Lijst van brutoformules C06

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met zes koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C6H0 - C6H2[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Americium(III)oxalaat
o-chloranil
Chloranil
Pentachloornitrobenzeen
Hexachloorbenzeen
Chroomhexacarbonyl
Hexafluorbenzeen
Kaliumhexacyanoferraat(III)
Kaliumhexacyanoferraat(II)
Natriumhexacyanoferraat(II)
Tetracyano-etheen
Vanadiumhexacarbonyl
Pentachloorbenzeen
Pentachloorfenol
Perfluor-2-propoxypropaanzuur
~ Gebruik in GenX
Tetrabroombenzeen
1,2,3-trichloor-4-nitrobenzeen
Tetrachloorbenzeen
2,3,4,5-tetrachloorfenol
2,3,4,6-tetrachloorfenol
2,3,5,6-tetrachloorfenol
Pentachloorbenzeenthiol
Diazodinitrofenol

C6H3[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Tribroomresorcinol
2,4,6-tribroomresorcinol
2,4,5-tribroomresorcinol
4,5,6-tribroomresorcinol
1-chloor-2,3-dinitrobenzeen
1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
1-chloor-2,5-dinitrobenzeen
1-chloor-2,6-dinitrobenzeen
1-chloor-3,4-dinitrobenzeen
1-chloor-3,5-dinitrobenzeen
1,2-dichloor-3-nitrobenzeen
1,2-dichloor-4-nitrobenzeen
1,3-dichloor-2-nitrobenzeen
1,3-dichloor-4-nitrobenzeen
1,3-dichloor-5-nitrobenzeen
Clopyralide
Trichloorbenzeen
1,2,3-trichloorbenzeen
1,2,4-trichloorbenzeen
1,3,5-trichloorbenzeen
Picloram
Trichloorfenol
2,3,4-trichloorfenol
2,3,5-trichloorfenol
2,3,6-trichloorfenol
2,4,5-trichloorfenol
2,4,6-trichloorfenol
Nitrapyrine
1,3,5-trinitrobenzeen
Picrinezuur
Styfninezuur

C6H4[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Benzyn
Zie ook aryn
1-broom-2-fluorbenzeen
1-broom-3-fluorbenzeen
1-broom-4-fluorbenzeen
1-chloor-2-nitrobenzeen
4-nitrochloorbenzeen
1,2-dichloorbenzeen
1,3-dichloorbenzeen
1,4-dichloorbenzeen
2,3-dichloor-6-nitroaniline
Dichloorfenol
2,3-dichloorfenol
2,4-dichloorfenol
2,5-dichloorfenol
2,6-dichloorfenol
3,4-dichloorfenol
3,5-dichloorfenol
1,2-dinitrobenzeen
1,3-dinitrobenzeen
1,4-dinitrobenzeen
2,4-dinitrofenol
natriumpicramaat
Lumazine
Waterstofhexacyanoferraat(II)
Dinatriumhydrochinonaat
1,2-benzochinon
1,4-benzochinon
Diformylfuraan
Coumalinezuur
2,5-Furaandicarbonzuur
Polyfenyleensulfide
Tetrathiafulvaleen

C6H5[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Catecholboraan
Broombenzeen
Fenylmagnesiumbromide
Chloorbenzeen
2-chloor-3-nitroaniline
2-chloor-4-nitroaniline
2-chloor-5-nitroaniline
2-chloor-6-nitroaniline
3-chloor-2-nitroaniline
3-chloor-4-nitroaniline
3-chloor-5-nitroaniline
3-chloor-6-nitroaniline
4-chloor-2-nitroaniline
4-chloor-3-nitroaniline
2-chloorfenol
3-chloorfenol
4-chloorfenol
2,3-dichlooraniline
2,4-dichlooraniline
2,5-dichlooraniline
2,6-dichlooraniline
3,4-dichlooraniline
Dichloorfenylfosfaan
Fluorbenzeen
3-joodfenol
Fenyllithium
Lithiumcitraat
Nitrobenzeen
2-nitrofenol
4-nitrofenol
Fenyldiazonium
Benzotriazool
Fenylazide
1-hydroxybenzotriazool
Picraminezuur
Benzeensulfonylchloride

C6H6[bewerken | brontekst bewerken]

C6H6 - C6H6Nveel[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Benzeen
Benzvaleen
Bicycloprop-1-enyl
Bicycloprop-1,2-enyl
Bicycloprop-2-enyl
Dewarbenzeen
Fulveen
Prismaan
[3]-radialeen
Methyldibroomglutaronitril
2-chlooraniline
3-chlooraniline
4-chlooraniline
Lindaan
Kaliumhexacyanoferraat(II)
4-Nitrofenylfosfaat
~ Ook wel: para-nitrofenylfosfaat; p-NPP
Nicotinamide
2-nitroaniline
3-nitroaniline
4-nitroaniline
Ethyldiazoacetaat
2,4-dinitrofenylhydrazine
Temozolomide
Triaminotrinitrobenzeen
Hexanitrohexaazaisowurtzitaan

C6H6O - C6H6Zr[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Fenol
Catechol
Resorcinol
Hydrochinon
3,4-ethyleendioxythiofeen
1,2,4-trihydroxybenzeen
Floroglucinol
Hydroxymethylfurfural
Isomaltol
Maltol
Pyrogallol
Benzeensulfonzuur
Dimethylacetyleendicarboxylaat
Kojinezuur
Muconzuur
3-hydroxybenzeensulfonzuur
Aconietzuur
Benzeen-1,3-disulfonzuur
Thiepine
Thioresorcinol
Benzeenselenol

C6H7[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Fenylarsonzuur
Benzeenboronzuur
Kaliumsorbaat
Aniline
Azepine
2-aminofenol
3-aminofenol
Ethylcyanoacrylaat als cyanoacrylaat
Orthanilzuur
Isoniazide
~ IUPAC: Pyridine-4-carbohydrazide
Metanilzuur
Sulfanilzuur
Isoniazide
Natriumerythorbaat

C6H8[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Bicyclopropylideen
1,3-cyclohexadieen
1,4-cyclohexadieen
Arsanilzuur
Aniliniumtetrafluorboraat
Aniliniumchloride
Clothianidine
Adiponitril
Adipoyldichloride
Fenylhydrazine
p-fenyleendiamine
1,3-diaminobenzeen
2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
~ niet meer toegestaan additief in diervoeding
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
~ niet meer toegestaan additief in diervoeding
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
~ niet meer toegestaan additief in diervoeding
Mannitolhexanitraat
Cyclohex-2-enon
~ als αβ-onverzadigd keton
Cyclohexaan-1,3-dion
Cyclohexaan-1,4-dion
Resorcinol
Sotolon
Dimethylfumaraat
Monoethylfumaraat
Ascorbinezuur
Erythorbinezuur
Glucuronolacton
Citroenzuur
2,3-dihydrothiepine
2,7-dihydrothiepine

C6H9[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
2-broomcyclohexanon
Antimoon(III)acetaat
N-vinylpyrrolidon
N-acetylaspartaat
nitrilotriazijnzuur
1,3,5-triaminobenzeen
Histidine
Metronidazol

C6H10[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Calciumlactaat
Cyclohexeen
3-hexyn
Vinylcyclobutaan
Calciumpropionaat
Calciumlactaat
Benzeen-1,4-diaminedihydrochloride
Cyromazine
Cyclohexanon
Cyclohexeenoxide
Diallylether
Hexa-1,5-dien-3-ol
2-hexenal
3-hexenal
4-hexenal
5-hexenal
Mesityloxide
Allicine
Allylglycidylether
Caprolacton
Ethylmethacrylaat
Hexaan-2,5-dion
Diglycidylether
Ethylacetoacetaat
2-hydroxypropylacrylaat
5-oxohexaanzuur
Propionzuuranhydride
Adipinezuur
Isosorbide
Di-ethyloxalaat
Inuline (polymeer van Fructose
Levoglucosaan
Glucuronzuur

C6H11 - C6H12O1[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Diallylamine
Caprolactam (monomeer voor nylon-6)
N-isopropylacrylamide
Sulforafaan
S-Allylcysteïne
Alliine
Natriumgluconaat
Cyclohexaan
1-hexeen
2-methyl-1-penteen
3-methyl-1-penteen
4-methyl-1-penteen
2-methyl-2-penteen
3-methyl-2-penteen
4-methyl-2-penteen
3,3-dimethyl-1-buteen
Methylcyclopentaan
1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride
Dichloorisopropylether
Tris(2-chloorethyl)amine
Eflornithine
Natriumcyclamaat
Tri-ethyleendiamine (TEDA, DABCO)
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
Lanthionine
Cystine
Thiram
Ziram
Hexamine
3,3-dimethylbutyraldehyde
~ IUPAC: 3,3-dimethylbutanal
cis-3-hexenol
n-butylvinylether
isobutylvinylether
sec-butylvinylether
tert-butylvinylether
Cyclohexanol
C6H12O</chem> Hexaan-2-on
Methylisobutylketon
Pinacolon

C6H12O2 - C6H12O5[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Butylacetaat
~ Formule:
~ Ook wel: n-butylacetaat
2-Methylpropylethanoaat
~ Formule:
~ Ook wel: i-Butylacetaat; ester van 2-methylpropan-1-ol en azijnzuur
~ als butylacetaat
~ als ester, aardbei-essence
sec-butylacetaat
tert-butylacetaat
Capronzuur
1,2-cyclohexaandiol
1,3-cyclohexaandiol
1,4-cyclohexaandiol
Ethylbutanoaat
4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
Methylpivalaat
Methylvaleraat
Isopropylglycidylether
3,3,4,4-tetramethyl-1,2-dioxetaan
2-ethoxyethylacetaat
Glycerolaceton
Paraldehyde
Propyleenglycolmonomethyletheracetaat
Mevalonzuur
Sorbitaan

C6H12O6[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Allose
Altrose
Fructose
Galactose
Glucose
Gulose
Idose
Inositol
Mannose
Psicose
Sorbose
Tagatose
Talose
Amylose

C6H12O7 - C6H12Z[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Cyclohexaanthiol
3,3,6,6-tetramethyl-1,2,4,5-tetrathiaan

C6H13[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
1-hydroxy-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat)
Bis(2-chloorethyl)ethylamine
N-hexyllithium
Azepaan
Cyclohexylamine
6-aminohexaanzuur
Isoleucine
Leucine
Cyclaamzuur
Ethionine
Citrulline
Thialdine

C6H14[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
2,2-dimethylbutaan
2,3-dimethylbutaan
2-methylpentaan
3-methylpentaan
Hexaan
2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride
Lithiumdi-isopropylamide
~ Ook wel: LDA
Lysine
Arginine
Lijst van isomere hexanolen
2,2-dimethylbutan-1-ol
2,3-dimethylbutan-1-ol
2,3-dimethylbutan-2-ol
3,3-dimethylbutan-2-ol
3,3-dimethylbutan-1-ol
Dipropylether
2-ethylbutan-1-ol
2-ethylbutan-2-ol
Ethyl-tert-butylether
Hexan-1-ol
~ verouderde naam: 1-hexanol
Hexan-2-ol
~ verouderde naam: 2-hexanol
Hexan-3-ol
~ verouderde naam: 3-hexanol
2-methoxy-2-methylbutaan
2-methylpentan-1-ol
2-methylpentan-2-ol
2-methylpentan-3-ol
3-methylpentan-1-ol
3-methylpentan-2-ol
4-methylpentan-1-ol
~ Ook wel: iso-hexanol
4-methylpentan-2-ol
Acetaal
2-butoxyethanol
1,6-hexaandiol
2,5-hexaandiol
Pinacol
Hexyleenglycol
Di-ethyleenglycolmonoethylether
Hydroxylysine
Trimethylglycerol
Diglyme
Mannitol
Sorbitol

C6H15[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Tri-ethylaluminium
Ethylaluminiumsesquichloride
tri-ethylboraan
tert-butyldimethylsilylchloride
(3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride
Di-isopropylamine
Tri-ethylamine
2-di-ethylaminoethanol
Ethyldi-ethanolamine
Tri-ethanolamine
Tri-ethylfosfiet
Demeton-O-methyl
Demeton-S-methyl
Methyldemeton
Tri-ethylfosfaat

C6H16 - C6Hveel[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Hexamethyleendiamine
Tetramethylethyleendiamine
Trimethylaluminium (dimeer)
4-nitrofenylfosfaathexahydraat

~ = C6H6NO6P .6H2O

Hexamethyldisilazaan
Hexamethylfosfortriamide
Tri-ethyleentetramine
Fytinezuur
Hexamethyldisiloxaan
Hexamethyltelluraat
Hexamethylwolfraam
Hexamminekobalt(III)acetaat