Naar inhoud springen

Lijst van liedjes in Kun je nog zingen, zing dan mee

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is de lijst van liedjes in de liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee. De bundel is samengesteld door Jan Veldkamp en Klaas de Boer. Het liedboek verscheen voor het eerst in 1906 en beleefde gedurende de hele twintigste eeuw 41 herdrukken.

In onderstaande lijst zijn liederen opgenomen die in deze liedbundel hebben gestaan. Omdat er veel herziene en gewijzigde herdrukken zijn geweest (met soms 40, soms ruim 150 liederen), komt niet elk lied in elke uitgave van de bundel voor. In de lijst worden drie edities met elkaar vergeleken: de uitgaven van 1911 (3e druk), 1938 (31e druk) en 1972 (38e druk).

De liedjes staan in de tabel alfabetisch op beginregel (incipit).[1] Door echter op het driehoekje bovenaan een kolom te klikken, kan de lijst naar keuze ook alfabetisch op bijvoorbeeld auteur of componist worden gerangschikt. Door op de kolom van de 3e, 31e of 38e druk te klikken, ontstaat een overzicht van de opgenomen liederen in die betreffende druk (op de volgorde van de uitgave) én van de liederen die niet in die druk voorkomen (op alfabetische volgorde).

Gebruikte edities[bewerken | brontekst bewerken]

  • Kun1911
Kun je nog zingen, zing dan mee! 100 algemeen bekende schoolliederen. J. Veldkamp en K. de Boer. (P. Noordhoff, Groningen), 1911 (derde, vermeerderde, druk). Met muziek (enkel melodielijn).[2]
  • Kun1938
Kun je nog zingen, zing dan mee! Honderd drie en vijftig algemeen bekende schoolliederen met pianobegeleiding van P. Jonker. J. Veldkamp en K. de Boer. (Groningen - Batavia, P. Noordhoff N.V.), 1938 (31ste druk). Met pianomuziek.[3]
  • Kun1972
Kun je nog zingen, zing dan mee! Honderdzesenveertig algemeen bekende schoolliederen met pianobegeleiding van P. Jonker. J. Veldkamp en K. de Boer. (Wolters-Noordhoff, Groningen), 1972 (38ste druk). Met pianomuziek.
NB: de nummers 5, 21, 24, 37, 43, 78 en 96 ontbreken in de nummering van Kun1972. Het liedboek bevat 146 liederen, maar de telling loopt tot 153. De zeven ontbrekende liedjes staan wel in Kun1938. Door in deze editie de liedjes weg te laten en de liednummering niet aan te passen, hebben de liedjes dezelfde nummers gehouden.

De nummers in onderstaande lijst zijn liednummers, geen bladzijdenummers.

Liedjes in Kun je nog zingen, zing dan mee[bewerken | brontekst bewerken]

Beginregel Titel Auteur Componist 1911
(3e druk)
1938
(31ste druk)
1972
(38ste druk)
Bijzonderheden
Al uwe boos' aenslagen, verkeerde mensch van hert! Al uwe boos' aenslagen Valerius 110 110 Onthoofding van Egmont, Hoorne en andere Nederlandsche Edelen, 1568 (aantekening in Kun1972). Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Alle knoppen springen los, alle bloemen komen kijken Lente Hendrika van Tussenbroek Hendrika van Tussenbroek 130 130 Uit Sneeuwklokjes (aantekening in Kun1972).
Alle man van Neêrlands stam voelen zich der Vaad'ren zonen Een lied van Nederland J.G. Nijk H.J. den Hertog 5 7 7 Uit liederenbundel Volkszang (aantekening in Kun1911).
Als de winter vlucht voor de lentelucht en de zon het nieuwe leven wekt Wees gegroet, volschoone Lentetijd! J.A. Böhringer Catharina van Rennes 80 55 55 Uit: Levenslust (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Als goede kind'ren slapen zacht, dan houden Eng'len trouw de wacht Engelenwacht Catharina van Rennes 86 86 Naar 't Hoogduitsch. Uit: Levenslust (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Als iemand verre reizen doet De reis van Jurriaan 43
Als weer de lauwe windekens gaan spelen op de fluit Meiliedje G.H. Priem H.J. Stomp 37 Uit: Kleurige klanken (aantekening in Kun1938).
Boven Gent rijst, eenzaam en grijsd Klokke Roeland A. Rodenbach J. Destoop 99 141 141 Onderdeel: Vlaamsche liederen (Kun1911).
Daar klingelt een klokje met zilveren klank, het nodigt zoo vriend'lijk tot rust en tot dank Avondliedje G.W. Lovendaal Hendrik C. van Oort 103 103 Uit: Tien kinderliederen (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht Het boerinnetje van voorheen W.J. van Zeggelen Richard Hol 55 52 52
Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht Het boerinnetje W.J. van Zeggelen W.H. de Groot Wz. 56 53 53 Andere wijs op dezelfde woorden, zie 55 (aantekening in Kun1911).
De bloempjes gingen slapen, zij waren geurensmoe Het Zandmannetje 30 33 33 Melodie: Naar Joh. Brahms (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
De bonte bloemen slapen in zilv'ren maneschijn Avondliedje L. Leopold J. Worp 101 101 Uit: J. Worp, Do-re-mi en Weeren, Liederkeur (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
De Geuzen zijn in Bomlerweerd gevallen Geuzenlied 120 120 Uit: Geuzenliedboek. 1600. Klaaglied van Albertus van Oostenrijk - bij het verlies van de Schans Andries- (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
De Hollandsche weiden die zijn er zoo malsch, je vindt er geen malscher op aarde Een Hollandsch lied S. Abramsz. L.Adr. van Tetterode 128 128 Uit: Zes tweestemminge kinderliederen voor school en huisgezin (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
De kabels los, de zeilen op De kabels los! (Matrozenlied) Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 22 23 23
De lucht is blauw en groen het dal, Viooltjes bloeien overal Schoon is de lente J. Worp 106} 106 Uit: J. Worp, Een Lentedag en Weeren, Liederkeur (aantekening in Kun1938 en Kun1972). De gebruikte bron Een lentedag vermeldt als auteur: J.P. Heije.
De meimaand is in 't land, lief kind Meiliedje Anna Fles Catharina van Rennes 79 54 54 Uit: Jong Holland van Cath. van Rennes (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
De morgen breekt aan, de morgen breekt aan Morgenwandeling 71 69 69 Uit: Zangvogeltjes III (aantekening in Kun1911).
De paden op, de lanen in, vooruit met flinken pas Marschliedje Ant. L. de Rop Richard Hol 47 46 46 Uit: de Kinder-Cantate In den Zomer uit (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
De vogels zijn heen en de velden zijn naakt Herfstliedje V. Loveling J. Worp 71 71 Uit: G.C. Weeren, Liederkeur (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
De witte vlokken zweven dooreen in veld en gaard Kerstlied II. Es ist ein Reis entsprungen J.A. Böhringer M. Praetorius 148 148
De zon staat op de weiderand in rossig rooden avondbrand Avond J.G. Nijk H.J. den Hertog 132 132
Door heel den omtrek melden de klokken 't uur der rust De Nacht Fr. Abt 70 67 67 Uit: Zangvogeltjes V (aantekening in Kun1911).
Een ieder heeft zijn eigen land, daar leeft hij weltevreê Oost, West, thuis best Mr. H.W. van der Mey L.Adr. van Tetterode 127 127
Een jongen hoort op het water thuis! Een jongen hoort op zee Een jongen hoort op het water thuis George Haak Arnold Spoel 27 27
Een jongen van Holland, van echt Hollandsch bloed Een liedje van Hollandsche jongens Mr. H.W. van der Mey Adr.P. Hamers 28 28 Uit: Eerste reeks van Zes liederen in den Volkstoon (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Een karretje op een zandweg reed Twee Voerlui Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 53 50 50 Uit: Nederl. liederen, 1e bundel (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Een lied, een lied, uw leven lang! Vleugelen Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 83 73 73
Een man, een Man - een woord, een Woord! Houw en trouw Dr. J.P. Heije Richard Hol 92 84 84 Uit: Nederlandsche liederen (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Een scheepje in de haven landt Een scheepje (Een gangspildeuntje) Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 66 26 26
Een vriend'lijk aardig vogelijn zong in de held'ren zonneschijn Herfstliedje C.M. von Weber 70 70 Kun1972 geeft, waarschijnlijk foutief, J.A. Böhringer als auteur.
Eere zij God Kerstlied IV. Engelenzang G.A. Schulz 96 150 150 Auteur is foutief gegeven als G. A. Schulz. Het betreft hier Franz Albert Schulz (1810-1880).
Ei, zie de morgen krieken! Ochtendlied 54
Ek is hier en ma is hier, waf, waf, waf, waf, waf Wag-hondjies J.F.E. Celliers Corn. Dopper 143 143 Suidafrikaans. Uit: Die Saaier (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
En over de weide daar blonk de zon Wiegelied G. Antheunis R. Hol 87 87 87
Er is een schamel, schamel landje van water, gras en veen Ons landje G. Heynen Theo van der Bijl 139 139
Er schommelt een wiegjen in 't bloeiende hout Vogelnestje S. Abramsz. L. Adr. van Tetterode 94 57 57 Uit: L. Adr. van Tetterode, Zes tweestemmige Kinderliederen. Woorden uit: Lentegroen van S. Abramsz. en T van den Blink (aantekening in Kun1911 en deels in Kun1938 en Kun1972).
Er was een huisje wit en glad, dat niet een enkel deurtje had Een Raadseltje Jos.M. Reijnders Philip Loots 90 90 Uit: Levensmorgen. Woorden uit: Omhoog van Jos.M. Reijnders (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Ferme jongens, stoere knapen Naar zee Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 21 22 22
Flink de voeten van de grond! Danst in 't rond Dansliedje W. Meerwaldt Bernard Zweers 109 109 Woorden uit: In Woord en Beeld van W. Meerwaldt en J.G. Nijk (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Gaan wandelen dat staat ons aan Wandellied Pol de Mont Jos. de Klerk 131 131
Geen zang klinkt zoo schoon en geen toon wordt gehoord Gymnastenlied (Vrank, Vrij, Vroom, Vroed) H.A. Woelders 65 Wijze als nr 64 (aantekening in Kun1911).
G'lijck den grooten rapsack vloot den Speck verbaest G'lijck den grooten rapsack Valerius 114 114 1574. Lied op het ontzet van Leiden. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Geluckig is het Land, Dat God de Heer beschermt Geluckig Vaderland Valerius 118 118 1591. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Gij leeuw'rik en gij nachtegaal Zingen Dr. J.P. Heije W.F.G. Nicolaï 82 75 75
Goê morgen! Goê morgen! Goê morgen! Goê morgen! De dag ontsluit zijn gouden poort Goê morgen Dr. J.P. Heije J. Worp 105 105 Uit: Weeren, Liederenkeur en Een lentedag van J. Worp (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Hannes loopt op klompen, zimpe, zampe, zompe Koppig N. Doumen Philip Loots 91 91 Uit: Levensmorgen. Woorden uit: Omhoog van Jos.M. Reijnders (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Hè, lekker in de buitenlucht, wat heeft het flink gevroren Naar buiten Kath. Leopold Kor Kuiler 134 134 In: Een winterdag (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Heb je van de Zilveren vloot wel gehoord De Zilvervloot Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 15 16 16 Lied over Piet Hein.
Heer, die uw tent in de hemelen spreidt Bede voor het Vaderland Valerius 117 117 1585. Danklied n.a.v. de hulp door de Koningin van Engeland aan de Heeren Staten geboden. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Heerlijk land, ik heb u lief om de schoonheid van uw velden Aan mijn Vaderland W. Meerwaldt G.H. Harting 95 83 83 Woorden uit: In Woord en Beeld van W. Meerwaldt en J.G. Nijk (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Hela gij bloempjes! Slaapt gij nu nog? Meimorgen Catharina van Rennes 86 56 56 Uit: Levenslust (aantekening in ex. 1911, Kun1938 en 1972). Naar 't Hoogduitsch (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Helpt nu u self, soo helpt u Godt uyt der tyrannen bandt en slot Helpt nu u self 111 111 Geuzenliedboek. De tiende penning. 1570 (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Het mezennestje is uitgebroken, dat in de wilgentronk gedoken Het mezennestje Guido Gezelle Corn. Dopper 140 140
Het spruit aan de boomen, het groent in de wei Voorjaar C.J.C. Geerlings C.J.C. Geerlings 61 61 Uit: Voor t Jonge Volkje (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Het weer is guur, de winter nadert Het weer is guur Ant.L. de Rop Bernard Zweers 72 72 Uit: Sint-Nicolaasfeest van Bernard Zweers (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Het windje steekt op, hoor het roept ons naar zee Visscherslied H. Gras G.H. Harting 80 80
Hij was nog nooit met spoor of boot naar zee of bosch geweest Het Vacantie-Kinderfeest O.S. van der Veen H.J. den Hertog 124 124
Hoe-oe! Hoe-oe! Wat is ons bonte koe Bontekoe G. Antheunis Richard Hol 96 Uit: Richard Hol, Liederkrans (aantekening in Kun1938).
Hoe leit dit kindeken hier in de kou Kerstlied V. Hoe leit dit Kindeken 151 151 Oud-Hollandsche melodie (aantekening in Kun1938 en Kun1972). Arrangeur: P. Jonker (aantekening in Kun1938).
Hoe prettig is nu 't schemeruurtje, wij scharen ons om 't kachelvuurtje Sinterklaasavond-liedje Ant.L. de Rop Bernard Zweers 146 146 Uit de Kinder-Cantate St.-Nicolaasfeest (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Hoe schoon klinkt ons zingen in 't schaduwrijk woud In het woud 75 42 42 Uit: Zangvogeltjes V (aantekening in Kun1911).
Hoe zacht glijdt ons bootjen op 't spiegelend meer Gondellied W.H. de Groot Wz. C.M. v. Weber 25 29 29 Uit: W.H. de Groot, Zangoefeningen (aantekening in Kun1972).
Hoe zachtkens glijdt ons bootje daar op het spieg'lend meer Ons bootje P. Parson W.H. de Groot Wz. 26 30 30
Hoezee, 'k ben vlug en flink ter been Te voet 46 45 45
Holland is een heerlijk land Holland is een heerlijk land 74 Uit: Zangvogeltjes III (aantekening in Kun1911).
Holland met zijn malsche wei, Holland met zijn paarse hei Mooi Holland W.H. Kirberger (Fabiës) George Beijerle 45 94 94
Holland ze zeggen: je grond is zoo dras Hollandsch liedje S. Abramsz. S. Abramsz. 95 95 Uit: Voor 't Jonge Volkje (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Hollands vlag, je bent mijn glorie Hollands vlag G.W. Lovendaal J.P.J. Wierts 9 9 Uit: Stamrozen (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Honger is de beste saus Honger Dr. J.P. Heije Joh. J.H. Verhulst 89 85 85
Hoort! zegt het voort, dat nu Jong Nederland niet meer teert op de kracht Padvinders marsch Manna de Wijs-Mouton Paul A. Rubens 136 136
Hopsa, heisasa, 't is in de maand van Mei, ja ja! Hopsa, heisasa O.S. van der Veen Jos. Reckers 60 60
Hoû zee, hoû zee, hoû moedig zee! Hou zee! M.A. Brandts Buys M.A. Brandts Buys 91 24 Uit: Nederl. liederen (aantekening in Kun1911 en Kun1938).

In 1941 "om begrijpelijke reden" geschrapt, in 1981 opnieuw geplaatst, als nr 49

Ik ben een ferme, sterke jongen en ken gelukkig geen verdriet De vroolijke jongen A. Baron P. Kallenbach 47 47
Ik had een wapenbroeder De trouwe Kameraad 32
Ik heb het lief, mijn dorpje kleen, daar aan der duinen rand Het liedje van den Bergenaar M. v. Reenen-Völter Philip Loots 97 97 Uit: de Bergensche Bad, Duin en Boschbode (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Ik leef hoog op d' Alpen, mij 't liefelijkst oord De Alpenherder 51
Ik zing er al van een Ruiter koen, maar niet van een ruiter te paard De Ruyter Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 17 17 17 Lied over Michiel de Ruyter.
In een blauwgeruiten kiel draaide hij aan 't groote wiel Een draaiersjongen A.L. de Rop Richard Hol 16 18 18 Lied over Michiel de Ruyter. Uit: De jeugdige Zanger door R. Hol (aantekening in Kun1972).
In het groene loover zit een vogelijn Beurtzang Dr. J.P. Heije Fr. Coenen 84 78
In 't groene dal, in 't stille dal, waar kleine bloempjes groeien De kleinste Dr. J.P. Heije Jos. Beltjens 27 31 31
In 't kamerke waar het wiegske gong, een muizeken uit zijn gaatje sprong 't Muizeke G. Antheunis Dan. de Lange 92 92 Uit: Zes liedjes van Dan. de Lange (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
In naam van Oranje, doe open de poort, de Watergeus ligt aan den wal Een liedje van Koppelstok A.J. Schooleman A.J. Schooleman 14 14
't Is plicht, dat iedere jongen Marschlied Dr. J.J. Wap C.A. Brandts Buijs 7 10 10
Kent ge 't bloempje eenvoudig schoon Boterbloempje Zöllner 72 Uit: Zangvogeltjes IV (aantekening in Kun1911).
Kent gij het land, der zee ontrukt Kent gij het land? 14 15 15
Kind'ren, naar buiten, het zonnetje lacht Zomerochtendliedje S. Abramsz. L. Adr. van Tetterode 39 58 58 Uit: L. Adr. van Tetterode, Zes tweest. kinderliederen (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Klein vogelijn op groenen tak wat zingt g' een lustig lied Klein vogelijn Dr. J.P. Heije W. Smits 40 41 41
Kleine waterdropp'len, kleine korr'len zand De Macht van 't Kleine Cath. van Rennes 100 100 Uit het Engelsch. Uit: Voorjaarsbloemen (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Kling-klang! Kling-klang! Over het woud De kerk in 't bosch A. Winkler Prins Richard Hol 38 38 38 Canon.
Klokje, klokje, klein en klaar, wil ons wat vertellen Als 't klokje klingelt Mr. H.W. v.d. Mey Jos. Reckers 88 88 Uit: Van alles wat (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
't Knaapje zag een roosje staan, 't roosjen op de heide Het roosje H. Werner 33 36 36 Tekst: naar Goethe (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Koeltjes suiz'len doen rits'len het loover De wind C.J.C. Geerlings C.J.C. Geerlings 34 35 35 Uit: Tweestemmige Wijsjes van C. Geerlings (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Komt, knapen en meisjes, verheft nu in koor Vaderlandsch lied Dr. J.P. Heije W. Smits 85 77 77
Laat af van 't strijden, volk'ren, ontaard Naastenliefde L.F. Brandts Buys 138 138
Laat ons 't mulle duin beklimmen Duinlied 73 Uit: Zangvogeltjes III (aantekening in Kun1911).
Laet sang en spel, tambour en fluyt nu klinken tot Gods eer Laet sang en spel Valerius 112 112 Inneming van Den Briel 1572. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Lamtietie, damtietie, doedoe mijn liefstetjie Afrikaans Wiegeliedje C.J. Langenhoven Emiel Hullebroeck 142 142 Uit: Em. Hullebroeck, Liederen (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal De waldhoorn F. Silcher 52 49 49
Machtig zij uw rijksgebied, Hollands zonen vreezen niet Hollands zee W. Zaalberg Dan. de Lange 88 21
Makkers komt, makkers komt! Het speeluur slaat, naar buiten heengesneld Speellied Fr. Abt 69 68 68 Uit: Zangvogeltjes VI (aantekening in Kun1911).
Makkers wie gaat mee naar buiten? Wandellied T. van Buul A.C. Hazenbosch 51 51 Uit: Zonneschijn, Kinderliedjes voor school en thuis (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Maximilianus de Bossou ben ick, een Graeff gheheeten Maximilianus de Bossou Valerius 113 113 1573. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Mei spreidt zijn bloesem weer over struik en boomen Bloeimaand Hendrika van Tussenbroek Hendrika van Tussenbroek 104 104 Uit: Sneeuwklokjes (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Merck toch, hoe sterck Merck toch hoe sterck Valerius 62 122 122 Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972). 1622 (aantekening in Kun1972).
Met duizend sterrenoogen trekt ons de hemel aan Opwaarts Dr. J.P. Heije Jos. Beltjens 37 82 82
Natuur ligt in droomen verzonken, het maantje blikt vriendelijk neêr Avondliedje Fr. Silcher 31 34 34 Op de melodie van Ich weiss nicht was soll es bedeuten (tekst Heinrich Heine, muziek Friedrich Silcher, 1838).
Nauw vereenigd, vast omsloten Eendracht 49 Zie melodie 48 (aantekening in Kun1911).
Nu bloeien in 't jonge gras niet meer Meizoentjes wit en geel Herfst J.D.C. van Dokkum Hendrika van Tussenbroek 108 108 Uit: Wijde Luchten (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Nu spreken duizend monden, duizend monden, een zelfde Hollandsch woord Jubileum-Lied A.T. Vos Dina Appeldoorn 5 1923. Ter herdenking aan de 25jarige Regeering van H. M. Koningin Wilhelmina (aantekening in Kun1938).
Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer Kerstlied III. Nu syt wellecome 149 149 Oud-Hollandse melodie (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
O dierbaar plekje grond O dierbaar plekje grond John Bull 10 Wijs: God save the king.
O Nederland! let op u saeck. De tyt en stont is daer O Nederland! let op u saek Valerius 115 115 1577. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag, wat wappert gij fier langs den vloed Vlaggelied Dr. J.P. Heije W. Smits 8 6 6
O laat mij u vertellen Klokke Roeland Th. Coopman Edw. Blaes 100 Onderdeel: Vlaamsche liederen (Kun1911).
Onze duinen schaarden zich ten tegenweer Onze duinen Huber 23
Op de groote, stille heide, dwaalt de herder eenzaam rond De Herder P. Louwerse J. Worp 62 62 Uit: G.C. Weeren, Liederkeur voor de school en het leven (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Op marsch, op marsch naar bosch en wei, naar strand en blonde duinen Marschlied J.G. Nijk H.J. den Hertog 123 123 Uit de Cantate "Volkszang-feest" (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Op meisjes, in den rondedans Dansliedje Marie Koenen Jos. Reckers 48 48
Op nu makkers, laat ons dwalen Naar buiten I. Bikkers Stuntz 48
Oude jaar! o, laat ons rusten Oude jaar Jacoba Mossel Catharina van Rennes 60 153 153 Uit: Levenslust (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Recht-op van lijf, recht-op van ziel Recht-op! Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 44 44 44
Schettert, klaroenen, met krachtige stooten Het lied van Volksweerbaarheid A.E. Dudok van Heel Kor Kuiler 135 135 In: Allen weerbaar (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Sikkels klinken, Sikkels blinken, Ruischend valt het graan Oogstlied A.C.W. Staring A. Lijsen 68 66 66
Slaap maar mijn zusje Wiegelied Weber 29
Spinnewieltje snorre, snorre rira rira ras Spinnewieltje G.W. Lovendaal Jos. Reckers 65 65
Stijg, o Nacht, stille Nacht Aan den nacht 77 74 74 Uit: Zangvogeltjes III (aantekening in Kun1911).
Stille nacht, heilige nacht Kerstlied I. Stille nacht Franz Gruber 147 147 Tekst: naar Joseph Mohr (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Stort tranen uyt, schreyt luyde! weent en treurt Stort tranen uyt, schreyt luyde! Valerius 116 116 Klaaglied op den dood van den Prins van Oranje, 1584. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Te zwoegen en te streven met al de kracht eens mans Het lied van den boer Joh. M.P. Broeder 90 81 81
't Trilt in de bomen, 't glanst op de blâren Mei is 't thans! W.G. Borrias J.F Tierie Jr. 32 32 Uit: Loovertjes (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen Oudejaarsavondlied Rhijnvis Feith A. Albert 152 152
Vaarwel, vaarwel mijn dierbaar vaderland Vaarwel A.L. de Rop R. Hol 81 12 12 Uit: De Jeugdige Zanger van R. Hol (aantekening in Kun1911).
Vaarwel, mijn dierbaar Vaderland Lief Vaderland, vaarwel! 11
Van mannen in oorlog, van mannen in vreê In Oorlog en Vreê Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 18 19 19
Van zoeme, zoeme, zom zom zom, een bijtjen in een blom Bij en Blom N. Doumen Philip Loots 89 89 Uit: Levensmorgen. Woorden uit: Omhoog van Jos. Reijnders (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Vanzelf, als de vogel zijn morgenlied fluit Zingen F.W.N. Hugenholtz. Catharina van Rennes 63 63 Uit: Levenslust (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Veel voor anderen te wezen Beter te geven dan te ontvangen F.W.N. Hugenholtz. J.L. van den Broeke 61 64 64 Uit: Lenteleven (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Viooltje zacht van kleuren! Gij siert mijn kleinen hof Viooltje zacht van kleuren Dr. J.P. Heije H.J. Stomp 79 79 Uit: Kleurige klanken (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Vogeltje, wat zingt gij vroeg! Wat zingt gij vroeg! Vroeg op W. Reinkingh J. Worp 102 102 Uit: J. Worp, Eerste Zangboekje (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Voor Neêrland een lied op een krachtigen toon Voor Nederland H.J. Woelders Joh.M. Coenen 64 125 125
Voor Sinterklaas den kindervriend een feestlied aangeheven Sinterklaas-Feest Ant.L. de Rop Bernard Zweers 145 145 Kinderkoor uit St.-Nicolaasfeest (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Waer dat men sich al keerd of wend Waer dat men sich al keerd of wend Valerius 63 121 121 Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening in Kun1911 en Kun1938 en Kun1972). 1616. Loflied op den Hollander en den Zeeuw (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Waar de blanke top der duinen schittert in den zonnegloed Mijn Nederland P. Louwerse Richard Hol 13 13 13
Waar de Maas en Schelde vloeien Ons Vaderland Tp. Sevens J. Blockx 98 Onderdeel: Vlaamsche liederen (Kun1911).
Waar der beuken breede kronen ons heur koele schaduw biên Ons Gelderland C.J.C. Geerlings C.J.C. Geerlings 99 99
Waar het wuivend loof der palmen van de kust den zeeman groet Mijn Zonneland Richard Hol 133 133 Wijze: Mijn Nederland, Waar de blanke top der duinen (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Waar in 't bronsgroen eikenhout, 't nachtegaaltje zingt Limburg, mijn Vaderland G. Krekelberg Henri Tijssen 98 98
Waar turners bij elkaar zijn Onder turners 67 Wijze als nr 66 (aantekening in Kun1911).
Wakk're jongens, Hollands trots! De Reddíngsboot Dr. J.P. Heije W.H. de Groot Wz. 24 25 25
Wat schenkt het harte steeds stof tot vreugd De Geboorteplaats F. Abt 58
Wat zong het vroolijk vogelkijn dat in den boomgaard zat? Wildzang J. v.d. Vondel J. Duin 41 126 126
Weer zwelt de knop, weer groent het kruid, o, laat m' er uit, o, laat m' er uit Lente J.N. van Hall Hendrika van Tussenbroek 107 107 Uit: Meidoorn (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Wees begroet met jubeltonen Kroningslied F.J. Haverkamp J.A. Scholte 6 4 4 Uit: Liederen voor het Kroningsfeest (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972). Datering: 1898 (aantekening in Kun1972).
Wie gaat mee, gaat mee over zee? Houd het roer recht! Een liedje van de zee Dr. A.D. Loman 19 20 20 Melodie uit: Valerius Gedenck-Clanck. Nieuwe tekst van: Dr. A.D. Loman (aantekening in Kun1972).
Wie met ons wil naar buiten gaan Des Zomers J.A. Böhringer Catharina van Rennes 50 59 59 Uit: Levenslust (aantekening in Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
Wie rusten wil in 't groene woud Een middagslaapje Dr. J.P. Heije J. Worp 93 93 Uit: J.P. Heije, Keur uit de Nederlandsche Liederen (aantekening in Kun1938 en Kun1972).
Wien Neêrlands bloed door d'ad'ren vloeit Marschlied (Bij den Tiendaagschen Veldtocht) 2 Wijze als nr 1 (aantekening in Kun1911).
Wien Neêrlands bloed door d'ad'ren vloeit Neêrlands Volkslied H. Tollens Cz. J.W. Wilms 1 2 2 Bewerkt door J.W. v. Dalfsen (aantekening in Kun1911). Gezongen als marslied tijdens de Tiendaagse Veldtocht (aantekening in Kun1938 en Kun 1972). Tekstvariatie 2e regel: "Wien 't hart klopt fier en vrij" (Kun1911) en "Van vreemde smetten vrij" (Kun1938 en Kun1972).
Wij dartelen tusschen bloemen, die schitteren goud en rood Buiten J. Dijkstra H.J. Stomp 129 129
Wij Hollandsche knapen zoo jong en zoo blij, in vrijheid vereenigd te zaam Het Padvinderslied Selly de Jong Arnold de Vita 137 137
Wij leven vrij, wij leven blij, op Neêrlands dierb'ren grond Wij leven vrij M.J. Brand van Cabauw J.W. Wilms 9 11 11
Wij scheiden van uw lieflijk groen Vaarwel aan het woud 76 Uit: Zangvogeltjes III (aantekening in Kun1911).
Wij willen Holland houen ons Holland fier maar klein Wij willen Holland houen Mr. H.W. van der Meij Arnold Spoel 12 8 8
Wijd open de vensters! Er uit met de vlag Koninginnelied J.P.J.H. Clinge Doorenbos Sam. Schuijer 3 3
Wilhelmus van Nassouwe Wilhelmus Filips van Marnix van St. Aldegonde 3 1 1 Auteur onzeker. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening Kun1972).
Wilhelmus van Nassouwe en 't lieve vaderland Wilhelmuslied 4
Wilt heden nu treden voor God den Heere Wilt heden nu treden Valerius 57 119 119 1597. Uit: Valerius Gedenck-Clanck (aantekening Kun1911, Kun1938 en Kun1972).
't Windje waait alweer uit den Oosten! Matrozenlied 20 Wijs: Duitsche Volkswijze (aantekening in Kun1911).
't Wordt duister, mijn Roosje! Wiegelied 28 Naar W.P. de Chavonnes Vrugt en W. Buijs (aantekening in Kun1911).
Wordt wakker, 't zonnetje is al op 's Morgens vroeg Hendrika v. Tussenbroek 78 Uit: Sneeuwklokjes van Hendrika van Tussenbroek (aantekening in Kun1911).
Zie de leliën op het veld, zie, hoe schoon zij bloeien De leliën F. Silcher 42 43 Vertaald door I. Bikkers (aantekening in Kun1938).
Zie, de maan schijnt door de boomen St. Nicolaas Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 59 144 144
Zie hoe het vriend'lijke zonlicht Zonnelied Anna Fles Cath. v. Rennes 35
Zij zullen hem niet temmen De Vlaamsche Leeuw H. van Peene K. Miry 97 Onderdeel: Vlaamsche liederen (Kun1911).
Zonneschijntje, morgenlicht! Als gij tintelt op de ramen Morgenlied Dr. J.P. Heije J.J. Viotta 93 76 76
't Zonnetje gaat van ons scheiden Het avondklokje 36 40 40
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon 't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon W.H. de Groot Wzn. W.H. de Groot Wzn. 39 39 Canon. Uit: Zangoefeningen door W.H. de Groot (aantekening in Kun1938 en Kun1972).

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]