Lijst van germanismen in het Nederlands

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een alfabetische lijst van germanismen. Erbij staan de Duitse oorsprong en het Nederlandse synoniem.

Germanisme Duitse oorsprong Nederlands synoniem Opmerkingen
autobaan Autobahn autosnelweg Behalve als men ermee een autosnelweg in Duitsland aanduidt, dan meestal autobahn.
beduidend bedeutsam belangrijk, aanmerkelijk alleen germanisme in predicatief gebruik
begeesterd begeistert geestdriftig, enthousiast
bemerking Bemerkung op- of aanmerking
beroepsmatig berufsmäßig beroepshalve
de zestiger jaren die sechziger Jahre de jaren zestig Geldt volgens Taaladvies inmiddels als goed Nederlands.[1]
eerstens erstens ten eerste
geëigend geeignet geschikt
hij leve hoog![2] er lebe hoch lang zal hij leven!
inschatten einschätzen beoordelen
instelling Einstellung mentaliteit
keelkop[2] Kehlkopf strottenhoofd
maatgevend maßgeblich normatief, 'de norm'
meerdere mehrere verscheidene
middels mittels door middel van algemeen aanvaard
omkleden[3] umkleiden verkleden, andere kleren aandoen algemeen aanvaard
onderbouwen unterbauen motiveren, staven
steekwoord Stichwort trefwoord
steenrijk[4] steinreich schatrijk algemeen aanvaard
technieker[2] Techniker technicus
zich vertypen vertippen een typefout maken
zonsopgang Sonnenaufgang zonsopkomst