grenswaarde
TIG Tungsten Inert Gas
TRA Taak Risico Analyse

U[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
UV Ultraviolet
UEL Upper Explosion Limit/Bovenste Explosie Grens

V[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
V&O Voorlichting en Onderricht
VCA V(GM) Checklist Aannemers
VCO VGM Checklist Opdrachtgevers
VCU Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties
VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu
VGWM Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
VIAG Veiligheidsinstructies aardgas
VILS Veiligheidsinstructies laagspanning
VOP Voldoende onderricht persoon
VP Vakbekwaam persoon
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

W[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
WAADI Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ('vervanger' AAW voor zelfstandigen)
Wbb Wet bodembescherming
WBDBO Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (uit bouwbesluit)
WBEAA Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (zie ook Wet SAMEN)
WBI Waterbehandelingsinstallatie
WBP Wet bescherming persoonsgegevens
WCA Wet chemische afvalstoffen (vervallen 9401; is nu hoofdstuk 10 Wet Milieubeheer)
WD Working Document
WEBA Welzijn bij de Arbeid (methode ter bepaling van welzijnsrisico's: zie NOVA-WEBA)
WED Wet economische delicten
Wet Amber Wet afschaffing malus en bevordering re-integratie (opvolger bonus-malusregeling)
Wet Pemba Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (1998)
WGA Wet gevaarlijke afvalstoffen
WGBO Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
WGD Werkgroep van Deskundigen (MAC-waarden)
WGS Wet gevaarlijke stoffen (V&W 1963-1996; vervangen door WVGS)
WGW Wet op de gevaarlijke werktuigen
WHAW(-methodiek) Werkdruk en herstel bij afwijkende werktijden
WHMIS Workplace Hazardous Materials Information System (CA)
WHO World Health Organization
Wm Wet milieubeheer
WMD Weapons of Mass Destruction (VS)
WMFSS WaterMist Fire Suppression Systems
WMS Wet milieugevaarlijke stoffen (vervallen in 2008)
WMSD Work related MusculoSkeletal Disorders (parapluterm voor RSI, CTD, OCD)
WMS Work methode Statement werkbeschrijving uit te voeren werkzaamheden
WOCB Werkgroep Olie- en Chemicaliënbestrijding Rijkswaterstaat Haarlem
WPF Workplace Protection Factor (bepaald door middel van AH-metingen; zie APF; NPF)
WRULD Work Related Upper Limb Disorders (GB) (zie RSI; CTD)
Wulbz Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (1996)
WVC Welzijn Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van -)
WVD Waarschuwings- en verkenningsdienst
Wvgs Wet vervoer gevaarlijke stoffen (1996) (vervangt Wgs 1963: betreft uitsluitend vervoer)
WvK Wetboek van Koophandel
WVO Wet verontreiniging oppervlaktewateren

X[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
ZTA Zon Toetreding Absoluut (Absorptie). Maat voor warmtedoorlaatbaarheid c.q. warmteabsorptie van zonwering
zzp Zelfstandige Zonder Personeel
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z