Lijst van voorzittend meesters L'Union Provinciale

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Handtekening van de eerste voorzittend meester van de loge, de Agtbare Meester Jan Evert baron Lewe van Aduard

Dit is een lijst van voorzittend meesters van de Groningse vrijmetselaarsloge L'Union Provinciale voor de periode 1772 - 1972. [1]

Toelichting bij de functie van voorzittend meester[bewerken]

Ter toelichting bij de functie van voorzittend meester een tweetal citaten uit de Algemene Bepalingen Ordegrondwet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden:

1. De Voorzittend Meester van de loge is verantwoordelijk voor het behoud binnen zijn loge van de door de traditie gevestigde werkwijze van de Orde en voor het bewaren van de harmonie in de loge.[2]

2. Niemand wordt als lid van de Orde aangenomen of toegelaten dan nadat hij in Open Loge in handen van de (fungerend) Voorzittend Meester de navolgende belofte heeft afgelegd:

Ik beloof het doel van de Orde naar vermogen door woord, geschrift, daad en voorbeeld, in handel en wandel te zullen voorstaan. Ik beloof gehoorzaamheid aan de wetten van de Orde en aan de besluiten van het Grootoosten. Ik beloof de verplichtingen, mij door of krachtens die wetten en besluiten opgelegd, getrouw te zullen nakomen en, gelet op het karakter van de Orde als besloten vereniging, te zullen eerbiedigen, wat mij als lid van die Orde wordt toevertrouwd.[3]

1772 - 1972[bewerken]

# Voorzittend meester: Benoemd in: Aantal 'dienstjaren':
1 J.E. Lewe (tot St. Jan) 1772 1
2 J. Appius 1773 3
3 H.J. Wichers 1776 3
4 J.A. de Sitter 1780 4
5 Jan Modderman 1784 2
6 Tonco Modderman 1786 8
7 J.A. de Sitter (tweede maal) 1794 5
8 L.R. Wychgel[4] 1799 3
9 Chr.H.J. Pielat van Bulderen 1802 6
10 W.J. Bruce 1808 1
11 G.J. Keiser 1809 1
12 M. Busch 1810 3
13 R. de Rhoer Ottens 1813 7
14 M. Busch (tweede maal) 1820 7
15 H. Nienhuis 1827 29
16 J. Baart de la Faille 1856 11
17 J.D. Lewe Quintus 1867 22
18 J. Diephuis Schutter [5] 1889 5
19 I.J. Brugmans 1894 16
20 H. Helder Pzn. 1910 10
21 L.M. van den Berg 1920 8
22 J.A. Mulock Houwer (interim) 1828 1
23 L.M. van den Berg (tweede maal) 1929 16
24 R. van Dellen[6] 1945 7
25 G.F. Dalenoord 1952 1
26 H.A. Keverling Buisman[7] 1953 8
27 F.I. Brouwer 1961 11


Portrettengallerij[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Belangrijke artikelen over de vrijmetselarij
Kernartikelen: Vrijmetselarij · Beginselen · Grootoosten · Grootmeester · Vrijmetselaarsloge · Logeofficieren · Regulariteit · Irregulariteit
Geschiedenis: Geschiedenis van de vrijmetselarij · Liberté chérie · Cultureel Maçonniek Centrum 'Prins Frederik' · Vrijmetselaarskunst · Maçonnieke muziek
Structuur en organisatie: Internationale vrijmetselarij · York Ritus · Merkmeesters · Heilig Koninklijk Gewelf · Orde van de Tempeliers · Schotse Ritus · Zweedse Ritus · Onderzoeksloge
Vrouwen- en gemengde loges: Vita Feminea Textura · Vinculum Verum · Order of the Eastern Star · Gemengde vrijmetselarij
Jongerenorganisaties: Vereniging van Studerende Kinderen van Vrijmetselaren
Perspectieven: Antivrijmetselarij · Spanning met de Rooms-Katholieke Kerk · De Taxil Hoax
Personen en plaatsen: Masonic Temple · James Anderson · Albert Mackey · Albert Pike · Prince Hall · Johannes de Evangelist · Johannes de Doper · William Schaw · Elizabeth Aldworth · Lodge Mother Kilwinning · Freemasons' Hall, London · House of the Temple · Tempel van Salomo · Detroit Masonic Temple · List of Masonic buildings · Lijsten van vrijmetselaars
Symboliek: Opperbouwmeester van het Heelal · Passer en winkelhaak · Rozenkruisersgeheimschrift · Dusteken · Alziend oog · Kubieke steen · Acaciatak · Doodshoofd
Gerelateerde artikelen: Hiram Abiff · Pike's Morals and Dogma · Propaganda Due · Dermott's Ahiman Rezon · Louisa Stichting · Maçonnieke kalender
Para-vrijmetselarij: Internationale Orde van Goede Tempeliers · Oude en Primitieve Ritus Memphis-Misraïm · Martinisme · Martinezisme · Independent Order of Odd Fellows · Orde van Weefsters Vita Feminea Textura · Orde van Pegnitz · Independent Order of Mechanics · De Buks