Naar inhoud springen

Lijst van Nederlandse ministers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van alle Nederlandse ministers sinds 1798.

Minister Partij of stroming Periode Departement
P.J.M. (Piet) Aalberse Algemeene Bond (RKSP) Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck II
Ruijs de Beerenbrouck II
Arbeid
Arbeid
Arbeid, Handel en Nijverheid
G.M.V. (Gijs) van Aardenne VVD Van Agt I
Van Agt I
Lubbers I
Lubbers I
Economische Zaken
Financiën a.i.
Economische Zaken
Vicepremier
J. (Jan) van Aartsen ARP Drees III
Beel II
De Quay
Marijnen
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Verkeer en Waterstaat
J.J. (Jozias) van Aartsen VVD Kok I
Kok II
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Buitenlandse Zaken
A.S. (Andries) Abbema patriot onder Uitvoerend Bewind Financiën (agentschap)
M.A.M. (Micky) Adriaansens VVD Rutte IV Economische Zaken en Klimaat
M.-F. (Fleur) Agema PVV Schoof

Schoof

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1ste vicepremier

A.A.M. (Dries) van Agt KVP
CDA
Biesheuvel I
Biesheuvel II
Den Uyl
Den Uyl
Van Agt I
Van Agt II
Van Agt III
Van Agt III
Justitie
Justitie
Justitie
Vicepremier
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Buitenlandse Zaken
J.W. (Johan) Albarda SDAP De Geer II
Gerbrandy I
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Waterstaat
Waterstaat
Waterstaat
Financiën a.i.
W. (Wil) Albeda CDA Van Agt I Sociale Zaken
A.H.M. (Augustinus) Albregts KVP Drees I zonder Portefeuille (Economische Zaken)
J.G.M. (Hans) Alders PvdA Lubbers III Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
J. (Jacob) Algera ARP Drees II
Drees III
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
F. (Fokko) Alting Mees conservatief-liberaal Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Koloniën
G.A.A. (George) Alting von Geusau Algemeene Bond (RKSP) Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck I
Oorlog
Marine
H. (Hedy) d'Ancona PvdA Lubbers III Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
F.H.J.J. (Frans) Andriessen CDA Van Agt I Financiën
J.E. (Koos) Andriessen CHU, CDA Marijnen
Lubbers III
Lubbers III
Economische Zaken
Economische Zaken
Verkeer en Waterstaat
J.R.M. (Johannes) van Angeren RKSP Gerbrandy II Justitie
H.H. (Haijo) Apotheker D66 Kok II Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
J.H. (Jean Henry) Appelius patriot,
conservatieven vóór 1848
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
onder Willem I
Justitie en Politie a.i.
Financiën
Financiën
A.M.A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven CDA Balkenende II
Balkenende III
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
T.A.J. (Titus) van Asch van Wijck ARP Kuyper Koloniën
L.F. (Lodewijk) Asscher PvdA Rutte II
Rutte II
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vicepremier
T. (Tamara) van Ark VVD Rutte III Medische Zorg
A.Ch.J.Gh. (Alexandre) graaf d'Aubremé conservatieven vóór 1848 onder Willem I Oorlog
J.A. (Joop) Bakker ARP Zijlstra
Kabinet-De Jong
Kabinet-De Jong
Kabinet-De Jong
Economische Zaken
Vicepremier
Verkeer en Waterstaat
Surinaams en Antilliaanse Zaken
J.P. (Jan Peter) Balkenende CDA Balkenende I
Balkenende II
Balkenende III
Balkenende IV
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Algemene Zaken
J.N. (Jacob) Bastert conservatief-liberaal Heemskerk Azn. Waterstaat, Handel en Nijverheid
J.Ch. (Jean Chrétien) Baud conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
onder Willem II
onder Willem II
Koloniën
Marine en Koloniën
Marine en Koloniën
Koloniën
G.L. (Guillaume Louis) Baud conservatief-liberaal De Kempenaer-Donker Curtius Koloniën
W.H. (Willem Hendrik) de Beaufort oud- of vrije liberalen Pierson Buitenlandse Zaken
A.L. (Relus) ter Beek PvdA Lubbers III Defensie
L.J.M. (Louis) Beel RKSP, KVP Gerbrandy III
Schermerhorn-Drees
Beel I
Beel I
Drees I
Drees II
Drees II
Drees II
Beel II
Beel II
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken
Maatschappelijk Werk
Binnenlandse Zaken
Justitie a.i.
Algemene Zaken
Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i.
P.A.C. (Pieter) Beelaerts van Blokland CDA Van Agt I Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
F. (Frans) Beelaerts van Blokland CHU De Geer I
Ruijs de Beerenbrouck III
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
G. (Gerard) Beelaerts van Blokland conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
Financiën
Financiën a.i.
J.C.C. (Jacobus) den Beer Poortugael liberaal Kappeyne van de Coppello Oorlog
A.Ch.W. (Albert) Beerman CHU De Quay Justitie
H.K.J. (Hendrik) Beernink CHU Kabinet-De Jong Binnenlandse Zaken
H.J.R. (Hendrik) Beijen conservatieven na 1848 Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Oorlog
D. (Dirk) Beljaarts PVV Schoof Economische Zaken
B.H. (Berend) baron Bentinck tot Buckhorst Orangist onder soever. vorst Willem Oorlog
A.A. (Arnold) baron Bentinck van Nijenhuis technocraat De Kempenaer-Donker Curtius Buitenlandse Zaken
J.W. (Johannes) Bergansius rooms-katholieken Mackay
Kuyper
Kuyper
Kuyper
Oorlog
Oorlog
Koloniën a.i.
Marine a.i.
S.J. (Sidney) van den Bergh VVD De Quay Defensie
J.G. (Johannes) van den Bergh conservatief (katholiek) Heemskerk Azn. Waterstaat, Handel en Nijverheid
J.H. (Jacobus) Bergsma oud- of vrije liberalen Röell Koloniën
A.E.J. (Anthonij) Bertling partijloze liberaal Cort van der Linden Financiën
G.H. (Gerardus) Betz liberaal Thorbecke II
Thorbecke II
Financiën
Koloniën a.i.
J.G.S. (Jean Gustave) Bevers Algemeene Bond (RKSP) Heemskerk Waterstaat
J.W. (Jan Willem) Beyen partijloos Drees II Buitenlandse Zaken
B.W. (Barend) Biesheuvel ARP Marijnen
Marijnen
Cals
Cals
Zijlstra
Zijlstra
Biesheuvel I
Biesheuvel II
Vicepremier
Landbouw en Visserij
Vicepremier
Landbouw en Visserij
Vicepremier
Landbouw en Visserij
Algemene Zaken
Algemene Zaken
H. (Hendrik) Bijleveld ARP Ruijs de Beerenbrouck I Marine
A.T.B. (Ank) Bijleveld-Schouten CDA Rutte III Defensie
AIVD
J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart CDA Rutte I Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
J.W. (Johan) Blanken liberaal Thorbecke II
Thorbecke II
Fransen van de Putte
Fransen van de Putte
Oorlog
Marine a.i.
Oorlog
Marine a.i.
L. (Leo) de Block KVP Kabinet-De Jong Economische Zaken
J.C. (Jacobus) Bloem conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Financiën
F.G. (Franciscus) van Bloemen Waanders conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Koloniën
S.A. (Stef) Blok VVD Rutte II

Rutte II

Rutte II

Rutte II

Rutte III

Rutte III

Wonen en Rijksdienst

Veiligheid en Justitie a.i.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.

Veiligheid en Justitie

Buitenlandse Zaken

Economische Zaken en Klimaat

P. (Pieter) Blussé van Oud-Alblas liberaal Thorbecke III Financiën
Ch.W. (Christiaan) Bodenhausen partijloze liberaal Colijn V Financiën
H. (Hendrik) van Boeijen CHU Colijn IV
Colijn V
De Geer II
Gerbrandy I
Gerbrandy I
Gerbrandy I
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Algemene Zaken a.i.
Defensie a.i.
Binnenlandse Zaken
Algemene Zaken a.i.
Oorlog a.i.
Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken a.i.
H.A. (Hans) de Boer CDA Van Agt III Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
M. (Margreeth) de Boer PvdA Kok I Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
R.H. (Roelf) de Boer LPF Balkenende I
Balkenende I
Verkeer en Waterstaat
Vicepremier
J. (Jaap) Boersma ARP Biesheuvel I
Biesheuvel II
Biesheuvel II
Den Uyl
Sociale Zaken
Sociale Zaken
Landbouw en Visserij
Sociale Zaken
C. (Kees) Boertien ARP Biesheuvel I
Biesheuvel II
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
C.G.W.H. (Carel) baron van Boetzelaer van Oosterhout partijloos Beel I Buitenlandse Zaken
P.C.W.M. (Pieter) Bogaers KVP Marijnen
Cals
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
G. (Gerrit) Bolkestein VDB De Geer II
Gerbrandy I
Gerbrandy II
Gerbrandy III
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
F. (Frits) Bolkestein VVD Lubbers II Defensie
E.J. (Eduard) Bomhoff LPF Balkenende I
Balkenende I
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vicepremier
M.Ch.E. (Max) Bongaerts Algemeene Bond (RKSP) Colijn I Waterstaat
H.D. (Henri) Bonhomme patriot onder Lodewijk Napoleon Oorlog
G.P. (Gerardus) Booms liberaal Thorbecke III Oorlog
C.H.B. (Cornelis) Boot conservatief-liberaal Rochussen
Rochussen
Justitie
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten a.i.
J.M. (Jim) de Booy partijloze liberaal Gerbrandy II
Gerbrandy III
Gerbrandy III
Gerbrandy III
Schermerhorn-Drees
Schermerhorn-Drees
Scheepvaart en Visserij
Marine
Oorlog a.i.
Scheepvaart en Visserij
Marine
Scheepvaart a.i.
E.J.H. (Eduard) Borret conservatief (katholiek) Van Zuylen van Nijevelt Justitie
E. (Els) Borst-Eilers D66 Kok I
Kok II
Kok II
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vicepremier
W. (Wouter) Bos PvdA Balkenende IV
Balkenende IV
Financiën
Vicepremier
N. (Nicolaas) Bosboom oud- of vrije liberalen Cort van der Linden Oorlog
E.B. (Engelbertus) van den Bosch technocraat De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
Koloniën
Marine
J.A. (Johannes) van den Bosch conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Oorlog
J. (Johannes) graaf van den Bosch conservatieven vóór 1848 onder Willem I Koloniën
J. (Johannes) Bosscha conservatieven na 1848 Rochussen
Van Hall-Van Heemstra
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
P.Ph. (Pieter) van Bosse liberaal De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
Thorbecke I
Thorbecke I
Rochussen
Fransen van de Putte
Van Bosse-Fock
Van Bosse-Fock
Thorbecke III
Thorbecke III
Kappeyne van de Coppello
Financiën
Financiën
Financiën
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Financiën
Financiën
Financiën
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Koloniën
Binnenlandse Zaken a.i.
Koloniën
Th.H. (Theo) Bot KVP Marijnen
Cals
Zijlstra
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
zonder Portefeuille (hulp aan ontwikkelingslanden)
zonder Portefeuille (hulp aan ontwikkelingslanden)
B.R. (Ben) Bot CDA Balkenende II
Balkenende III
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
R.H.L.M. (Roger) van Boxtel D66 Kok II
Kok II
zonder Portefeuille (Grotesteden- en Integratiebeleid)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
G.J.M. (Gerrit) Braks CDA Van Agt I
Lubbers I
Lubbers II
Lubbers II
Lubbers III
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserij
Onderwijs en Wetenschappen
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
M.L. (Mauk) de Brauw DS’70 Biesheuvel I zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs)
W.M. (Willem) de Brauw Conservatieven na 1848 Van Lynden van Sandenburg Koloniën
R. B. (Ruben) Brekelmans VVD Schoof Defensie
J.R.M. (Johannes) van den Brink KVP Beel I
Drees-Van Schaik
Drees I
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
L.J. (Laurens-Jan) Brinkhorst D66 Kok II
Balkenende II
Balkenende II
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Economische Zaken
Vicepremier
L.C. (Elco) Brinkman CDA Lubbers I
Lubbers II
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
L.G. (Lodewijk) Brocx liberaal Van Bosse-Fock
Van Bosse-Fock
Thorbecke III
Thorbecke III
De Vries-Fransen van de Putte
De Vries-Fransen van de Putte
Marine
Koloniën a.i.
Marine
Oorlog a.i.
Marine
Oorlog a.i.
A. (Arnoldus) Brocx conservatieven vóór 1848 onder Willem I Koloniën a.i.
H. (Hans) van den Broek CDA Lubbers I
Lubbers II
Lubbers III
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
J. (Johannes) van den Broek partijloze liberaal Gerbrandy II
Gerbrandy II
Financiën
Handel, Nijverheid en Landbouw a.i.
T. (Tiemen) Brouwer KVP Den Uyl Landbouw en Visserij
J.J.L. (Justinus) van der Brugghen antirevolutionair vóór 1894 Van der Brugghen Justitie
A.C. (Adrianus) de Bruijn KVP Drees II Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
T.J.A.M. (Tom) de Bruijn D66 Rutte III Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Buitenlandse Zaken a.i.
B.J. (Bruno) Bruins VVD Rutte III Medische Zorg
E. E. W. (Eppo) Bruins NSC Schoof Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot CDA Rutte IV Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
P. (Piet) Bukman CDA Lubbers II
Lubbers II
Lubbers III
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
Defensie
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
J.A.W. (Jacobus) Burger SDAP Gerbrandy II
Gerbrandy II
zonder Portefeuille (terugkeerbeleid)
Binnenlandse Zaken
C. (Cornelis) van den Bussche partijloze liberaal Colijn V Koloniën
M. (Jet) Bussemaker PvdA Rutte II Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
J.A.M. (Johannes) van Buuren partijloze liberaal Colijn IV Waterstaat
W.B. (Willem) Buys patriot onder Uitvoerend Bewind Buitenlandse Zaken (agentschap)
J.M.L.Th. (Jo) Cals KVP Drees II
Drees III
Beel II
De Quay
Cals
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Algemene Zaken
J.J. (Jacob) Cambier patriot onder Uitvoerend Bewind
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
Oorlog (agentschap)
Justitie en Politie a.i.
Justitie en Politie
Indië en Koophandel
Oorlog a.i.
Oorlog
G.A.G.Ph. (Godert) baron van der Capellen orangist,
conservatieven vóór 1848
onder Lodewijk Napoleon
onder soever. vorst Willem
onder Willem I
Eredienst en Binnenlandse Zaken
Koloniën en Koophandel
Secretaris van Staat
E.A.O. (Eduard) de Casembroot conservatieven na 1848 Rochussen
Van Hall-Van Heemstra
Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Oorlog
Oorlog
Oorlog
G.G. (Gerard) Clifford regeringsgezind onder Willem I
onder Willem I
Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën
Nationale Nijverheid en Koloniën
W.J. (William) Cohen Stuart liberaal De Meester Marine
H. (Hendrikus) Colijn ARP Heemskerk
Heemskerk
Ruijs de Beerenbrouck II
Colijn I
Colijn I
Colijn II
Colijn II
Colijn II
Colijn III
Colijn III
Colijn IV
Colijn IV
Colijn IV
Colijn V
Colijn V
Oorlog
Marine a.i.
Financiën
Financiën
Koloniën a.i.
Koloniën
Economische Zaken a.i.
Waterstaat a.i.
Koloniën
Defensie a.i.
Buitenlandse Zaken a.i.
Algemene Zaken
Financiën a.i.
Algemene Zaken
Economische Zaken a.i.
P.C.Gh. (Patrice) ridder de Coninck conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
onder Willem I
onder Willem I
onder Willem I
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken
Binnenlandse Zaken, Waterstaat en >Onderwijs
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
W. (Wouter) Cool partijloos Heemskerk Oorlog
J.P. (Jean Pierre) Cornets de Groot van Kraaijenburg conservatief-liberaal Van Hall-Van Heemstra Koloniën
P.W.A. (Pieter) Cort van der Linden partijloze liberaal Pierson
Cort van der Linden
Cort van der Linden
Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken a.i.
E.Ch.G.Gh. (Edmond) de la Coste conservatieven vóór 1848 onder Willem I Binnenlandse Zaken
J. (Jacqueline) Cramer PvdA Balkenende IV Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
J.Th. (Jacob) Cremer Liberale Unie Pierson Koloniën
E.J.J.B. (Epimachus) Cremers liberaal Thorbecke II
Fransen van de Putte
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
C.I. (Ien) Dales PvdA Lubbers III Binnenlandse Zaken
M.P.A. (Marcel) van Dam PvdA Van Agt II Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
M.H. (Marinus) Damme partijloze liberaal Colijn V Sociale Zaken
L.N. (Laurentius) Deckers RKSP Ruijs de Beerenbrouck III
Colijn II
Colijn III
Colijn III
Defensie
Defensie
Defensie
Landbouw en Visserij
W.K. (Willem) baron van Dedem Van Tienhoven Koloniën
W.J. (Wim) Deetman CDA Van Agt III
Lubbers I
Lubbers II
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
S. (Sander) Dekker VVD Rutte III Rechtsbescherming
S.M. (Sybilla) Dekker VVD Balkenende II
Balkenende III
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
A. (Albertus) van Delden liberaal De Vries-Fransen van de Putte Financiën
F.A.Th. (Félix) Delprat liberaal Thorbecke III Oorlog
I.A. (Isaac) Diepenhorst ARP Cals
Zijlstra
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
J.J.C. (Jannes) van Dijk ARP Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck II
Colijn IV
Colijn V
Oorlog
Marine
Oorlog
Defensie
Defensie
C.P. (Kees) van Dijk CDA Van Agt II
Van Agt III
Lubbers II
Lubbers II
Lubbers II
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
Binnenlandse Zaken
minister (niet belast met een departement)
Binnenlandse Zaken
R.H. (Robbert) Dijkgraaf D66 Rutte IV Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
H.F. (Hans) Dijkstal VVD Kok I
Kok I
Binnenlandse Zaken
Vicepremier
J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem PvdA Rutte II Financiën
A.Q.H. (Adriaan) Dijxhoorn partijloos De Geer II
Gerbrandy I
Defensie
Defensie
P.J.A.M. (Pieter) van der Does de Willebois conservatief (katholiek) Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Heemskerk Azn.
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
L.A. (Leendert) Donker PvdA Drees II Justitie
D. (Dirk) Donker Curtius liberaal Schimmelpenninck
De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
Van Hall-Donker Curtius
Justitie
Justitie
Justitie
Justitie
J. (Jan) Donner ARP De Geer I
Ruijs de Beerenbrouck III
Justitie
Justitie
J.P.H. (Piet Hein) Donner CDA Balkenende I
Balkenende II
Balkenende III
Balkenende IV
Rutte I
Justitie
Justitie
Justitie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
E.C.U. (Elisa) van Doorn conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius
Van Hall-Donker Curtius
Financiën
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
H.W. (Harry) van Doorn PPR Den Uyl Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
H.J. (Hendrik) baron van Doorn van Westcapelle conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
onder Willem I
onder Willem II
Binnenlandse Zaken a.i.
Binnenlandse Zaken
Secretaris van Staat
Secretaris van Staat
W. (Willem) Drees SDAP, PvdA Schermerhorn-Drees
Beel I
Drees-Van Schaik
Drees I
Drees I
Drees I
Drees II
Drees III
Sociale Zaken
Sociale Zaken
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen a.i.
Financiën a.i.
Algemene Zaken
Algemene Zaken
W. (Willem) Drees jr. DS’70 Biesheuvel I Verkeer en Waterstaat
W.F. (Wim) Duisenberg PvdA Den Uyl Financiën
H. (Hendrik) Dyserinck conservatieven na 1848 Mackay Marine
W.F. (Wim) van Eekelen VVD Lubbers II Defensie
D.J. (Dominique) de Eerens conservatieven vóór 1848 onder Willem I Oorlog
K. (Kornelis) Eland Liberale Unie Pierson
Pierson
Oorlog
Marine a.i.
A.G. (Abraham) Ellis partijloos Kuyper
Kuyper
Kuyper
Marine
Buitenlandse Zaken a.i.
Buitenlandse Zaken a.i.
C.Th. (Cornelis) Elout conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
onder Willem I
Financiën
Nationale Nijverheid en Koloniën
Marine en Koloniën
H.J. (Hendrik) Enderlein technocraat Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Oorlog
P.J. (Piet) Engels KVP Biesheuvel I
Biesheuvel II
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
I.K. (Ingrid) van Engelshoven D66 Rutte III Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
A. (Adriaan) Engelvaart liberaal Thorbecke III Oorlog
J. (James) Enslie technocraat Thorbecke I
Van Hall-Donker Curtius
Marine
Marine
W.F. (Willem) van Erp Taalman Kip technocraat De Vries-Fransen van de Putte
Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Van Lynden van Sandenburg
Van Lynden van Sandenburg
Heemskerk Azn.
Marine
Marine
Oorlog a.i.
Oorlog a.i.
Marine
Koloniën a.i.
Marine
C. (Camiel) Eurlings CDA Balkenende IV Verkeer en Waterstaat
M. H. M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst PVV Schoof Asiel en Migratie
A.R. (Anton) Falck conservatieven vóór 1848 onder soever. vorst Willem
onder Willem I
onder Willem I
Secretaris van Staat
Secretaris van Staat
Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën
A.H.J.L. (Alexander) Fiévez KVP Beel I
Beel I
Beel I
Oorlog
Marine a.i.
Marine a.i.
C. (Cornelis) Fock liberaal Van Bosse-Fock Binnenlandse Zaken
D. (Dirk) Fock Liberale Unie De Meester Koloniën
H.F.Ch. (Hendrik) baron Forstner van Dambenoy conservatieven na 1848 Thorbecke I
Van Hall-Donker Curtius
Van Hall-Donker Curtius
Van der Brugghen
Oorlog
Oorlog
Marine a.i.
Oorlog
I.D. (Isaäc) Fransen van de Putte liberaal Thorbecke II
Fransen van de Putte
De Vries-Fransen van de Putte
De Vries-Fransen van de Putte
Koloniën
Koloniën
Koloniën
Marine a.i.
W.F.K. (Frederik) van Oranje-Nassau (-) onder Willem I Oorlog
J.Th. (Johan) Furstner partijloze conservatief Gerbrandy II Marine
W.F. (Wilhelm) de Gaay Fortman ARP Den Uyl
Den Uyl
Den Uyl
Den Uyl
Den Uyl
Binnenlandse Zaken
Surinaams en Antilliaanse Zaken
Antilliaanse Zaken
Justitie
Vicepremier
M.H.M.F. (Til) Gardeniers-Berendsen CDA Van Agt I
Van Agt II
Van Agt III
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
D.J. (Dirk Jan) de Geer CHU Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck II
Colijn I
De Geer I
Ruijs de Beerenbrouck III
De Geer II
De Geer II
Financiën
Financiën
Binnenlandse Zaken en Landbouw
Financiën
Financiën
Financiën
Algemene Zaken a.i.
F.L. (Frederik) Geerling conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Marine
W.J. (Molly) Geertsema VVD Biesheuvel I
Biesheuvel I
Biesheuvel II
Biesheuvel II
Biesheuvel II
Binnenlandse Zaken
Viceminister-president
Binnenlandse Zaken
Viceminister-president
Surinaams en Antilliaanse Zaken
J.H. (Johan) Geertsema Czn. liberaal Fransen van de Putte
De Vries-Fransen van de Putte
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
H.C.J.H. (Henri) Gelissen RKSP Colijn II
Colijn III
Economische Zaken
Economische Zaken
A. (Arnoldus) van Gennep conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
Financiën a.i.
Financiën a.i.
C.E.G. (Karien) van Gennip CDA Rutte IV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
P.S. (Pieter) Gerbrandy ARP De Geer II
Gerbrandy I
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Gerbrandy III
Gerbrandy III
Justitie
Justitie
Justitie
Koloniën a.i.
Koloniën
Algemene oorlogsvoering
Algemene oorlogsvoering
Justitie a.i.
W.L.A. (Willem) Gericke conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Marine
J.L.H.A. (Louis) baron Gericke van Herwijnen liberaal Thorbecke III
De Vries-Fransen van de Putte
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
A.J. (Aart Jan) de Geus CDA Balkenende I
Balkenende I
Balkenende II
Balkenende III
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
P.B.R. (Pieter) de Geus CDA Van Agt I Defensie
D.Th. (Daniël) Gevers van Endegeest conservatieven na 1848 Van der Brugghen Buitenlandse Zaken
J.J. (Jos) Gielen KVP Beel I Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
A. (Anton) van Gijn oud- of vrije liberalen Cort van der Linden Financiën
L. (Leendert) Ginjaar VVD Van Agt I
Van Agt I
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid)
J.H. (Johannes) Gispen ARP Gerbrandy III Handel, Nijverheid en Landbouw
J.G. (Johan) Gleichman liberaal Kappeyne van de Coppello Financiën
P.L.J.S. (Pierre) van Gobbelschroy conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
Binnenlandse Zaken
Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën
M.H. (Michel) Godefroi liberaal Van Hall-Van Heemstra
Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Justitie
Justitie
K.A. (Karel) Godin de Beaufort ARP Mackay Financiën
H. (Hendrik) Goeman Borgesius Liberale Unie Pierson Binnenlandse Zaken
L.N. (Louis Napoleon) baron van der Goes van Dirxland conservatieven na 1848 Van Hall-Van Heemstra Buitenlandse Zaken
M. (Maarten) baron van der Goes van Dirxland patriot onder Uitvoerend Bewind
onder het Staatsbewind
onder Schimmelpenninck
onder Lodewijk Napoleon
Buitenlandse Zaken (agentschap)
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
I.J.A. (Alexander) Gogel patriot onder Uitvoerend Bewind
onder Schimmelpenninck
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
Financiën (agentschap)
Financiën
Financiën
Binnenlandse Zaken a.i.
J. (Johannes) baron Goldberg unitariër,
conservatieven vóór 1848
onder Uitvoerend Bewind
onder soever. vorst Willem
onder Willem I
Nationale Economie (agentschap)
Koloniën en Koophandel a.i.
Koloniën en Koophandel a.i.
J.K. (Jan Karel) baron van Goltstein conservatief-liberaal Rochussen Buitenlandse Zaken
W. (Willem) baron van Goltstein van Oldenaller conservatieven na 1848 Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Van Lynden van Sandenburg
Koloniën
Koloniën
F.A. (Friedrich) graaf van der Goltz conservatieven vóór 1848 onder Willem I Oorlog
C.M.J.F. (Carolus) Goseling RKSP Colijn IV Justitie
L. (Lubbertus) Götzen partijloze a.r. Beel I
Drees-Van Schaik
zonder Portefeuille (Overzeese Gebiedsdelen)
zonder Portefeuille (Overzeese Gebiedsdelen)
M.J.F.Gh. (Melchior) baron Goubau d'Hovorst liberaal onder Willem I Zaken der rooms-katholieke Eredienst
L. (Louw) de Graaf CDA Van Agt III
Lubbers II
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Th.C. (Thom) de Graaf D66 Balkenende II
Balkenende II
Vicepremier
zonder Portefeuille (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties)
S. (Simon) de Graaff conservatief (protestants) Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck II
Ruijs de Beerenbrouck III
Koloniën
Koloniën
Koloniën
D.IJ.W. (Dieuwke) de Graaff-Nauta CDA Lubbers III Binnenlandse Zaken
A.C.D. (Andries) de Graeff partijloze liberaal Colijn II
Colijn III
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus CDA Rutte III Justitie en Veiligheid
F.H.G. (Frank) de Grave VVD Kok II Defensie
W.J.L. (Willem) Grobbée conservatieven na 1848 Heemskerk Azn. Financiën
J.P.A. (Hans) Gruijters D66 Den Uyl Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
F.A. (Floris) baron van Hall moderaat,
conservatief-liberaal
onder Willem II
onder Willem II
onder Willem II
Van Hall-Donker Curtius
Van Hall-Donker Curtius
Van Hall-Donker Curtius
Van Hall-Van Heemstra
Van Hall-Van Heemstra
Van Hall-Van Heemstra
Justitie
Financiën a.i.
Financiën
Buitenlandse Zaken
Zaken der rooms-katholieke Eredienst a.i.
Financiën a.i.
Buitenlandse Zaken a.i.
Financiën
Buitenlandse Zaken a.i.
M.G.J. (Mark) Harbers VVD Rutte IV Infrastructuur en Waterstaat
J.J.I. (Joannes) Harte van Tecklenburg rooms-katholieken Kuyper Financiën
C. (Cornelis) Hartsen conservatieven na 1848 Mackay Buitenlandse Zaken
J.J. (Johannes) Hasselman conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Koloniën
J.P. (Jacob) Havelaar ARP Mackay Waterstaat, Handel en Nijverheid
W. (Willem) baron van Heeckeren van Kell liberaal Kappeyne van de Coppello Buitenlandse Zaken
Th. (Theodorus) Heemskerk ARP Heemskerk
Heemskerk
Heemskerk
Heemskerk
Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck II
Binnenlandse Zaken
Koloniën a.i.
Justitie a.i.
Justitie a.i.
Justitie
Justitie
J. (Jan) Heemskerk Azn. conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt
Van Zuylen van Nijevelt
Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Heemskerk Azn.
Binnenlandse Zaken
Justitie a.i.
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
S. (Schelto) baron van Heemstra liberaal De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
Van Hall-Van Heemstra
Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten a.i.
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten a.i.
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
H.J. (Hendrik) van der Heim conservatieven na 1848 Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg Financiën
P. (Paulus) van der Heim patriot onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
Indië en Koophandel
Marine en Koloniën
J.A. (Johan) baron van der Heim van Duivendijke conservatieven vóór 1848 onder Willem II
onder Willem II
onder Willem II
Financiën
Binnenlandse Zaken a.i.
Binnenlandse Zaken
E. (Eelco) Heinen VVD Schoof Financiën
H.Ph.J.B. (Herman) Heinsbroek LPF Balkenende I Economische Zaken
C. (Conny) Helder VVD Rutte IV Langdurige Zorg en Sport
G.Ph. (Gerardus) Helders CHU Drees III
Beel II
Zaken Overzee
Zaken Overzee
J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert VVD Rutte II Defensie
E.L. (Eveline) Herfkens PvdA Kok II zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
L.M.L.H.A. (Loek) Hermans VVD Kok II Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
S. T. M. (Sophie) Hermans VVD Schoof

Schoof

Klimaat en Groene Groei

2de vicepremier

G.J. (Gerrit Jan) van Heuven Goedhart partijloos Gerbrandy II Justitie
E. (Eddy) van Hijum NSC Schoof

Schoof

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3de vicepremier

J.S.J. (Hans) Hillen CDA Rutte I Defensie
E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin CDA Lubbers III
Lubbers III
Lubbers III
Balkenende IV
Justitie
Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Binnenlandse Zaken
Justitie
W.B. (Wopke) Hoekstra CDA Rutte III
Rutte IV
Rutte IV
Financiën
Buitenlandse Zaken
Vicepremier
M.J.A. (Maria) van der Hoeven CDA Balkenende I
Balkenende II
Balkenende III
Balkenende IV
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
Economische Zaken
H.J. (Hendrik Jan) Hofstra PvdA Drees III Financiën
G.K. (Gijsbert) graaf van Hogendorp Orangist onder soever. vorst Willem Buitenlandse Zaken
D. (Dirk) van Hogendorp patriot onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
Oorlog a.i.
Oorlog
J.F.R. (Johan) van Hooff patriot onder Lodewijk Napoleon Justitie en Politie
J.F. (Hans) Hoogervorst VVD Balkenende I
Balkenende I
Balkenende II
Balkenende III
Financiën
Economische Zaken
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
J.C. (Joan) van der Hoop conservatieven vóór 1848 onder soever. vorst Willem
onder soever. vorst Willem
onder Willem I
Marine
Koloniën en Koophandel a.i.
Marine
J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer CDA Balkenende I
Balkenende II
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
G. (Guusje) ter Horst PvdA Balkenende IV Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
S. (Samuel) van Houten oud- of vrije liberalen Röell Binnenlandse Zaken
A.W.J.J. (Alexander) baron van Hugenpoth tot Aerdt conservatieven vóór 1848 onder Lodewijk Napoleon Justitie en Politie
C.G. (Carel) Hultman patriot onder het Staatsbewind
onder Schimmelpenninck
Secretaris van Staat
Secretaris van Staat
G.W.M. (Gerardus) Huysmans RKSP, KVP Gerbrandy III
Beel I
Financiën
Economische Zaken
W.J.C. (Willem) ridder Huyssen van Kattendijke liberaal Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Thorbecke II
Thorbecke II
Marine
Marine
Buitenlandse Zaken a.i.
J.W. (Jan Willem) baron Huyssen van Kattendijke conservatieven vóór 1848 onder Willem II Buitenlandse Zaken
A.W.F. (Alexander) Idenburg ARP Kuyper
Heemskerk
Ruijs de Beerenbrouck I
Koloniën
Koloniën
Koloniën
H.A. (Hendrik) van IJsselsteyn partijloze c.h. Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck I
Landbouw, Nijverheid en Handel
Marine a.i.
H.L. (Hendrik) s'Jacob partijloze c.h. Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Oorlog
Marine
J.C. (Jan Kees) de Jager CDA Rutte I Financiën
J.C. (Joannes) Jansen Liberale Unie Van Tienhoven
Van Tienhoven
Pierson
Pierson
Marine
Buitenlandse Zaken a.i.
Marine
Oorlog a.i.
J.W. (Jan) Janssens patriot,
conservatieven vóór 1848
onder Lodewijk Napoleon
onder soever. vorst Willem
onder Willem I
Oorlog
Oorlog
Oorlog
R.A.A. (Rob) Jetten D66 Rutte IV Klimaat en Energie
A.M. (Dolf) Joekes PvdA Drees-Van Schaik
Drees I
Drees I
Sociale Zaken
Sociale Zaken
Sociale Zaken en Volksgezondheid
J.A. (Jolle) Jolles liberaal Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Thorbecke II
Thorbecke III
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Justitie
P.J.S. (Piet) de Jong KVP Marijnen
Cals
Zijlstra
Kabinet-De Jong
Kabinet-De Jong
Defensie
Defensie
Defensie
Algemene Zaken
Economische Zaken a.i.
B.C. (Bonifacius) de Jonge CHU Cort van der Linden
Cort van der Linden
Oorlog
Marine a.i.
H.M. (Hugo) de Jonge CDA Rutte III
Rutte III
Rutte IV
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vicepremier
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
M.W. (Marinus) de Jonge van Campensnieuwland conservatieven vóór 1848 onder Willem II
onder Willem II
Justitie a.i.
Justitie
J.A. (Jan Anne) Jonkman PvdA Beel I Overzeese Gebiedsdelen
A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink VVD Kok I
Kok II
Kok II
Verkeer en Waterstaat
Economische Zaken
Vicepremier
S.A.M. (Sigrid) Kaag D66 Rutte III
Rutte III
Rutte IV
Rutte IV
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Buitenlandse Zaken
Financiën
Vicepremier
W. (Willem) van der Kaay oud- of vrije liberalen Röell Justitie
J.A. (Jacob Adriaan) Kalff Vrijheidsbond Colijn II Waterstaat
H.G.J. (Henk) Kamp VVD Balkenende I
Balkenende I
Balkenende II
Balkenende III
Rutte I
Rutte II
Rutte III
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Defensie
Defensie
Defensie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Economische Zaken
Defensie
J.B. (Johannes) Kan partijloze liberaal De Geer I Binnenlandse Zaken en Landbouw
J. (Jan) Kappeyne van de Coppello liberaal Kappeyne van de Coppello Binnenlandse Zaken
A.P.C. (Abraham) van Karnebeek conservatief-liberaal Heemskerk Azn. Buitenlandse Zaken
H.A. (Herman) van Karnebeek partijloze liberaal Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck II
Colijn I
De Geer I
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
M. C. G. (Mona) Keijzer BBB Schoof

Schoof

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

4de vicepremier

J.A. (Jos) van Kemenade PvdA Den Uyl
Van Agt II
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
J.M. (Jacobus) de Kempenaer conservatief-liberaal Schimmelpenninck
De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
W.J.A. (Willem) Kernkamp CHU Drees II
Drees II
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
Overzeese Rijksdelen
P.A. (Petrus) Kerstens RKSP Gerbrandy II
Gerbrandy II
Handel, Nijverheid en Scheepvaart
Landbouw en Visserij
L.W.Ch. (Levinus) Keuchenius ARP Mackay Koloniën
J. (Johan) van de Kieft PvdA Drees II Financiën
Ch.A. (Chris) van der Klaauw VVD Van Agt I Buitenlandse Zaken
E.N. (Eelco) van Kleffens partijloos De Geer II
Gerbrandy I
Gerbrandy II
Gerbrandy III
Schermerhorn-Drees
Schermerhorn-Drees
Beel I
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
zonder Portefeuille (Buitenlandse Zaken)
zonder Portefeuille (Buitenlandse Zaken)
G.J.G. (Guillaume) Klerck conservatief-liberaal Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Van Lynden van Sandenburg
Oorlog
Waterstaat, Handel en Nijverheid
R. J. (Reinette) Klever PVV Schoof Buitenlandse Zaken
A. (Ab) Klink CDA Balkenende IV Volksgezondheid, Welzijn en Sport
M.A.M. (Marga) Klompé KVP Drees III
Beel II
De Quay
Zijlstra
Kabinet-De Jong
Maatschappelijk Werk
Maatschappelijk Werk
Maatschappelijk Werk
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
H.P.M. (Ben) Knapen CDA Rutte III Buitenlandse Zaken
R.W. (Raymond) Knops CDA Rutte III Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.
H.M. (Hendrik) baron de Kock conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem II
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
A.G. (Bert) Koenders PvdA Balkenende IV
Rutte II
zonder portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
Buitenlandse Zaken
W. (Wim) Kok PvdA Lubbers III
Lubbers III
Kok I
Kok II
Financiën
Vicepremier
Algemene Zaken
Algemene Zaken
H.A.M.T. (Hans) Kolfschoten RKSP, KVP Schermerhorn-Drees Justitie
M.J.C.M. (Maximilien) Kolkman Algemeene Bond (RKSP) Heemskerk Financiën
A.A.H.W. (Adrianus) König Algemeene Bond (RKSP) Ruijs de Beerenbrouck I Waterstaat
J. (Jan) de Koning CDA Van Agt I
Van Agt I
Van Agt II
Van Agt III
Van Agt III
Lubbers I
Lubbers I
Lubbers II
Lubbers II
Lubbers II
Lubbers II
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
Defensie a.i.
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserij
Antilliaanse Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Antilliaanse Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Antilliaanse Zaken
Binnenlandse Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
J.Ch. (Jacob Christiaan) Koningsberger partijloos De Geer I Koloniën
P.H. (Pieter) Kooijmans CDA Lubbers III Buitenlandse Zaken
A. (Arthur) Kool Liberale Unie Pierson Oorlog
D.A.P.N. (Dionysius) Koolen Algemeene Bond (RKSP) Colijn I Arbeid, Handel en Nijverheid
W. (Wouter) Koolmees D66 Rutte III Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Th. (Theodorus) van Kooten patriot onder Uitvoerend Bewind Nationale Opvoeding (agentschap)
R.W. (Rudolf) de Korte VVD Lubbers I
Lubbers II
Lubbers II
Binnenlandse Zaken
Economische Zaken
Vicepremier
H.A. (Henk) Korthals VVD De Quay
De Quay
De Quay
De Quay
Verkeer en Waterstaat
Vicepremier
Zaken Overzee
Surinaams en Antilliaanse Zaken
A.H. (Benk) Korthals VVD Kok II
Balkenende I
Justitie
Defensie
F. (Frits) Korthals Altes VVD Lubbers I
Lubbers I
Lubbers II
Justitie
Binnenlandse Zaken a.i.
Justitie
H.J. (Hans) de Koster VVD Biesheuvel I
Biesheuvel II
Defensie
Defensie
A. (Aad) Kosto PvdA Lubbers III Justitie
J. (Jacob) Kraus Liberale Unie De Meester
De Meester
Waterstaat, Handel en Nijverheid
Waterstaat
C.R.Th. (Cornelis) Krayenhoff patriot onder Lodewijk Napoleon Oorlog
N. (Neelie) Kroes VVD Lubbers I
Lubbers II
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
R.J.H. (Roelof) Kruisinga CDA Van Agt I Defensie
G. (Gerhardus) Kruys partijloos Mackay
Kuyper
Marine
Marine
E.J. (Ernst) Kuipers D66 Rutte IV Volksgezondheid, Welzijn en Sport
A. (Abraham) Kuyper ARP Kuyper Binnenlandse Zaken
E.E. (Eberhard) van der Laan PvdA Balkenende IV zonder portefeuille (Wonen, Wijken en Integratie)
A.J. (Abram) La Pierre patriot onder Uitvoerend Bewind Inwendige Politie (agentschap)
J.M.J.H. (Johan) Lambooy Algemeene Bond (RKSP) Colijn I
Colijn I
De Geer I
De Geer I
De Geer I
Oorlog
Marine a.i.
Oorlog
Marine a.i.
Defensie
H. (Harrie) Langman VVD Biesheuvel I
Biesheuvel II
Economische Zaken
Economische Zaken
P.J. (Pierre) Lardinois KVP Kabinet-De Jong
Biesheuvel I
Biesheuvel I
Biesheuvel II
Biesheuvel II
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserij
Surinaams en Antilliaanse Zaken
Landbouw en Visserij
Surinaams en Antilliaanse Zaken
G.B.M. (Gerd) Leers CDA Rutte I Immigratie, Integratie en Asiel
G. (Gerard) van der Leeuw partijloze c.h., PvdA Schermerhorn-Drees Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
C. (Cornelis) Lely Liberale Unie Van Tienhoven
Pierson
Cort van der Linden
Waterstaat, Handel en Nijverheid
Waterstaat, Handel en Nijverheid
Waterstaat
F.A. (Frédéric) van Leyden van Westbarendrecht patriot onder Lodewijk Napoleon Binnenlandse Zaken
O.C.A. (Otto) van Lidth de Jeude Vrijheidsbond Colijn II
Colijn III
Colijn V
Gerbrandy II
Waterstaat
Waterstaat
Waterstaat
Oorlog
P. (Piet) Lieftinck CHU, PvdA Schermerhorn-Drees
Beel I
Drees-Van Schaik
Drees I
Financiën
Financiën
Financiën
Financiën
L.A. (Leonardus) Lightenvelt conservatief (katholiek) Schimmelpenninck
De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
Van Hall-Donker Curtius
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
Buitenlandse Zaken
Zaken der rooms-katholieke Eredienst a.i.
Justitie a.i.
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
F.G.R.H. (Franciscus) van Lilaar liberaal Van Bosse-Fock
Van Bosse-Fock
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
Justitie
M.D. (Menno) graaf van Limburg Stirum liberaal De Vries-Fransen van de Putte Oorlog
L. (Leopold) graaf van Limburg Stirum Orangist onder soever. vorst Willem Oorlog a.i.
F.C. (Frederik) List conservatieven vóór 1848 onder Willem II Oorlog
J.A. (Johannes) Loeff rooms-katholieken Kuyper Justitie
J.H.A. (Johann) Logemann partijloos, PvdA Schermerhorn-Drees Overzeese Gebiedsdelen
J.S. (Johannes) Lotsy liberaal Van der Brugghen
Rochussen
Van Hall-Van Heemstra
Van Hall-Van Heemstra
Van Hall-Van Heemstra
Marine
Marine
Marine
Koloniën a.i.
Financiën a.i.
J. (James) Loudon liberaal Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra Koloniën
J. (John) Loudon partijloze liberaal Cort van der Linden Buitenlandse Zaken
A.A. (André) van der Louw PvdA Van Agt II Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
R.F.M. (Ruud) Lubbers KVP, CDA Den Uyl
Lubbers I
Lubbers II
Lubbers III
Lubbers III
Lubbers III
Economische Zaken
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Antilliaanse en Arubaanse Zaken
E. (Engelbertus) Lucas technocraat Thorbecke I Marine
J.M.A.H. (Joseph) Luns KVP Drees II
Drees III
Beel II
De Quay
Marijnen
Cals
Zijlstra
Kabinet-De Jong
zonder Portefeuille (Buitenlandse Zaken)
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
A.F.X. (Aloysius) Luyben conservatief (katholiek) Van Zuylen van Nijevelt Zaken der rooms-katholieke Eredienst
L.C. (Lodewijk) Luzac liberaal Schimmelpenninck
Schimmelpenninck
De Kempenaer-Donker Curtius
Binnenlandse Zaken
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
C.Th. (Theo) graaf van Lynden van Sandenburg conservatief (protestants) Van Zuylen van Nijevelt
Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Van Lynden van Sandenburg
Van Lynden van Sandenburg
Van Lynden van Sandenburg
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Justitie
Buitenlandse Zaken
Financiën a.i.
Financiën
C.F. (Cornelis) van Maanen unitariër,
conservatieven vóór 1848
onder Lodewijk Napoleon
onder Willem I
onder Willem I
onder Willem II
Justitie en Politie
Justitie
Justitie
Justitie
J.H. (Johannes) van Maarseveen KVP Beel I
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Justitie
Binnenlandse Zaken
Overzeese Gebiedsdelen a.i.
Overzeese Gebiedsdelen
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
Justitie a.i.
Binnenlandse Zaken
Æ. (Æneas) baron Mackay ARP Mackay
Mackay
Binnenlandse Zaken
Koloniën
B. (Barry) Madlener PVV Schoof Infrastructuur en Waterstaat
P.Th. (Paul) van der Maesen de Sombreff liberaal Thorbecke II Buitenlandse Zaken
J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen CDA Lubbers III Verkeer en Waterstaat
S.L. (Sicco) Mansholt SDAP, PvdA Schermerhorn-Drees
Schermerhorn-Drees
Beel I
Beel I
Drees-Van Schaik
Drees I
Drees II
Drees III
Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Economische Zaken a.i.
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
H.P. (Hendrik) Marchant VDB Colijn II Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
R. (Reneke) de Marees van Swinderen partijloos Heemskerk Buitenlandse Zaken
J.Ch. (Johannes) de Marez Oyens ARP Kuyper Waterstaat, Handel en Nijverheid
V.G.M. (Victor) Marijnen KVP De Quay
De Quay
Marijnen
Landbouw en Visserij
Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i.
Algemene Zaken
Th.H. (Theodoor) de Meester Liberale Unie De Meester Financiën
K.A. (Karel) Meeussen liberaal Thorbecke II Zaken der rooms-katholieke Eredienst
A.P.W. (Ad) Melkert PvdA Kok I Sociale Zaken en Werkgelegenheid
R. (Robert) Melvil baron van Lynden ARP Kuyper Buitenlandse Zaken
C.Th. (Cornelis) van Meurs technocraat Van der Brugghen
Rochussen
Oorlog
Oorlog
J.G. (Jean) baron de Mey van Streefkerk conservatieven vóór 1848 onder Willem I Secretaris van Staat
J. (Johannes) Meynen ARP Schermerhorn-Drees Oorlog
E.F.M.J. (Edgar) baron Michiels van Verduynen partijloze liberaal Gerbrandy II
Gerbrandy III
zonder Portefeuille (Buitenlandse Zaken)
zonder Portefeuille (Buitenlandse Zaken)
E. (Eimert) van Middelkoop CU Balkenende IV Defensie
H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo D66 Van Agt II
Van Agt III
Kok I
Kok I
Defensie
Defensie
Buitenlandse Zaken
Vicepremier
P. (Pieter) Mijer conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius
Van der Brugghen
Van Zuylen van Nijevelt
Koloniën
Koloniën
Koloniën
A.E.J. (Anthony) Modderman liberaal Van Lynden van Sandenburg Justitie
J.H. (Johan) baron Mollerus orangist,
conservatieven vóór 1848
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
onder soever. vorst Willem
Binnenlandse Zaken
Erediensten
Oorlog
H.J. (Hubertus) van Mook partijloos Gerbrandy II Koloniën
H. (Hendrik) Mulderije CHU Drees I Justitie
J.J. (Johannes) van Mulken liberaal Van Bosse-Fock
Van Bosse-Fock
Van Bosse-Fock
Oorlog
Buitenlandse Zaken a.i.
Buitenlandse Zaken a.i.
J.A. (Jacobus) Mutsaers conservatief (katholiek) De Kempenaer-Donker Curtius
Van Hall-Donker Curtius
Van Hall-Van Heemstra
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
A.W.C. (Anne Willem) baron van Nagell van Ampsen conservatieven vóór 1848 onder soever. vorst Willem
onder Willem I
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
W. (Willem) Naudin ten Cate partijloze c.h. Ruijs de Beerenbrouck I Marine
H.P.A. (Hilbrand) Nawijn LPF Balkenende I zonder Portefeuille (Vreemdelingenzaken en Integratie)
J.Th.H. (Johan) Nedermeyer ridder Rosenthal conservatief-liberaal Thorbecke I
Thorbecke I
Justitie
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
L. (Lambertus) Neher PvdA Beel I Wederopbouw en Volkshuisvesting
R.J. (Roelof) Nelissen KVP Kabinet-De Jong
Biesheuvel I
Biesheuvel I
Biesheuvel I
Biesheuvel II
Biesheuvel II
Economische Zaken
Financiën
Vicepremier
Surinaams en Antilliaanse Zaken
Financiën
Vicepremier
A.P.L. (Antonius) Nelissen Algemeene Bond (RKSP) Heemskerk Justitie
Ch. (Charles) Nepveu conservatieven na 1848 Schimmelpenninck Oorlog
T. (Tineke) Netelenbos PvdA Kok II Verkeer en Waterstaat
A. (Atzo) Nicolaï VVD Balkenende III zonder Portefeuille (Koninkrijksrelaties)
C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga VVD Rutte III Infrastructuur en Waterstaat
E.H.Th.M. (Ed) Nijpels VVD Lubbers II Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
F.A. (François) Noël Simons technocraat onder Willem I Financiën a.i.
E. (Erwin) Nypels D66 Van Agt III Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
N. (Nicolaas) Olivier liberaal Thorbecke II
Thorbecke II
Justitie
Financiën a.i.
K.H. (Kajsa) Ollongren D66 Rutte III
Rutte III
Rutte IV
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vicepremier
Defensie
I.W. (Ivo) Opstelten VVD Rutte I
Rutte II
Veiligheid en Justitie
Veiligheid en Justitie
B. (Bastiaan) Ort partijloze liberaal Cort van der Linden Justitie
P.A. (Pieter) Ossewaarde technocraat onder Willem I
Schimmelpenninck
Financiën a.i.
Financiën a.i.
P.J. (Pieter) Oud VDB Colijn II
Colijn III
Financiën
Financiën
J.Ch. (Julius) van Oven PvdA Drees II
Drees II
Justitie
Binnenlandse Zaken a.i.
Ch.F. (Charles) Pahud conservatief-liberaal Thorbecke I
Van Hall-Donker Curtius
Koloniën
Koloniën
A. (Arie) Pais VVD Van Agt I Onderwijs en Wetenschappen
F.W.F.Th. (Frederik) baron van Pallandt van Keppel conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Justitie a.i.
J.H. (Johannes) van der Palm patriot onder Uitvoerend Bewind
onder Uitvoerend Bewind
Nationale Opvoeding (agentschap)
Nationale Economie a.i. (agentschap)
J.A.N. (Jacob) Patijn partijloze liberaal Colijn IV
Colijn V
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
A. (Alexander) Pechtold D66 Balkenende II zonder Portefeuille (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties)
M.W.J.M. (Rinus) Peijnenburg CDA Van Agt I zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid)
K.M.H. (Karla) Peijs CDA Balkenende II
Balkenende III
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
F.J.M.Th. (François) baron de Pélichy de Lichtervelde conservatieven vóór 1848 onder Willem II Zaken der rooms-katholieke Eredienst
G.Ch.C. (Gerhard) Pels Rijcken conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Marine
A. (Bram) Peper PvdA Kok II Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
L.A.H. (Leonard) Peters KVP Drees I Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
C.J. (Carolus) Pické liberaal Fransen van de Putte Justitie
M. (Marinus) Piepers conservatieven vóór 1848 onder Willem I Oorlog
N.G. (Nicolaas) Pierson Liberale Unie Van Tienhoven
Pierson
Financiën
Financiën
G.J. (Gerrit Jan) Pijman patriot onder Uitvoerend Bewind
onder het Staatsbewind
onder Schimmelpenninck
onder Schimmelpenninck
Oorlog (agentschap)
Oorlog
Oorlog
Oorlog a.i.
C. (Cornelis) Pijnacker Hordijk liberaal Van Lynden van Sandenburg Binnenlandse Zaken
R. (Ronald) Plasterk PvdA Balkenende IV
Rutte II
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Th.B. (Thomas) Pleyte VDB Cort van der Linden Koloniën
E.M.J. (Lilianne) Ploumen PvdA Rutte II Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
C.H.F. (Carel) Polak VVD Kabinet-De Jong Justitie
W.F. (Willem) Pop partijloos Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck I
Marine
Oorlog
F.E. (Folkert) Posthuma partijloze liberaal Cort van der Linden Landbouw, Nijverheid en Handel
J.W. (Jan Willem) de Pous CHU De Quay Economische Zaken
J.P. (Jan) Pronk PvdA Den Uyl
Lubbers III
Kok I
Kok II
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
J.J. (Jacques) Quarles van Ufford technocraat onder Willem II Marine a.i.
J.E. (Jan) de Quay RKSP, KVP Gerbrandy III
De Quay
De Quay
Zijlstra
Zijlstra
Oorlog
Algemene Zaken
Defensie a.i.
Verkeer en Waterstaat
Vicepremier
E.E. (Eduard) van Raalte VDB De Meester Justitie
J.J. (Jean Jacques) Rambonnet partijloze liberaal Cort van der Linden
Cort van der Linden
Marine
Oorlog a.i.
L.N. (Lodewijk) graaf van Randwijck conservatieven vóór 1848 onder Willem II
onder Willem II
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
W.L.F.Ch. (Willem) ridder van Rappard conservatieven vóór 1848 onder Willem II Financiën
A.G.A. (Anthony) ridder van Rappard conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius
Van der Brugghen
Van der Brugghen
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
Binnenlandse Zaken
W.F. (Willem Frederik) ridder van Rappard partijloze liberaal De Meester Oorlog
W.F. (Willem) graaf van Reede conservatieven vóór 1848 onder Willem I Buitenlandse Zaken
G.C.J. (Gerlach) van Reenen conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius Binnenlandse Zaken
O. (Otto) van Rees liberaal Kappeyne van de Coppello Koloniën
E.R.H. (Edmond) Regout Algemeene Bond (RKSP) Heemskerk Justitie
L.H.W. (Louis) Regout Algemeene Bond (RKSP) Heemskerk Waterstaat
J.G. (Johann) ridder Reinhold technocraat onder Willem I Buitenlandse Zaken a.i.
J.W. (Johan) Remkes VVD Balkenende I
Balkenende I
Balkenende II
Balkenende III
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vicepremier
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Binnenlandse Zaken en Bestuurlijke Vernieuwing
O. (Ocker) Repelaer van Driel conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Waterstaat a.i.
A.E. (Anthonie) Reuther conservatief (katholiek) Van Lynden van Sandenburg Oorlog
J.E. (Jan) Reuvens patriot onder Uitvoerend Bewind
onder het Staatsbewind
Justitie (agentschap)
Justitie
P.J. (Paul) Reymer RKSP Ruijs de Beerenbrouck III Waterstaat
A.A. (Arie) van Rhijn CHU De Geer II
Gerbrandy I
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserij
J.G. (Koos) Rietkerk VVD Lubbers I Binnenlandse Zaken
J.C. (Julius) Rijk conservatieven vóór 1848,
conservatieven na 1848
onder Willem II
Schimmelpenninck
Schimmelpenninck
De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
Koloniën
Koloniën
Marine
Koloniën
Marine
Marine
M.J. (Martin) van Rijn Persoonlijke titel Rutte III Medische Zorg
J.A. (Johan) Ringers partijloze liberaal Schermerhorn-Drees
Schermerhorn-Drees
Beel I
Openbare Werken
Openbare Werken en Wederopbouw
Openbare Werken en Wederopbouw
P. (Pieter) Rink Liberale Unie De Meester Binnenlandse Zaken
J.M.M. (Jo) Ritzen PvdA Lubbers III
Lubbers III
Kok I
Onderwijs en Wetenschappen
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
J.J. (Jan Jacob) Rochussen conservatieven vóór 1848,
conservatieven na 1848
onder Willem I
onder Willem II
Rochussen
Van Hall-Van Heemstra
Financiën
Financiën
Koloniën
Koloniën
W.F. (Willem) Rochussen conservatief-liberaal Van Lynden van Sandenburg Buitenlandse Zaken
J. (Joan) Röell oud- of vrije liberalen Röell Buitenlandse Zaken
J.A. (Jacob) Röell partijloze liberaal Pierson Marine
W.F. (Willem) baron Röell Orangist onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
onder soever. vorst Willem
onder Willem I
Secretaris van Staat
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken a.i.
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Th.M. (Theodorus) Roest van Limburg liberaal Van Bosse-Fock
Van Bosse-Fock
Buitenlandse Zaken a.i.
Buitenlandse Zaken
J.H. (Herman) van Roijen progressief, maar partijloos Schermerhorn-Drees zonder Portefeuille (Buitenlandse Zaken)
L.A. (Louis) van Roijen partijloze liberaal De Geer I
De Geer I
Oorlog
Marine a.i.
H. (Henricus) van Roijen Orangist onder Schimmelpenninck Marine a.i.
C.P.M. (Carl) Romme RKSP Colijn IV Sociale Zaken
J.W. (Johannes) van Romunde conservatief (katholiek) Van der Brugghen
Rochussen
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
J.K.H. (Jan) de Roo van Alderwerelt liberaal Kappeyne van de Coppello Oorlog
M.G. (Max) Rood D66 Van Agt III Binnenlandse Zaken
B. (Bauke) Roolvink ARP Kabinet-De Jong Sociale Zaken en Volksgezondheid
Ch.J.M.A. (Charles) van Rooy KVP De Quay Sociale Zaken en Volksgezondheid
U. (Uri) Rosenthal VVD Rutte I Buitenlandse Zaken
A. (André) Rouvoet CU Balkenende IV
Balkenende IV
zonder portefeuille (Jeugd en Gezin)
Vicepremier
H.O.Ch.R. (Onno) Ruding CDA Lubbers I
Lubbers II
Financiën
Financiën
Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck Algemeene Bond (RKSP) Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck II
Ruijs de Beerenbrouck II
Ruijs de Beerenbrouck III
Ruijs de Beerenbrouck III
Ruijs de Beerenbrouck III
Binnenlandse Zaken
Marine a.i.
Koloniën a.i.
Oorlog a.i.
Landbouw, Nijverheid en Handel a.i.
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken en Landbouw
Binnenlandse Zaken en Landbouw
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken a.i.
G.L.M.H. (Gustave) Ruijs van Beerenbroek rooms-katholieken Mackay Justitie
J. (Job) de Ruiter CDA Van Agt I
Van Agt II
Van Agt III
Lubbers I
Justitie
Justitie
Justitie
Defensie
V.H. (Victor) Rutgers ARP Colijn I Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
M. (Mark) Rutte VVD Rutte I
Rutte II
Rutte III
Rutte IV
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Algemene Zaken
Algemene Zaken
F.J.Th. (Theo) Rutten KVP Drees-Van Schaik
Drees I
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
F.H.A. (Frederik) Sabron partijloos Heemskerk Oorlog
I. (Ivo) Samkalden PvdA Drees III
Cals
Cals
Justitie
Justitie
Binnenlandse Zaken a.i.
J.A.H. (James) de la Sarraz conservatieven vóór 1848 onder Willem II Buitenlandse Zaken
E.M.J.A. (Maan) Sassen KVP Drees-Van Schaik Overzeese Gebiedsdelen
A.F. (Alexander) de Savornin Lohman ARP Mackay Binnenlandse Zaken
J.J.A. (Jules) Schagen van Leeuwen partijloos Kabinet-Beel I Marine
J.R.H. (Josef) van Schaik RKSP, KVP Colijn II
Colijn III
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Justitie
Justitie
zonder Portefeuille (Binnenlandse Zaken)
Vicepremier
Verkeer en Waterstaat a.i.
Binnenlandse Zaken a.i.
Th.S.G.J.M. (Steef) van Schaik RKSP, KVP Schermerhorn-Drees Verkeer en Energie
W. (Wim) Schermerhorn VDB, PvdA Schermerhorn-Drees
Algemene oorlogsvoering
G. (Gerrit) graaf Schimmelpenninck conservatieven vóór 1848,
conservatieven na 1848
onder Willem I
Schimmelpenninck
Schimmelpenninck
Secretaris van Staat
Buitenlandse Zaken
Financiën
W.A. (Willem) baron Schimmelpenninck van der Oye conservatieven vóór 1848 onder Willem II
onder Willem II
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken a.i.
R.J. (Rutger) graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Financiën
E. (Edith) Schippers VVD Rutte I
Rutte II
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W.K.N. (Norbert) Schmelzer KVP Biesheuvel I
Biesheuvel II
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
J.I.J.M. (Josef) Schmutzer RKSP Gerbrandy III Overzeese Gebiedsdelen
C.D.H. (Clemens) Schneider rooms-katholieken Röell Oorlog
J. (Jan) Schokking CHU Colijn I Justitie
W.F. (Willem) Schokking CHU Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Drees-Van Schaik
Oorlog
Marine a.i.
Marine
W. (Willem) Scholten CDA Van Agt I Defensie
Y. (Ynso) Scholten CHU Marijnen Justitie
E.M. (Eegje) Schoo VVD Lubbers I zonder Portefeuille (Ontwikkelingssamenwerking)
H. W. M. (Dick) Schoof partijloos Schoof Algemene Zaken
C.J. (Carola) Schouten ChristenUnie Rutte III
Rutte III
Rutte IV
Rutte IV
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Vicepremier
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Vicepremier
J.F. (Johanna) Schouwenaar-Franssen VVD Marijnen Maatschappelijk Werk
L. (Liesje) Schreinemacher VVD Rutte IV Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
B.J.O. (Bertram) Schrieke partijloze liberaal Colijn V Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus VVD Rutte I
Rutte II
Infrastructuur en Milieu
Infrastructuur en Milieu
W.F. (Wim) Schut ARP Kabinet-De Jong Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
A. (Abraham) Schuurman conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem II
Oorlog
Oorlog
A.L.W. (August) Seyffardt liberaal Van Tienhoven Oorlog
G. (Gerrit) Simons conservatieven na 1848 Van der Brugghen Binnenlandse Zaken
W. (Willem) Six liberaal Van Lynden van Sandenburg Binnenlandse Zaken
C.Ch. (Cornelis) baron Six van Oterleek conservatieven vóór 1848 onder soever. vorst Willem
onder Willem I
Financiën
Financiën
Ph.W. (Philippe) van der Sleyden oud- of vrije liberalen Röell Waterstaat, Handel en Nijverheid
M. (Marcus) Slingenberg VDB Colijn III Sociale Zaken
A. (Arie) Slob ChristenUnie Rutte III Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
J.R. (Jan Rudolph) Slotemaker de Bruïne CHU De Geer I
Colijn II
Colijn II
Colijn III
Colijn IV
Arbeid, Handel en Nijverheid
Sociale Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a.i.
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
J. (Jan) Smallenbroek ARP Cals Binnenlandse Zaken
H.J. (Hendrik Jan) Smidt liberaal Kappeyne van de Coppello
Van Tienhoven
Justitie
Justitie
A.J. (Abraham) de Smit van den Broecke conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius
Van der Brugghen
Marine
Marine
Pangeran Adipati Soejono partijloos Gerbrandy II zonder Portefeuille (Overzeese Gebiedsdelen)
J.B. (Jan Baptist) van Son conservatieven vóór 1848 onder Willem II
onder Willem II
Zaken der rooms-katholieke Eredienst a.i.
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
H. (Herman) van Sonsbeeck liberaal Thorbecke I
Thorbecke I
Buitenlandse Zaken
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
W. (Winnie) Sorgdrager D66 Kok I Justitie
J.Th. (Johannes) van Spengler technocraat Thorbecke I
Thorbecke I
Oorlog
Marine a.i.
J.W.E. (Liesbeth) Spies CDA Rutte I Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
D.G.W. (Derk) Spitzen partijloos Drees-Van Schaik Verkeer en Waterstaat
J. (Jacobus) Spoors patriot onder Uitvoerend Bewind Marine (agentschap)
J.P. (Jacobus) Sprenger van Eyk conservatief-liberaal Heemskerk Azn.
Röell
Koloniën
Financiën
H.P. (Henri) Staal Liberale Unie De Meester Oorlog
C. (Cornelis) Staf CHU Drees I
Drees I
Drees II
Drees II
Drees II
Drees III
Drees III
Drees III
Drees III
Beel II
Beel II
Beel II
Oorlog
Marine
Oorlog
Marine
Overzeese Rijksdelen a.i.
Marine
Oorlog
Overzeese Rijksdelen a.i.
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening a.i.
Oorlog
Marine
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening a.i.
H. (Henk) Staghouwer ChristenUnie Rutte IV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee KVP, CDA Den Uyl
Van Agt I
Van Agt I
Van Agt I
Van Agt II
Van Agt III
Landbouw en Visserij
Landbouw en Visserij
Antilliaanse Zaken
Financiën
Financiën
Financiën
M.P.L. (Max) Steenberghe RKSP Colijn II
Colijn IV
Colijn IV
Colijn IV
De Geer II
De Geer II
Gerbrandy I
Gerbrandy I
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Economische Zaken
Handel, Nijverheid en Scheepvaart
Landbouw en Visserij a.i.
Economische Zaken
Economische Zaken
Handel, Nijverheid en Scheepvaart
Handel, Nijverheid en Scheepvaart
Landbouw en Visserij a.i.
Handel, Nijverheid en Scheepvaart
Financiën a.i.
Landbouw en Visserij a.i.
A. (Bram) Stemerdink PvdA Den Uyl Defensie
G.A. (Ard) van der Steur VVD Rutte II Veiligheid en Justitie
D.U. (Dirk) Stikker VVD Drees-Van Schaik
Drees I
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Max van der Stoel PvdA Den Uyl
Van Agt II
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
H. (Hein) van Stralen Orangist onder Schimmelpenninck
onder soever. vorst Willem
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
A.A. (Adam) Stratenus Partijloos onder Willem I Marine a.i.
A.J.L. (Anthony) baron Stratenus technocraat Thorbecke II Buitenlandse Zaken a.i.
M.P.H. (Martin) Strens liberaal Thorbecke I
Thorbecke I
Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Justitie
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
Zaken der rooms-katholieke Eredienst
Buitenlandse Zaken a.i.
A.A.M. (Teun) Struycken KVP Drees-Van Schaik
Drees III
Drees III
Beel II
Beel II
Beel II
Zijlstra
Justitie
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Vicepremier
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Vicepremier
Justitie a.i.
Justitie
L.B.J. (Louis) Stuyt KVP Biesheuvel I
Biesheuvel II
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
J.G. (Ko) Suurhoff PvdA Drees II
Drees III
Drees III
Cals
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Binnenlandse Zaken
Verkeer en Waterstaat
G.J. (Gerardus) van Swaaij Algemeene Bond (RKSP) Ruijs de Beerenbrouck II Waterstaat
R.W. (Reinier) Tadama patriot onder Uitvoerend Bewind
onder Uitvoerend Bewind
Justitie (agentschap)
Justitie a.i. (agentschap)
J.P.R. (Johannes) Tak van Poortvliet liberaal Kappeyne van de Coppello
Van Tienhoven
Waterstaat, Handel en Nijverheid
Binnenlandse Zaken
A.S. (Aritius) Talma ARP Heemskerk
Heemskerk
Landbouw, Nijverheid en Handel
Waterstaat a.i.
J. (Jan) van den Tempel SDAP De Geer II
Gerbrandy I
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Gerbrandy II
Sociale Zaken
Sociale Zaken
Sociale Zaken
Landbouw en Visserij a.i.
Handel, Nijverheid en Scheepvaart a.i.
J.C. (Jan) Terlouw D66 Van Agt II
Van Agt II
Van Agt III
Van Agt III
Economische Zaken
Vicepremier
Economische Zaken
Vicepremier
J. (Jan) Terpstra ARP Ruijs de Beerenbrouck III Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
D.A.W. (Dirk) van Tets van Goudriaan partijloze liberaal De Meester Buitenlandse Zaken
J.G.H. (Jacob) van Tets van Goudriaan liberaal Rochussen
Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Binnenlandse Zaken
Financiën
A.W.N. (Arnold) van Tets van Goudriaan conservatieven vóór 1848 onder Willem I Financiën
F.G.C.J.M. (Frans) Teulings KVP Drees-Van Schaik
Drees I
Drees I
Binnenlandse Zaken
zonder Portefeuille (bescherming bevolking en burgerlijke verdediging)
Binnenlandse Zaken a.i.
F.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel KVP Drees II Maatschappelijk Werk
E. (Ed) van Thijn PvdA Van Agt II
Lubbers III
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
J.R. (Johan Rudolph) Thorbecke liberaal Thorbecke I
Thorbecke II
Thorbecke III
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
G. (Gijsbert) van Tienhoven liberaal Van Tienhoven Buitenlandse Zaken
F.C.G.M. (Frans) Timmermans PvdA Rutte II Buitenlandse Zaken
W. (Willem) den Toom VVD Kabinet-De Jong Defensie
M.W. (Marc) baron du Tour van Bellinchave conservatieven na 1848 Heemskerk Azn.
Heemskerk Azn.
Justitie
Buitenlandse Zaken a.i.
E.H. (Edzo) Toxopeus VVD De Quay
Marijnen
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
N. (Nicolaas) Trakranen conservatieven na 1848 Van Zuylen van Nijevelt Koloniën
M.W.F. (Willem) Treub VDB, partijloze liberaal Cort van der Linden
Cort van der Linden
Cort van der Linden
Cort van der Linden
Landbouw, Nijverheid en Handel
Landbouw, Nijverheid en Handel a.i.
Financiën
Financiën
A.A.Th.M. (Ton) van Trier CDA Van Agt I zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid)
F.H.P. (Boy) Trip PPR Den Uyl zonder Portefeuille (Wetenschapsbeleid)
H.R. (Hendrik) Trip conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
Oorlog a.i.
Oorlog
F.C. (Frederik) Tromp conservatief-liberaal Heemskerk Azn.
Heemskerk Azn.
Marine
Waterstaat, Handel en Nijverheid a.i.
Th.Ph. (Theodoor) Tromp partijloze liberaal Gerbrandy III Waterstaat
D.S. (Danny) Tuijnman VVD Van Agt I
Van Agt I
Verkeer en Waterstaat
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
A.P. (Adriaan) Twent van Raaphorst patriot onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
onder Lodewijk Napoleon
Binnenlandse Zaken a.i.
Binnenlandse Zaken
Waterstaat
B.J. (Berend) Udink CHU Kabinet-De Jong
Biesheuvel I
Biesheuvel I
Biesheuvel II
Biesheuvel II
zonder Portefeuille (hulp aan ontwikkelingslanden)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Waterstaat
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Waterstaat
G.H. (Gerhard) Uhlenbeck liberaal Thorbecke II Koloniën
J. J. M. (Judith) Uitermark NSC Schoof Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ch.J. (Charles Joseph) hertog d' Ursel conservatieven vóór 1848 onder Willem I Waterstaat en Publieke Werken
J.M. (Joop) den Uyl PvdA Cals
Den Uyl
Van Agt II
Van Agt II
Van Agt II
Economische Zaken
Algemene Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Antilliaanse Zaken
Vicepremier
J.D. (Jacob) Veegens VDB De Meester
De Meester
Landbouw, Nijverheid en Handel
Waterstaat, Handel en Nijverheid a.i.
Ch. (Chris) van Veen CHU Biesheuvel I
Biesheuvel II
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
C.P. (Cees) Veerman CDA Balkenende I
Balkenende II
Balkenende II
Balkenende III
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
H. (Hendrik) van der Vegte ARP De Geer I Waterstaat
J. (Joris) in 't Veld PvdA Beel I
Drees-Van Schaik
Drees I
Wederopbouw en Volkshuisvesting
Wederopbouw en Volkshuisvesting
Wederopbouw en Volkshuisvesting
S. (Stientje) van Veldhoven D66 Rutte III Milieu en Wonen a.i.
C.C.J. (Caspar) Veldkamp NSC Schoof Buitenlandse Zaken
G.M.J. (Gerard) Veldkamp KVP De Quay
Marijnen
Cals
Zijlstra
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
C.H. (Carel) Ver Huell patriot onder Schimmelpenninck
onder Lodewijk Napoleon
Marine
Marine
G. (Gerda) Verburg CDA Balkenende IV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
P.J. (Koos) Verdam ARP Cals
Zijlstra
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
M.C.F. (Rita) Verdonk VVD Balkenende II
Balkenende III
zonder Portefeuille (Vreemdelingenzaken en Integratie)
zonder Portefeuille (Vreemdelingenzaken en Integratie)
M. (Maxime) Verhagen CDA Balkenende IV
Rutte I
Kabinet-Rutte I
Buitenlandse Zaken
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Vicepremier
G.H. (Gerard) Veringa KVP Kabinet-De Jong Onderwijs en Wetenschappen
W.A.F.G. (Willem) Vermeend PvdA Kok II Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T.J. (Timotheus) Verschuur RKSP Ruijs de Beerenbrouck III
Ruijs de Beerenbrouck III
Colijn II
Colijn II
Arbeid, Handel en Nijverheid
Economische Zaken en Arbeid
Economische Zaken en Arbeid
Economische Zaken
J.G. (Johan) baron Verstolk van Soelen conservatieven vóór 1848 onder Willem I
onder Willem I
onder Willem II
Buitenlandse Zaken a.i.
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
B. (Barbara) Visser VVD Rutte III Infrastructuur en Waterstaat
J.Th. (Johannes) de Visser CHU Ruijs de Beerenbrouck I
Ruijs de Beerenbrouck II
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
S.H. (Simon) Visser VVD De Quay Defensie
J.A. (Johannes) de Visser CHU Colijn V Justitie
S. (Simon) Vissering liberaal Van Lynden van Sandenburg Financiën
J.H. (Jan Hendrik) Voet technocraat De Kempenaer-Donker Curtius
De Kempenaer-Donker Curtius
Oorlog
Oorlog
E. (Ella) Vogelaar PvdA Balkenende IV zonder portefeuille (Wonen, Wijken en Integratie)
C. (Cornelis) Vollenhoven technocraat onder Willem II Binnenlandse Zaken a.i.
A. (Anne) Vondeling PvdA Drees III
Cals
Cals
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Vicepremier
Financiën
J.J.C. (Joris) Voorhoeve VVD Kok I
Kok I
Defensie
Antilliaanse en Arubaanse Zaken
I. (Irene) Vorrink PvdA Den Uyl Volksgezondheid en Milieuhygiëne
H. (Hein) Vos SDAP, PvdA Schermerhorn-Drees
Beel I
Beel I
Handel en Nijverheid
Verkeer
Openbare Werken en Wederopbouw a.i.
H. (Henk) Vredeling PvdA Den Uyl Defensie
B. (Bert) de Vries CDA Lubbers III
Lubbers III
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
K.G. (Klaas) de Vries PvdA Kok II
Kok II
Kok II
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
G. (Gerrit) de Vries Azn. liberaal De Vries-Fransen van de Putte Justitie
S. (Simon) de Vries Czn. ARP Ruijs de Beerenbrouck I Financiën
M. (Maarten) Vrolijk PvdA Cals Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
A. (Agnites) Vrolik conservatieven na 1848 Van Hall-Donker Curtius
Van der Brugghen
Financiën
Financiën
E. (Engelbertus) de Waal liberaal Van Bosse-Fock Koloniën
J.H. (Jan) de Waal Malefijt ARP Heemskerk Koloniën
C. (Christianne) van der Wal-Zeggelink VVD Rutte IV Natuur en Stikstof
M.A.M. (Marius) Waszink RKSP De Geer I Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
W.M. (Willem) van Weede van Berencamp partijloos Kuyper Buitenlandse Zaken
D. M. (David) van Weel VVD Schoof Justitie en Veiligheid
F.M. (Franc) Weerwind D66 Rutte IV Rechtsbescherming
A.W.Ph. (August) Weitzel conservatief-liberaal De Vries-Fransen van de Putte
Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
Heemskerk Azn.
Heemskerk Azn.
Oorlog
Oorlog
Oorlog
Koloniën a.i.
Ch.J.I.M. (Charles) Welter Algemeene Bond (RKSP) Colijn I
Colijn IV
De Geer II
Gerbrandy I
Gerbrandy I
Gerbrandy II
Koloniën
Koloniën
Koloniën
Koloniën
Financiën a.i.
Koloniën
H.H. (Hendrik) Wemmers partijloze c.h. Drees I Verkeer en Waterstaat
J. (Jan) Wentholt partijloze liberaal De Meester
Heemskerk
Marine
Marine
Th.E. (Tjerk) Westerterp KVP Den Uyl Verkeer en Waterstaat
E.P. (Evert) Westerveld partijloze liberaal Ruijs de Beerenbrouck II Marine
M. (Meindert) Wiardi Beckman conservatieven na 1848 Van der Brugghen Zaken van de Hervormde en andere Erediensten
H.O. (Hendrikus) Wichers liberaal Kappeyne van de Coppello
Kappeyne van de Coppello
Kappeyne van de Coppello
Marine
Oorlog a.i.
Koloniën a.i.
H.L. (Hendrik) Wichers liberaal De Kempenaer-Donker Curtius Justitie
E.D. (Eric) Wiebes VVD Rutte III Economische Zaken en Klimaat
H. (Hans) Wiegel VVD Van Agt I
Van Agt I
Binnenlandse Zaken
Vicepremier
A.D. (Dennis) Wiersma VVD Rutte IV Primair en Voortgezet Onderwijs
F. (Femke) Wiersma BBB Schoof Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
H.M. (Herman) van der Wijck partijloze liberaal Röell Marine
Th.R.J. (René) Wijers KVP Drees-Van Schaik Justitie
G.J. (Hans) Wijers D66 Kok I Economische Zaken
F.C.M. (Frans) Wijffels RKSP Gerbrandy III
Gerbrandy III
Sociale Zaken
Waterstaat a.i.
J.G. (Joop) Wijn CDA Balkenende III Economische Zaken
J.A. (Jacob) de Wilde ARP Colijn II
Colijn III
Colijn IV
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Financiën
J.C. (Joannes) Willemse technocraat onder Willem II Zaken der rooms-katholieke Eredienst a.i.
P. (Pieter) Winsemius VVD Lubbers I Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
W. (Willem) Wintgens conservatief-liberaal Van Zuylen van Nijevelt Justitie
H.B.J. (Herman) Witte KVP Drees II
Drees III
Drees III
Beel II
Zijlstra
Wederopbouw en Volkshuisvesting
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Verkeer en Waterstaat a.i.
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
P.J. (Petrus) Witteman KVP Beel I Binnenlandse Zaken
H.J. (Johan) Witteveen VVD Marijnen
Kabinet-De Jong
Kabinet-De Jong
Financiën
Vicepremier
Financiën
C.J. (Constantijn) Wolterbeek conservatieven vóór 1848 onder Willem I Marine
B. (Bas) van 't Wout VVD Rutte III Economische Zaken en Klimaat
D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius VVD Rutte IV Justitie en Veiligheid
G. (Gerrit) Zalm VVD Kok I
Kok II
Balkenende II
Balkenende II
Balkenende III
Balkenende III
Financiën
Financiën
Financiën
Vicepremier
Financiën
Vicepremier
H.J. (Henk) Zeevalking D66 Van Agt II
Van Agt III
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
H. (Halbe) Zijlstra VVD Rutte III Buitenlandse Zaken
J. (Jelle) Zijlstra ARP Drees II
Drees III
Beel II
Beel II
De Quay
Zijlstra
Zijlstra
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
Financiën a.i.
Financiën
Algemene Zaken
Financiën
J.P.P. (Jacob) baron van Zuylen van Nijevelt liberaal, conservatief-liberaal Thorbecke I
Van Zuylen van Nijevelt-Van Heemstra
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
J.Ph.J.A. (Julius) graaf van Zuylen van Nijevelt antirevolutionair vóór 1894,
conservatieven na 1848
Van Hall-Van Heemstra
Van Zuylen van Nijevelt
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
H. (Hugo) baron van Zuylen van Nijevelt conservatieven vóór 1848 onder Willem II
onder Willem II
Buitenlandse Zaken a.i.
Zaken van de Hervormde en andere Erediensten

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]