Lijst van hofjes in Den Haag

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Deze lijst van hofjes in Den Haag geeft weer hoeveel hofjes er in Den Haag zijn van voor de Tweede Wereldoorlog. Botine Koopmans schreef in 2005 een boek over de 115 hofjes in Den Haag, maar er zijn er wat meer. Vijftig hofjes staan in Scheveningen, waarvan slechts eentje een naam heeft. De andere staan weergegeven als 'Naamloze hofjes'.

Voor 1892, toen de Bouwverordening van kracht werd, mocht men bouwen wat men wilde, zolang het niet aan een straat lag. Veel mensen bouwden hofjes als voorziening voor hun oude dag. In 1895 waren er in Den Haag 700 hofjes met 9.500 woningen; een kwart van alle woningen in de toenmalige stad.

In 1901 kwam de Woningwet en in 1906 de Bouw- en Woonverordening tot stand. Deze betekenden het einde van de hofjesbouw op binnenterreinen, maar het begin van betere woonomstandigheden. De bestaande hofjes kregen een aanbouw met keuken en privaat; die keuken was weliswaar niet meer dan een aanrecht met spoelgelegenheid en een plank eronder.

Dat een hofje geen naam heeft, en dus als 'Naamloos hofje' op onderstaande lijst staat, wil niet zeggen dat het een onbelangrijk hofje is. In 2005 werden weer 11 hofjes op de monumentenlijst geplaatst, enkele daarvan behoren tot de Naamloze hofjes.

In 2002 werd het Haagse Hofjesberaad opgericht. Deelnemers zijn het Heilige Geesthofje, 't Hooftshofje, het Hofje van Hoogelande, het Hofje van Nieuwkoop, het Hof van Wouw, Rusthof, de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 en Stadsherstel Den Haag en Omgeving.

In september 2009, net voor de Open Monumentendag, werd eenmalig een Haagse Hofjeskrant uitgegeven met een oplage van 20.000 stuks.

Den Haag heeft enkele liefdadigheidshofjes, de namen daarvan zijn vetgedrukt.

Vraagteken
Er wordt getwijfeld aan de juistheid van een of meer onderdelen van dit artikel, of het is onvoldoende verifieerbaar gemaakt.
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: Erg veel naamloze hofjes in Scheveningen, waarvan de status als hofje betwijfeld wordt.
Dit sjabloon is geplaatst op 27 augustus 2021.
Vraagteken
Naam Jaar Adres Opmerking Coördinaten Afbeelding
Alexanderhof 1874 Bankastraat 7-81 42 woningen, gebouwd voor de huzaren van de Alexanderkazerne, ook wel Bankahofje genoemd 52° 5' 31" NB, 4° 18' 20" OL
Amstelhof Amstelstraat woningbouw in hofvorm, geen binnentuin maar straat en parkeerplaatsen 52° 4' 40" NB, 4° 19' 33" OL
Artiestenhof 1876 Trompstraat 172-198 gebouwd voor de mannen die in de Koninklijke Stallen aan de Hogewal werkten 52° 4' 60" NB, 4° 17' 57" OL
Christina's hofje Bakkerstraat
Christinalaan 1913 Cantaloupenburg 4/1-40 52° 5' 16" NB, 4° 18' 32" OL
Coninckspoort Noordeinde 78-84 naast het paleis 52° 4' 52" NB, 4° 18' 22" OL
Delihofje 1891 Delistraat 2b-18 gebouwd voor mensen die bij de paleizen werkten 52° 5' 43" NB, 4° 18' 24" OL Huizen
Delprat Hofje Hoefkade 612-702 52° 3' 59" NB, 4° 18' 52" OL
Denneweghofje 1829 Denneweg 72-82 loopt naar de Nieuwe Schoolstraat, wordt ook Schildershofje of Henriëttehofje genoemd. 52° 5' 6" NB, 4° 18' 44" OL
Flora's Hofje ± 1890 Lange Beestenmarkt 148-162 exploitatiehofje, vroeger 10, nu 6 huisjes 52° 4' 21" NB, 4° 18' 36" OL
Het Fort 1890 tussen de Hoefkade en de Parallelweg
Frederikshofje Cantaloupenburg gebouwd voor de (onder)officieren van de Frederikskazerne, afgebroken in 1933, ook wel Moordenaarshof genoemd
Geefhuisjes 1666 Hoge Zand 2-24 52° 4' 25" NB, 4° 18' 30" OL
Goudenregenhofje 2010 eigenaar Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
Heilige Geesthofje 1616 Paviljoensgracht 51-125 52° 4' 24" NB, 4° 18' 47" OL
Henriëtte Hofje 1829 Denneweg 72-82 ook wel Schildershofje genoemd. Op nr 74 woonde tijdens WOII Siewert de Koe, een verzetsleider 52° 5' 6" NB, 4° 18' 44" OL
Hof Badhuisstraat 1876 eigenaar Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854
Hof van Wallage Frederikstraat afgebroken in 1833, nu flatgebouw
Hof van Wouw 1647 Lange Beestenmarkt liefdadigheidshofje 52° 4' 26" NB, 4° 18' 28" OL
Hofje van de Ridder van Wouw 1649 - 1888 Lange Beestenmarkt 21-47 Afgebroken 52° 4' 27" NB, 4° 18' 28" OL
Hofje Floris van Dam 1606 Lange Beestenmarkt 21-47 maar pas sinds 1888 op de huidige locatie, liefdadigheidshofje 52° 4' 27" NB, 4° 18' 28" OL
Hofje van Berg & Dal Rivierenbuurt
Hofje het Javalaantje Javastraat 99-161 52° 5' 17" NB, 4° 18' 41" OL
Hofje van Betje van Duijne Werfstraat 36-50 Scheveningen, om de hoek van Zeilstraat 104/136 52° 6' 24" NB, 4° 16' 30" OL
Hofje van Elf Sumatrastraat nieuw hofje, 11 huisjes 52° 5' 35" NB, 4° 18' 25" OL
Hofje van Hennink 1895 Newtonstraat 119-133 gebouwd in twee rijen, waarvan 1 rij gesloopt werd omstreeks 1985 52° 4' 36" NB, 4° 17' 6" OL
Hofje van Hoogelande 1673 Johannes Camphuijsstraat 61-85 rijksmonument, voorheen in de Boekhorststraat 52° 5' 7" NB, 4° 20' 21" OL
Hofje van Kortekaas Sumatrastraat 179-183 3 huisjes, links was een smederij. Nu samengetrokken tot één woning, bewoond door het kunstenaarsechtpaar Wim en Carla Rutgers. 52° 5' 32" NB, 4° 18' 23" OL
Hofje van Kuypers 1773 Denneweg 144-178 52° 5' 10" NB, 4° 18' 41" OL
Hofje van Lammers 1875 Schelpstraat 5-43 eigenaar Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 52° 5' 14" NB, 4° 18' 32" OL Hofje van Lammers, een gemeenschappelijke tuin
Hofje van Nieuwkoop 1660 Prinsegracht 52° 4' 26" NB, 4° 18' 6" OL Hoofdingang
Hofje van Oijen Javastraat 229-259 52° 5' 22" NB, 4° 18' 39" OL
Hofje van Severie 1769 Noordeinde 104-120 gebouwd door meester-timmerman Arnoldus Theodorus Zodaer, exploitatiehofje, rijksmonument 52° 4' 54" NB, 4° 18' 21" OL
Hofje van Vredebest 1864 Westeinde 251-369 in 1920 keukens aangebouwd, in 1976 bijna gesloopt, in 1984 gerenoveerd 52° 4' 32" NB, 4° 18' 2" OL
't Hooftshofje 1756 Assendelftstraat 53-89 Rijksmonument 52° 4' 31" NB, 4° 18' 19" OL
Javalaantje 1870 bij de Javastraat gebouwd voor het burgerpersoneel van de Frederikskazerne, koophuisjes, beschermd stadsgezicht 52° 5' 19" NB, 4° 18' 23" OL
Julianahofje 1670 Oost Singelgracht gesloopt
Het Lissabon 1770 Denneweg 34-42 gebouwd door meester-timmerman Arnoldus Theodorus Zodaer, 5 van de 9 huisjes zijn er nog 52° 5' 5" NB, 4° 18' 46" OL
De Maasstraatlaantjes 1889 Maasstraat 96-130 en 140-214 3 rijen 52° 4' 37" NB, 4° 19' 40" OL
Malakkahofje 1881 Malakkastraat 94-100 slechts 4 huisjes, gebouwd voor onderofficieren van de Alexanderkazerne. Domela Nieuwenhuis heeft hier gewoond. 52° 5' 26" NB, 4° 18' 1" OL
Mallemolen 1868 Mallemolen 1-63 4 ongelijke rijen koophuisjes 52° 5' 22" NB, 4° 18' 35" OL Mallemolen,ieder een eigen tuintje
Naamloos hofje Ankerstraat 10-62 Scheveningen 52° 6' 27" NB, 4° 16' 35" OL
Naamloos hofje Ankerstraat 35-75 Scheveningen 52° 6' 28" NB, 4° 16' 34" OL
Naamloos hofje ± 1900 d'Aumeriestraat 35-57 Scheveningen 52° 6' 27" NB, 4° 17' 5" OL
Naamloos hofje ± 1880 Badhuisstraat 189/195 Scheveningen, 4 kleine huisjes 52° 6' 12" NB, 4° 16' 44" OL
Naamloos hofje ± 1883 Balistraat 109 voormalige stallen 52° 5' 34" NB, 4° 18' 29" OL
Naamloos hofje Willem Beukelszoonplein 8-30 Scheveningen 52° 6' 13" NB, 4° 16' 56" OL
Naamloos hofje 1935 Esmoreitplein 1 t/m 68
Van Maerlantlaan 1-71
Minstreelstraat 50-82
Rederijkerstraat 202-244
Anna Bijnslaan 49-107
Na renovatie in 2007 voorgedragen voor de Nieuwe Stad Prijs 52° 3' 16" NB, 4° 17' 57" OL
Naamloos hofje Groenewegje uitbouwkeukens in 1913 toegevoegd
Naamloos hofje Heemraadstraat 163-185 Scheveningen 52° 6' 16" NB, 4° 16' 41" OL
Naamloos hofje Van Hogendorpstraat
Naamloos hofje Dirk Hoogenraadstraat 8-20 en 68-68L Scheveningen, 2 rijtjes van 12 huisjes, sommige hebben nog de oude gevel 52° 6' 30" NB, 4° 16' 42" OL
Naamloos hofje Hooikade 24-27 hier woonde schilderes Sonia van Nispen 52° 5' 8" NB, 4° 18' 47" OL
Naamloos hofje 1883 Kanaalweg 46-62 Scheveningen, rechter rijtje is uit 1883, links is later gebouwd 52° 6' 9" NB, 4° 17' 2" OL
Naamloos hofje Katwijkstraat 1-11 Scheveningen 52° 6' 25" NB, 4° 16' 51" OL
Naamloos hofje Katwijkstraat 29a-55 Scheveningen 52° 6' 27" NB, 4° 16' 52" OL
Naamloos hofje Korendijkstraat 5-29 Scheveningen 52° 6' 22" NB, 4° 16' 32" OL
Naamloos hofje Korendijkstraat 147-169 Scheveningen 52° 6' 21" NB, 4° 16' 36" OL
Naamloos hofje Lange Beestenmarkt 24-52 exploitatiehofje 52° 4' 27" NB, 4° 18' 30" OL
Naamloos hofje 1906 van Limburg Stirumstraat 95-125 2.8 huisjes met achtertuin, in 1926 werden keukens aangebouwd 52° 4' 17" NB, 4° 19' 4" OL
Naamloos hofje 1899 Maaswijkstraat 32-74
Zandvoortstraat 3-11
Scheveningen, open hof met 14 gesplitste woningen 52° 6' 32" NB, 4° 16' 48" OL
Naamloos hofje ± 1899 Maststraat 39-41 Scheveningen, 1 gebouw met 2 woningen 52° 6' 9" NB, 4° 16' 23" OL
Naamloos hofje ± 1899 Maststraat 53-55 Scheveningen, 2 woningen, renovatie 1996 52° 6' 9" NB, 4° 16' 24" OL
Naamloos hofje 1899 Messstraat 16-24, 40-48 Scheveningen 52° 6' 30" NB, 4° 17' 7" OL
Naamloos hofje Minstreelstraat
De poort van Neptunus Neptunusstraat 4-10 Scheveningen, 4 huisjes en een pakhuis (nr 10a) 52° 6' 25" NB, 4° 16' 52" OL
Naamloos hofje Neptunusstraat 22-30 Scheveningen, slechts een van de 5 huisjes was in 2005 nog bewoond 52° 6' 25" NB, 4° 16' 53" OL
Naamloos hofje 1895 Newtonstraat 167-273 opdrachtgever G. Dahmen von Buchholz, nrs 155-165 waren erbij maar zijn nu winkels 52° 4' 35" NB, 4° 17' 5" OL
Naamloos hofje 1900 Nieuw Rozenburgstraat 4-10 onbewoonbaar, oorspronkelijk 10 huisjes 52° 3' 42" NB, 4° 15' 23" OL
Naamloos hofje Nieuwe Schoolstraat 4 huizen die in 1928 1 gezamenlijk riool kregen
Naamloos hofje 18de eeuw? Noordeinde 168-178 52° 4' 59" NB, 4° 18' 17" OL
Naamloos hofje ± 1895 Noordwijkstraat 6-12 Scheveningen 52° 6' 30" NB, 4° 16' 45" OL
Naamloos hofje ± 1895 Noordwijkstraat 33-39 Scheveningen 52° 6' 28" NB, 4° 16' 46" OL
Naamloos hofje ± 1895 Noordwijkstraat 47-51 Scheveningen 52° 6' 28" NB, 4° 16' 47" OL
Naamloos hofje ± 1895 Noordwijkstraat 65-71 Scheveningen 52° 6' 27" NB, 4° 16' 48" OL
Naamloos hofje ± 1790 Paulus Potterstraat 45-165 3 rijen, 61 huisjes en 1 bedrijf 52° 4' 17" NB, 4° 18' 18" OL
Naamloos hofje 1890 Prinsegracht 188-230 2 ongelijke rijtjes huizen 52° 4' 20" NB, 4° 18' 3" OL
Naamloos hofje Rogstraat 14-28 Scheveningen 52° 6' 13" NB, 4° 16' 49" OL
Naamloos hofje Rogstraat 44-60 Scheveningen 52° 6' 12" NB, 4° 16' 51" OL
Naamloos hofje Stevinstraat 9-17 Scheveningen, vroeger 5 huisjes 52° 6' 28" NB, 4° 16' 59" OL
Naamloos hofje 1869 Sumatrastraat 268-310 Eenkamerwoningen, rug aan rug gebouwd, met 1 losstaand huis. Renovatie 1955: keuken & WC 52° 5' 35" NB, 4° 18' 24" OL
Naamloos hofje Van Maerlantstraat ? in 2005 op de monumentenlijst geplaatst 52° 3' 12" NB, 4° 17' 60" OL
Naamloos hofje 1905 Van Swindenstraat 9-127 4 rijen huisjes, de middelste 2 rijen rug aan rug aan elkaar gebouwd, renovatie nrs 9-23 in 1985 52° 4' 28" NB, 4° 16' 56" OL
Naamloos hofje Wagenstraat 156-174 nu 2 rijen van 5 huizen 52° 4' 28" NB, 4° 19' 0" OL
Naamloos hofje Werfstraat 58-62 Scheveningen 52° 6' 24" NB, 4° 16' 31" OL
Naamloos hofje Werfstraat 203-222 Scheveningen 52° 6' 20" NB, 4° 16' 34" OL
Naamloos hofje 1902 Zoutkeetsingel 71-109 18 huisjes, de bakstenen met gele sierbanden zijn nu wit geschilderd. 52° 4' 22" NB, 4° 17' 55" OL
Noorderhofje ± 1796
Om en Bij 1840 Om en Bij (Singelgracht) 3-116 52° 4' 18" NB, 4° 18' 22" OL
Om het Even ± 1850 Wagenstraat (voorheen Wagenplein)
Prinsehofje Prinsegracht 88-106 nr 88 is uit de 18e eeuw, de rest midden 19e eeuw 52° 4' 23" NB, 4° 18' 12" OL
Van Ostade Hof 1886-1898 Van Ostadestraat 15-77
Hannemanstraat 156-298
Jacob Catsstraat 65 (1-96)
gebouwd voor de joodse inwoners van Den Haag, gemeentelijk monument[1] 52° 4' 7" NB, 4° 18' 41" OL
Papaverhof 1920-1921 Papaverhof 1-35 en 2-34
Klimopstr. 1-31, 2-48 en 57-128
Irisstraat 98 t/m 126
Magnoliastraat 7 en 9
Rijksmonument 52° 4' 34" NB, 4° 15' 40" OL
Paramaribohofje 1881 52° 5' 27" NB, 4° 18' 30" OL
Prins Hendrikhof Prins Hendrikstraat V55 (1-30) 52° 4' 56" NB, 4° 17' 34" OL
Reiniershofje Lange Beestenmarkt gesloopt
Rijkeluishofje 18.. Zeestraat 52° 5' 9" NB, 4° 18' 9" OL
Rode Dorp 1841 Hoefkade
Rozenhof 1878 Westerbaenstraat 55-69 8 huisjes, renovatie in 2005 52° 4' 46" NB, 4° 17' 57" OL
Rusthof 1841 Parkstraat 41 t/m 61 gesticht door Betsy van der Hoop, de Parkstraat heette toen nog Nachtegaalspad 52° 4' 58" NB, 4° 18' 31" OL
Schuddegeest 1886 Schuddegeest 40-196
Mallemolen 75-77
eigenaar Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 52° 5' 22" NB, 4° 18' 32" OL
Sierkanhofje Atjehstraat (poort rechts van de school) Voorheen uitgiftepunt van De Sierkan, ook woonden er enkele melkbezorgers 52° 5' 34" NB, 4° 18' 16" OL
Smidswijk Koninginnegracht (hoge deel) voorheen links smederij en enkele huisjes, rechts garage Wittebrug
Het Spaansche Hof hoek Laan en Westeinde
Spaarbankhofje 1888 Heemraadstraat 221-247 Scheveningen, 14 huisjes, opgericht door de Nutsspaarbank 52° 6' 14" NB, 4° 16' 43" OL
Susanna Zürkann Hofje, zie Hofje van Kuypers
Tromprust Trompstraat oude hofje Tromprust, toen Trompgarage, sinds 1990 nieuwe hof Tromphal
De Witte Poort eind 18de eeuw Sumatrastraat 249-271 De naam herinnert aan een witte poort die onder huisnummer 243 door toegang gaf tot de hof. Veel huisjes hebben nu een garage 52° 5' 34" NB, 4° 18' 30" OL
Zeezwaluwhof 1917 Duindorp rijksmonument sinds 1995, renovatie 1979-1981, inclusief schoolgebouw door woningen vervangen 52° 5' 29" NB, 4° 15' 48" OL
Zomerhof 1923 Troelstrakade 106 woningen bedoeld voor asociale gezinnen, gesloopt in 1964
Zuijdervelthofje 1875 Buitenom 27-64 renovatie 1984 52° 4' 19" NB, 4° 18' 9" OL

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]