Lijst van afkortingen in het Nederlands

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van afkortingen in het Nederlands.

Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie
arbo · geneeskunde · ICT · informatica · milieukunde · navigatie · onderwijs · overheid en politiek · polymeernamen · rechtspraak · spoorwegstations · wetten en regelingen · wiskunde

Deze lijst bevat afkortingen die in het Nederlandse taalgebruik voorkomen, met inachtneming van de volgende punten:

 • 'In het Nederlandse taalgebruik' hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als 'SOS' en 's.v.p.' opgenomen.
 • Het begrip 'afkorting' wordt in ruime zin gebruikt en omvat in deze lijst:
  • afkortingen in engere zin: bij lezing wordt het oorspronkelijke woord voluit uitgesproken ('blz.', 'm.a.w.')
  • symbolen, dat wil zeggen wetenschappelijke notaties en andere genormeerde korte schrijfwijzen ('V', 'g', 'EUR')
  • initiaalwoorden, waarbij de letters apart worden uitgesproken ('pc')
  • letterwoorden of acroniemen, waarbij de letters als woord worden uitgesproken ('pin', 'Riagg')
  • lettergreepwoorden of verkortingen, opgebouwd uit oorspronkelijke lettergrepen of delen daarvan ('horeca', 'info').
 • Het teken † staat bij instellingen die niet meer of niet meer als zodanig bestaan.  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
a are
A ampère
AA Anonieme Alcoholisten[1][2][3]; American Airlines
aab algemeen aanduidingenbesluit
AAC Amsterdams Archeologisch Centrum; Amsterdamse Atletiek Combinatie
aaf algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds
aanw.vnw. aanwijzend voornaamwoord[4][5][6]
AAO Aanvullende Academische Opleiding
A.A.S.R. Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging; Aloude en Aangenomen Schotse Ritus
aav algemene administratievoorschriften
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
a/b aan boord (aan boord van het schip)
AB Algemeen Beschaafd; Algemeen Bestuur; Anheuser-Busch
ABC Atomaire Biologische Chemische wapens
ABC-eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao
abd algemene bestuursdienst
ABH Agentschap Buitenlandse Handel
ABK Akademie Beeldende Kunsten
ABM Algemene Bepalingen Milieuhygiëne
ABN Algemeen Beschaafd Nederlands; Algemene Bank Nederland; Acta Botanica Neerlandica
ABO Amsterdam Baroque Orchestra
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
abs antiblokkeersysteem; aandelenbezit streekvervoer; Algemeen Boerensyndicaat
ABTB Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond
ABU Algemene Bond Uitzendbureaus
ABV Academie Beeldende Vorming
ABVA Algemene Bond van Ambtenaren
ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond
ABZ Algemeen-Bestuurlijke Zaken
Abw algemene bijstandswet (oude wet)
ABW Algemene Bond van Werknemers
Ac Actinium
AC Alternating Current (Wisselstroom); audiologisch centrum; Appellation Contrôlée (gecontroleerde herkomstbenaming)
ACAB All Cops Are Bastards, (slang) (Alle politieagenten zijn klootzakken)
acb algemeen controlebeleid
ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
AC&M Autoriteit Consument en Markt
ACOD Algemene Centrale der Openbare Diensten
ACV Algemeen Christelijk Vakverbond
AD Algemeen Dagblad; Anno Domini (in het jaar onzes Heren)
ADD Attention Deficit Disorder
adh Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
ADHD attention deficit hyperactivity disorder
a.d.h.v. aan de hand van
adj. adjunct
Adj. Adjudant
a.d.o. alles door oefening
ADL algemene dagelijkse levensverrichtingen
ADSL asymmetric digital subscriber line
AE aanhoudingseenheid
AED automatische externe defibrillator
AEX Amsterdam Exchange Index
AF Air France
afb. afbeelding
afd. afdeling
afk. afkorting
afk away from keyboard (gamingwereldterm)
AFM Autoriteit Financiële Markten
afz. afzender
AG Anonieme Gokkers
a.g.v. als gevolg van
AH Albert Heijn
ahob automatische halve overwegbomen
a.h.w. als het ware
AI Artificiële Intelligentie; Amnesty International; Apneu-index; Adequaat niveau van inneming
a.i. ad interim
aids acquired immune deficiency syndrome
aio assistent in opleiding/(basis)arts in opleiding
AIOS AIOS, Arts in opleiding tot specialist
Airbnb Airbnb, Airbed and Breakfast (luchtbed en ontbijt)
airco airconditioning
AIV Adviesraad Internationale Vraagstukken
AIVD /ai-&vd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AJ Al Jazeera
aki automatische knipperlichtinstallatie
AKI AKI ArtEZ Academie voor Art & Design
AKKV Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond, voorheen Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging
akw algemene kinderbijslagwet
Al aluminium
AL Alle leeftijden
Aldel Aluminium Delfzijl
alg. algemeen
ALS amyotrofe laterale sclerose; Alliantie voor Leerkrachten in Suriname
ALV algemene ledenvergadering
AM amplitudemodulatie
a.m. ante meridiem (voor middag)
ama alleenstaande minderjarige asielzoeker
AMOLF AMOLF, Atoom- en Molecuulfysica (een instituut ressorterend onder NWO)
Amref African Medical & Research Foundation
AMRO Amsterdam-Rotterdam Bank, AMRO Bank
AMvB algemene maatregel van bestuur
AN Anorexia nervosa
anbi algemeen nut beogende instelling
ANBO Algemene Nederlandse Bond Ouderen
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
ANT provincie Antwerpen
ANVR Algemene Nederlandse Vereniging Reisbureaus
anw algemene nabestaandenwet; algemene natuurwetenschappen
anwb Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (algemene wielrijdersbond)
Ao Anno (in het jaar)
AO Anonieme Overeters
aov algemene ouderdomsverzekering; Algemeen Ouderen Verbond; Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
AOW Algemene Ouderdomswet
ap Autoriteit Persoonsgegevens
AP Amsterdams Peil; Associated Press
A.P. anno passato (in het afgelopen jaar)
apg algemene pensioengroep
apk algemene periodieke keuring; aanpassingsklas
appa algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
apv algemene plaatselijke verordening/algemene politie-verordening;
AQ Autismespectrumquotiënt
AR Aangevulde realiteit (Augmented Reality)
arbo. (-wet, ...) arbeidsomstandigheden (-wet, -regeling, ...) in Nederland
AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties
ARP Anti-Revolutionaire Partij
art. artikel
a.s. aanstaande
ASCII American Standard Code Information Interchange
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
a.s.o./aso[7] algemeen secundair onderwijs
AT Arrestatieteam
ATB All Terrain Bike (terreinfiets); Automatische treinbeïnvloeding
Atm. atmosfeer / atmosferen
ATP Association of Tennis Professionals
atv arbeidstijdverkorting
a.u.b. alstublieft (als 't u belieft)
AV Atletiek Vereniging
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
AVL Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis
avrotros AVRO (algemene vereniging radio-omroep) /TROS (Televisie Radio Omroep Stichting), AVROTROS
a.w. (in het) aangehaald werk (bij opgeven van een bron, bijvoorbeeld "zie Reitsma, a.w." om herhaling van de vermelding van een boek te voorkomen)
AW Anderwijs
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWVN Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
AZ Academisch Ziekenhuis; Alkmaar Zaanstreek
azc asielzoekerscentrum
AZL Academisch Ziekenhuis Leiden, thans Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
AzN Ambulancezorg Nederland
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

B[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
B bas (muziek)
b.a. bij afwezigheid
BA Bachelor of Arts
Burgerlijke Aansprakelijkheid
Bac Belgische arbeiderscoöperatie, thans Belfius, nv van publiekelijk recht
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BAM Bataafsche AannemingsMaatschappij, thans Koninklijke BAM Groep
BAS Bachelor Applied Science
BASF Badische Anilin- & Soda-Fabrik (BASF), Badense Aniline- & Soda-Fabriek
BASIC Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, een programmeertaal
BAT British American Tobacco
BAZ Beelden aan Zee, een museum in Scheveningen
BB Bescherming Bevolking
Brigitte Bardot
B.B. Bakboord
BBA Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten
BBB bed-bad-brood (bed-bad-broodregeling)
BoerBurgerBeweging
BBC British Broadcasting Corporation
bbe bijzondere bijstandseenheid
bbhh ook: b.b.h.h., bezigheden buitenshuis hebbende[8]
BBK Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars
bbp bruto binnenlands product
bbs bulletin board system
BBW Beroepsvereniging Bewindvoerders > Wsnp
BC Before Christ (voor Christus)
bcc blind carbon copy
b.d. buiten dienst
BDO Binder Dijker Otte & Co BDO, een accountants- en adviesorganisatie
B en W Burgemeester en Wethouders (ook: B&W)
BEL België
Benelux België, Nederland, Luxemburg
BeLux België, Luxemburg
BES Bonaire, Sint Eustatius, Saba
betr. betreft
bez.vnw. bezittelijk voornaamwoord
bga beschermde geografische aanduiding
bgc bankgirocentrale
b.g.g. bij geen gehoor
BGT Bijbel in Gewone Taal
Basisregistratie Grootschalige Topografie
bh bustehouder, beha
bhv bedrijfshulpverlening
BHV Brussel-Halle-Vilvoorde
BI Bureau Inlichtingen
bibl. bibliotheek
BIC Bank Identifier Code
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
bijl. bijlage
bijv. bijvoorbeeld
bijz. bijzonder
BIK Baangerelateerde investeringskorting
bila bilateraal overleg
BIOS basic input/output system
bit binary digit
BK Belgisch Kampioen; Belgisch Kampioenschap; Belgische Kampioenschappen
BKR Beeldende Kunstenaars Regeling
Bureau Kredietregistratie
BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
blz. bladzijde
blzz bladzijden
BMI body mass index
BMKB Borgstelling MKB-kredieten (Borgstelling Midden- en Klein Bedrijf-kredieten)
BMW Bayrische Motor Werke
BMX Bicycle Motocross
BN bekende Nederlander
BNA Bond van Nederlandse Architecten, thans Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus
BNN Bart's Neverending Network, aanvankelijk: Bart News Network (BNN)
BNSP Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
BNT Bond van Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitecten
bnp bruto nationaal product
bnw. bijvoeglijk naamwoord
boa buitengewoon opsporingsambtenaar
bob beschermde oorsprongsbenaming
bom bewust ongehuwde moeder
Bopz Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, 1994-2019
BOVAG Bond van automobielhandelaren en garagehouders (BOVAG)
BOSK Bond van Ouders van Spastische Kinderen
BPM Belasting van personenauto's en motorrijwielen
Bataafse Petroleum Maatschappij
bps beelden per seconde
br. broeder
BR Baanrecord
Belgisch record
BRD Bondsrepubliek Duitsland
BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)
BROEM Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit (BROEM)
BRP Basisregistratie Personen
BRT Belgische Radio en Televisie
Bruto Register Ton
BSc Baccalaureus Scientiae
BSE boviene spongiforme encefalopathie of gekkekoeienziekte
bloedbezinkingssnelheid
bsn burgerservicenummer
bso beroepssecundair onderwijs
buitenschoolse opvang
btw belasting over de toegevoegde waarde
by the way
buma bureau muziekauteursrechten
BuZa (ministerie van) Buitenlandse Zaken
bv. bijvoorbeeld
bv besloten vennootschap
b.v.d. bij voorbaat dank
BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst
bvl beroepsvoorbereidend leerjaar
bw. bijwoord
BW Burgerlijk Wetboek
B&W Burgemeester & Wethouders (ook: B en W)
BWV Bijzondere wetenschappelijke vorming
Bach-Werke-Verzeichnis
BXL Bruxelles, Brussel
b.z.a. biedt zich aan
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

C[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
© Copyright
C Celsius (°C = graad Celsius); coulomb
C&A Clemens & August
C7 Common Channel Signalling System nr. 7
ca centiare
ca. circa
c.a. cum annexis
cado calamiteitendoorsteek
cai centrale antenne-inrichting
CAK Centraal Administratie Kantoor (CAK)
cal calorie
cao collectieve arbeidsovereenkomst
cara chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen
cat. catalogus
CBD Commissie Biotechnologie bij Dieren; Centraal Bureau Drogisterijbedrijven; Central business district; Cannabidiol
CBF Centraal Bureau Fondsenwerving
CBFA Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; Centraal Bureau voor Genealogie
CBP College voor Bescherming Persoonsgegevens
CBR Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen; Constant Bit-Rate
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, christelijke basisschool
CBTB Christelijke Boeren- en Tuindersbond
CC Corps Consulaire
cc cubic centimetre; carbon copy, copy conform (NB: ondanks de huidige spelling van het woord kopie met een k.)
CC0 Creative Commons zero verklaring
CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
CCTV China Central Television; closed-circuit television (zie cameratoezicht)
CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
cd compact disc; candela
CD Centrum Democraten; Corps Diplomatique
CDA Christen-Democratisch Appèl
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams
CEO chief executive officer; Corporate Europe Observatory (lobbywaakhond)
CEST Central European Summer Time
cf./cfr./conf confer
cfk chloorfluorkoolstofverbindingen
CFO Chief Financial Officer
CGSO Centrum Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding
CHGS Centrum Holocaust- en Genocidestudies
CHIO Concours Hippique International Officiel
CHU Christelijk-Historische Unie
c.i. civiel ingenieur
CIA Central Intelligence Agency
CIAM Congrès Internationaux d'Architecture Moderne
CIb Centrum Infectieziektebestrijding
CIDI Centrum Informatie en Documentatie Israel
cie criminele inlichtingeneenheid
CIOS Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
CIMS Covid-19 vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem
CITo Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CJIB Centraal Justitieel Incassobureau
cl of cL centiliter
CKM Centrum Kinderhandel Mensenhandel
CLAS Commando Landstrijdkrachten
clsk commando luchtstrijdkrachten
cm centimeter
CMD Communicatie & Multimedia Design
CMHF Centrale v. Middelbaar en Hogere Functionarissen
CMT Charcot-Marie-Tooth; Country Music Television
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
co compagnon
COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers; Comité Olímpico Arubano
Cobra Copenhagen, Brussel, Amsterdam (kunstenaarsbeweging)
COC Christelijke onderwijscentrale, Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC (oorspronkelijk: Cultuur- en Ontspanningscentrum)
CoCo Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen
codec coder/decoder
Conamus Comité voor Nederlandse Amusementsmuziek, thans Stichting Buma Cultuur
conf. confer (↑)
COO Chief Operations Officer
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Diseases
cos cosinus
COVID-19 COVID-19, coronavirus disease 2019
COVRA COVRA, Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval
CP Centrumpartij
CPB Centraal Planbureau
CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
CPN Communistische Partij van Nederland
CPNB Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
CPU central processing unit
crm customer relationship management
CRM Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
c.q. casu quo
c.s. cum suis
CS Centraal station
CSAS centrale-slaapapneusyndroom
CT computertomografie
CTO chief technical officer
CTR Centraal Testamentenregister
cv commanditaire vennootschap; coöperatieve vereniging; curriculum vitae; carnavalsvereniging; centrale verwarming
cvba coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CvdK Commissaris van de Koning
CvdM Commissariaat voor de Media
cve centrale verwerkingseenheid
CVT Continu variabele transmissie
CWI Centrum voor Werk en Inkomen, Commissie Wetenschappelijke Integriteit, Centrum Wiskunde & Informatica
czs centraal zenuwstelsel
C-ZSK commandant Zeestrijdkrachten
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

D[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
D66 Democraten 66
DA Drogisten Associatie
DAB Digital Audio Broadcasting
DAC Digitaal-Analoog Convertor
Derde Arbeidscircuit
Dagactiviteitencentrum
DAF Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek N.V.
DB Deutsche Bahn
dB decibel
DBC diagnosebehandelingcombinatie
DBNL Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
D.C. da capo, muziekterm
D.C. District of Columbia, Washington D.C., hoofdstad van de Verenigde Staten
DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
d.d. de dato (daterend van)
DE Douwe Egberts
del. delineavit, aanduiding achter een naam op een prent: heeft getekend
DDR Duitse Democratische Republiek
DDOS Distributed Denial of Service
DDT dichloordifenyltrichloorethaan, een insecticide
DELA Draagt Elkanders Lasten (DELA), een coöperatieve uitvaartverzekeraar
DEXA(-scan) Dual Energy X-ray Absorptiometry
DG directeur-generaal
DGS depositogarantiestelsel
DHD Dutch Hospital Data
DHL Postbedrijf DHL, vernoemd naar de oprichters Dalsey, Hillblom en Lyn
dhr. de heer
DIDs decentralized identifiers (DIDs), decentrale identificatoren
DigiD digitale Identiteit, DigiD
d.i. dit is of dat is
DIMS Drugs Informatie en Monitoring Systeem
DIN Deutsches Institut für Normung
dir. directeur
DIY Do-It-Yourself, doe het zelf
dj diskjockey
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
dl deciliter, ook dL
dm decimeter
DMA Digital Markets Act, Verordening digitale markten
d.m.v. door middel van
DNA desoxyribonucleïnezuur
DNB De Nederlandsche Bank
DOS disk operating system
Door Oefening Sterk
DPCM differentiële pulscodemodulatie (DPCM)
Dpl dienstplichtige
DPOF Digital Print Order Format
DR Drenthe, ook Dr
dr. doctor
drs. doctorandus
ds. dominee
D.S. dal segno
DS'70 Democratisch Socialisten '70
DSA Digital Services Act
DSI Dienst Speciale Interventies
DSL digital subscriber line (DSL)
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)
DSM Dutch State Mines
DSP digitale signaalprocessor of Digital Signal Processing
dtp desktoppublishing
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
D.V. Deo volente[9][10]
dvd digital versatile disc (dvd)
DVT diepveneuze trombose
DWDD De wereld draait door, een televisieprogramma
d.w.z. dat wil zeggen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

E[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
e.a. en andere(n)
et alii (en anderen)
EAN European Article Numbering (Europese artikelnummering)
EBWO Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
e.c. exempli causa (bijvoorbeeld)
EC Europese Commissie
ECB Europese Centrale Bank
ECD Economische Controledienst †, opgegaan in FIOD
elektronisch cliëntendossier
ecg elektrocardiogram
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
ECPO Evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs
ECTS European Credit Transfer Systeem (een systeem van studiepunten in het hoger onderwijs)
ed. editie
e.d. en dergelijke(n)
Edah Ebben Dames Aukes Hettema † (supermarkt)
EDO Ergst Denkbare Overstroming
EDON Energie-Distributiebedrijf Oost- en Noord-Nederland †, opgegaan in Essent
Educom Stichting educatieve omroepcombinatie †, opgegaan in NTR
e.e.a. een en ander
eeg elektro-encefalogram
EEG Europese Economische Gemeenschap, thans EU
EER Europese Economische Ruimte
EESC Europees Economisch en Sociaal Comité
EEZ Exclusieve Economische Zone
e.g. exempli gratia (bijvoorbeeld)
EG Europese Gemeenschap
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal † (opgegaan in Europese Unie (EU))
EGM Effectgerichte Maatregelen
EHBO Eerste hulp bij ongelukken
e.i. elektrotechnisch ingenieur
EHL Economische Hogeschool Limburg; Euro Hockey League; Etty Hillesum Lyceum
EHS Ecologische hoofdstructuur van Nederland
EHW extreem hoogwater
EIB Economisch Instituut voor de Bouw
EK Europees Kampioen; Europees kampioenschap; Europese kampioenschappen
EL Europa League
ELO Elektronische leeromgeving; Electric Light Orchestra
em. emeritus (uitgediend; gepensioneerd of rustend hoogleraar of geestelijke)
emg elektromyogram
EMS Europees Monetair Stelsel; Exploitatie Maatschappij Scheveningen
EMU Economische en Monetaire Unie
EMVA economisch meest voordelige aanbieding
EMVI economisch meest voordelige inschrijving
EN Europese Norm; Enraf-Nonius
ENFB Echte Nederlandse Fietsersbond
ENIAC Electronic Numerical Integrator And Calculator
ENSIE Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie
enz. enzovoort
e.o. en omstreken
EO Evangelische Omroep
EOB Europees Octrooibureau
EOCKL Explosieven Opruimingscommando Koninklijke Landmacht
EOD Explosieven Opruimingsdienst Defensie
EOM Europees Openbaar Ministerie
EP Europees Parlement
EPD Elektronisch patiëntendossier
EPO Erytropoëtine; European Patent Office (Europees Octrooibureau)
EPP Erytropoëtische protoporfyrie (zonneschijn ziekte)
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
ER Europees record
ERP(S) Enterprise Resource Planning (System)
ESB Economisch Statistische Berichten
et al. et alii (en anderen)
etc. et cetera
Etos Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking
ETSI European Telecommunication Standardisation Institute
ETW Erftoegangsweg
EU Europese Unie
EUIPO Europees bureau voor Intellectuele Eigendom
EUR euro
e.v., e/v en volgende(n); echtgenote van/echtgenoot van
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
e.v.a. en vele andere(n)
EVC Erkenning Verworven Competenties
evt. eventueel
excl. exclusief
exx. exemplaren
EY Ernst & Young
EZ Ministerie van Economische Zaken (Nederland)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

F[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
ƒ florijn (gulden)
f florijn (gulden)
F farad
₣, F, FF, FRF Franse frank
f forte
fa. of Fa. firma
FAB functioneel applicatiebeheer
fam. familie
FAQ Frequently Asked Questions (vaak gestelde vragen)
FAT Field Acceptance Test; File Allocation Table
fax telefacsimile
FB Franc Belge, Belgische frank
FBI Federal Bureau of Investigation
FC Football Club (voetbalvereniging)
FDA Food and Drug Administration
FEI Fédération Équestre Internationale
ff, fff fortissimo, fortissimo possibile
FF Fast Forward (audio/video: snel vooruit spoelen, vaak >>); Franse Frank
FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino
FIDE Fédération Internationale des Échecs
FIFA Fédération Internationale de Football Association
fig. figuur(lijk)
FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
FIPS Federal Information Processing Standard
FL Flevoland
fl. florijn (gulden), floruit
FLO functioneel leeftijdsontslag
FM Frequentiemodulatie
FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FOB Free On Board
FOD (Belgische) federale overheidsdienst
FR Friesland
fr. frank; franco (vrachtvrij)
FSV Fraudesignaleringsvoorziening † (van de Belastingdienst)
ft feet
FTD Frontotemporale dementie
fte fulltime-equivalent
FTP File Transfer Protocol
fut. futurum
FVD Forum voor Democratie
fz, ffz forzato, forzatissimo


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

G[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
g gram
Ga giga-annum; miljard (109) jaar (in de geologie en astronomie)
G.A.B. Gewestelijk Arbeidsbureau
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GAWALO Gas, Water en Loodgieter, voorheen een MBO-opleiding, thans Installatietechniek; zie ook: glw
GBKN Grootschalige Basiskaart van Nederland
GD Gelderland, ook: Gld
g.d. geen datum
GB Groot-Brittannië
gigabyte
GBA Gemeentelijke Basis Administratie;
GBP Great-Britain Pound (Engelse Pond)
gastric bypass
GBS Guillain-Barré Syndrome, syndroom van Guillain-Barré
GEB Gemeentelijk energiebedrijf
geb. geboren
Gebr. gebroeders
geh. geheel
gehuwd
gem. gemeente
gemiddeld;
get. getekend
getuige
gez. gezang
gezusters
GfK Gesellschaft für Konsumforschung (Intomart GfK)
gft / GFT Groente-, fruit- en tuinafval
gg good game; goed gespeeld
GGA Gemeentegiro Amsterdam
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
g.g.d. grootste gemeenschappelijke deler
ggo Genetisch Gemodificeerd Organisme
GGZ of GGz Geestelijke gezondheidszorg
GHB 4-hydroxybutaanzuur (gamma-hydroxyboterzuur)
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GIS Geografisch informatiesysteem
gld. gulden
GLONASS GLObal NAvigation Satellite System (Wereldwijd navigatie-satellietsysteem)
glw gas, licht en water; zie ook GAWALO
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMT Greenwich Mean Time
GO Garantie Ondernemersfinanciering-regeling
GOC Geüniformeerden Ontmoetings Centrum
GOW Gebiedsontsluitingsweg
GPRS General Packet Radio Service
gps global position system
GR provincie Groningen, ook: Gron of Gr
GS Gedeputeerde Staten
GSM Global System for Mobile Communications
Groupe Spéciale Mobile
GTS gegarandeerde traditionele specialiteit
GTST Goede tijden, slechte tijden (Nederlandse soapserie)
gwn gewoon
gym gymnasium
gymnastiek
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

H[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
H henry; Hospitaal; Hotel; helicopterlandingsplaats; Heerema Groep
H. Heilige
ha hectare
HaFaBra harmonie, fanfare en brassband
HAFF Holland Animation Film Festival (Utrecht)
HAI provincie Henegouwen (Hainaut)
HAL Holland-Amerika Lijn
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
hbo hoger beroepsonderwijs
hbs hogereburgerschool
hd high definition of hoge definitie
HDSL High-speed Digital Subscriber Line
heao hoger economisch en administratief onderwijs
HEMA Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam
HEO Hoger Economisch Onderwijs
hfl Hollandse florijn (gulden)
hg hectogram
HHS Haagse Hogeschool
hifi High fidelity
hiv humaan immunodeficiëntie virus
HIVA Hoger instituut voor de Arbeid, sinds 2009 Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
H.K.H. Hare Koninklijke Hoogheid
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
hl of hL hectoliter
HLS Heilig Land Stichting
H.M. Hare Majesteit
HMSN Hereditaire motorische en sensorische neuropathieën
HOBU Hoger onderwijs buiten de universiteit
holebi homoseksueel, lesbisch, biseksueel
horeca hotel, restaurant, café
HP Hewlett-Packard
HPV Humaan papillomavirus
Hr. Heer
Hr.Ms. Harer Majesteits (wordt gevolgd door specifieke scheepsnaam)
H.R. Hoge Raad; Handelsregister (België); Human Resources
hrm Humanresourcemanagement
HS Hollands Spoor, hoofdstation
hsl hogesnelheidslijn
hsp Hoogsensitief persoon
HSP Hereditaire spastische paraparese
hst hogesnelheidstrein (Engels: high-speed train)
HSV Herpes simplexvirus; Herziene Statenvertaling
h.t.l. hier te lande
HTM Haagsche Tramweg-Maatschappij (openbaar vervoer Den Haag)
HTML HyperText Markup Language
hts hogere technische school
HTTP HyperText Transfer Protocol
HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure
HVC HVC Huisvuilcentrale
HWA hemelwaterafvoer
HZ Hogeschool Zeeland
Hz hertz
Hzn. Hendrikszoon
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

I[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
I&A Informatisering en Automatisering
IAEA Internationaal Atoomenergieagentschap
IATA International Air Transport Association
i.a.v. in aanwezigheid van; in afwachting van
i.a.w. in andere woorden
IB Inkomstenbelasting; International Baccalaureate
IBAN International Bank Account Number
i.b.d. in buitengewone dienst (b.v. kamerheer van Koninklijk Huis)
ibs inbewaringstelling
i.b.v. in bezit van
ic Intensive Care
IC Integrated Circuit; Intercity
i.c. in casu
ICAO Engels: International Civil Aviation Organization, Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
ICC Internationale Kamer van Koophandel
ICE In case of emergency; Intercity Express (treintype in Duitsland); Immigration and Customs Enforcement (politiedienst van US Departement of Homeland Security);
i.c.m. in combinatie met
ICT Informatie- en Communicatietechnologie; International Campaign for Tibet
id. idem (hetzelfde)
ID-bewijs identiteitsbewijs
idd inderdaad
IDIL Informatie Dienst Inzake Lectuur, Informatiedienst Inzake Lectuur †
IDFA International Documentary Film Festival Amsterdam
i.e. id est (dat is, dat wil zeggen)
IE Internet Explorer
i.f.v. in functie van (Belgisch)
IGM Internationaal Grootmeester; ingame message
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
i.g.st. in goede staat
i.g.v. in geval van
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
i.h. in handen
i.h.a. in het algemeen
i.h.b. in het bijzonder
i.h.k.v. in het kader van
i.h.t.v. in het teken van
i.i.g. in ieder geval
IKEA Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunaryd (naam en woonplaats van de oprichter van het bedrijf IKEA)
IKF Internationale Korfbalfederatie
Ikon Interkerkelijke Omroep Nederland
ILO Instituut voor Lichamelijke Opvoeding; International Labour Organization (Internationale Arbeidsorganisatie)
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
IMEI International Mobile Equipment Identity
IMF Internationaal Monetair Fonds
IMG Instituut Mijnbouwschade Groningen
IMO Internationale Maritieme Organisatie
Incoterms International Commercial Terms
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst, Indianapolis International Airport (IATA-code)
incl. inclusief
info informatie
ing. ingenieur
INT Instituut voor de Nederlandse Taal
intern. internationaal
Interpol International Criminal Police Organization
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOC Internationaal Olympisch Comité
i.o.m. in overeenstemming met; in overleg met
IOOF Independent Order of Odd Fellows
i.o.v. in opdracht van
IP Internet Protocol
i.p.v. in plaats van
IQ intelligentiequotiënt
ir. ingenieur
IRA Iers Republikeins Leger
IRC Internet Relay Chat
IRL in real life
i.r.t. in relatie tot
ISBN Internationaal Standaard Boeknummer
ISDN Integrated Services Digital Network
i.s.m. In samenwerking met
ISO International Organization for Standardization
ISSN International Standard Serial Number
ISU Internationale Schaatsunie
IT Informatietechnologie
ITAL Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
ITO Individueel Technisch Onderwijs
i.t.t. in tegenstelling tot
IVD Inspectie Veiligheid Defensie
ivf In-vitrofertilisatie
i.v.m. in verband met
IW Industriële wetenschappen
i.z.g.st. in zeer goede staat
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

J[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
J. of j. jaar
J joule
JAC Jongeren Advies Centrum (België) en Jongeren Advies Centrum (Nederland)
JBN Judo Bond Nederland
jhr. Jonkheer
JIT Joint Investigation Team
jkvr. jonkvrouw
jl. jongstleden
JOVD Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie
jr. junior; jaar
Jz. Janszoon, Jacobszoon enz.
JZHMH Je Zal Het Maar Hebben
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

K[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
kon. koninklijke
K kelvin
ka kiloannum; duizend (103) jaar (in de geologie en astronomie)
KAB Katholieke Arbeidersbeweging
KAD Kennis- en Adviescentrum Dierplagen; Kadaster
KANTL Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
kB kilobyte
K.B. Koninklijk Besluit
KB Koninklijke Bibliotheek
KBb Koninklijke Boekverkopersbond
KBSB Koninklijke Belgische Schaakbond
kca klein chemisch afval
kcal kilocalorie
kdt keuken, douche en toilet
KDW Kritische depositiewaarde
kg kilogram (kilogrammassa)
kgb Kindgebonden budget
KGB Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti – geheime dienst van de Sovjet-Unie
k.g.v. kleinste gemene veelvoud
kHz kilohertz
KI Kunstmatige inseminatie bij dieren; kunstmatige intelligentie; kadastraal inkomen
KID Kunstmatige inseminatie bij mensen met donorzaad
KIM Koninklijk Instituut voor de Marine
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen
Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
KING Kwaliteit In Niets Geëvenaard (KING-pepermunt, Sneek)
KIVI Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
kJ kilojoule
k.k. kosten koper
KKC Kleine Kredieten Coronagarantieregeling
KL Koninklijke Landmacht
kga klein gevaarlijk afval
KLIC Kabel- en leidingen Informatie Centrum
Kliko Klinkenberg en Koster, zie Minicontainer
KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
KLPD Korps landelijke politiediensten
KLTZ kapitein-luitenant-ter-zee
KLu Koninklijke Luchtmacht
KLV Koninklijke Landbouwkundige Vereniging
KM Koninklijke Marine
km kilometer
KMA Koninklijke Militaire Academie
KMAR Koninklijke Marechaussee
km/h kilometer per uur
KMS Koninklijke Militaire School
KNAC Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
KNAU Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
KNBSB Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond
KNBV Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging; Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging
KNCB Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
KNDB Koninklijke Nederlandse Dambond
KNGF Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds; Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
KNGU Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
KNHB Koninklijke Nederlandse Hockeybond
KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
KNIL Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
KNIR Koninklijk Nederlands Instituut Rome
KNKB Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
KNKF Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond
KNKV Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
KNLTB Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
KNM Koninklijke Nederlandse Munt
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KNMV Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
KNRB Koninklijke Nederlandsche Roeibond
kno Keel-, neus- en oor-(heelkunde)
KNRM Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
KNSB Koninklijke Nederlandse Schaakbond; Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
KNSM Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij
KNVG Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
KNVvL Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KNZB Koninklijke Nederlandse Zwembond
KO knock-out
Kon. Koninklijk (predicaat)
KP Kanaalpeil
Kpl Korporaal
Kpl 1 Korporaal der eerste klasse
KPMG KleynveldPeatMarwickGoerdeler; accountantsorganisatie
KPN Koninklijke PTT Nederland N.V.
KRO Katholieke Radio Omroep
KSV Koninklijke Sportvereniging (België); Katholieke Studentenvereniging (Nederland)
kt. karaat; knoop
KUB Katholieke Universiteit Brabant; Katholieke Universiteit Brussel
KUL Katholieke Universiteit Leuven
K.v.K. Kamer van Koophandel
KV Köchelverzeichnis
KVB Koninklijke Vereniging van het Boekenvak
KVGN Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland, 1973
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen
KVP Katholieke Volkspartij
KVVP Koninklijk verbond van vrede- en politierechters
kW kilowatt
KWB Kristelijke Werknemersbeweging
KWF Koningin Wilhelmina Fonds
kWh kilowattuur
KWPN Koninklijk Warmbloed Paard Nederland
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

L[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
l of L liter
£ Pond sterling
l.a. linksaf
L.A. Los Angeles
lab laboratorium
LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren
LAN Local Area Network – netwerk tussen computers
lavo lager algemeen voortgezet onderwijs
LB provincie Limburg, Nederland
LBE Langslopen, Bellen, E-mailen - managementtaal voor persoonlijk contact eerst
lbo lager beroepsonderwijs
LBZ Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg
lcd liquid-crystal display
LCH Landelijk Consortium Hulpmiddelen
LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
LCL Le Crédit Lyonnais
LCPS Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
LCW Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling
LDD Lijst De Decker
leao lager economisch en administratief onderwijs
led Light-emitting diode
lez lage-emissiezone (milieuzone)
l.g. laatstgenoemde
LH Landbouwhogeschool, thans Wageningen University & Research (WUR)
LHC Large Hadron Collider, een deeltjesversneller van het CERN
l.i. landbouwkundig ingenieur
L.I. Long Island
LIE provincie Luik (Liège)
LIFF Leiden International Film Festival
LIM provincie Limburg, België
LIO Leraar in opleiding
LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer
LKP Landelijke Knokploegen
ll. laatstleden
LLTB Limburgse Land- en Tuinbouwbond
LLW Laag laagwater
ln. linnen
LNAZ Landelijk Netwerk Acute Zorg
LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LO Lager Onderwijs; lichamelijke opvoeding; Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers
LOFAR LOw-Frequency ARray
LOI Leidse Onderwijsinstellingen; Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding
LOM Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
LPF Lijst Pim Fortuyn
lpg liquefied petroleum gas
L.S. lectori salutem (de lezer gegroet, den lezer heil)
lsd lysergeenzuurdi-ethylamide – een drug
LSH Laboratorium voor Speciële Hematologie van het LUMC
LSP Landelijk schakelpunt
lt. Luitenant
LTO Land- en Tuinbouworganisatie
lts lagere technische school
LTT Lactose tolerantie test
lu lumen
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum
L.v.O. Land van Oorsprong
LUX provincie Luxemburg
LVV Landelijke Vreemdelingen Voorziening
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

M[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
M medium
m meter, in samenst. milli-
m. mannelijk; meneer / mijnheer
Ma mega-annum; miljoen (106) jaar (in de geologie en astronomie)
Mac Apple Macintosh
MAF Maximumfactuur
mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
m.a.w. met andere woorden
max. maximum, maximaal
Mb of Mbit megabit
MB megabyte
MBA Master of Business Administration; Moderne Bedrijfsadministratie
mbo middelbaar beroepsonderwijs
m.b.t. met betrekking tot
m.b.v. met behulp van
MBvO Meer Bewegen voor Ouderen
mcg Microgram
MDI Meldpunt Discriminatie Internet
ME myalgische encefalomyelitis; Mobiele Eenheid; Middeleeuwen
meao middelbaar economisch en administratief onderwijs
mej. mejuffrouw
MER Milieueffectrapportage;
MET Middeleuropese Tijd (Engels: Middle European Time)
MEV Macro Economische Verkenning
mevr. mevrouw
MGM Metro-Goldwyn-Mayer
Mgr. Monseigneur
m.h.g. met hartelijke groeten
MHz megahertz
m.i. mijns inziens
mi. middag
Mij maatschappij
min. minimum, minimaal; minister; minuut
MIT Massachusetts Institute of Technology
MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
m.i.v. met ingang van; met inbegrip van
MJK Museumjaarkaart †, thans Museumkaart
mkb Midden- en kleinbedrijf
MKZ mond-en-klauwzeer
ml of mL milliliter
mld. miljard
mln. miljoen
mm millimeter
mms middelbare meisjesschool
MMT Mobiel Medisch Team
m.m.v. met medewerking van
m.n. met name
mngt Management
MOB Met onbekende bestemming; Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
modem modulator-demodulator
Mora Mourmans en Ramaekers
MP Militaire politie
MPG MilieuPrestatie Gebouwen
mpt Modulair pakket thuis
MPV Multi-purpose vehicle
mr. meester (in de rechten)
MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag
MRI Magnetic Resonance Imaging
MRSA Meticilline-resistente Staphylococcus aureus
ms motorschip
mS millisiemens
MS Microsoft; Multiple sclerose
MSc Magister Scientiae
MSN Microsoft Network
mts maatschap; middelbare technische school
MUG Mobiele Urgentiegroep
mulo meer uitgebreid lager onderwijs
MUPI / mupi mobilier urbain pour l'information (een type reclamezuil)
m.u.v. met uitzondering van
mv. meervoud
m.v.g. met vriendelijke groet
MVM Man Vrouw Maatschappij
MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen
mvt memorie van toelichting
MVV Machtiging tot voorlopig verblijf
MW; mw. Megawatt; mevrouw
MWO Militaire Willems-Orde
Mzn Maartenszoon


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

N[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
N noorden
n. neutrum; nominatief
NA Nationaal Archief
n.a. non-actief
NABO niet actief beveiligde overweg
NAC NOAD ADVENDO Combinatie (Noad: Nooit ophouden altijd doorgaan; Advendo: Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning)
NAM provincie Namen; Nederlandse Aardolie Maatschappij
NAP Normaal Amsterdams Peil
NASA National Aeronautics and Space Administration
NAV Nederlandse Adelsvereniging
n.a.v. naar aanleiding van
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NAW Naam, Adres en Woonplaats
NAZB Netwerk Acute Zorg Brabant
NAZL Netwerk Acute Zorg Limburg
NAZMN Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland
NAZrZ Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
NAZW Netwerk Acute Zorg West
NB Noord-Brabant
N.B. Latijn: Nota bene (let wel); noorderbreedte; Noord-Brabant
NBA Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
NBB Nederlandse Basketball Bond
NBBA Niet Bij Brood Alleen
NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
NBC Nederlands Bakkerij Centrum; National Broadcasting Company
NBN Normalisation Belge/Belgische Normalisatie
N.Br. noorderbreedte; Noord-Brabant
n.c. nostro conto (< Italiaans: op onze rekening)
n.C. na Christus
n.Chr. na Christus
NCAB Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding; Nederlandse Christelijke Agrarische Bond †; Nationale Commissie Aids Bestrijding
NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
NCPN Nieuwe Communistische Partij Nederland
NCRV Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging
NCSC Nationaal Cyber Security Centrum
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NCV Noodcommunicatievoorziening
NCW Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
Nd. Nederduits
NDFF Nationale Databank Flora en Fauna;
Ndl. Nederlands
NDP De Nederlandse Dagbladpers; Nationale Democratische Partij (Suriname)
NDSM Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij
NEC Nijmegen Eendracht Combinatie
NecstGen Netherlands Center for the Clinical Advancement of Stem Cell and Gene Therapies (Nederlands Centrum voor Stamcel- en Gentherapie)
Ned. Nederlands
Ned. Herv. Nederlands Hervormd
Nedmag Nedmag, Nederlandse Magnesia
NEFOM Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen
n.e.g. niet eerder genoemd
NEH Nederlandsche Economische Hoogeschool
Neh. Nehemia
NEHEM Nederlandse Herstructureringsmaatschappij
NEN Nederlands Normalisatie-instituut
NFB Nederlandse Frisbee Bond
NFI Nederlands Forensisch Instituut
ngo niet-gouvernementele organisatie
NGT Nederlandse Gebarentaal
N.H. Noord-Holland; Nederlands-hervormd; New Hampshire
NHB Nederlandse Hersenbank
NHG Nationale Hypotheek Garantie; Nederlands Huisartsen Genootschap
NHL Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NHM Nederlandsche Handel-Maatschappij
n.h.m. naar haar/hun mening
NHR Nieuw Handelsregister
NHSB Nederlands Hondenstamboek, Noord-Hollandse Schaakbond
NHV Nederlands Handbal Verbond
NHW Nieuwe Hollandse Waterlinie
N.-I. Nederlands-Indië
NIAS Netherlands Institute for Advanced Study
Nibud Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NICE (Stichting) Nationale Intensive Care Evaluatie
NICU Neonatale intensive care unit
NIDI Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
NIFP Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Nikhef Nikhef, Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica, thans Nationaal instituut voor subatomaire fysica
NILI Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs †, opgegaan in KLV
NIMA Nederlands Instituut voor Marketing
NIMH Nederlands Instituut voor Militaire Historie
NINO Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NIOS Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen
NIPO Nederlands Instituut voor Publieke Opinie
NIS New Israeli Sheqel
NIVEA Niet invullen voor een ander
NJHC Nederlandse Jeugdherbergcentrale
NJV Nederlandsch Jongelings Verbond
NK Nederlands Kampioen; Nederlands Kampioenschap; Nederlandse Kampioenschappen
NKBV Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond
NL Nederland
Nl. Nederlands
nl. namelijk
n.l. non licet (< Latijn: niet toegestaan); non liquet (< Latijn: de zaak is nog niet duidelijk, nog niet bewezen)
NLDA Nederlandse Defensie Academie
NLP Neuro-Linguïstisch Programmeren
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
nm nanometer
Nm newtonmeter, zie ook: N·m
Nm. Numeri
N·m newtonmeter, zie ook: Nm
n.m. na de middag, namiddag
NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
n.m.b.m. naar mijn bescheiden mening
NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
NmG Nederlands met Gebarentaal (ook wel Nederlands ondersteund met gebarentaal)
n.m.m. naar mijn mening
NMo Nationale Monumentenorganisatie
nn nomen nudum
N.N. nomen nescio (naam onbekend)
NNAC Noord Nederlandse Aeroclub - Eelde
n.n.b. nog niet bekend
NNDF Noord Nederlandse Duikfederatie
NNI Nederlands Normalisatie-instituut
N.N.O. noordnoordoost(en)
N.N.W. noordnoordwest(en)
No. nummer (numéro)
no. netto
N.O. noordoost(en)
NOC Nederlands Olympisch Comité; Nationaal Olympisch Comité; national oil company; Nursing Outcomes Classification
n.o.m. naar onze mening
NOM Nul op de meter
NOP Noordoostpolder
NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
NORAH Noordelijke Randweg Haagse Regio
NOS Nederlandse Omroep Stichting
NOT Nederlandse Onderwijs Televisie; Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij
n.o.t.k. nader overeen te komen
NOVI Nationale Omgevingsvisie
NOVIB Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
NOW (tijdelijke) Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
NP Niet parkeren
NPB Nederlandse Politiebond
NPO Nederlandse Publieke Omroep; Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
NPOV neutral point of view (neutraal standpunt)
NPS Nederlandse Programma Stichting (opgegaan in NTR)
NPV Nederlandse Patiëntenvereniging; De Nederlandsche Padvinders, opgegaan in Scouting Nederland
nr. nummer
n.r. nieuwe rekening; nieuwe regel
NR Nederlands record
NRA Nederlandse Racquetball Associatie
NRB Nederlandse Rugby Bond
NRC Nieuwe Rotterdamsche Courant
nro. Nummero
NRS Nederlands Rundvee Syndicaat
nrs. nummers
NRU Nederlandse Radio Unie
NS Nederlandse Spoorwegen
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NSC Nieuw Sociaal Contract
NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
NSDSK Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind
NSF Nederlands Sociaal Forum; Nationaal Songfestival; Nederlandse Sport Federatie; Nederlandsche Seintoestellen Fabriek
NSFW Not Safe/Suitable For Work (Niet (veilig) voor op het werk)
NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
NSR Nederlandse Studentenraad
N.T. Nieuwe Testament
n.t. niettegenstaande
n.t.b. nader te bepalen
n.t.o. nog te ontwikkelen
NTR NPS (Nederlandse Programma Stichting), Teleac (Televisie Academie) en RVU (Radio Volksuniversiteit educatieve omroep)
NTS Nederlandse Televisie Stichting
NTTB Nederlandse Tafeltennisbond
Num. Numeri
Nuffic Netherlands Universities’ Foundation for International Cooperation
NUHO Niet-Universitair Hoger Onderwijs
NUT Nieuw Utrechts toneel
nv, N.V. Naamloze Vennootschap
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
NVa Nationale Volksarmee, leger van de voormalige DDR
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie, politieke partij in Vlaanderen
NVAR Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement, voorheen Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD)
NVB Nederlandse Vereniging van Banken
NVBA Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen
NVBM Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Meteorologie
NVBS Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen
NVBT Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen; Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie
NVH Niet voor handelsdoeleinden
NVIC Nederlandse Vereniging voor Intensive Care; Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro
NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten
NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
NVLT Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici
NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie; Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
NVSH Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
NVSW Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen
n.v.t. niet van toepassing
NVTL Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur; Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen
NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
N.W. noordwest(en)
NWB Nederlandse Wandelsport Bond; Nederlandsche Wielerbond; Nederlandse Waterschapsbank; Nationaal Wegenbestand
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWS Nederlandse Wereldwijde Studenten
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
NZH Noord-Zuid-Hollandse (Vervoermaatschappij); Nederland Zal Herrijzen (slagzin in en na 1944)
NZHRM Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij
NZHSTM Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij
NZH VM Noord-Zuid-Hollandse Vervoer-Maatschappij
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

O[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
Ω ohm
o. onzijdig
O. oosten
o.a. onder andere(n)
ob. obiit (overleden)
OB Omzetbelasting; ohne Binde (zonder maandverband)
OBD Open Bedrijvendag
obl. obligatie
OBM ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen
o.b.s. openbare basisschool
o.b.v. op basis van; onder begeleiding van
o.c. opere citato (in het aangehaalde werk)
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OD Ordedienst
o.d.a.m. om de andere maand
ODBC Open DataBase Connectivity
o.d.t. onder de titel; onder de toonbank
o.d.z. onder de zinspreuk
o.e.r. op erewoord retour
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ofc of course, natuurlijk
o.g. of gelijkwaardig; ondergetekende
o.g.v. op grond van; onder gebruikelijk voorbehoud
OGGZ openbare geestelijke gezondheidszorg
o.i. onzes inziens
o.i.d. of iets dergelijks
o.i.v. onder invloed van
ok, OK operatiekamer; operatiekwartier
O.L. Oosterlengte
OL Openbaar Lichaam
OLO Onverwacht Lange Opnameduur
o.l.s. openbare lagere school
OLT Openluchttheater
o.l.v. onder leiding van
O.L.V. Onze-Lieve-Vrouw
o.m. onder meer; ongehuwde man
OM Openbaar ministerie
OMT Outbreak Management Team
ong. ongeveer; ongenummerd; ongeadresseerd
ONK Open Nederlands Kampioenschap
O.N.O. oostnoordoosten
onov.ww. onovergankelijk werkwoord
O.O. onderofficier
o.o.v. onvoorziene omstandigheden voorbehouden
OPEC Organisatie van Olie Exporterende Landen (Engels: Organization of the Petroleum Exporting Countries)
opm. opmerking
opp. oppervlakte
OPTA Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
OR Ondernemingsraad; Olympisch record
orac Ondergrondse restafvalcontainer
ORAS Organisatie Rationele Studenten
org. organisatie
orv Overlijdensrisicoverzekering (NL)
OS Operating System; Olympische spelen
OSG Openbare scholengemeenschap
OSB Ordo Sancti Benedicti Benedictijnen; Overheidsservicebus (tegenwoordig Digikoppeling)
O.T. Oude Testament
OTAP Ontwikkeling, test, acceptatie en productie
OTC Over-the-counter (financieel)
o.t.t. onvoltooid tegenwoordige tijd
OU Open Universiteit
o.v. onder voorbehoud
OV Overijssel; Openbaar vervoer; opleidingsvorm (zie buitengewoon onderwijs); Openbaar Veiligheidsnummer bij de DVZ
ov.cmpl. over complicatie
OVL Oost-Vlaanderen; Openbare Verlichting
o.v.t. onvoltooid verleden tijd
OVV Onderzoeksraad voor Veiligheid; Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
o.v.v. onder vermelding van
ozb onroerendezaakbelasting
O.Z.O. oostzuidoosten
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

P[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
p.a. of p/a per adres
PAB Persoonlijke-assistentiebudget
PABO (pabo) Pedagogische academie voor het basisonderwijs
pae Personenauto-equivalent
pag. pagina
paks polycyclische aromatische koolwaterstoffen
par. paragraaf
Parl.St. Parlementaire Stukken van het Belgische parlement[11]
PAV Project Algemene Vakken in het BSO; perifeer arterieel vaatlijden
PB petabyte
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
PBS Provinciaal Bibliotheeksysteem
P&C Peek & Cloppenburg
pc Personal Computer
p.c. (Fr.) par couvert (ingesloten); (Fr.) pour condoléance (tot rouwbeklag)
PCGD Postcheque- en Girodienst
PCM Pulse Code Modulation; Pro Cycling Manager
PCN Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland
PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond
PCT Patent Cooperation Treaty
PD Plantenziektenkundige Dienst, opgegaan in NVWA
PDB Praktijkdiploma Boekhouden
PDF Portable Document Format
PDI Praktijkdiploma Informatica
PDS Prikkelbaredarmsyndroom
penn. penningmeester
PE Preinstalled Environment
PEG Polyethyleenglycol
PET Positron Emissie Tomografie; Polyethyleentereftalaat
P&G Procter & Gamble
PGB Persoonsgebonden Budget
PGEM Provinciale Gelderse Energie Maatschappij
PGGM Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen
PGP Pretty Good Privacy (versleutelprogramma voor telefoon)
PGZ Preventieve gezondheidszorg
pgb persoonsgebonden budget
PICS Post Intensive Care Syndroom
PhD Philosophiæ Doctor
PHL Provinciale Hogeschool Limburg
PHLO (Stichting) Post-Hoger Landbouwonderwijs
PiB Pebibyte
pin Persoonlijk identificatienummer
p.k. Paardenkracht
PKK Partiya Karkerên Kurdistan
PKN Protestantse Kerk in Nederland
plm. plusminus
PLO Palestine Liberation Organization
plv. plaatsvervangend
pm picometer
p.m. post meridiem (na de middag); pro memoria (ter herinnering); post mortem
pmd Plastic flessen, metaalverpakkingen en drankkartons
PMR polymyalgia rheumatica (spierreuma)
PMT / PMT-k Prestatiemotivatietest (- voor kinderen)
P&O Personeel & Organisatie
P.O. Plastische opvoeding; Per ondertekening
p.o. per omgaande; per order
p.o.b. per ontvangen bericht
POP Post Office Protocol; Persoonlijk ontwikkelingsplan
POS problematische opvoedingssituatie
POTS Publicly Operated Telephony System
POV Point of view
pp pianissimo
pp. pagina's
p.p. per procuratie; per persoon
p.p.p.d. per persoon per dag
ppb parts per billion
ppc psycho-pedagogisch consulent
PPC Provinciale Planologsche Commissie †
PPD Provinciale Planologsche Dienst †
PPG polypropeenglycol
ppm parts per million
PPR Politieke Partij Radikalen
ppt parts per trillion
P+R Parkeer en Reis (Park and Ride), ook: P&R
PR Persoonlijk record; Public relations (publieke relaties)
Pres. president; voorzitter
PRIS Parkeer Route Informatie Systeem
prof. professor; professioneel (beroeps-) voetballer, golfer, tennisser, enzovoort
prof. em. professor emeritus
prov. provincie
PS postscriptum (naschrift onder een brief)
PSA Prostaatspecifiek antigeen
pseud. pseudoniem
PSK Paleis voor Schone Kunsten (Brussel)
PSP Pacifistisch Socialistische Partij; PlayStation Portable
PST Progressief Stijgend Tarief (Personenbelasting (België))
p.st. per stuk
PSTN Public Switched Telephone Network
PSU Persoonlijke Standaard Uitrusting
PSV Philips Sport Vereniging
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting (bij het Nederlandse schoolexamen)
ptolu Pas toe of leg uit
PTSS Posttraumatische stressstoornis
P.T.T. Posterijen, Telegrafie, Telefonie
Pudoc Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (tot 1994 uitgeverij van de Landbouwuniversiteit Wageningen)
pvb persoonsvolgend budget
PVC permanent virtual channel; permanent virtual connection; permanent virtual circuit
pvc polyvinylchloride
PvdA Partij van de Arbeid
PVDA Partij van de Arbeid van België
PvdD Partij voor de Dieren
PVK Pensioen- en Verzekeringskamer
PVV Partij voor de Vrijheid (Nederland); Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (België)
PW Palau, een land dat vrij geassocieerd is met de Verenigde Staten
PWA Prins Willem Alexander
PwC PricewaterhouseCoopers
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Q[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
QCD Quantum Chromo Dynamics
q.e. quod est, wat wil zeggen
q.e.d. quod erat demonstrandum, wat te bewijzen was
QED Quantum Electro Dynamics
QI Queteletindex
q.n. quem novisti
QoS Quality of Service
q.p. quantum placet
QPR Queens Park Rangers FC
QPS Quality Positioning Services B.V.
q.q. qualitate qua; ambtshalve, uit hoofde van zijn ambt
QR Quick Response (QR-code)
q.s. quantum satis; quantum sufficit
q.t. quod testor
QUB Queens University Belfast
q.v. quod vide
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

R[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
® Geregistreerd
R Reproductiegetal of besmettingsgetal; R0 = basaal reproductiegetal; R (ook wel Reff of Rt) = effectief reproductiegetal
RA Reumatoïde artritis; Registeraccountant; Rijksarchief
r.a. rechtsaf
RAAS Renine-Angiotensine-Aldosteron-Systeem
RACV Rotary Air Control Valve
RAD Rapid Application Development
RADIUS Remote Authentication Dial In User Service
RAF Rote Armee Fraktion; Royal Air Force
RAI Rijwiel en Automobiel Industrie
RAID Redundant Array of Independent Disks; Redundant Array of Inexpensive Disks
RAIS Ram Air Intake System
RAL Reed Activated Lubrication; ReichsAusschuss für Lieferbedingungen; Revolutionaire Arbeidersliga
RAM Random Access Memory
RARA Revolutionaire Anti-Racistische Actie
RARP Reverse Address Resolution Protocol
RATP Régie Autonome des Transports Parisiens
RAVE Rotax Adjustable Variable Exhaust
RAVeL Réseau Autonome de Voies Lentes
RAVON Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland
Rb. Rechtbank
RB Register Belastingadviseurs
RBZ Regionaal Bureau Zelfstandigen
RC Radio Control; registercontroller; rechter-commissaris; Racing Club (voetbal); Rainbow Crime (pocket-serie)
RCF Radios Chrétiennes en France
RCH Racing Club Heemstede
RCMP Royal Canadian Mounted Police
RCPS Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
r.d. rechtdoor
R.D. reverendus dominus, eerwaarde heer
RDF Radio Direction Finder; Refuse Derived Fuel; Resource Description Framework
RDMZ Rijksdienst voor de Monumentenzorg
RDS Radio Data Systeem
RDW (Rijks)Dienst (voor het) Wegverkeer
RDX Cyclotrimethyleentrinitramine
REACH Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals
red. redactie; redacteur
ref. referenties; referent, verslaggever; (Engels:) referee, scheidsrechter
REF Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj
REKAM Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland
REM Rapid Eye Movement
Remia (de) Rooij's Electrische Melangeer Inrichting Amersfoort
RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
RER Réseau Express Régional
resp. respectievelijk, in volgorde; (Lat.) responde, men antwoorde
RET Rationeel-Emotieve Therapie; Resolution enhancement technology; Rotterdamse Electrische Tram
RFID Radio-frequency identification
RGB Rood-Groen-Blauw
Riagg Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RID Regionale Inlichtingendienst; Reactor Instituut Delft; Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee
RIN Rijksinstituut voor Natuurbeheer †; Rijks Identificerend Nummer
RIND Reversible Ischemic Neurological Deficit
RIOD Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (thans NIOD)
R.I.P. requiescat in pace
RIS Republik Indonesia Serikat
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIVON Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud †
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie †, thans RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
RKK Rooms-Katholieke Kerk, Rooms-Katholieke Kerkprovincie, Rotterdamse Kunstkring
Rkm Rijnkilometer
RKPN Rooms Katholieke Partij Nederland
RKSP Roomsch-Katholieke Staatspartij
RKWV Rooms-Katholiek Werkliedenverbond
RLD Rijksluchtvaartdienst
RNA Ribonucleïnezuur (Engels: ribonucleic acid)
RNI Registratie Niet-Ingezetenen
RNP Rijksdienst voor het Nationale Plan †
ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen
ROC regionaal opleidingencentrum
ROG recht op geschriften (België)
ROM Read Only Memory
Ro-Ro Roll-on-roll-off
ROVA Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen
RPD Rijks Planologische Dienst †; Rijks Psychologische Dienst †
RPhO Rotterdams Philharmonisch Orkest
RSA RSA (cryptografie), Rivest, Shamic en Adleman (oprichters Ron Rivest, Adi Shamir en Len Adleman); Republic of South Africa
RSG of r.s.g. Rijksscholengemeenschap
RSI Repetitive strain injury
RSO Radio Symfonie Orkest
RSS Really Simple Syndication
RSV Respiratoir syncytieel virus (RS-virus); Rijn-Schelde-Verolme †; Rotterdamse Sportvereniging
RSVP RSVP, Répondez s'il vous plaît, Antwoord alstublieft
RTC Remedial Teaching Center
RTFM Read The Fucking Manual
RTM Rotterdamsche Tramweg Maatschappij; Rotterdam The Hague Airport (IATA-code)
RTOS Realtimebesturingssysteem (Engels: Real-time operating system); Reynell Taalontwikkelingsschaal
RTZ Stichting ReddingsTeam Zeedieren
RU Rijksuniversiteit; Radboud Universiteit (Nijmegen)
RUG Rijksuniversiteit Groningen; Rijksuniversiteit Gent
RUL Rijksuniversiteit Leiden (voormalige naam van de Universiteit Leiden)
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
RVD Rijksvoorlichtingsdienst
RvdJ Raad voor de Journalistiek (Nederland)
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVOB Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf
RVU Radio Volksuniversiteit, later geheten RVU educatieve omroep
rvs Roestvast staal, veelom bekend als roestvrij staal
RVS Rotterdamse Verzekering Sociëteiten
RVV Raad van Verzet; Ruimtelijk voorstellingsvermogen; Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, opgegaan in Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
RVV 1990 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
RWE Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
RWS Recht op Waardig Sterven
RWS Rijkswaterstaat
RWT Rechtspersoon met wettelijke taak
RWV Rijksdienst voor het Wegverkeer
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

S[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
s[12] seconde
$ peso- of dollarteken
SAAB Svenska Aeroplan Aktie Bolaget
Sabam Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij
S.A.B.C.A. Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques
Sabena Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aerienne
S.B. Stuurboord
SBB Staatsbosbeheer
SBO Studie- en Beroepsoriëntering; Speciaal Basis Onderwijs
SBP Small Business Project
SBU studiebelastingsuur
s.c. Latijn: sub conditione
sc. scilicet, namelijk
SciFi sciencefiction
s.c.j. sub conditione Jacobi
SCOR Supply chain operations reference – model
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SD Standaarddeviatie; Sicherheitsdienst
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SDH Synchrone Digitale Hiërarchie
SDI Single Document Interface, Suction Diesel Injection
SDP Sociaal-Democratische Partij
SE Software Engineering
SEH Spoedeisende hulp
sec[13] seconde
Secr. secretaris
SEI Sociaal-economische initiatie
SER Sociaal-Economische Raad
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SGR Stichting Garantiefonds Reisgelden
SH Slechthorend
SI Système international
SILA Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
SIMAVI Steun in Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen
Simca Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile
sin sinus
SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
SIRE Stichting Ideële Reclame
SIS Sociaal Informatiesysteem; Secret Intelligence Service
s.j. societas Jesu, Jezuïet
SKB Stichting Kritisch Bosbeheer
SKEPP Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale
s.l. sensu lato
SLA Service Level Agreement
SMA Sportmedisch Adviescentrum
SMAK Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent
SMART opvoedings- of management-principe; Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden
SMK Stichting Museumkaart
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SNA Stichting Normering Arbeid
SNF Stichting Normering Flexwonen
SNMP Simple Network Management Protocol
SO speciaal onderwijs; secundair onderwijs
soa seksueel overdraagbare aandoening
SOA Service Oriented Architecture
soc. sociaal
SODA Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling
SodM Staatstoezicht op de Mijnen
SOG studieontwijkend gedrag
SOHK Stichting Oude Hollandse Kerken
SOM Seine-Oise-Marne
SON Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest
SOS cocaïne; Save Our Souls; Save Our Ship
SOVON Sovon Vogelonderzoek Nederland, voorheen Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland; Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
SP Socialistische Partij
sp. Latijn: species (soort)
SP2 Service Pack 2
sp.a Socialistische Partij Anders (Vlaanderen)
Spar Eigenlijk: De Spar (Door eendrachtig samenwerken profiteren allen regelmatig)
SPD Sociaaldemocratische Partij van Duitsland
SPE Speciale Politie Eenheid
spec. Latijn: species (soort)
SPSB Surinaamse Postspaarbank
SPQR Senatus populusque Romanus (SPQR), ook S.P.Q.R.
SQL Structured Query Language
Sr. (Fr.) sieur, (de) heer; (Lat.) senior, de oudste; Wetboek van Strafrecht (Sr, zonder punt)
SRL Stichting Rijssens Leemspoor
SRON Stichting Ruimte Onderzoek Nederland (Space Research Organisation Netherlands), thans SRON Netherlands Institute for Space Research (Nederlands instituut voor ruimte-onderzoek)
SRV Samen Rationeel Verkopen
SS Schutzstaffel; Staatsspoorwegen
ss stoomschip
s.s. sensu stricto
SSRE Societas Studiosorum Reformatorum Eindhoviensis; tegenwoordig is SSRE enkel nog maar een naam en heeft de afkorting haar betekenis verloren.
s.s.t.t. salvis titulis (behoudens de titels)
SSX Suriname Stock Exchange
s.t. salvo titulo (behoudens de titel)
St. Stichting; Sint
STAP Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP (voorheen Stichting Alcoholpreventie)
Ster Stichting Ether Reclame
STIBOKA Stichting voor Bodemkartering, in 1989 opgegaan in Staring Centrum, in 2000 opgegaan in Alterra, nadien opgegaan in Wageningen Environmental Research
Stimezo Stichting Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (1969-1998)
STP Shielded Twisted Pair
StuFi studiefinanciering
StuVo studentenvoorzieningen
SUV Sports utility vehicle
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVC switched virtual channel; switched virtual connection
s.v.p. (Fr.) s'il vous plaît, als 't u belieft, alstublieft
SVR Stichting Vrije Recreatie
SVT schoolvorderingentest
SVTD Sociale Vertaal- en Tolkdienst
SVW Samenwerkingsverband Waterland
S.V.Z. Stand van zaken
SW Stroomweg
SWAB Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
SWP School Werk Plan
synd. syndicaat, syndicus
Sysop system operator


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

T[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
T tesla
TAB technisch applicatiebeheer
tab. tabel; tabulator
TAK Taal Aktie Komitee
TAN(-code) Transactie Autorisatie Nummer
tan tangens
t.a.p. ter aangehaalde plaatse (ouderwets: op de geciteerde plaats in een bron, bijvoorbeeld boek. Is gelijk aan ibidem, op dezelfde aangehaalde plaats)
t.a.v. ter attentie van / ten aanzien van
TAW Tweede Algemene Waterpassing (België)
TB technisch beheer; terabyte
tb / tbc Tuberculose
TBB Te Beschermen Belang
TBL Titus Brandsma Lyceum
tbs terbeschikkingstelling
TBV taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
t.b.v. ten behoeve van; ten bate van; ter beschikking van; ten bedrage van
TCI Team Criminele Inlichtingen
TCMG Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
TCP Transmission Control Protocol
TDF Tour de France
TDI Tabbed Document Interface
t.e.a.b. tegen elk aannemelijk bod, tegen elk aannemelijk bedrag
TEK (regeling) Tegemoetkoming energiekosten energie-intensief mkb
tel. telefoon
Teleac Teleac, Televisie Academie, opgegaan in NTR
telw. telwoord
TESO Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming
TEU Twenty feet Equivalent Unit
TEW toegepaste economische wetenschappen
TFN Turkse Federatie Nederland
tft thin-film transistor
t.g.t. te gebruiken tot; te gelegener tijd
TGV Train à Grande Vitesse
t.g.v. ten gevolge van; ter gelegenheid van; ten gunste van
TH Technische hogeschool
th te huur
Thavo Tweetalig hoger algemeen voortgezet onderwijs
t.h.o.d.n. tevens handelend onder de naam
t.h.t. ten minste houdbaar tot
t.h.v. ter hoogte van
TIA Transient Ischaemic Attack
TIB Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden
TiB tebibyte
T.I.R. Transports Internationaux Routiers
tk. te koop
t.k.g. ter kennisgeving
TKN Theoretische Kustnavigatie (diploma's in de watersport)
t.k.n. ter kennisneming
TKO technisch knock-out (bij vechtsporten)
tl tube luminescent (fluorescentielamp); theoretische leerweg
Trademark
t/m tot en met
TMG Telegraaf Media Groep
TNA Technicum Noord-Antwerpen; Total Nonstop Action Wrestling
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNT Thomas Nationwide Transport; Trinitrotolueen; Postbedrijf TNT (Nederland)
t.n.v. ten name van
t/o tegenover (bijvoorbeeld in het adres van woonboten)
TOA Technisch onderwijsassistent
TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis
TOG tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen
TOGS Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
TOLEDO Toetsen en leren doeltreffend ondersteunen (elektronische leeromgeving)
t.o.v. ten opzichte van; ten overstaan van
TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TPG TNT Post Groep
TPV Totale Parenterale voeding. De voeding gaat niet door de mond en het maag-darmkanaal het lichaam in maar loopt door een dun slangetje (katheter) direct een bloedvat in.
TRIPs Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TROS Televisie en Radio Omroep Stichting
TSEG Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
TSHD Trailing Suction Hopper Dredger (sleephopperzuiger)
TSO Technisch secundair onderwijs
TT Tourist Trophy
TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership
tto tweetalig onderwijs
t.t.v. ten tijde van
t.t.v.v. tussentijdse verkoop voorbehouden
TTW Toegepaste en Technische Wetenschappen
t.t.z. 't is te zeggen (Belgisch informeel)
TU Technische universiteit
TU/e Technische Universiteit Eindhoven
TUK Theologische Universiteit Kampen (Broederweg)
TÜV TÜV, Technischer Überwachungs Verein
tv Televisie
t.v. te voren
tvb taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten
Tvwo Tweetalig Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
t.w. te weten
t.w.v. ter waarde van
t.z. ter zake; ter zee (kapitein t.z.)
t.z.t. te zijner tijd
t.z.v. ter zake van
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

U[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
UA uitgesloten aansprakelijkheid (verzekering); Universiteit Antwerpen
UAVG Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
u.a.n. uit aller naam
UB Universiteitsbibliotheek
UBO ultimate beneficial owner (uiteindelijk belanghebbende)
UBR Unspecified Bit-Rate
UDP User Datagram Protocol
Ued. UEdele
ufo Unidentified Flying Object
UG Universiteit Groningen
UGent Universiteit Gent
UHT 1. ultra hoge temperatuur (UHT) (in: UHT-sterilisatie); 2. Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
uitsl. uitsluitend
ULB Université Libre de Bruxelles
ULg Université de Liège
ulo uitgebreid lager onderwijs
UMA Upper Memory Area
UMB Upper Memory Blocks
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNDP Engels: United Nations Development Programme, VN-Ontwikkelingsprogramma
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR Engels: United Nations High Commissioner for Refugees, Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen
Unicef United Nations International Children's Emergency Fund (tot 1953), United Nations Children's Fund
UNITA União Nacional para a Independência de Angola
UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers
UNO United Nations Organization
UPS Uninterruptible Power Supply
URL Uniform Resource Locator
U.S.A. United States of America
USB Universal Serial Bus
USD United States dollar
U.S.S.R. Unie van Socialistische Sovjet Republieken
UT provincie Utrecht, Universiteit Twente
UTANT Utrechtse Taalniveau Test
UTP Unshielded Twisted Pair
UU Universiteit Utrecht
uv ultraviolet
UvA Universiteit van Amsterdam
u.v.d. uiterste verkoopdatum
UvT Universiteit van Tilburg
UVV Unie van Vrijwilligers (tot 1977: Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers)
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
UZI Unieke Zorgverlener Identificatienummer
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

V[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
v. vrouwelijk; vena
V volt
V&D Vroom & Dreesmann
v.a. vanaf
VAB Vlaamse automobilistenbond
VAC Vrouwenadviescommissie (voor de woningbouw en woonomgeving), sinds 2004 VACpunt Wonen
VAD Veluwse Autodienst, nadien: NV Verenigde Autobus Diensten VAD; Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (Vlaanderen)
VAE Verenigde Arabische Emiraten
VAF Vlaams Audiovisueel Fonds
VAG Volkswagenwerk AG (Volkswagenwerk Aktiengesellschaft, 1950), thans VW AG: Volkswagen AG
VAL Vlaamse Atletiekliga
VAM Vuil Afvoer Maatschappij (VAM), thans onderdeel van Attero
VAN Vereniging Agrarisch Natuurbeheer; Vereniging van Archivarissen in Nederland, thans KVAN
VAO Voortgezette Academische Opleiding; Verslag Algemeen Overleg
Vaph Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VAR Verklaring arbeidsrelatie
VARA Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs
VAS Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap
vavo voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VAZ Vereniging Academische Ziekenhuizen
Vawo Vakbond voor de wetenschap
VBA Visual Basic for Applications; Vereniging van Beroepskeuze Adviseurs
VBK Veen Bosch & Keuning (VBK)
vbo voorbereidend beroepsonderwijs, opgegaan in vmbo
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen
VBOK Vereniging tot bescherming van het ongeboren kind
VBR Vlaams-Brabant, Variable Bit-Rate
VBSG Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
VC virtual channel; virtual connection
vC, v.C. of v.Chr. voor Christus
VCP Vlaamse Christen Partij
vCJD variant Creutzfeldt-Jakob Disease
VCOV Vlaamse Confederatie van Ouders en OnderwijsVerenigingen
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VDQS Vins Délimités de Qualité Supérieure (wijnclassificatie)
VEG Vrije Evangelische Gemeenten
VéGé Verkoop Gemeenschap
ver. vereniging
Verdinaso Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Vlaanderen) (1931-1941)
Veron Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland
VEV Vlaams Economisch Verbond
VGB Verklaring van geen bezwaar
vgl. vergelijk(ing)
vglo voortgezet lager onderwijs
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
v.g.g.v. van goede getuigschriften voorzien
VGST Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente
v.h. voorheen
VHE Verhuureenheid
VHDSL Very High-speed Digital Subscriber Line
VHL Van Hall Larenstein
vhmo Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
VI Veteraneninstituut
VID VerkeersInformatieDienst
VIG Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
VIK Veiligheid, Integriteit en Klachten (een "Unit" van de Nederlandse Nationale Politie)
VIM Vlaams Instituut voor Mobiliteit
Vinex Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
vip very important person
VITO Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek
Vivo Vrijwillige Inkoop- en Verkoop Organisatie
VIVO Video In Video Out
VIZO Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (opleidingsinstituten: Syntra)
VK Verenigd Koninkrijk; Vertrouwenscentrum kindermishandeling
VL Verstandelijke leeftijd
Vlafo Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Vlamo Vlaamse Amateurmuziekorganisatie
VlaS Vlaamse traditionele Sporten vzw.
VLAS Vereniging van Vlaamse Stomaverpleegkundigen
VLD Vlaamse Liberalen en Democraten
VLHORA Vlaamse Hogescholenraad
VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad
Vlizo vliering-zoldertrap
v.l.n.r. van links naar rechts
VLOR Vlaamse Onderwijsraad
VLOTT Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant
VLUHR Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (koepel van VLIR en VLHORA)
vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VMM Vlaamse Milieumaatschappij
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
vnl. voornamelijk
VNO-NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
vnw. voornaamwoord
VOA Verkeersongevallenanalyse
VOC Vereenigde Oostindische Compagnie
VOET Vakoverschrijdende eindtermen
vof vennootschap onder firma
VOG Verklaring omtrent het gedrag
Vogido Voor ons genoegen is dit opgericht
VOK Vereniging OpenluchtKlassen
Vopak Van Ommeren Pakhoed (Pakhoed = Pakhuismeesteren en Blauwhoed)
VON / v.o.n. Vrij op naam
voorz. voorzitter
VOTS Voorlopige Onder Toezicht Stelling (jeugdrecht)
VPB Vennootschapsbelasting
VPN Virtueel Particulier Netwerk
VPRO Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep
vpt Volledig pakket thuis
VRI verkeersregelinstallatie
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VRT Vlaamse Radio- en Televisieomroep
VRZA Vereniging van Radiozendamateurs
VS Verenigde Staten
vs. versus
VSCD Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties
VSE Victim Support Europe (zie slachtofferhulp)
VSK Vlaamse Scholierenkoepel
VSKO Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
VSenV Vereniging van Schrijvers en Vertalers
VSNU Vereniging van Universiteiten
vso Vernieuwd secundair onderwijs (Vlaanderen); voortgezet speciaal onderwijs (Nederland)
VSOP Very Superior Old Pale
VSPN Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland
VTA Visual Tree Assessment
VTB Vlaamse toeristenbond (meestal in de combinatie VTB-VAB); Verbreding Techniek Basisonderwijs
VTEC Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VTI Vlaams Theater Instituut; Vrij Technisch Instituut (zie vakschool)
VTS Vessel Traffic Service; Vlaamse Trainersschool (van het Bloso)
v.t.t. voltooid tegenwoordige tijd
VU Vrije Universiteit Amsterdam; Volksunie
VUB Vrije Universiteit Brussel
VUT Vervroegde uittreding
v.v. vice versa (en terug)
VVAO Vereniging van vrouwen met hogere opleiding VVAO
Vvcg Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
VVE Voor- en vroegschoolse educatie; Vereniging van Eigenaars
VVKBaO Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs
VVKBuO Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs
VVKHO Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs
VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs
VvL Vereniging van Letterkundigen (tegenwoordig: VSenV)
VVL Vereniging van Vlaamse Leerkrachten; Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
VVN Veilig Verkeer Nederland
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
vvo verhuurbare vloeroppervlakte (makelaarsjargon)
VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
VVSG Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten
v.v.t. voltooid verleden tijd
VVT Verbond der Vlaamse Tandartsen
V.V.V. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VW Volkswagen
VWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
v.w.b. voor wat betreft
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; Vlaamse Wiskunde Olympiade; volwassenenonderwijs
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vz. voorzitter
vzw vereniging zonder winstoogmerk
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

W[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
W west
W watt
W.A. of WA Wettelijke aansprakelijkheid
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WABP Whatsapp Buurtpreventie
WACC Weighted average cost of capital
WAD Waterschapsarchieven-database
WADA World Anti-Doping Agency; Wereldantidopingagentschap
WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Walvis Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten
WAN Wide Area Network
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wb weber
Wbbbg Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
WBDBO Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
WBF Waarborgfonds Motorverkeer
WBR Waals-Brabant
wc watercloset
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs
Wed. Weduwe
WENK (Hogeschool voor) Wetenschap en Kunst
WEU West-Europese Unie
Wft Wet op het financieel toezicht
w.g. was getekend
WGS Wet Gratis Schoolboeken
WHO Wereldgezondheidsorganisatie
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
w.i. werktuigkundig ingenieur
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wibra Wierdsma & Braam
WIGW Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen
WILO Waarschuwingsinstallatie Landelijke Overweg
WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
WIPO Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom
WIS Werkzoekende Informatie Systeem van de VDAB
WISC Wechsler Intelligence Scale for Children
Wiv Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 / Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
wk week
WK Wereldkampioen ; Wereldkampioenschap; Wereldkampioenschappen
WKA Wet Ketenaansprakelijkheid
W.L. Westerlengte
WLAN Wireless Local Area Network
Wlz Wet langdurige zorg
WMCN Watermanagementcentrum Nederland
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Wereld Meteorologische Organisatie
wnd. waarnemend
wnw westnoordwest
wo. waaronder
w.o. wetenschappelijk onderwijs; wetenschappelijk onderzoek
WO II Tweede Wereldoorlog
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Wp Wattpiek
WPBL Werkgeversvereniging Passagiers- en Bagageafhandeling Luchtvaart
Wpg Wet politiegegevens
WPPSI Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
WPW Westpoort Warmte
WR Wereldrecord
WRD Weerstand tegen rookdoorgang
Wro Wet ruimtelijke ordening
Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen
WSW Wet sociale werkvoorziening[14][15][16]
WTA Women's Tennis Association
w.t.b.w. wat te bewijzen was, quod erat demonstrandum
WTF Werktijdfactor, What The Fuck
WTKG Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie
WTO World Trade Organization
WUR Wageningen University & Research centre
w.v., w/v weduwe van/weduwnaar van
WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (tot 1994)[17][18][19]
WVG Wet voorzieningen gehandicapten
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (2020)
WVL West-Vlaanderen
WvS Wetboek van Strafrecht (ook: W.v.Str.)
w.v.t.t.k. wat verder ter tafel komt
WVW Wegenverkeerswet 1994
ww. werkwoord
WW Werkloosheidswet; Wegenwacht
WWB Wet werk en bijstand
WWE World Wrestling Entertainment
WWF Voormalige naam WWE (World Wrestling Entertainment) en World Wide Fund for Nature (Wereld Natuur Fonds)
Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
www world-wide web
wysiwyg What you see is what you get
Wzd Wet zorg en dwang
wzw westzuidwest
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

X[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
XHTML Extensible HyperText Markup Language
XL Extra Large
XML Extensible Markup Language
X.P. Exprès Payé (ijlbode betaald)
XPS X-Ray Photoemission Spectroscopy
XS Extra Small
xtc Extacy
XXL Extra Extra Large
XXS Extra Extra Small
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
¥ Yen, de Japanse munteenheid
YB Yottabyte
yd Yard
Y.M.C.A. Young Men's Christian Association
YTM Yield to maturity
Y.W.C.A. Young Women's Christian Association
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
z. Zuid
z.a. zie aldaar
zat. zaterdag
ZB Zettabyte
Z.B. Zuiderbreedte
z.b.b.h.h. zijne bezigheden buitenshuis hebbende
zbc zelfstandig behandelcentrum
zbo zelfstandig bestuursorgaan
Z.D. Zijne Doorluchtigheid; zonder datum (bij gebruik APA-regels)
Z.D.H. Zijne Doorluchtige Hoogheid
Z.E. Zijne Edelheid; Zeer Eerwaarde
Z.Em. Zijne Eminentie
ZFW Ziekenfondswet
zg. zogenaamd
z.g. zaliger gedachtenis
z.g.a.n. zo goed als nieuw
zgn. zogenaamd
ZH Zuid-Holland
Z.H. Zijne Heiligheid; Zijne Hoogheid
z.h.s. zonder hoofdelijke stemming
z.i. zijns inziens
ZIS Ziekenhuisinformatiesysteem
z.j. zonder jaartal
Z.K.H. Zijne Koninklijke Hoogheid ; Zijne Keizerlijke Hoogheid
Z.K.M. Zijne Koninklijke Majesteit; Zijne Keizerlijke Majesteit
ZM zittende magistratuur
ZL Zeeland
ZLM Zeeuwse Landbouw Maatschappij
ZLTO Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Zm Zettameter
Z.M. Zijne Majesteit
ZMC Zaans Medisch Centrum
Z.M.L.K. Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
Z.M.O.K. Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
zn. zoon, zonen
znw. zelfstandig naamwoord
z.o. zuidoost
ZOA zeer open asfalt
ZOAB zeer open asfaltbeton
Zobest Zelfonderzoek belangstelling en studierichtingen (een belangstellingsvragenlijst i.v.m. studie- en beroepskeuze)
z.o.z. zie ommezijde
Zr. zuster
Zr.Ms. Zijner Majesteits (wordt gevolgd door de betreffende scheepsnaam)
z.s.m. zo spoedig mogelijk
z.v. zoon van
z.v.k. zonder verdere kosten
z.v.t. zonder volledige titel
z.v.v.a. zonder verlies van algemeenheid
ZW Ziektewet
z.w. zuidwest
zzo zuidzuidoost
zzp zelfstandige zonder personeel; Zorgzwaartepakket
zzw zuidzuidwest

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]