Lijst van bosgemeenschappen in Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een bosgemeenschap is een plantengemeenschap die in bossen voorkomt. Bosgemeenschappen zijn van elkaar te onderscheiden door de samenstelling en de structuur van de vegetatie. Ook het milieu is onderscheidend. Bosgemeenschappen worden vaak vernoemd naar de belangrijkste plantensoorten. Zo spreekt men van het droog berken-zomereikenbos en het vochtig berken-zomereikenbos.

Bosgemeenschap Wetenschappelijke
naam
Abelen-iepenbos Violo odoratae-Ulmetum
Berkenbroekbos Erico-Betuletum pubescentis
Berken-elzenbroek Alno-Betuletum pubescentis
Bijvoet-ooibos Artemisio-Salicetum albae
Bochtige smele-beukenbos Deschampsio-Fagetum
Bosmuur-elzenbos Stellario-Alnetum
Droog berken-zomereikenbos Betulo-Quercetum roboris
Droog essen-iepenbos Fraxino-Ulmetum
Droog wintereiken-beukenbos Fago-Quercetum
Duin-berkenbos Crataego-Betuletum
Duin-eikenbos Convallario-Quercetum dunense
Elzenbronbos Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum
Elzen-eikenbos Lysimachio-Quercetum
Elzenrijk essen-iepenbos Fraxino-Ulmetum alnetosum
Esdoorn-essenbos Aceri-Fraxinetum
Essenbronbos Carici remotae-Fraxinetum
Gaffeltandmos-jeneverbesstruweel Dicrano-Juniperetum
Gewoon eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Gewoon elzenbroek Carici elongatae-Alnetum
Gierstgras-beukenbos Milio-Fagetum
Kalk-beukenbos Carici-Fagetum
Kalk-essenbos Circio-Alnetum
Kamperfoelierijk eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum periclymenetosum
Koningsvaren-elzenbroek Carici laevigatae-Alnetum
Korstmossen-dennenbos Cladonio-Pinetum sylvestris
Kraaihei-berkenbos Empetro-Betuletum pubescentis
Kraaihei-dennenbos Leucobryo-Pinetum empetrotosum
Kussentjesmos-dennenbos Leucobryo-Pinetum
Lissen-ooibos Irido-Salicetum albae
Moerasvaren-elzenbroek Thelypterido-Alnetum
Parelgras-beukenbos Melico-Fagetum
Ruigt-elzenbos Macrophorbio-Alnetum
Schietwilgenbos Cardamino amarae-Salicetum albae
Veldbies-beukenbos Luzulo luzuloides-Fagetum
Vochtig berken-zomereikenbos Betulo-Quercetum robori molinietosum
Vochtig wintereiken-beukenbos Fago-Quercetum molinietosum
Zompzegge-berkenbroek Carici curtae-Betuletum pubescentis

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]