Lijst van bibliotheken in Brugge

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Binnen de stad Brugge bevinden en bevonden zich een groot aantal bibliotheken. Deze algemene pagina, tevens doorverwijspagina, biedt een overzicht.

De grotere bibliotheken hebben hun eigen lemma. Voor kleinere verzamelingen staan korte gegevens op het gezamenlijk lemma Openbare en privébibliotheken in Brugge en voor de ondertussen verdwenen bibliotheken op het lemma Voormalige bibliotheken in Brugge.

Openbare bibliotheken[edit | edit source]

Openbare bibliotheken met dienstverlening op afspraak[edit | edit source]

Bibliotheken (privé of semi-openbaar) met dienstverlening op afspraak[edit | edit source]

Privébibliotheken op verzoek toegankelijk[edit | edit source]

Voormalige bibliotheken[edit | edit source]

Brugge telde in het verleden belangrijke of interessante bibliotheken die thans verdwenen zijn, of opgeslorpt door opvolgers, zoals:

Bron[edit | edit source]

  • Catalogue d'une grande collection de livres trouvés dans les 15 couvents supprimés dans les villes de Bruges et de Nieuport, dont la vente se fera à l'hôtel de ville de Bruges le 14 mars 1785, Brugge, 1785.

Literatuur[edit | edit source]

  • Alfons DEWITTE, Bibliotheken te Brugge, in: Biekorf, 1988, blz. 106-107
  • Ludo VANDAMME & Dirk IMHOF, Een stad vol boeken: bibliotheken en leescultuur in Brugge in de 16de eeuw, Brugge, 1999
  • Ludo VANDAMME & Marleen DEWULF (samenstellers), Oude drukken, dode letter?, Brugge, 2001
  • Jeroen WALTERUS, Het in kaart brengen van de sector van de bewaarbibliotheken in Vlaanderen, Brussel, 2003.
  • Bram DE MEUTTER, 'De Stedelijke Librije'. Privaat boekenbezit gedurende de XIVe en XVe eeuw in Brugge, Kortrijk, Gent, Antwerpen en Mechelen, masterproef geschiedenis (onuitgegeven), Universiteit Gent, 2012.