Lijst van grietmannen van Smallingerland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Smallingerland in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

De oudste vermelding van een grietman in Smallingerland is die van Hera van Smallen-Ee in 1392. Hoewel grietmannen werden verkozen, werd het met de komst van de familie Van Haersma in de praktijk een erfelijk ambt.

Ambtsperiode Naam grietman Bijzonderheden
(1527), (1528),(1531) Saecke Herjuwsma alias Saecke toe Beets
(1536 tot 1541) Sierck Arents schoonzoon van voorgaande
1625 - 1637 Arent van Haersma
1637 - 1660 Aulus van Haersma zoon van voorgaande
1660 - 1694 Arent van Haersma zoon van voorgaande
1694 - 1715 Aulus van Haersma zoon van voorgaande
1715 - 1723 Arent van Haersma zoon van voorgaande
1723 - 1770 Livius van Haersma broer van voorgaande
1770 - 1795 Hector Livius van Haersma stiefzoon van voorgaande (zoon van Eelco Haersma)
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1832 Hector Livius Haersma van Vierssen
1832 - 1842 Maurits Pico Diderik van Harinxma thoe Slooten
1842 - 1851 Martinus Manger Cats Aansluitend de eerste burgemeester van Smallingerland
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Smallingerland niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Smallingerland.