Lijst van brutoformules C06

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met 6 koolstofatomen.

C6H0 - C6H2[bewerken]

Brutoformule Naam
C6AmO12 Americium(III)oxalaat
C6Cl4O2 o-chloranil
C6Cl4O2 Chloranil
C6Cl5NO2 Pentachloornitrobenzeen
C6Cl6 Hexachloorbenzeen
C6CrO6 Chroomhexacarbonyl
C6F6 Hexafluorbenzeen
C6FeK3N6 Kaliumhexacyanoferraat(III)
C6FeK4N6 Kaliumhexacyanoferraat(II)
C6FeN6Na4 Natriumhexacyanoferraat(II)
C6N4 Tetracyano-etheen
C6O6V Vanadiumhexacarbonyl
C6HCl5 Pentachloorbenzeen
C6HCl5O Pentachloorfenol
C6HF11O Perfluor-2-propoxypropaanzuur
~ Gebruik in GenX
C6H2Br4 Tetrabroombenzeen
C6H2Cl3NO2 1,2,3-trichloor-4-nitrobenzeen
C6H2Cl4 Tetrachloorbenzeen
C6H2Cl4O Tetrachloorfenol
C6H2Cl4O 2,3,5,6-tetrachloorfenol
C6HCl5S Pentachloorbenzeenthiol
C6H2N4O5 Diazodinitrofenol

C6H3[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H3Br3O2 Tribroomresorcinol
C6H3Br3O2 2,4,6-tribroomresorcinol
C6H3Br3O2 2,4,5-tribroomresorcinol
C6H3Br3O2 4,5,6-tribroomresorcinol
C6H3ClN2O4 1-chloor-2,3-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-2,5-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-2,6-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-3,4-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-3,5-dinitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,2-dichloor-3-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,2-dichloor-4-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,3-dichloor-2-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,3-dichloor-4-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,3-dichloor-5-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 Clopyralide
C6H3Cl3 Trichloorbenzeen
C6H3Cl3 1,2,3-trichloorbenzeen
C6H3Cl3 1,2,4-trichloorbenzeen
C6H3Cl3 1,3,5-trichloorbenzeen
C6H3Cl3N2O2 Picloram
C6H3Cl3O Trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,3,4-trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,3,5-trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,3,6-trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,4,5-trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,4,6-trichloorfenol
C6H3Cl4N Nitrapyrine
C6H3N3O6 1,3,5-trinitrobenzeen
C6H3N3O7 Picrinezuur
C6H3N3O8 Styfninezuur

C6H4[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H4 Benzyn
Zie ook Aryn
C6H4BrF 1-broom-2-fluorbenzeen
C6H4BrF 1-broom-3-fluorbenzeen
C6H4BrF 1-broom-4-fluorbenzeen
C6H4ClNO2 1-chloor-2-nitrobenzeen
C6H4ClNO2 4-nitrochloorbenzeen
C6H4Cl2 1,2-dichloorbenzeen
C6H4Cl2 1,3-dichloorbenzeen
C6H4Cl2 1,4-dichloorbenzeen
C6H4Cl2N2O2 2,3-dichloor-6-nitroaniline
C6H4Cl2O Dichloorfenol
C6H4Cl2O 2,3-dichloorfenol
C6H4Cl2O 2,4-dichloorfenol
C6H4Cl2O 2,5-dichloorfenol
C6H4Cl2O 2,6-dichloorfenol
C6H4Cl2O 3,4-dichloorfenol
C6H4Cl2O 3,5-dichloorfenol
C6H4N2O4 1,2-dinitrobenzeen
C6H4N2O4 1,3-dinitrobenzeen
C6H4N2O4 1,4-dinitrobenzeen
C6H4N2O5 2,4-dinitrofenol
C6H4N4O2 Lumazine
C6H4FeN6 Waterstofhexacyanoferraat(II)
C6H4Na2O2 Dinatriumhydrochinonaat
C6H4O2 1,2-benzochinon
C6H4O2 1,4-benzochinon
C6H4O3 Diformylfuraan
C6H4O5 2,5-Furaandicarbonzuur
C6H4 Polyfenyleensulfide
C6H4S4 Tetrathiafulvaleen

C6H5[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H5BO2 Catecholboraan
C6H5Br Broombenzeen
C6H5BrMg Fenylmagnesiumbromide
C6H5Cl Chloorbenzeen
C6H5ClN2O2 2-chloor-3-nitroaniline
C6H5ClN2O2 2-chloor-4-nitroaniline
C6H5ClN2O2 2-chloor-5-nitroaniline
C6H5ClN2O2 2-chloor-6-nitroaniline
C6H5ClN2O2 3-chloor-2-nitroaniline
C6H5ClN2O2 3-chloor-4-nitroaniline
C6H5ClN2O2 3-chloor-5-nitroaniline
C6H5ClN2O2 3-chloor-6-nitroaniline
C6H5ClN2O2 4-chloor-2-nitroaniline
C6H5ClN2O2 4-chloor-3-nitroaniline
C6H5ClO 2-chloorfenol
C6H5ClO 3-chloorfenol
C6H5ClO 4-chloorfenol
C6H5Cl2N 2,3-dichlooraniline
C6H5Cl2N 2,4-dichlooraniline
C6H5Cl2N 2,5-dichlooraniline
C6H5Cl2N 2,6-dichlooraniline
C6H5Cl2N 3,4-dichlooraniline
C6H5Cl2P Dichloorfenylfosfaan
C6H5F Fluorbenzeen
C6H5IO 3-joodfenol
C6H5Li Fenyllithium
C6H5Li3O7 Lithiumcitraat
C6H5NO2 Nitrobenzeen
C6H5NO3 2-nitrofenol
C6H5NO3 4-nitrofenol
C6H5N2 Fenyldiazonium
C6H5N3 Benzotriazool
C6H5N3 Fenylazide
C6H5N3O 1-hydroxybenzotriazool
C6H5N3O5 Picraminezuur
C6H5SO2Cl Benzeensulfonylchloride

C6H6[bewerken]

C6H6 - C6H6Nveel[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H6 Benzeen
C6H6 Benzvaleen
C6H6 Bicycloprop-1-enyl
C6H6 Bicycloprop-1,2-enyl
C6H6 Bicycloprop-2-enyl
C6H6 Dewarbenzeen
C6H6 Fulveen
C6H6 Prismaan
C6H6 [3]-radialeen
C6H6Cl2N2 Methyldibroomglutaronitril
C6H6ClN 2-chlooraniline
C6H6ClN 3-chlooraniline
C6H6ClN 4-chlooraniline
C6H6Cl6 Lindaan
C6H6FeK4N6O3 Kaliumhexacyanoferraat(II)
C6H6N2O Nicotinamide
C6H6N2O2 2-nitroaniline
C6H6N2O2 3-nitroaniline
C6H6N2O2 4-nitroaniline
C4H6N2O2 Ethyldiazoacetaat
C6H6N4O4 2,4-dinitrofenylhydrazine
C6H6N6O2 Temozolomide
C6H6N6O6 Triaminotrinitrobenzeen
C6H6N12O12 Hexanitrohexaazaisowurtzitaan

C6H6O - C6H6Zr[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H6O Fenol
C6H6O2 Catechol
C6H6O2 Resorcinol
C6H6O2 Hydrochinon
C6H6O2S 3,4-ethyleendioxythiofeen
C6H6O3 1,2,4-trihydroxybenzeen
C6H6O3 Floroglucinol
C6H6O3 Hydroxymethylfurfural
C6H6O3 Isomaltol
C6H6O3 Maltol
C6H6O3 Pyrogallol
C6H6O3S Benzeensulfonzuur
C6H6O4 Dimethylacetyleendicarboxylaat
C6H6O4 Kojinezuur
C6H6O4 Muconzuur
C6H6O4S 3-hydroxybenzeensulfonzuur
C6H6O6 Aconietzuur
C6H6O6S2 Benzeen-1,3-disulfonzuur
C6H6S Thiepine
C6H6S2 Thioresorcinol
C6H6Se Benzeenselenol

C6H7[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H7AsO3 Fenylarsonzuur
C6H7BO2 Benzeenboronzuur
C6H7KO2 Kaliumsorbaat
C6H7N Aniline
C6H7N Azepine
C6H7NO 2-aminofenol
C6H7NO 3-aminofenol
C6H7NO2 Ethylcyanoacrylaat als cyanoacrylaat
C6H7NO3S Orthanilzuur
C6H7NO3S Metanilzuur
C6H7NO3S Sulfanilzuur
C6H7N3O Isoniazide
C6H7NaO6 Natriumerythorbaat

C6H8[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H8 Bicyclopropylideen
C6H8 1,3-cyclohexadieen
C6H8 1,4-cyclohexadieen
C6H8AsNO3 Arsanilzuur
C6H8BF4N Aniliniumtetrafluorboraat
C6H8ClN Aniliniumchloride
C6H8ClN5O2S Clothianidine
C6H8N2 Adiponitril
C6H8Cl2O2 Adipoyldichloride
C6H8N2 Fenylhydrazine
C6H8N2 p-fenyleendiamine
C6H8N2 1,3-diaminobenzeen
C6H8N2O 2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine
C6H8N6O18 Mannitolhexanitraat
C6H8O Cyclohex-2-enon
~ als αβ-onverzadigd keton
C6H8O2 Cyclohexaan-1,3-dion
C6H8O2 Cyclohexaan-1,4-dion
C6H8O2 Resorcinol
C6H8O3 Sotolon
C6H8O4 Dimethylfumaraat
C6H8O4 Monoethylfumaraat
C6H8O6 Ascorbinezuur
C6H8O6 Erythorbinezuur
C6H8O6 Glucuronolacton
C6H8O7 Citroenzuur
C6H8S 2,3-dihydrothiepine
C6H8S 2,7-dihydrothiepine

C6H9[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H9BrO 2-broomcyclohexanon
C6H9O6Sb Antimoon(III)acetaat
C6H9NO N-vinylpyrrolidon
C6H9NO5 N-acetylaspartaat
C6H9NO6 nitrilotriazijnzuur
C6H9N3 1,3,5-triaminobenzeen
C6H9N3O2 Histidine
C6H9N3O3 Metronidazol

C6H10[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H10CaO6 Calciumlactaat
C6H10 Cyclohexeen
C6H10 3-hexyn
C6H10 Vinylcyclobutaan
C6H10CaO4 Calciumpropionaat
C6H10CaO6 Calciumlactaat
C6H10Cl2N2 Benzeen-1,4-diaminedihydrochloride
C6H10N6 Cyromazine
C6H10O Cyclohexanon
C6H10O Cyclohexeenoxide
C6H10O Diallylether
C6H10O Hexa-1,5-dien-3-ol
C6H10O 2-hexenal
C6H10O 3-hexenal
C6H10O 4-hexenal
C6H10O 5-hexenal
C6H10O Mesityloxide
C6H10OS2 Allicine
C6H10O2 Allylglycidylether
C6H10O2 Caprolacton
C6H10O2 Ethylmethacrylaat
C6H10O2 Hexaan-2,5-dion
C6H10O3 Diglycidylether
C6H10O3 Ethylacetoacetaat
C6H10O3 2-hydroxypropylacrylaat
C6H10O3 5-oxohexaanzuur
C6H10O3 Propionzuuranhydride
C6H10O4 Adipinezuur
C6H10O4 Isosorbide
C6H10O4 Di-ethyloxalaat
C6H10O5 Inuline (polymeer van Fructose
C6H10O5 Levoglucosaan
C6H10O7 Glucuronzuur

C6H11 - C6H12O1[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H11N Diallylamine
C6H11NO Caprolactam (monomeer voor nylon-6)
C6H11NO N-isopropylacrylamide
C6H11NOS2 Sulforafaan
C6H11NOS2S S-Allylcysteïne
C6H11NO3S Alliine
C6H11NaO7 Natriumgluconaat
C6H12 Cyclohexaan
C6H12 1-hexeen
C6H12 2-methyl-1-penteen
C6H12 3-methyl-1-penteen
C6H12 4-methyl-1-penteen
C6H12 2-methyl-2-penteen
C6H12 3-methyl-2-penteen
C6H12 4-methyl-2-penteen
C6H12 3,3-dimethyl-1-buteen
C6H12 Methylcyclopentaan
C6H12ClN2 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride
C6H12Cl2O Dichloorisopropylether
C6H12Cl3N Tris(2-chloorethyl)amine
C6H12F2N2O2 Eflornithine
C6H12NNaO3S Natriumcyclamaat
C6H12N2 Tri-ethyleendiamine (TEDA, DABCO)
C6H12N2O 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
C6H12N2O4S Lanthionine
C6H12N2O4S2 Cystine
C6H12N2S4 Thiram
C6H12N2S4Zn Ziram
C6H12N4 Hexamine
C6H12O 3,3-dimethylbutyraldehyde
~ IUPAC: 3,3-dimethylbutanal
C6H12O cis-3-hexenol
C6H12O n-butylvinylether
C6H12O isobutylvinylether
C6H12O sec-butylvinylether
C6H12O tert-butylvinylether
C6H12O Cyclohexanol
C6H12O Hexaan-2-on
C6H12O Methylisobutylketon
C6H12O Pinacolon

C6H12O2 - C6H12O5[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H12O2 n-butylacetaat
C6H12O2 isobutylacetaat
C6H12O2 sec-butylacetaat
C6H12O2 tert-butylacetaat
C6H12O2 Capronzuur
C6H12O2 1,2-cyclohexaandiol
C6H12O2 1,3-cyclohexaandiol
C6H12O2 1,4-cyclohexaandiol
C6H12O2 Ethylbutanoaat
C6H12O2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
C6H12O2 Methylpivalaat
C6H12O2 Methylvaleraat
C6H12O2 Isopropylglycidylether
C6H12O2 3,3,4,4-tetramethyl-1,2-dioxetaan
C6H12O3 2-ethoxyethylacetaat
C6H12O3 Glycerolaceton
C6H12O3 Paraldehyde
C6H12O3 Propyleenglycolmonomethyletheracetaat
C6H12O4 Mevalonzuur
C6H12O5 Sorbitaan

C6H12O6[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H12O6 Allose
C6H12O6 Altrose
C6H12O6 Fructose
C6H12O6 Galactose
C6H12O6 Glucose
C6H12O6 Gulose
C6H12O6 Idose
C6H12O6 Inositol
C6H12O6 Mannose
C6H12O6 Psicose
C6H12O6 Sorbose
C6H12O6 Tagatose
C6H12O6 Talose
C6H12O6 Amylose

C6H12O7 - C6H12Z[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H12S Cyclohexaanthiol
C6H12S4 3,3,6,6-tetramethyl-1,2,4,5-tetrathiaan

C6H13[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H13B2F9N2O 1-hydroxy-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat)
C6H13Cl2N Bis(2-chloorethyl)ethylamine
C6H13Li N-hexyllithium
C6H13N Azepaan
C6H13N Cyclohexylamine
C6H13NO2 6-aminohexaanzuur
C6H13NO2 Isoleucine
C6H13NO2 Leucine
C6H13NO3S Cyclaamzuur
C6H13NO3S Ethionine
C6H13N3O3 Citrulline
C6H13NS2 Thialdine

C6H14[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H14 2,2-dimethylbutaan
C6H14 2,3-dimethylbutaan
C6H14 2-methylpentaan
C6H14 3-methylpentaan
C6H14 Hexaan
C6H14ClNO 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride
C6H14LiN Lithiumdi-isopropylamide
C6H14N2O2 Lysine
C6H14N4O2 Arginine
C6H14O Lijst van isomere hexanolen
C6H14O 2,2-dimethylbutan-1-ol
C6H14O 2,3-dimethylbutan-1-ol
C6H14O 2,3-dimethylbutan-2-ol
C6H14O 3,3-dimethylbutan-2-ol
C6H14O 3,3-dimethylbutan-1-ol
C6H14O Dipropylether
C6H14O 2-ethylbutan-1-ol
C6H14O 2-ethylbutan-2-ol
C6H14O Ethyl-tert-butylether
C6H14O Hexan-1-ol
~ verouderde naam: 1-hexanol
C6H14O Hexan-2-ol
~ verouderde naam: 2-hexanol
C6H14O Hexan-3-ol
~ verouderde naam: 3-hexanol
C6H14O 2-methoxy-2-methylbutaan
C6H14O 2-methylpentan-1-ol
C6H14O 2-methylpentan-2-ol
C6H14O 2-methylpentan-3-ol
C6H14O 3-methylpentan-1-ol
C6H14O 3-methylpentan-2-ol
C6H14O 4-methylpentan-1-ol
~ Ook wel: iso-hexanol
C6H14O 4-methylpentan-2-ol
C6H14O2 Acetaal
C6H14O2 2-butoxyethanol
C6H14O2 1,6-hexaandiol
C6H14O2 2,5-hexaandiol
C6H14O2 Pinacol
C6H14O2 Hexyleenglycol
C6H14O3 Di-ethyleenglycolmonoethylether
C6H14O3 Hydroxylysine
C6H14O3 Trimethylglycerol
C6H14O3 Diglyme
C6H14O6 Mannitol
C6H14O6 Sorbitol

C6H15[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H15Al Tri-ethylaluminium
C6H15Al2Cl3 Ethylaluminiumsesquichloride
C6H15B tri-ethylboraan
C6H15ClSi tert-butyldimethylsilylchloride
C6H15Cl2NO (3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride
C6H15N Di-isopropylamine
C6H15N Tri-ethylamine
C6H15NO 2-di-ethylaminoethanol
C6H15NO2 Ethyldi-ethanolamine
C6H15NO3 Tri-ethanolamine
C6H15O3P Tri-ethylfosfiet
C6H15O3PS2 Demeton-O-methyl
C6H15O3PS2 Demeton-S-methyl
C6H15O3PS2 Methyldemeton
C6H15O4P Tri-ethylfosfaat

C6H16 - C6Hveel[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H16N2 Hexamethyleendiamine
C6H16N2 Tetramethylethyleendiamine
C6H18Al2 Trimethylaluminium (dimeer)
C6H18NSi2 Hexamethyldisilazaan
C6H18N3OP Hexamethylfosfortriamide
C6H18N4 Tri-ethyleentetramine
C6H18OSi2 Hexamethyldisiloxaan
C6H18O6Te Hexamethyltelluraat
C6H18W Hexamethylwolfraam
C6H27CoN6O6 Hexamminekobalt(III)acetaat

Navigatie[bewerken]

Navigatie Brutoformules