Lijst van grietmannen van Visvliet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Visvliet in de provincie Groningen, die bestaan heeft van vóór 1578 tot 1803.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1578? - 1604 Brandt Thonis
1586 - 1597 Hemmo Clama
1604 - 1618 Johannes Petri Sannes eerder grietman van Weststellingwerf.
30 januari 1618 - 1637 Aulus van Harckema tot Westerdicken
1639 Egbert Datema
1642 Johan Gerrits Eissema legt de eed af als grietman
1644 - 1646 Titus van Hannia legt 1644 de eed af als grietman
1689 jonker Lucas Clant, heer op Aykema geb. 1647 hoofdeling, grietman van Westerdeel-Langewold, Visvliet en de de Ruigewaarden
1697 Joannes Videnius hoofdeling
1718 Tijlo Krijthe tevens grietman van Vredewold
1720 Joannes Robers grietman van "de heerlijkheid Visvliet", tevens grietman van de Middel Ruigewaard; later geconstitueerd redger van Scharmer
1721 - 1724 dr. Johan Geertsema 1693-1758 tevens grietman van Vredewold en ambtman van het Gorecht, werd raadsheer en tussen 1738 en 1747 burgemeester van Groningen
1726 - 1728 Peter Jan Swartte tevens grietman van Ooster- en Westerdeel Langewold en van de Drie Waarden; werd richter van Bellingwolde, Blijham en Pekela
1732 - 1754 Johannes Leuringh, J.U.D. ca. 1700-voor 1755 tevens grietman van Westerdeel-Langewold, Vredewold en de Drie Waarden
1736 Johannes van Rikkenga, J.U.D. geb. ca. 1690 tevens grietman van Ooster- en Westerdeel-Langewold en van de Westerwaard
1757 - 1770 Lambertus Fruytier, J.U.D. 1729-1816 tevens grietman van Ooster- en Westerdeel-Langewold; werd gecommitteerde raad van de Ommelanden tussen Eems en Lauwers
1759 Jan Gerhardt Geertsema tevens richter van Westerdijkshorn
1767 - 1770 Nicolaus Guichart, J.U.D. 1743-1805 tevens grietman van Aduard, Niehove en Vredewold, later secretaris en fiscaal van de Ommelanden
1776 - 1781 Melchior Willem de Raadt, J.U.D. geb. 1744 tevens grietman van Ooster- en Westerdeel-Langewold, Oldehove en Saaksum of Humsterland en de Drie Waarden; later gecommitteerde raad van de Ommelanden en lid van het Hof van Justitie
1786 - 1791 dr. Regnerus Tjaarda Nauta 1724-1803 eerder grietman van Oldehove en Saaksum of Humsterland, Niehove, De Kampen, Ezinge, Hardeweer en tegelijk grietman van de Ooster-, Middel- en Westerwaard; later overrichter van Ten Post en lid van de gezworen gemeente en secretaris van de weeskamer te Groningen
1788 dr. Lambertus Beckeringh
1796 - 1803 Hendrik van Weerden, J.U.D. 1772-1813 tevens grietman van Westerdeel-Langewold en de Drie Waarden, later rechter in de arrondissementsrechtbank te Appingedam