Lijst van burgemeesters van Leeuwarden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Leeuwarden in de provincie Friesland.[1] Wanneer sprake was van een presiderend burgemeester of maire, is deze genoemd.

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1808-1813 Cornelius Julius van Burmania [2]
1813-1815 mr. Bernhardus Buma [2]
1816-1817 R. Buysing [2]
1818 S. Salverda [2]
1818-1819 J.D. Wierdsma [2]
1820 Joh. Romkes [2]
1821-1822 Pier Zeper [2]
1823-1824 J.D. Wierdsma [2]
7 april 1824 - 18 juni 1840 Thijs Feenstra
18 juni 1840 - 1851 mr. J.H. van Boelens liberaal
1851 - 1865 mr. J.H. Beucker Andreae
1865 - 1871 D. Zeper
11 september 1871 - 10 september 1877 mr. J. Bieruma Oosting conservatief
september 1877 tot 1883[3] mr. W.J. van Welderen baron Rengers liberaal, Liberale Unie
1 november 1883 - 1 december 1891 P. Lycklama à Nijeholt
1892 - 1 juni 1898 mr. J.S. baron van Harinxma thoe Slooten liberaal
1 september 1898 - 1 september 1904 mr.dr. A. baron Röell liberaal
1904 - 1911 A.E. Zimmerman
1 oktober 1911 - 1 oktober 1918 mr. J.A.N. Patijn partijloze liberaal
1918 - 1943 jhr.mr. J.M. van Beyma
1943 - 1945 mr. W.J. Schönhard NSB
1945 - 1946 mr. J. Algera ARP waarnemend
16 maart 1946 - 1 maart 1966 mr. Adriaan (A.A.M.) van der Meulen PvdA
1966 - 1966 Willem Harmsma PvdA
1967 - 1983 Johannes (J.S.) Brandsma PvdA
1983 - 1993 mr. John (G.J.) te Loo PvdA was burgemeester van Schiedam
1 november 1993 - 3 augustus 1998 drs. Haijo (H.H.) Apotheker D66
16 februari 1999 - 1 november 2001 Mevr. Loekie (L.B.M.) van Maaren-van Balen PvdA
1 november 2001 - 1 april 2004 Mevr. Margreeth (M.) de Boer PvdA
1 mei 2004 - 15 juli 2007 mr.dr. Geert (G.D.) Dales VVD
15 november 2007 - 26 augustus 2019 drs. Ferd (F.J.M.) Crone PvdA
26 augustus 2019 - heden mr. Sybrand (S.) van Haersma Buma CDA
  1. Historisch Centrum Leeuwarden: Burgemeesters
  2. a b c d e f g h Inventaris 1002 - Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941. Toegang 1002 Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941. Historisch Centrum Leeuwarden / Histoarysk Sintrum Ljouwert. Geraadpleegd op 25 augustus 2019.
  3. ontslag vanwege toenemende gezichtszwakte