Lijst van beelden in Súdwest-Fryslân

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een chronologische lijst van beelden in Súdwest-Fryslân. Onder een beeld wordt hier verstaan elk driedimensionaal kunstwerk in de openbare ruimte van de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân, waarbij beeld wordt gebruikt als verzamelbegrip voor sculpturen, standbeelden, installaties, gedenktekens en overige beeldhouwwerken.

Geplaatst Omschrijving Kunstenaar Straat Plaats Materiaal Afbeelding
1613 - 1617 Wijsheid, Zorg, Gerechtigheid, Hoop Schuyneman, Hans Lourens Hans Lourens Schuyneman[1] Jongemastraat, stadhuis Bolsward Stadhuis Bolsward 62.JPG
1619 Wapen van Hindeloopen onbekend Leugenbank Hindeloopen Hindeloopen steen Leugenbank3 Hindeloopen.jpg
1650 gemeentewapen Workum onbekend De Merk, in de gevel van de Waag Workum steen Wapen Waag Workum 1650.jpg
1650 familiewapen onbekend De Merk, in de gevel van de Waag Workum steen Waag Workum 07.JPG
1698 Wapen van Aylva onbekend In de gevel van de Waag Makkum steen Waag2 Makkum.jpg
1698 Gedenksteen bouw Waag onbekend In de gevel van de Waag Makkum steen Waag3 Makkum.jpg
17e eeuw[1] De Volharding (Geketend Fortuin) Pyters, Jan Jan Pyters stadhuis, gevangenpoort Bolsward Stadhuis Bolsward 07.JPG
1863 Mozaiëk naast ingang onbekend Oosterdijk 2 Sneek Gevelsteen Oosterdijk Sneek.jpgGevelsteen Oosterdijk Sneek 2.jpg
1879 Monument voorMenno Simons onbekend It Fliet Het Vliet (Witmarsum) natuursteen Onbekend,1879
1908 De wonderbaarlijke visvangst Gerlsma, T. T. Gerlsma Leugenbank bij sluis aan Het Oost Hindeloopen hout / brons Leugenbank2 Hindeloopen.jpg
1914 Gevelstenen Brouwer, Willem Coenraad Willem Coenraad Brouwer Kruizebroederstraat 2 en 4 Sneek keramiek Gevelsteen Kruizebroederstraat 2-4, Sneek.jpg
Gevelsteen Kruizebroederstraat 2, Sneek.jpg
1937 Monument voor Lammert Scheltes Hilarides Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema Grote Buren Pingjum brons G.J.Adema,1937
1945 The Perth Regiment Makkumer Aardewerk- en Tegelwerkfabrieken, Koninklijke Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelwerkfabrieken Marktstraat 15, Stadhuis Sneek houtsnede, aardewerk, koper Houtsnijwerk Perth Regiment.jpg
1946 Gedenkplaat (WOII) Hofstra, Firma Firma Hofstra Rienck Bockemakade 7, Zuiderkerk Sneek baksteen
1947 Gedenksteen voor Gesneuvelde Canadezen onbekend Grote Kerkstraat 5, Grote of Martinikerk Sneek kalksteen Onbekend,1947
1947 Verzetsmonument Sieger, Frits Frits Sieger Plantsoen aan de Elshoutbuurt Lollum metaal (zonnewijzer) en zandsteen (sokkel) F.Sieger,1947
1947 Mr. Sybrand Marinus van Haersma Buma Valk, Willem Willem Valk Gemeentehuis, Stadslaan 75 IJlst brons Willem Valk,1947
1949 Franciscus van Assisi Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema Grote Dijlakker Bolsward kalksteen Bolsward, Sint-Franciscus.jpg
1950 Getrouw tot in de dood (Oorlogsmonument) Valk, Willem Willem Valk Grote Kerkstraat 5, Oud kerkhof Sneek Vaurion Willem Valk,1950
1951 De Hoanne (Oorlogsmonument) Valk, Willem Willem Valk Monumentwei Tjalhuizum brons Willem Valk,1951
1952 Verzetsmonument Baanders-Kessler, Nina Nina Baanders-Kessler Touwenlaan / Buren Makkum natuursteen en baksteen Verzetsmonument Makkum door Nina Baanders-Kessler.jpg
1953 Sta stil en gedenkt hen die vielen Popma, Jentsje Jentsje Popma Harlingestraat Bolsward kalksteen Jentsje Popma,1953
1954 Monument voor de gevallenen Valk, Willem Willem Valk Ald Tsjerkhof Woudsend baksteen en natuursteen Willem Valk,1954
1956 De Dierenriem Baanders-Kessler, Nina Nina Baanders-Kessler Hemdijk 2, Bogerman College Sneek hardsteen Nina Baanders-Kessler,1956
1956 Woningnood Onkenhout, Nico Nico Onkenhout Oppenhuizerweg / Graaf Adolfstraat Sneek Vaurion Nico Onkenhout,1956
1957 Verzetsmonument' Vegter, J.J.M. J.J.M. Vegter De Buorren Rauwerd hardsteen J.J.M.Vegter,1956
1958 Metaalplastiek (Treurende mensen) Vries, Jan Murk de Jan Murk de Vries Kerkhoflaan, Algemene Begraafplaats Sneek metaal Jan-Murk de Vries,1958http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/65983
1958 Uitvliegende leerlingen Smith, Anno Anno Smith Parallelweg, voormalige RSG Magister Alvinus Sneek keramiek Anno Smith,1958
1960 Gysbert Japicx Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema Gysbert Japicxbrug Bolsward hardsteen Boalsert - tinkstien Gysbert Japicx.jpg
1961 Monument Slag bij Warns Witteveen, Arjen Arjen Witteveen Roode Klif Warns zwerfsteen Warns monument.jpg
1963 Zeilsport Heide, Herman J. van der Herman J. van der Heide Bedrijventerrein 't Ges (beeld is misschien nog niet geplaatst) Sneek beton Herman van der Heide,1963
1963 Kindervreugd Popma, Jentsje Jentsje Popma Burg. Praamsmalaan 20 Bolsward Chamotte klei Jentsje Popma,1963
1964 Gevelreliëf Doevendans, Cobi Cobi Doevendans Eeltje Halbertsmastraat, Groen van Prinstererschool Sneek Chamotte klei Cobi Doevendans,1964
1965 Doopvont Vries, Jan Murk de Jan Murk de Vries N.H.Kerk Hidaard kalksteen Doopvont (Hidaard)
1965 Gedenknaald WO II Kuipers, D. D. Kuipers alg. begraafplaats Koudum beton, metaal op een sokkel van keistenen D.Kuipers,1965
1966 Titus Brandsma Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema Titus Brandsmastraat Bolsward brons G.J.Adema,1966
1966 Het kwaad gegrepen Fokma, Chris Chris Fokma Binnendijk / Dominee L. Tinholtstraat Koudum keramiek Chris Fokma, 1966
1966 Gysbert Japicx Popma, Jentsje Jentsje Popma hoek van Aylvaweg/Gysbert Japicxweg Witmarsum chamotteklei Jentsje Popma,1966
1969 Gysbert Japicx Put, Wilfried Wilfried Put Grote Kerkhof Bolsward brons Wilfried Put,1966
1969 Het Vrouwtje van Stavoren Groot, Pier Arjen de Pier Arjen de Groot Havenweg Stavoren brons Het Vrouwtje van Stavoren.jpg
1971 Trafo Holenbach, Hans Hans Holenbach IJlsterkade, gebouw Vincis Sneek staal Hans Hollenbach,1971
1972 Joods monument Onbekend Marktstraat 15, Stadhuistuin Sneek natuursteen Joods monument Stadhuistuin Sneek.jpg
1973 Wetterwolf Hettema, Auke Auke Hettema Havenweg Stavoren brons Wetterwolf door Auke Hettema Stavoren.jpg
1974 Zonder titel Mulder, Beb Beb Mulder Dr. Obe Postmastraat 1, voormalig CWI Sneek beton Beb Mulder,1974
1974 Speelobject Kocken, Hein Hein Kocken Kaatsland 5 Sneek staal Hein Kocken,1974
1974 Kringloop Linden, André van der André van der Linden Buitenroede 1, zuiveringsinstallatie Sneek hout en polyester André van der Linden,1975
1976 Pieter Sjoerds Gerbrandy Everdingen, Maria van Maria van Everdingen Schaapmarktplein Sneek brons Sneek14.JPG
1980 Metalen sculptuur Stroosma, Jan Jan Stroosma Van Giffenstraat, brandweerkazerne Sneek aluminium Sculpture Fire Station Sneek.JPG
1980 Twee vissende jongetjes Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Tinga Sneek brons Suze Boschma-Berkhout, 1980
1981 Kinderen met lam Everdingen, Maria van Maria van Everdingen Kleinzand/Gedempte Poortezijlen Sneek brons Maria van Everdingen,1981
1981 Stratenmaker Rosmalen, Klaas van Klaas van Rosmalen Oosterdijk Sneek brons Klaas van Rosmalen,1981
1981 Mierenhoop Woudwijk, Anne Anne Woudwijk Schoenmakersstraat Sneek hardsteen Anne Woudwijk,1982
1981 Monument voor de gebroeders Van den Berg Bijlstra, Bertus Bertus Bijlstra Vallaat (bij Verzetsbrug) Makkum hout en metaal Oorlogsmonument Makkum door Bertus Bijlstra.jpg
1982 Gevelreliëf Doevendans, Cobi Cobi Doevendans Molenkrite, woningen Sneek beton Cobi Doevendans,1982
1982 It Harspit Linden, André van der André van der Linden P. Walmastrjitte Oppenhuizen ferrocement, beton en verf André van der Linden,1982
1982 Zonder titel Terpstra, Gerrit Gerrit Terpstra Multi-functioneel centrum De Mande, Hendrik Pollemastraat 2 Nijland staal Gerrit Terpstra,1982
1983 Libbensline Berg, Siep van den Siep van den Berg Terpstrjitte Tirns cortenstaal Siep van den Berg,1983
1983 Gevelreliëf (hoog) Doevendans, Cobi Cobi Doevendans Johan Willem Frisostraat en Koopmansgracht, woningen Sneek beton Cobi Doevendans,1974
1984 Gevelreliëf (laag) Doevendans, Cobi Cobi Doevendans Koopmansgracht en Johan Willem Frisostraat, woningen Sneek beton Cobi Doevendans,1974
1984 Doopvont Fokma, Chris Chris Fokma N.H.Kerk Bozum Keramiek en koper Doopvont (Bozum)
1984 Freule Clara Jacoba de Vos van Steenwijk Zeilstra, Frank Frank Zeilstra Terp Wommels Brons Frank Zeilstra, 1984
1985 Wielen Ram, Frans Frans Ram Kanaalstraat/Stationsplein Sneek marmer en hardsteen Frans Ram,1985
1985 Grutte Pier Woudwijk, Anne Anne Woudwijk Greate Pierwei / Jan Timmerstraat Kimswerd steen Grotepier TN.JPG
1986 Pepermunt Lampe, Henk Henk Lampe Kleinzand Sneek marmer Henk Lampe,1986
1986 Fries paard met veulen en kind Woudwijk, Anne Anne Woudwijk Stadslaan IJlst hardsteen Anne Woudwijk,1986
1986 Pim Mulier Zeilstra, Frank Frank Zeilstra Pingjumerstraat / Kerkplein Witmarsum brons Frank Zeilstra,1986
1987 Hannekemaaier Jager, Jikke Jikke Jager Aldfaers Erf Museum, Meerweg 4 Allingawier brons Jikke Jager, 1987
1987 De Ridder Doevendans, Cobi Cobi Doevendans Openbare Bibliotheek, Sudergowei 1A IJlst beton Cobi Doevendans,1987
1988 Geslagen zuil Linden, André van der André van der Linden Frittemalaene 5, zorgcentrum Frittemahof Sneek graniet, roestvrij staal André van der Linden,1988
1988 Zetelring Lampe, Henk Henk Lampe Marktstraat 15 Sneek hardsteen Henk Lampe,1988
1989 Gevelschildering Kanselaar, Hilda Hilda Kanselaar Worp Tjaardastraat, flats Sneek muurverf Hilda Kanselaar,1989
1989 Speelplastiek Lampe, Henk Henk Lampe Sjaketorenstraat, Lankhorst Sneek kunststof afvalmateriaal Henk Lampe,1989
1989 Zonder titel Reeders, Tom Tom Reeders Broereplein Bolsward staal Tom Reeders,1989
1990 Plastiek Rusman, Henk Henk Rusman Parkstraat Sneek roestvrij staal en graniet Sculpture Parkstraat.JPG
1990 Sneek Voorwaarts Douma Gzn., J. J. Douma Gzn. Martiniplein Sneek staal Sculpture Martiniplein 2.JPG
1990 Zuil Hakze, Dirk Dirk Hakze en leerlingen van de Fennepoort Worp Tjaardastraat Sneek metaal Dirk Hakze,1990http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/1669
1990 Papierprikker Linden, André van der André van der Linden De Draei 17 Heeg r.v.s. en hardsteen André van der Linden, 1990
1990 Sybren de Jong Bovenkerk, Herma Herma Bovenkerk Hoofdstraat Koudum brons Herma Bovenkerk,1990
1990 Zonder titel Pauzinga, Marga Marga Pauzinga Basisschool De Finne, Buren 31 Ferwoude keramiek Marga Pauzenga,1990
1991 Lapkepoep en Friese boerin Daubenspeck, Herbert Herbert Daubenspeck Wijde Burgstraat Sneek brons Sneek, De Friezin en de rondreizende textielkoopman.jpg
1991 Folle fan Frysk Hynder Everdingen, Maria van Maria van Everdingen Vitusdijk Blauwhuis brons Maria van Everdingen,1991
1992 Noorderpoort Berkulin, Arie Arie Berkulin Normandiaplein Sneek staal Arie Berkulin,1992
1992 Speelplastiek Lampe, Henk Henk Lampe Oldeferdpark Koudum beton en staal Henk Lampe,1992
1992 Speelplastiek Lampe, Henk Henk Lampe hoek Stadsgracht/Pottenbakkersstraat Bolsward beton en staal Henk Lampe,1992
1992 Speelplastiek Lampe, Henk Henk Lampe Dassenboarch IJlst beton en staal Henk Lampe,1992
1992 Speelplastiek Lampe, Henk Henk Lampe Rengersstrjitte IJsbrechtum beton en staal Henk Lampe,1992
1992 Speelplastiek Lampe, Henk Henk Lampe Spinnekop Witmarsum beton en staal Henk Lampe,1992
1992 Seine Fiskjen Fokma, Chris Chris Fokma De Driuwpolle, Lynbaen 15 Woudsend geëmailleerd koper Chris Fokma,1992
1994 Kind met kalfje Raaymakers, Jannelies Jannelies Raaymakers Plantsoen hoek Gleibakkerij en Burgemeester Praamsmalaan Bolsward brons Jannelies Raaymakers,1994
1994 Legende van de ossen Woudwijk, Anne Anne Woudwijk Tsjerkegrêft Nijland hardsteen Anne Woudwijk,1994
1994 Consolazione Bipartito (De kleine dom) De Vier Evangelisten (Rins Boschma, Tilly Buy, Gerard Groenewoud en Gertjan Slagter) Bolswarderbaan 1, Antonius Ziekenhuis Sneek hout, golfplaat, staal De Vier Evangelisten,1994
1994 Consolazione Bipartito De Vier Evangelisten (Rins Boschma, Tilly Buy, Gerard Groenewoud en Gertjan Slagter) Bolswarderbaan 1, Antonius Ziekenhuis Sneek hout De Vier Evangelisten,1994
1994 Twee zwanen Mulder, Beb Beb Mulder De Terp Wieuwerd brons Beb Mulder, 1994
1995 Regiment Perthplein, gedenkzuil Onbekend Regiment Perthplein Sneek steen Sneek, Perthregiment Monument.jpg
1995 Wetterweagen Willemsma, Ids Ids Willemsma Gossepalen/Gudsekop Sneek staal Ids Willemsma,1995
1995 Visser Bosma, Dirk Dirk Bosma Kerkstraat Bolsward hout Dirk Bosma,1995
1995 De Muontsen Haring, Annet Annet Haring Tsjaerddyk / Skeender Folsgare cortenstaal, hout Annet Haring,1995
1996 De nonnen fan it Nijkleaster Haring, Annet Annet Haring Lege Dyk Scharnegoutum gietijzer, overgoten met brons op een sokkel van beton Annet Haring,1996
1996 De drie reuzen Boer, Hennie de Hennie de Boer Ferbiningswei Oppenhuizen roestvast staal Hennie de Boer,1996
1996 Sibbeltje Gjaltema Dam, Gosse Gosse Dam Boeyengastrjitte Gauw brons Gosse Dam,1996
1996 Westenwind Krabbendam, Karianne Karianne Krabbendam Achterdijkje Makkum brons Karianne Krabbendam,1996
1997 It Bûter Fabryk Kanselaar, Hilda Hilda Kanselaar Breksdyk Oudega glas, metaal Hilda Kanselaar,1997
1997 De Stap Siepman van den Berg, Eja Eja Siepman van den Berg Keatsebaen 1, bij gemeentehuis Wommels brons op hardstenen sokkel Eja Siepman van der Berg, 1997
1997 Uffing monnik van Workum Hupkens, Sofie Sofie Hupkens Merk Workum brons Uffing monnik van Workum door Sophie Hupkens.jpg
1998 Bodil Oost, Albert Albert Oost Skilwyk Bolsward beton, brons Albert Oost,1998
1998 De Waver Kanselaar, Hilda Hilda Kanselaar Koopman Heeresweg Bolsward beton, roestvrij staal, mozaïek Hilda Kanselaar,1998
1998 Groei Willemsma, Ids Ids Willemsma Hemdijk 2, Bogerman College Sneek staal Ids Willemsma,1998
1998 Zonder titel (S-vormige bank) Post, Peter Peter Post en Henk Venema Ald Hiem 2 Wommels staal Peter Post en Henk Venema, 2002
1999 Gastvrijheid Bergen, Joop van Joop van Bergen Kerkstraat Bolsward brons Joop van Bergen,1999
2000 De Barbaar Woudstra, Jan Jan Woudstra Kalkovens Sneek hout Jan Woudstra,2000
2001 Europa en de stier Hoying, Barbara Barbara Hoying De Weide Sneek brons en steen Barbara Hoyng,2001
2001 Ober Ram, Frans Frans Ram Dr. Boumaweg Sneek brons Frans Ram,2000
2001 Ordenen - Her....... Terpstra, Gerrit Gerrit Terpstra Voltastraat, Douma Staal Sneek cortenstaal Gerrit Terpstra,2001
2001 Brechtsje, Teuntsje en Tjaltsje Ultzen, Sjoukje Sjoukje Ultzen Doarpshûsleane IJsbrechtum brons Sjoukje Ultzen,2001
2001 De Rjochting Roebers, Hanshan Hanshan Roebers Doerebout, rotonde Koudum hout en staal Hanshan Roebers,2001
2001 Rotondes Kuiper, Gea Gea Kuiper en Bruggen, René van der René van der Bruggen Rondom Makkum en het recreatiegebied De Holle Poarte Makkum beton, keramiek Gea Kuiper & René van der Bruggen,2001
2002 De Ielman Terpstra, Gerrit Gerrit Terpstra Tollewei Heeg cortenstaal Gerrit Terpstra,2002
2002 Ridiel Terpstra, Gerrit Gerrit Terpstra Heegermeer Heeg staal Ridiel Heeg.jpg
2003 Weeshuis 1553-2003 Dam, Gosse Gosse Dam Snekerpoort Bolsward brons Weeshuis1 Bolsward Gosse Dam.jpg
2003 Hikke Willemsma, Ids Ids Willemsma Doarpsstrjitte 1 Oosterwierum staal Ids Willemsma, 2003
2003 Touwslager Ram, Frans Frans Ram Kleine Palen Sneek brons Frans Ram,2003
2003 St.Martinus Dam, Gosse Gosse Dam St. Martinuskerk, Singel 64 Sneek brons Gosse Dam,2003
2004 Stiltetuin Roebers, Hanshan Hanshan Roebers Kerkhoflaan, Algemene Begraafplaats Sneek hout, graniet, steen en glas Hanshan Roebers,2004
2004 Ielkearen Willemsma, Ids Ids Willemsma De Burd Heeg staal Ids Willemsma, 2004
2004 De grondstof van de Dom Roebers, Hanshan Hanshan Roebers Nieuweweg Koudum hout Hanshan Roebers,2004
2005 Monument voor het Ongeboren Leven Ouders van ongeboren of vroeg overleden kinderen (Steenhouwerij van Wijk) Kerkhoflaan, Algemene Begraafplaats Sneek graniet
2005 Sprong van Oud naar Nieuw Engelsma, Wigle Wigle Engelsma en jongeren uit het Sperkhem Koningin Wilhelminastraat Sneek metaal Wigle Engelsma,2005
2005 Tableaus Bunder, Mark Mark Bunder en scholieren uit het Sperkhem Sperkhem Sneek geëmailleerd metaal Mark Bunder,2005
2005 Soalhout Boer, Hennie de Hennie de Boer Jeltewei Hommerts cortenstaal Hennie de Boer,2005
2005 De Vrome Linden, André van der André van der Linden Plantsoen aan de Cingel Oosthem graniet, brons en r.v.s. André van der Linden,2005
2005 Plaquette Peter Sterkenburg Krol, Lia Lia Krol Caspar de Roblesdijk Zurich brons Lia Knol,2005
2006 Aaisikersmonumint Jouta, Hans Hans Jouta Koumelkerspaad Terzool brons en r.v.s. Hans Jouta,2006
2007 De Golfbreker Dijkstra, Dorieke Dorieke Dijkstra en Boer, Renate de Renate de Boer Parelmoervlinder, Atalanta Sneek r.v.s.en cortenstaal Dorieke Dijkstra en Renate de Boer,2007
2007 Woordenstroom Peeters, Jacques Jacques Peeters Aan beide kanten van het aquaduct Prinses Margriet Kanaal Uitwellingerga beton Woordenstroom (Uitwellingerga)
2007 Drie generaties Linden, André van der André van der Linden Hoek Leeuwarderweg / Jachthavenstraat Sneek brons en r.v.s. André van der Linden, 2007
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Heechhoutpad Bolsward brons en cortenstaal Evert van Hemert,2007
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Prins Hendrikkade Sneek brons en cortenstaal Evert van Hemert,2007http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/2005
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Eegracht / Uilenburg IJlst brons en cortenstaal Evert van Hemert,2007http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/1675
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Suderseewei Hindeloopen brons en cortenstaal Aukje1 Hindeloopen door Evert van Hemert.jpg
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Bij de Johan Frisosluis Stavoren brons en cortenstaal Aukje1 Stavoren door Evert van Hemert.jpg
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Stadsfenne (bij de sluizen) Stavoren brons en cortenstaal Evert van Hemert, 2007
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Thomashof Workum brons en cortenstaal Evert van Hemert,2007
2007 Verzetsmonument Gersen, Klaas Klaas Gersen Himmelbrink Hemelum aluminium buis en keramiek Verzetsmonument,hemelum
2008 Oorlogsmonument Verbruggen, Monique Monique Verbruggen Tsjerkebuorren, bij de Kerk van Kubaard Kubaard graniet en rvs
2008 Mercury Rising Groenewoud/Buij ROC Friese Poort, Harste 4-6 Sneek staal, polyester, chroom-coating MercuryRising
2008 Marmantra Slagter, Gert Jan Gert Jan Slagter Recreatiecentrum De Potten, Paviljoenwei Sneek hout
2008 Contouren kerkje Graaf, Jouke de Jouke de Graaf It Fliet (een kilometer buiten Witmarsum) Witmarsum staal
2008 Sinne Jongstra, Claudy Claudy Jongstra Gemeentehuis Littenseradiel, Keatsebaan 1 Wommels wol, ruwe zijde, zijde-schiffon, plantaardige kleurstof
2009 Jongemastate Kijlstra & Brouwer, Architectenbureau Architectenbureau Kijlstra & Brouwer Park Jongemastate of Raerder Bosk Sneek cortenstaal en glas Architectenbureau Kijlstra & Brouwer,2009
2009 Lekeboat Roebers, Hanshan Hanshan Roebers Eastelike IJlst eikenhout Hanshan Roebers,2009http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/2050
2009 Ki Leun, Floor van Floor van Leun Nabij het Aquaduct De Geeuw Sneek accoya hout Floor van Leun,2010http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/65367
2010 Joods monument Hakze, Dirk Dirk Hakze Burgemeester de Hooppark 7, Burgemeester de Hooppark Sneek roestvrij staal en beton Dirk Hakze,2010http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/2058
2010 Verzetsmonument Gaube, Ruth Vulto Ruth Vulto Gaube Thomashof Workum kalksteen Oorlogsmonument Workum.jpg
2012 Schouwbrug Raaijman, Ben Ben Raaijman Jeltesloot Aquaduct Hommerts staal en hout
2013 Peter Tazelaar Krol, Lia Lia Krol Kerkstraat / Dijkweg Hindeloopen brons Lia Krol, 2013
2014 Huis-Hûs-Hús Terpstra, Gerrit Gerrit Terpstra Hospice De Kime, Westhemstraat 46 Sneek cortenstaal Gerrit Terpstra, 2014
2015 Replica Pontgat Spoorhaven Architect Joop van der Woude v.o.f. Spoorhaven Stavoren staal Architect Joop van der Woude v.o.f.,2015
2018 De Vleermuis Creten, Johan Johan Creten Broereplein Bolsward brons Fontein, Kunstenaar Johan Creten, 2018
2018 Flora & Fauna Yuan, Shen Shen Yuan Galgepolle / Nieuweweg Hindeloopen hout, basalt, glas Fontein, Kunstenaar: Shen Yuan, 2018
2018 Fontein van Fortuna Balkenhol, Stephan Stephan Balkenhol Hoogend Sneek diverse materialen Fontein. Kunstenaar: Stephan Balkenhol, 2018
2018 Rikka (Onsterfelijke bloemen Ohmaki, Shinji Shinji Ohmaki De Dassenboarch IJlst r.v.s. en spuitlak Fontein. Kunstenaar: Shinji Ohmaki,2018
2018 De woeste leeuwen van Workum Parker, Cornelia Cornelia Parker grasveld bij de passantenhaven Workum Accoya-hout, verf en bladgoud Fontein. Kunstenaar: Cornelia Parker, 2018
2018 Visfontein Dion, Mark Mark Dion Plein bij de Stationsweg Stavoren Kunsthars, PU-schuim, staal 20180719 visfontein Mark Dion Stavoren.jpg
2018 Herinneringsplaquette Onbekend Voor Huize Gras Greonterp metaal 4620180817 Steen Reve Greonterp.jpg
2018 Foto op glas en een houten hek Albada, Willem Bruno van Willem Bruno van Albada en Henk van Manen Omgeving Greonterp Greonterp glas en hout 20180817 Kunstwerk op glas Reve Greonterp.jpg
Sint-Petrus Merk 26 Workum steen Merk26 Workum.jpg
Rietveldstoel met Hindelooper beschilderingen Harmen W. Glashouwer, Dirk van der Kooij, Pieter en Gauke Bootsma en Titus Stallmann van Roosje Museumplein Hindeloopen Stoel Hindelopen.jpg
Justitia bij voormalig stadhuis Hindeloopen steen Justitia Hindeloopen.jpg
wapens van Workum en Wonseradeel Zeedijk Workum steen Grenssteen met wapens van Workum en Wonseradeel op zeedijk.jpg
Bestrating Pampuskade Sneek straatsteen
Monument familie Lever Kerkhoflaan, Algemene Begraafplaats Sneek
Gedenkpaneel (WOII) Blom, Titte Titte Blom Grote Kerkstraat 5, Grote of Martinikerk Sneek hout Gedenkpaneel Martinikerk Sneek.jpg
Hope Witbraad, Gryt Gryt Witbraad Breksdyk Oudega cortenstaal Hope Gryt Witbraad, Oudega.jpg
Zie de categorie Sculptures in Súdwest-Fryslân van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.