Lijst van grietmannen van Smallingerland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Smallingerland in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

De oudste vermelding van een grietman in Smallingerland is die van Hera van Smallen-Ee in 1392. Hoewel grietmannen werden verkozen, werd het met de komst van de familie Van Haersma in de praktijk een erfelijk ambt.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1392 Hera van Smallen-Ee
1439 Szemma Feijga
1450 Jeldze to Smallinger Convent
1453 Sicke Fokelema
1477 Sjoerd Wattinga
1479 Jonge Rennert
1482 Gotte Baukes
1525 Baucke Kuijper
1514 Jelle Sickes
ca. 1527 - 1533 Saecke Herjuwsma Ook vermeld als Saecke toe Beets
1536 - 1541 Sierck Arents Schoonzoon van voorgaande
ca. 1550 - 1577 Empke Genkens
1577 - 1580 Occius Broersma Afgezet wegens zijn Spaanse sympathieën
1580 - 1617 Melle Jochums
1617 - 1625 Jouke Jochums Waarschijnlijk broer van voorganger
1625 - 1637 Arent van Haersma
1637 - 1660 Aulus van Haersma 1611-1669 Zoon van voorgaande
1660 - 1694 Arent van Haersma 1645-1709 Zoon van voorgaande
1694 - 1715 Aulus van Haersma 1670-1717 Zoon van voorgaande
1715 - 1723 Arent van Haersma 1700-1723 Zoon van voorgaande
1723 - 1770 Livius van Haersma 1702-1778 Broer van voorgaande
1770 - 1795 Hector Livius van Haersma 1737-1820 Stiefzoon van voorgaande (zoon van Eelco Haersma)
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1832 Hector Livius Haersma van Vierssen 1790-1839 Kleinzoon van Hector Livius van Haersma
1832 - 1842 Maurits Pico Diderik baron van Harinxma thoe Slooten 1804-1876
1842 - 1851 Martinus Manger Cats 1817-1896 Aansluitend de eerste burgemeester van Smallingerland
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Smallingerland niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Smallingerland.