Lijst van grietmannen van Utingeradeel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Utingeradeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
(1425) Uteka Bauwenga Vermeld als grietman van Wobbingabrugge.
(1453) Thiart (Tjaard) Andringa
(1509) Tjaard van Andringa
(1512) Epo van Douma †1516?
(1525) Dirck Freerksz
(1542) Jelmer Edis
(1545) Jorrit van Andringa
(1546) Gabbe van Andringa
1550 - 1575 Andries Grijph
1575 - 1578 Ofke Grijph †1580 Zoon van voorgaande. In 1574 tot substituut aangewezen tijdens gevangenschap van zijn vader. Gesneuveld in de slag op de Hardenbergerheide.
1578 - 1601 Feijcke Tetmans of Tatmans 1538-1601
1601 - 1612 Jelle van Andringa †1612
1613 - 1619 Tinco van Andringa †1619 Zoon van voorgaande
1619 - 1640 Tiberius van Oenema †1640
1622 Baerte Tiedsz of Tjeerds
1640 - 1670 Regnerus van Andringa 1612-1671 Zoon van Tinco van Andringa
1670 - 1682 Lubbartus van Andringa 1656-1682 Zoon van voorgaande
1683 - 1689 Hessel Vegelin van Claerbergen 1655-1715 1689 grietman van Haskerland
1689 - 1751 Frederik van Sminia 1664-1751
1752 - 1757 Regnerus Lycklama à Nijeholt †1757
1757 - 1762 Tinco Lycklama à Nijeholt 1696-1762 Broer van voorgaande
1762 - 1789 Augustinus Lycklama à Nijeholt 1742-1789 Zoon van voorgaande
1790 - 1795 Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt 1766-1844 Zoon van voorgaande
1795 - 1811 Geen grietman wegens de Franse tijd
1811 - 1816 jhr. (1814) Philip Ernst Assuërus Vegilin van Claerbergen 1781-1851 maire, werd 1816 lid van gedeputeerde staten
1816 - 1828 Augustinus Georg Lycklama à Nijeholt 1794-1828 Zoon van Tinco Martinus
1830 - 1851 Wilco Holdinga Lycklama à Nijeholt 1801-1872 Broer van voorgaande
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Utingeradeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Utingeradeel.