Lijst van deeltjes uit de deeltjesfysica

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.

Deze pagina bevat een lijst van de elementaire deeltjes volgens het standaardmodel van de deeltjesfysica.

Inleiding[bewerken]

Er zijn in totaal 17 benamingen voor elementaire deeltjes, waarvan het bestaan is aangetoond. Sommige deeltjes zijn er echter in meerdere typen en sommige namen corresponderen met meer dan één deeltje.

Quarks zijn er in 6 'smaken' en elke smaak kent weer drie 'kleuren', wat resulteert in 18 unieke quarks. Leptonen zijn er in 6 smaken maar kennen geen kleuren. Bij elkaar opgeteld zijn er dus 6 leptonen en 18 quarks dat samen 24 fermionen oplevert. Fermionen zijn materiedeeltjes. Elk materiedeeltje heeft een corresponderend antimateriedeeltje. Daarmee verdubbelt het aantal deeltjes van 24 naar 48.

Verder met de bosonen: gluonen zijn er in 8 kleurcombinaties. Deze hebben (nog) geen namen en worden vooralsnog uitgeschreven als formules (zie in de tabel hieronder).

Daarnaast zijn er twee typen W-bosonen, één type Z-boson en één type foton; deze maken een totaal van 4 elektrozwakke bosonen.

Tot slot is er één enkel higgsboson.
Omdat bosonen geen materiedeeltjes zijn, hebben zij geen antideeltjes.

Samengevat:

Alle 61 bevestigde elementaire deeltjes van het standaardmodel
18 quarks
rode upquark rode charmquark rode topquark
groene upquark groene charmquark groene topquark
blauwe upquark blauwe charmquark blauwe topquark
rode downquark rode strangequark rode bottomquark
groene downquark groene strangequark groene bottomquark
blauwe downquark blauwe strangequark blauwe bottomquark
6 leptonen
elektron muon tau
elektronneutrino muonneutrino tauneutrino
18 antiquarks
rode antiupquark rode anticharmquark rode antitopquark
groene antiupquark groene anticharmquark groene antitopquark
blauwe antiupquark blauwe anticharmquark blauwe antitopquark
rode antidownquark rode antistrangequark rode antibottomquark
groene antidownquark groene antistrangequark groene antibottomquark
blauwe antidownquark blauwe antistrangequark blauwe antibottomquark
6 antileptonen
anti-elektron (positron) antimuon antitau
elektronantineutrino muonantineutrino tau-antineutrino
8 gluonen
4 elektrozwakke bosonen
foton Z0-boson W+-boson W-boson
1 higgsboson
higgsboson

Alle deeltjes uit de deeltjesfysica[bewerken]

Deeltje Ele-
men-
tair
Fer-
mi-
on
Quark Lep-
ton
Bo-
son
Gauge Sca-
lar
Hypo-
the-
tisch
Super
part-
ner
Gau-
gi-
ni-
on
Com-
po-
siet
Ha-
dron
Bary-
on /
Hype-
ron
Me-
son /
Quark-
onia
Exo-
tisch
Ha-
dron
Exo-
tisch
Bary-
on
Exo-
tisch
Me-
son
Qua-
si
Deel-
tje
Upquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Antiupquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Downquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Antidownquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Charmquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Anticharmquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Strangequark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Antistrangequark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Topquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Antitopquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Bottomquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Antibottomquark O O O x x x x x x x x x x x x x x x
Elektron O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Anti-elektron (positron) O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Muon O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Antimuon O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Tau O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Antitau O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Elektronneutrino O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Elektronantineutrino O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Muonantineutriuno O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Muonneutrino O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Tauneutrino O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Tau-antineutrino O O x O x x x x x x x x x x x x x x
Sfermion (stopquark) O x O x x x x O x x x x x x x x x x
Foton O x x x O O x x x x x x x x x x x x
Gluon O x x x O O x x x x x x x x x x x x
W+-boson O x x x O O x x x x x x x x x x x x
W--boson O x x x O O x x x x x x x x x x x x
Z0-boson O x x x O O x x x x x x x x x x x x
Higgsboson O x x x O x O x x x x x x x x x x x
Fotino O x x x x x x O O O x x x x x x x x
Gluino O x x x x x x O O O x x x x x x x x
Gravitino O x x x x x x O O O x x x x x x x x
Axino O x x x x x x O O x x x x x x x x x
Chargino O x x x x x x O O x x x x x x x x x
Higgsino O x x x x x x O O x x x x x x x x x
Neutralino O x x x x x x O O x x x x x x x x x
Axion O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Dilaton O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Graviton O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Leptoquark O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Magnetische monopool O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Majoranafermion O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Majoron O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Planckdeeltje O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Preon O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Steriele neutrino O x x x x x x O x x x x x x x x x x
W'- en Z'-bosonen O x x x x x x O x x x x x x x x x x
X- en Y-bosonen O x x x x x x O x x x x x x x x x x
Deltabaryon x x x x x x x x x x O O O x x x x x
Lambda-baryon x x x x x x x x x x O O O x x x x x
Nucleon (proton en neutron) x x x x x x x x x x O O O x x x x x
Omega-baryon x x x x x x x x x x O O O x x x x x
Sigma-baryon x x x x x x x x x x O O O x x x x x
Xi-baryon x x x x x x x x x x O O O x x x x x
B-meson x x x x x x x x x x O O x O x x x x
D-meson x x x x x x x x x x O O x O x x x x
Kaon x x x x x x x x x x O O x O x x x x
Omegameson x x x x x x x x x x O O x O x x x x
Phimeson x x x x x x x x x x O O x O x x x x
Rhomeson x x x x x x x x x x O O x O x x x x
Thetameson x x x x x x x x x x O O x O x x x x
Upsilonmeson x x x x x x x x x x O O x O x x x x
Pentaquark x x x x x x x x x x O O x x O O x x
Tetraquark x x x x x x x x x x O O x x O x O x
Eta- en prime-etamesonen x x x x x x x x x x O O x x x x x x
Exotische atomen* x x x x x x x x x x O O x x x x x x
Pion x x x x x x x x x x O O x x x x x x
Pomeron x x x x x x x x x x O x x x O x x x
Meconic molecuul x x x x x x x x x x O x x x O x x x
Dibaryon x x x x x x x x x x O x x x x O x x
Skyrmion x x x x x x x x x x O x x x x x O x
Atomen x x x x x x x x x x O x x x x x x x
Atoomkern x x x x x x x x x x O x x x x x x x
Diquarks x x x x x x x x x x O x x x x x x x
J/psi-meson x x x x x x x x x x O x x x x x x x
Moleculen x x x x x x x x x x O x x x x x x x
Superatomen x x x x x x x x x x O x x x x x x x
T-meson x x x x x x x x x x O x x x x x x x
Glueball x x x x x x x O x x O x x x x x O x
Daydov soliton x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Dropleton x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Exciton x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Hole ("Elektronengat") x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Magnon x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Plasmaron x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Polariton x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Polaron x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Roton x x x x x x x x x x x x x x x x x O
Trion x x x x x x x x x x x x x x x x x O

* Postionium, muonium, tauonium en onia