Lijst van bewindslieden voor D66

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een alfabetische lijst van bewindslieden voor D66. Het betreft alle politici die voor de Democraten 66 minister of staatssecretaris in een Nederlands kabinet zijn geweest.

Ambtsbekleders Functie(s) Periode Kabinetten
drs.
H.H. (Hayo)
Apotheker

(1950)
Minister van
Landbouw,
Natuurbeheer en
Visserij
3 augustus 1998 –
7 juni 1999
Kok II
E. (Els) Borst dr.
E. (Els) Borst

(1932–2014)
Minister van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
22 augustus 1994 –
22 juli 2002
Kok I
Kok II
Vicepremier 3 augustus 1998 –
22 juli 2002
R.H.L.M. (Roger) van Boxtel mr.
R.H.L.M.
(Roger)
van Boxtel

(1954)
Minister voor
Grote Steden- en
Integratiebeleid
3 augustus 1998 –
22 juli 2002
Kok II
L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst mr.
L.J. (Laurens Jan)
Brinkhorst

(1937)
Staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken
11 mei 1973 –
8 september 1977
Den Uyl
Minister van
Landbouw,
Natuurbeheer en
Visserij
9 juni 1999 –
22 juli 2002
Kok II
Minister van
Economische Zaken
27 mei 2003 –
3 juli 2006
Balkenende II
Vicepremier 31 maart 2005 –
3 juli 2006
W. (Wim) Dik ir.
W. (Wim) Dik

(1939)
Staatssecretaris van
Economische Zaken
11 september 1981 –
4 november 1982
Van Agt II
Van Agt III
R.H. (Robbert) Dijkgraaf dr.
R.H. (Robbert)
Dijkgraaf

(1960)
Minister van
Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
I.K. (Ingrid) van Engelshoven mr.drs.
I.K. (Ingrid)
van Engelshoven

(1966)
Minister van
Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
26 oktober 2017 –
10 januari 2022
Rutte III
J.F. (Jan) Glastra van Loon mr.dr.
J.F. (Jan)
Glastra van Loon

(1920–2001)
Staatssecretaris van
Justitie
13 juni 1973 –
27 mei 1975
Den Uyl
A. (Aar) de Goede A. (Aar)
de Goede

(1928–2016)
Staatssecretaris van
Financiën
11 mei 1973 –
19 december 1977
Den Uyl
Th.C. (Thom) de Graaf mr.
Th.C. (Thom)
de Graaf

(1957)
Minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties
27 mei 2003 –
23 maart 2005
Balkenende II
Vicepremier
J.P.A. (Hans) Gruijters drs.
J.P.A. (Hans)
Gruijters

(1931–2005)
Minister van
Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening
11 mei 1973 –
19 december 1977
Den Uyl
A.C. (Alexandra) van Huffelen drs.
A.C. (Alexandra)
van Huffelen

(1968)
Staatssecretaris van
Financiën
29 januari 2020 –
10 januari 2022
Rutte III
Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
R.A.A. (Rob) Jetten drs.
R.A.A.
(Rob) Jetten

(1987)
Minister voor
Klimaat en Energie
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
S.A.M. (Sigrid) Kaag S.A.M.
(Sigrid) Kaag

(1961)
Minister voor
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
26 oktober 2017 –
10 augustus 2021
Rutte III
Minister van
Buitenlandse Zaken
10 augustus 2021 –
17 september 2021
Minister van
Financiën
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
Vicepremier
J. (Jacob) Kohnstamm mr.
J. (Jacob)
Kohnstamm

(1949)
Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken
22 augustus 1994 –
3 augustus 1998
Kok I
W. (Wouter) Koolmees drs.
W. (Wouter)
Koolmees

(1977)
Minister van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
26 oktober 2017 –
10 januari 2022
Rutte III
Vicepremier 1 november 2019 –
14 mei 2020
E.J. (Ernst) Kuipers dr.
E.J. (Ernst)
Kuipers

(1959)
Minister van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
M.C. (Medy) van der Laan mr
. M.C. (Medy)
van der Laan

(1968)
Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
27 mei 2003 –
3 juli 2006
Balkenende II
J.J. (Ineke) Lambers-Hacquebard mr.
J.J. (Ineke)
Lambers-
Hacquebard

(1946–2014)
Staatssecretaris van
Volksgezondheid en
Milieuhygiëne
11 september 1981 –
4 november 1982
Van Agt II
Van Agt III
H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo mr.
H.A.F.M.O.
(Hans) van Mierlo

(1931–2010)
Minister van
Defensie
11 september 1981 –
4 november 1982
Van Agt II
Van Agt III
Minister van
Buitenlandse Zaken
22 augustus 1994 –
3 augustus 1998
Kok I
Vicepremier
A. (Aad) Nuis drs.
A. (Aad) Nuis

(1933–2007)
Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
22 augustus 1994 –
3 augustus 1998
Kok I
E. (Erwin) Nypels drs.
E. (Erwin) Nypels

(1933)
Minister van
Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening
29 mei 1982 –
4 November 1982
Van Agt III
K.H. (Kajsa) Ollongren jkvr.drs.
K.H. (Kajsa)
Ollongren

(1967)
Minister van
Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
26 oktober 2017 –
1 november 2019
Rutte III
14 april 2020 –
10 januari 2022
Vicepremier 26 oktober 2017 –
1 november 2019
14 mei 2020 –
10 januari 2022
Minister van
Defensie
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
A. (Alexander) Pechtold drs.
A. (Alexander)
Pechtold

(1965)
Minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties
31 maart 2005 –
3 juli 2006
Balkenende II
M.G. (Max) Rood dr.
M.G. (Max) Rood

(1927–2001)
Minister van
Binnenlandse Zaken
29 mei 1982 –
4 November 1982
Van Agt III
M. (Michiel) Scheltema mr.dr.
M. (Michiel)
Scheltema

(1939)
Staatssecretaris van
Justitie
11 september 1981 –
4 november 1982
Van Agt II
Van Agt III
M. (Menno) Snel drs.
M. (Menno) Snel

(1970)
Staatssecretaris van
Financiën
26 oktober 2017 –
18 december 2019
Rutte III
W. (Winnie) Sorgdrager mr.
W. (Winnie)
Sorgdrager

(1948)
Minister van
Justitie
22 augustus 1994 –
3 augustus 1998
Kok I
J.C. (Jan) Terlouw dr.
J.C. (Jan) Terlouw

(1931)
Minister van
Economische Zaken
11 september 1981 –
4 november 1982
Van Agt II
Vicepremier Van Agt III
D.K.J. (Dick) Tommel dr.
D.K.J.
(Dick) Tommel

(1942)
Staatssecretaris van
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer
22 augustus 1994 –
3 augustus 1998
Kok I
dr.
G. (Gunay)
Uslu

(1972)
Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
S. (Stientje) van Veldhoven drs.
S. (Stientje)
van Veldhoven

(1973)
Staatssecretaris van
Infrastructuur en
Waterstaat
26 oktober 2017 –
1 november 2019
Rutte III
14 april 2020
19 juli 2021
Minister voor
Milieu en Wonen
1 november 2019 –
14 april 2020
mr.
A.E. (Annelies)
Verstand

(1949)
Staatssecretaris van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
3 augustus 1998 –
22 juli 2002
Kok II
J.A. (Hans) Vijlbrief dr.
J.A. (Hans)
Vijlbrief

(1963)
Staatssecretaris van
Financiën
29 januari 2020 –
10 januari 2022
Rutte III
Staatssecretaris van
Economische Zaken
en Klimaat
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
Franc Weerwind F.M. (Franc)
Weerwind

(1964)
Minister voor
Rechtsbescherming
10 januari 2022 –
heden
Rutte IV
G.J. (Hans) Wijers dr.
G.J. (Hans)
Wijers

(1951)
Minister van
Economische Zaken
22 augustus 1994 –
3 augustus 1998
Kok I
G. (Gerrit) Ybema drs.
G. (Gerrit)
Ybema

(1945–2012)
Staatssecretaris van
Economische Zaken
3 augustus 1998 –
22 juli 2002
Kok II
H.J. (Henk) Zeevalking mr.
H.J. (Henk)
Zeevalking

(1922–2005)
Staatssecretaris van
Justitie
6 juni 1975 –
8 september 1977
Den Uyl
Minister van
Verkeer en Waterstaat
11 september 1981 –
4 november 1982
Van Agt II
Van Agt III