Lijst van grietmannen van het Bildt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij het Bildt in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Tot de bedijking van het Bildt was deze kwelder eigendom van de Duitse keizer Maximiliaan I. Hij schonk het Bildt aan Hertog Albrecht van Saksen. Zijn zoons Georg en Hendrik lieten het Bildt bedijken.

Ambtsperiode Naam grietman Leven Bijzonderheden
1502-1505 Hessel Martena
1505-1515 Thomas Beukelaar Tekende samen met gebr. Wijngaarden de overeenkomst voor het bedijken
1515-1523 Heer Tjaerd van Burmania Tevens rentmeester en dijkgraaf
1523-1530 Johan Rattaller Tevens renmeester generaal der domeinen
1530-1551 Gerrit van Loo Vader van Boudewijn, tevens rentmeester generaal der domeinen. Voogd van Saskia Uylenburgh, latere vrouw van Rembrandt
1551-1557 Boudwijn van Loo Volgde zijn vader op, tevens rentmeester
1557-1580 Allert Siercksma was geen rentmeester, dat bleef Boudewijn van Loo
1580-1587 Boudewijn van Loo werd opnieuw grietman, was tevens nog rentmeester
1587-1620 Jonker Jelger van Feytsma †1613 Eerder grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland, tevens rentmeester generaal der domeinen.
1620-1632 Jonker Edzard van Burmania Het grietmanschap werd van het rentmeesterschap gescheiden
1633 - 1639 Jonker Epo van Aylva
1639 - 1644 Dr. Martinus Gravius
1644 - 1652 Philip van Boshuisen
1652 - 1698 Jonker Willem van Haren 1626-1708
1698 - 1717 Jonker Adam Ernst van Haren 1683-1717 Neef van voorganger.
1718 - 1728 Jonker Willem van Haren 1655-1728 Vader van voorganger. Voorheen grietman van Doniawerstal (1679-1688) en Weststellingwerf (1688-1711).
1728 - 1763 Jonker Willem van Haren 1710-1768 Kleinzoon van voorganger.
1763 - 1780 Jacob Adriaan baron du Tour 1734-1780 Neef van voorganger.
1780 - 1788 Hans Willem baron van Aylva heer van Waardenburg en Neerijnen 1751-1827 Stiefzoon van voorganger. Aansluitend grietman van Baarderadeel.
1788 - 1795 Jonker Duco van Haren 1747-1801 Zoon van Onno Zwier van Haren.
1795 - 1816 Geen grietman vanwege de Franse tijd
1816 - 1825 Johannes Lambertus Huber 1750-1826)
1825 - 1834 Michaël Onuphrius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1776-1863 Aansluitend grietman van Wonseradeel.
1834 - 1851 Jhr. Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer 1806-1870 Aansluitend de eerste burgemeester van het Bildt.
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had het Bildt niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van het Bildt.