Lijst van burgemeesters van Utrecht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse stad/gemeente Utrecht in de provincie Utrecht.

Van 1402 tot 1618[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester Naam loco-burgemeester
1402 Gerhart Francken Volprecht van Amerongen
1403 Jacob Sloyer Jan van Damassche
1404 Jan Hombout Jacob Sloyer
1405 Jan van Lichtenberch Godschalk van Winsen
1406 Volprecht van Amerongen Gerrit van Damassche
1407 Willem van Alendorp Jacob van Lichtenbergh
1408 Johan Pot Wouter Grauwert
1409 Johan van Lichtenbergh Sweder van Oudaen
1410 Volprecht van Amerongen Jan Hombout
1411 Jan van den Spiegel Willem van Alendorp
1412 Jan Pot IJsbrand van der Aa
1413 Jan van Lichtenberch - Gijsbrecht van der Weide Jan van Clarenberch
1414 Volprecht van Amerongen Gerrit van Damassche
1415 Willem van Alendorp Alfer van der Aa
1416 Godschalk van Winsen Willem van Nyenvelt
1417 Willem van Winsen ?
1418 Folprecht van Amerongen Dirc van Houdaen
1419 Jan van Lichtenberch Willem van Alendorp
1420 Jan Pot ?
1421 Willem van Winsen Beernt Proys
1422 Dirc van Houdaen Braem van Lantscroen
1423 Johan van Lichtenberch Willem van Alendorp
1424 Dirc Grawert ?
1425 Willem van Winsen Beernt Proys
1426 Jan Pot Tyman van Dorschen - Ghysbert Lourensz.
1427 Johan van Lichtenbergh Godevart de Coninck
1428 Dirck Grauwart Ernst van Groenewoude Janssoen
1429 Willem van Winsen Johan Proys van Lichtenberch
1430 Thijmen van Steenre Arent van Amerongen
1431 Godert de Coninck ?
1432 Dirc van Houdaen ?
1433 Pelgrim de Wael Johan Proeijs van Lichtenberch
1434 Roetart Proys ?
1435 Godert de Coninck Jacob Proys
1436 Dirc van Houdaen Lodewijck de Wael
1437 Steven van Nyenvelt Jan van Lichtenberch Proysz.
1438 Arnt van Amerongen Jonge Jan van Lichtenberch
1439 Godert Coninc Jacob Proys
1440 Dirc van Houdaen Rotairt Proys
1441 Steven van Nijvelt Johan Proeijs van Lichtenberch
1442 Johan van Lichtenberch de jonge Roetert van Amerongen
1443 Frederick de Coninck Lodewijck de Wael
1444 Roetart Proys ?
1445 Johan Proeijs van Lichtenberch Jacob van Amerongen
1446 Aernt van Amerongen Henric van Masch
1447 Godert de Coninck Lodewijck de Wael
1448 Roetart Proys Jan van Tyell
1449 Peter Grawert Henric van Nyenvelt
1450 Libert de Wael Bernhert Grauwert
1451 Godert de Coninck Lodewijck de Wael
1452 Bartholomeus van Nijvelt Gijsbert van Vleuten
1453 Godtschalk van Winsen Willem van Gendt
1454 Libert de Waell Beernt Grauwert
1455, eerste drie maanden Henric van Nyenvelt Braem van Luttikenhuse
1455, tweede drie maanden Dirc Hoet, Reyer Willemsz.
1455, derde drie maanden Roelof die Kraen, Wouter van Katwyck
1455, laatste drie maanden Goert Egbertse Hubert van Blochoven
1456 Johan van Oudewater Wouter van Baren
1456, verzette regering Wouter van Catwyc Folpert van Amerongen
1457 Jacob Proeijs Henrick van Nijvelt
1458 Folpert van Amerongen Adriaen van Lanscroon
1459 Johan van Renesse Johan van Lichtenberch
1460 Philip van Groenevelt Johan van Oudewater
1461 Jacob Proeijs Johan van Amerongen
1462 Adriaen van Lanscroon Johan Woutman
1463 Albert Proeijs Mr. Folpart van Amerongen
1464 Johan van Renesse Jacob van Amerongen
1465 Ernst van Drakenborgh Johan van Amerongen
1466 Adriaen van Lanscroon Johan Woutman
1467 Ernst van Amerongen Willem van Steenre
1468 Jacob van Amerongen Arent van Renesse
1469 Johan Knijff Willem Vos
1470 Gerhart Knijff Johan van Veen
1471 Henrick van Gent Dirck de Wael
1472 Warnar Braem Everhart Knijff de Jonge
1473 Beernt Grauwert Jacob Jacobsoon
1474 Johan van Veen Johan over de Veght
1475 Evert van Drakenborch Johan Knijff
1476 Willem Vos Everhardt van Rijn Gerritsoon
1477 Johan van Lanscroon Johan Knijff
1478 Johan van Renes van Baer Johan de Coninck
1479 Gerrardt Soudenbalch Wilhem van Steenre
1480 Ernst van Drakenborch Beernt Proeijs Albertsoon d'oude
1481 Johan van Lanscroon Beernt van Everdingen
1482 Heer Dirck van Zuijlen, ridder Johan de Coninck
1483 Gerhard Soudenbalch Adriaen van Rijn
1483 - 84 (oude raad) Gerhardt van Rijn Gerritsoon Jacob Jacobsoon.
(nieuwe raad) Willem Vos Jacob Amerongen
1484 Beernt Proeijs Jacob van Amerongen
1485 Florens van Pallaes Johan van Veen
1486 Henrick van Gent Peter Trijnde
1487 Dirck van Amerongen Willem Vos
1488 Beernt Proeijs Anthonis van Amerongen
1489 Jacob van Amerongen Johan van Veen
1490 Henrick van Voort Henrick van Gent
1493 Evert Soudenbalch Beernt van Groenevelt
1494 Henrick van de Voort Gijsbert van Lanscroon
1495 Henrick van Suijlen, ridder Cornelis Foock
1496 Henrick van Gendt van Rixcel Egbert van Groenenbergh
1497 Evert Soudenbalch Johan van Rapenborch
1498 Johan van Veen Egbert van Groeneberch
1499 Heer Dirck van Suijlen, ridder Anthonis van Amerongen
1500 Henrick van Gendt van Rixcsel Egbert van Groenenbergh
1501 Evert Soudenbalch Henrick van Gendt
1502 Beernt van Groenevelt Gijsbert van Lanscroon
1503 Henrich van de Voort Beernt Proeijs
1504 Evert van de Voorn Arent Ram
1505 Evert Soudenbalch Henrick van Gendt
1506 Egbert van Groenenbergh Geurt van de Voort
1507 Hendrick van de Voort Dirck van Suijlen
1508 Gijsbert de Kraen Johan van Roodenborch
1509 Evert Soudenbalch Johan van Rijn en van Jutphaes
1511 Gooijert van de Voort Henricksoon Gijsbert van Lanscroon
1512 Goijert van Roodenborch Aelbert van Leeuwen
1513 Egbert van Groenebergh Gijsbert de Kraen
1514 Evert Soudenbalch Johan de Colenbergh
1515 Gooijert van de Voort Beernt Proeijs
1516 Geurt van Roodenborch Albert van Leeuwen
1517 Gijsbert de Craen Loeff Verhaar
1518 Evert Soudenbalch Johan van Colenbergh
1519 Jan Ruysch Goyert van Voord Henrikcsz
1520 Goeyert de Coninck Aelbert van Leeuwen
1521 Willem Foeyt Goeyert van Reynenborch
1522 Henrick van Huesden Evert Zoudenbalch
1523 Jan Ruysch Goeyert van Voorde Henricksz
1524 Henrick van der Borch Eerst Taets van Amerongen
1525 Geryt Zem Goeyert van Reynenborch
1526 Jan van Voorde Geryt Knijff
1527 Aernt van Wulven Ghijsbert van Zuylen
1528 Frederick de Coninck Frederick de Vooght van Rijnevelt
1528 - 29 Henrick van der Borch Peter van Merenborch
1529 - 30 Henrick van der Borch Peter van Merenborch
1530 - 31 Henrick van der Borch Goyert Boll
1531 - 32 Henrick van der Borch Goyert Boll
1532 - 33 Goyert Boll Lubbert van Alendorp
1533 - 34 Goyert Bol Willem Bor van Amerongen
1534 - 35 Goyert Bol Willem Bor van Amerongen
1535 - 36 Willem Bor van Amerongen Adam Ram
1536 - 37 Goyert Bol Jan van Cuyck
1537 - 38 Goyert Bol Jan van Cuyck
1538 - 39 Adam Ram Jan van der Haar
1539 - 40 Johan van Voerdt Adam Ram
1540 - 41 Adam Ram Willem Goertsz
1541 - 42 Willem Goertsz Adriaen van Suydoirt
1542 - 43 Adam Ram Willem van Nijevelt † - Henrick Verborch
1543 - 44 Adam Ram Jan van Cuyck Antonisz
1544 - 45 Johan van Voerd Jan van Cuyck Antonisz
1545 - 46 Amelis Wten Enge Saris de Coninck
1546 - 47 Amelis Wten Enge Saris de Coninck
1547 - 48 Adriaen van Rijn Henrick Valckenaer
1548 - 49 Eernst van Nijenrode Cornelis van der Maet
1549 - 50 Eernst van Nijenrode Cornelis van der Maet
1550 - 51 Henrick Valckenaer Anthonis Foeyt
1551 - 52 Eernst van Nijenrode Willem Bor van Amerongen
1552 - 53 Eernst van Nijenrode Willem Bor van Amerongen
1553 - 54 Antonis Foeyt Cornelis van der Maet
1554 - 55 Antonis Foeyt Cornelis van der Maet
1555 - 56 Willem Bor van Amerongen Cornelis Thin
1557 - 58 Cornelis van der Maet Stees (Eustachius) van Brakel
1558 - 59 Cornelis van der Maet Stees (Eustachius) van Brakel
1560 - 61 Jan Taets van Amerongen Gerrit Pot
1562 Jan Taets van Amerongen Gerrit Pot
1563 - 64 Anthonis Foeyt Johan Boll
1564 Gerrit Poth Johan Boll
1565 - 66 Herman van de Vecht Johan Boll
1566 - 67 Herman van de Vecht Johan Boll
1567 - 68 Cornelis van der Maeth Heynrick de Voicht van Rijnevelt
1568 - 1574 Heynrick de Voicht van Rijnevelt Jan Taets van Amerongen
1575 Herman van de Vecht Jan Botter van Snellenberg
1576 - 77 Johan Taets van Amerongen Heynrick de Voicht van Rijnevelt
1577 - 78 Aert Dircksz van Leyden Frans Both
1578 - 79 Aert Dircksz van Leyden Lubbert van Cleeff
1579 - 80 Lubbert van Parijs van Zuydoort Frans Both
1580 - 81 Reynier van Assewijn heer tot Brakel Lubbert van Parijs van Suydoort
1581 - 82 Jan van Abcoude van Marten Peter Foeyt
1582 - 83 Peter Foeyt Jan van Druenen
1583 - 84 Peter Foeyt Jan van Druenen
1584 - 85 Lubbert van Parijs van Zuydoort Johan van Druenen
1585 - 86 Lubbert van Parijs van Zuydoort Peter Ruysch
1586 - 87 Peter Ruysch Gerard Prouninck genoemt van Deventer
1587 - 88 Peter Ruysch Gerard Prouninck genoemt van Deventer
1588 - 89 Dirck Canther Dirck de Goyer
1589 - 90 Dirck Canther Dirck de Goyer
1590 - 91 Niclaes van Oostrum Beernt Stoll
1591 - 92 Dirck Canther Ellert van Helsdingen
1592 - 93 Dirck Canther Ellert van Helsdingen
1593 - 94 Gerard van Renesse van den Aa Dirck de Goyer
1594 - 95 Gerard van Renesse van den Aa Dirck de Goyer
1595 - 96 Maximiliaen van Baexen Dirck de Goyer
1596 - 97 Maximiliaen van Baexen Ellert van Helsdingen
1597 - 98 Johan van Huchtenbroeck Franchois van Sneek
1598 - 99 Johan van Huchtenbroeck Franchois van Sneek
1599 - 1600 Maximiliaen van Baexen Dirck de Goyer
1600 - 01 Maximiliaen van Baexen Dirck de Goyer
1601 - 02 Maximiliaen van Baexen Henrick Buth
1602 - 03 Maximiliaen van Baexen Henrick Buth
1603 - 04 Justus van Rijckenberg, heer tot Rijsenburg Volcken Both
1604 - 05 Justus van Rijckenberg, heer tot Rijsenburch Volcken Both
1605 - 06 Gerard van Renesse van den Aa Ellert van Helsdingen
1606 - 07 Gerard van Renesse van den Aa Ellert van Helsdingen
1607 - 08 Gerard van Renesse van den Aa Volcken Both
1608 - 09 Justus van Rijsenburch Volcken Both
1609 - 10 Justus van Rijsenburch Volcken Both
1610 De wet wordt verzet, nieuwe magistraat
1610 januari Dirck Canther Henrick van Helsdingen
1610 april Justus van Rijsenberch Volcken Both
1610 oktober Adolp van de Wael, heer tot Moersbergen Willem van Drielenborch
1611 - 12 Adolp van de Wael, heer tot Moersbergen Willem van Drielenborch
1612 - 13 Adolp van de Wael, heer tot Moersbergen Willem van Drielenborch
1613 - 14 Justus van Rijsenburch Dirck de Goyer
1614 - 15 Justus van Rijsenburch Dirck de Goyer
1615 - 16 Aernt van Suylen van Nijevelt heer tot Geresteyn Dirck de Goyer
1616 - 17 Aernt van Suylen van Nijevelt heer tot Geresteyn Cornelis van de Poll
1617 - 18 Fredrick van Baexen, heer tot Conincxvrij Cornelis van de Poll

1618-1795: Vroedschap[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester Leven
1618-1619 Nicolaes van Berck † 27 augustus 1619
1618-1619 Cornelis van de Poll † 20 januari 1633
1619-1622 Elbrecht van Bijler † 17 april 1626
1619-1623 Henrick Buth † 10 oktober 1625
1622-1625 Peter Cornelisz. van der Lingen † 13 augustus 1638
1623-1626 Cornelis van Deuverden 31 januari 1557 - 16 mei 1634
1625-1628 Johan Florisz. van der Nijpoort 1571 - 6 mei 1651
1626-1629 Johan van Weede 3 december 1584 - 1 april 1658
1628-1630 Johan Antonisz. Wttewael † 7 oktober 1630
1629-1633 Aernt Foeyt † 12 juni 1643
1630-1634 Dirck Jacobsz. van Velthuysen circa 1582 - 7 oktober 1642
1633-1635 Antonis de Goyer † 1 juni 1649
1634-1639 Gijsbert van der Hoolck circa 1598 - 25 september 1680
1635-1639 Dirck Jacobsz. van Velthuysen circa 1582 - 7 oktober 1642
1639-1641 Antonis de Goyer † 1 juni 1649
1639-1643 Frederick Ruysch circa 1601 - 8 februari 1677
1641-1642 Gijsbert van de Hoolck circa 1598 - 25 september 1680
1642-1645 Johan van Weede 3 december 1584 - 1 april 1658
1643-1648 Antonis de Goyer † 1 juni 1649
1645-1650 Cornelis van Deuverden † 24 maart 1670
1648-1651 Andries van Wijck † 13 juli 1663
1650-1652 Frederick Ruysch circa 1601 - 8 februari 1677
1651-1652 Peter van Leeuwen † 14 september 1652
1652-1653 Cornelis van Deuverden † 24 maart 1670
1652-1654 Gijsbert van Wijckerslooth † 7 mei 1660
1654-1656 Johan van Nellesteyn circa 1617 - 1 december 1677
1654-1656 Andries van Wijck † 13 juli 1663
1656-1658 Cornelis Booth 20 oktober 1605 - 13 juli 1678
1656-1658 Nicolaas Hamel † 9 mei 1677
1658-1660 Johan van Nellesteyn circa 1617 - 1 december 1677
1658-1660 Andries van Wijck † 13 juli 1663
1660-1662 Dirck de Goyer *circa 1616
1660-1662 Dirck de Leeuw † 22 oktober 1678
1662-1664 Nicolaas Hamel † 9 mei 1677
1662-1664 Hendrick Moreelse 17 december 1615 - 26 mei 1666
1664-1666 Johan van Nellesteyn circa 1617 - 1 december 1677
1664-1666 Cornelis van de Voordt † 10 oktober 1674
1666-1668 Reynier Foeyt † 4 mei 1674
1666-1668 Nicolaas Hamel † 9 mei 1677
1668-1670 Johan van Mansveld † 2 april 1673
1668-1669 Johan van Someren † 28 december 1669
1670-1673 Jacob van der Dussen † 19 november 1686
1670-1673 Cornelis van de Voordt † 10 oktober 1674
1674-1676 Johan van Nellesteyn circa 1617 - 1 december 1677
1674-1676 Willem van der Straten circa 1593 - 6 november 1681
1676-1677 Piter Both van der Eem † 4 december 1677
1676-1678 Johan Strick 24 januari 1628 - 13 mei 1693
1677-1680 Jacob van Dinter 19 september 1630 - 18 oktober 1692
1678-1680 Bartholomeus de Gruyter † 7 december 1685
1680-1682 Aelbert van Benthem 9 december 1618 - 26 januari 1707
1680-1682 Paulus Voet van Winssen 4 februari 1651 - 17 juli 1720
1682-1684 Johan Borre van Amerongen † 15 oktober 1692
1682-1684 Jacob van Dinter 19 september 1630 - 18 oktober 1692
1684-1685 Paulus Voet van Winssen 4 februari 1651 - 17 juli 1720
1684-1686 Willem van Weede † 6 oktober 1686
1685-1687 Albert van Benthem 9 december 1618 - 26 januari 1707
1686-1688 Cornelis van Domburch 17 juni 1649 - 13 september 1704
1687-1689 Johan Borre van Amerongen † 15 oktober 1692
1688-1690 Aernout Spoor † 31 oktober 1723
1689-1691 Anthony van der Nijpoort 4 januari 1635 - 8 oktober 1710
1690-1692 Albert van Benthem 9 december 1618 - 26 januari 1707
1691-1692 Johan Borre van Amerongen † 15 oktober 1692
1692-1694 Everhard van Sijpesteyn 21 februari 1636 - 21 augustus 1713
1692-1695 Aernout Spoor † 31 oktober 1723
1694-1696 Casper van Royen 11 oktober 1653 - 6 december 1709
1695-1697 Cornelis van Lidt de Jeude van † 31 maart 1714
1696-1698 Everhard van Sijpesteyn 21 februari 1636 - 21 augustus 1713
1697-1699 Aernout Spoor † 31 oktober 1723
1698-1700 Casper van Royen 11 oktober 1653 - 6 december 1709
1699-1702 Pieter Haack de Jong 22 januari 1664 - 23 juni 1721
1699-1699 Johan van Weede 9 december 1668 - 3 december 1699
1700-1702 Cornelis van Lidt de Jeude van † 31 maart 1714
1702-1704 Casper van Royen 11 oktober 1653 - 6 december 1709
1702-1704 Everhard van Sijpesteyn 21 februari 1636 - 21 augustus 1713
1704-1706 Beernt Willem Ploos van Amstel 28 september 1648 - 12 mei 1721
1704-1706 Cornelis Quint 17 oktober 1666 - 28 december 1743
1706-1708 Johan van Nellesteyn 11 december 1668 - 31 mei 1741
1706-1708 Huybert van Veldhuysen 22 januari 1657 - 11 januari 1710
1708-1710 Cornelis van Lidt de Jeude † 31 maart 1714
1708-1710 Everhard van Sijpesteyn 21 februari 1636 - 21 augustus 1713
1710-1712 Ferdinand Hatting 25 december 1659 - 20 januari 1740
1710-1712 Cornelis Verborcht 24 september 1645 - 6 mei 1721
1712-1714 Johan van Huyssen † 23 november 1716
1712-1714 Cornelis Quint 17 oktober 1666 - 28 december 1743
1714-1716 Laurens van Lankeren 4 oktober 1665 - 16 januari 1727
1714-1716 Johan van Nellesteyn 11 december 1668 - 31 mei 1741
1716-1718 Cornelis Quint 17 oktober 1666 - 28 december 1743
1716-1718 Lucas van Voorst 19 januari 1670 - 10 augustus 1738
1718-1720 Johan van Nellesteyn 11 december 1668 - 31 mei 1741
1718-1719 Roelant Aelbert Roelands 21 september 1681 - 21 juli 1751
1719-1721 Isaak Ubingh † 22 november 1753
1720-1721 Arnout Spoor † 31 oktober 1723
1721-1722 Johan Heycop 7 augustus 1653 - 12 augustus 1722
1721-1723 Cornelis Quint 17 oktober 1666 - 28 december 1743
1722-1724 Adriaen Strick van Linschoten 13 september 1650 - 20 november 1724
1723-1725 Ferdinand Hatting 25 december 1659 - 20 januari 1740
1724-1726 Lucas van Voorst 19 januari 1670 - 10 augustus 1738
1725-1727 Isaak Ubingh † 22 november 1753
1726-1728 Jan Pieter van Mansvelt 31 januari 1686 - 4 februari 1756
1727-1729 Jacob Martens 19 november 1671 - 31 maart 1729
1728-1729 Lucas van Voorst 19 januari 1670 - 10 augustus 1738
1729-1731 Adriaen van Bronckhorst 6 november 1650 - 1 september 1738
1729-1731 Jan Willem Leusden 22 april 1675 - 26 maart 1745
1729-1729 Hendrik van Soestdijck 26 augustus 1672 - 30 maart 1743
1731-1733 Johan van Nellestein 11 december 1668 - 31 mei 1741
1731-1733 Cornelis Quint 17 oktober 1666 - 28 december 1743
1733-1735 Ferdinand Hatting 25 december 1659 - 20 januari 1740
1733-1735 Johan Carel van der Muelen 2 augustus 1672 - 13 november 1738
1735-1737 Adriaen van Bronckhorst 6 november 1650 - 1 september 1738
1735-1737 Izaak Ubingh. † 22 november 1753
1737-1739 Johan Breijer 12 augustus 1660 - 23 maart 1749
1737-1739 Cornelis Quint 17 oktober 1666 - 28 december 1743
1739-1741 Jan Willem Leusden 22 april 1675 - 26 maart 1745
1739-1741 Arend Albert de Ruever 22 juli 1696 - 26 december 1750
1741-1743 Jacob van Berck 11 december 1694 - 24 juli 1762
1741-1743 Cornelis Quint 17 oktober 1666 - 28 december 1743
1743-1745 Johan Breijer 12 augustus 1660 - 23 maart 1749
1743-1745 Izaacq Ubingh † 22 november 1753
1745-1747 Cornelis van Cleeff 1 juli 1681 - 7 november 1765
1745-1746 Justus Ormea † 25 augustus 1746
1746-1748 Hendrick Assuerus Wttewaal 26 januari 1699 - 8 januari 1775
1747-1749 Willem Verweij 17 december 1677 - 21 juni 1750
1748-1750 Jan Jacob van Mansveldt 31 januari 1686 - 4 februari 1756
1749-1751 Isaacq Verborcht 27 juli 1690 - 9 januari 1765
1750-1752 Jan Jacob van Mansveldt 5 februari 1704 - 27 september 1754
1751-1753 Anthony Francois Godin 22 september 1711 - 17 december 1787
1752-1754 Jan Jacob Ram 8 september 1716 - 1 november 1758
1753-1755 Henrik van Asch van Wijck 2 augustus 1707 - 17 april 1784
1754-1756 Everhard van Harscamp 4 november 1714 - 17 augustus 1775
1755-1757 Jan Andre van Westrenen 13 januari 1712 - 2 juli 1790
1756-1758 Jacob van Berck 11 december 1694 - 24 juli 1762
1757-1758 Jacob Carel Martens 27 februari 1711 - 23 september 1758
1758-1760 Meinard van Bueren 14 juni 1712 - 2 mei 1781
1758-1760 Izaacq Ferdinand Godin 29 december 1688 - 9 januari 1765
1760-1762 Joseph Elias van der Muelen 9 januari 1707 - 19 februari 1781
1760-1762 Izaak Verborcht 27 juli 1690 - 9 januari 1765
1762-1764 Arnoud Loten 19 januari 1719 - 13 juli 1801
1762-1764 Jan Andre van Westrenen 13 januari 1712 - 2 juli 1790
1764-1766 Cypriaan Berger 5 november 1700 - 11 juni 1786
1764-1766 Cornelis Jan van Royen 20 februari 1711 - 10 oktober 1774
1766-1767 Everhard van Harscamp 4 november 1714 - 17 augustus 1775
1766-1768 Nicolaas Kien 7 april 1701 - 29 oktober 1777
1767-1769 Henrik van Asch van Wijck 2 augustus 1707 - 17 april 1784
1768-1770 Joseph Elias van der Muelen 9 januari 1707 - 19 februari 1781
1769-1771 Arnoud Loten 19 januari 1719 - 13 juli 1801
1770-1772 Meinard van Buuren 14 juni 1712 - 2 mei 1781
1771-1773 Cypriaen Berger 5 november 1700 - 11 juni 1786
1772-1774 Cornelis Jan van Royen 20 februari 1711 - 10 oktober 1774
1773-1775 Everhard van Harscamp 4 november 1714 - 17 augustus 1775
1774-1776 Nicolaas Kien 7 april 1701 - 29 oktober 1777
1775-1777 Abraham Jacobus van der Dussen 19 juni 1705 - 21 april 1794
1776-1778 Henrik van Asch van Wijck 2 augustus 1707 - 17 april 1784
1777-1779 Hendrik Verbeeck 8 augustus 1709 - 4 december 1788
1778-1780 Arnoud Loten 19 januari 1719 - 13 juli 1801
1779-1781 Pieter Paulus van den Bogaart 13 februari 1722 - 24 maart 1789
1780-1782 Cypriaan Berger 5 november 1700 - 11 juni 1786
1781-1782 Bartholomeus de Gruyter 28 november 1706 - 1 juli 1782
1782-1784 Jan Frederik van Beeck 15 juni 1712 - 14 mei 1792
1782-1783 Abraham Jacob van der Dussen 19 juni 1705 - 21 april 1794
1783-1785 Jan Willem van Musschenbroek 6 juli 1729 - 5 juni 1807
1784-1785 Hendrik Verbeeck 8 augustus 1709 - 4 december 1788
1785-1786 Adriaan van Bronckhorst 25 mei 1728 - 24 maart 1806
1785-1786 Arnoud Loten 19 januari 1719 - 13 juli 1801
1786-1787 Adriaan Hendrik Eyck 6 december 1725 - 17 juli 1802
1786-1787 Jan Pieter de Ridder 28 april 1741 - 11 maart 1801
1787-1788 Adriaan van Bronckhorst 25 mei 1728 - 24 maart 1806
1787-1789 Jan Willem van Musschenbroek 6 juli 1729 - 5 juni 1807
1788-1790 Thomas Adriaan Boddens 30 mei 1721 - 29 maart 1796)
1789-1791 Jan Jacob van Westrenen 8 augustus 1741 - 9 september 1817
1790-1792 Jan Frederik van Beeck 15 juni 1712 - 14 mei 1792
1791-1793 Arnoud Loten 19 januari 1719 - 13 juli 1801
1792-1794 Jan Willem van Musschenbroek 6 juli 1729 - 5 juni 1807
1793-1795 Willem Jan van der Does 20 oktober 1745 - 12 juli 1812
1794-1795 Adriaan van Bronckhorst 25 mei 1728 - 24 maart 1806

1795 – 1813: Bataafs-Franse tijd[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester
1795 J.P.C.H. van Renesse van Wilp Provisionele Municipaliteit
1795 – 1798 A.H. Eyck Raad der gemeente
1798 – 1803 Intermediair gemeentebestuur
1803 – 1808 Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein Gemeentebestuur
1808 – 1811 Philips Ram Vroedschap en B & W
1811 – 1812: A.J.W. van Dielen maire en adjunct-maires & Raad der Municipaliteit

Van 1813 tot heden[bewerken | brontekst bewerken]

Ambtsperiode Naam burgemeester Leven Partij of stroming Bijzonderheden
1813 - 1815 Jan van den Velden 6 februari 1768 – 26 maart 1854
1815 - 1816 mr. Rudolph Abraham Schutt 5 augustus 1747 – 22 juli 1829
1816 - 1818 Walraven Robbert baron van Heeckeren van Brandsenburg 19 november 1776 – 23 juli 1845
1818 - 1821 Jacob Frederik Gobius circa 1749 – 27 september 1821
1821 - 1824 Johannes Borski 28 juli 1755 – 13 september 1825
1824 - 1827 mr. Johannes van Doelen 1751 – 31 december 1828
1827 - 1839 jhr. mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck 14 oktober 1774 – 16 juli 1843
1839 - 1878 mr. Nicolaas Petrus Jacob Kien 19 april 1800 – 17 juli 1879
1878 - 1891 mr. Willem Richard Boer 2 of 4 april 1818 – 24 oktober 1894
1891 - 1908 dr. Bernardus Reiger 14 januari 1845 – 31 januari 1908 liberaal
1908 - 1914 mr. Alexander Frederik baron van Lynden 6 maart 1856 – 2 november 1931
1914 - 1934 mr. Joachimus Pieter Fockema Andreae 30 juli 1879 – 27 juli 1949 liberaal werd Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen
1934 - 1942 mr. dr. Gerhard (G.A.W.) ter Pelkwijk 29 maart 1882 – 8 september 1964 partijloos
1942 - 1945 Cornelis (C.) van Ravenswaay 19 september 1897 – 3 september 1955 NSB
1945 - 1948 mr. dr. Gerhard (G.A.W.) ter Pelkwijk 29 maart 1882 – 8 september 1964 partijloos
1948 - 1970 jhr. mr. dr. Coen (C.J.A.) de Ranitz 3 april 1905 – 24 februari 1983 partijloos
1970 - 1974 Hans (H.G.I.) baron van Tuyll van Serooskerken 20 mei 1917 – 6 augustus 1988 VVD
1974 - 1981 Henk (H.J.L.) Vonhoff 22 juni 1931 - 25 juli 2010 VVD werd Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen
1981 - 1992 drs. Lien (M.W.M) Vos-van Gortel 2 november 1931 - 10 juni 2023 VVD
1992 - 1999 mr. Ivo (I.W.) Opstelten *31 januari 1944 VVD was burgemeester van Delfzijl, werd burgemeester van Rotterdam
1999 - 2008 mr. Annie (A.H.) Brouwer-Korf 19 juli 1946 - 17 mei 2017 PvdA was burgemeester van Amersfoort
2008 - 2013 mr. Aleid (A.) Wolfsen *23 februari 1960 PvdA
2014 - 2020 mr. Jan (J.H.C) van Zanen *4 september 1961 VVD was burgemeester van Amstelveen en partijvoorzitter van de VVD, werd burgemeester van Den Haag
2020 - 2020 Peter (P.E.J.) den Oudsten *24 oktober 1951 PvdA waarnemend, was burgemeester van Meppel, Enschede en Groningen
2020 - heden Sharon (S.A.M.) Dijksma *16 april 1971 PvdA

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]