Lijst van musea in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van musea in de provincie Friesland.

Plaats Gemeente Museum Type Website Aangesloten bij Museumregister Afbeelding
Allingawier Súdwest-Fryslân Aldfaers Erf Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Allingawier 12.JPG
Anjum Dongeradeel Molenmuseum De Eendracht Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Dongeradiel Eanjum Moune.jpg
Appelscha Ooststellingwerf Heksenmuseum website
Appelscha Ooststellingwerf Kookmuseum website
Appelscha Ooststellingwerf Tuberculosemuseum Beatrixoord (sinds eind september 2017 gesloten)[1] Tuberculose website
Bakhuizen De Friese Meren Scheermuseum Cultuurhistorisch website
Beers Littenseradeel Uniastate Bears Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Bears Uniastate Mariakerk.jpg
Bergum Tietjerksteradeel Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Volkssterrenwacht website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum.JPG
Birdaard Ferwerderadeel Ruurd Wiersma Hûs website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd
Bolsward Súdwest-Fryslân Bierbrouwerij Us Heit Brouwerij website
Bolsward Súdwest-Fryslân It Gysbert Japicxhus Gysbert Japicx website Museumfederatie Fryslân
Bolsward Súdwest-Fryslân Titus Brandsma Museum Titus Brandsma website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd
Buitenpost Achtkarspelen Botanische Tuin De Kruidhof website Museumfederatie Fryslân De Kruidhof Buitenpost rosarium.jpg
Buitenpost Achtkarspelen IJstijdenmuseum website Museumfederatie Fryslân
Buren Ameland Landbouw- en Juttermuseum Swartwoude Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Landbouw- en Jutters-museum Swartwoude 2017.jpg
Damwoude Dantumadeel De Sûkerei Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân
Dokkum Dongeradeel Museum Dokkum Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Diepswal 27 Dokkum.jpg
Dokkum Dongeradeel Natuurmuseum Dokkum Natuurmuseum website Museumfederatie Fryslân
Drachten Smallingerland Museum Drachten Beeldende kunst website Museumfederatie Fryslân Voorgevel1.jpg
Echtenerbrug De Friese Meren Speelgoedmuseum De Boerepleats Speelgoedmuseum website
Eernewoude Tietjerksteradeel De Stripe Historische Scheepswerf en Skûtsjemuseum website
Eernewoude Tietjerksteradeel It Kokelhûs fan Jan en Sjut Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân It Kokelhus Eernewoude.jpg
Exmorra Súdwest-Fryslân Frysk Lânbou Museum Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd
Formerum Terschelling Wrakkenmuseum Cultuurhistorisch website Wrakkenmuseum Formerum -02.jpg
Franeker Franekeradeel Kaatsmuseum Kaatsen website Museumfederatie Fryslân Camminghahuis-Franeker 3.JPG
Franeker Franekeradeel Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Planetarium website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd FranekerPlanetarium.JPG
Franeker Franekeradeel Museum Martena Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd FranekerMarinaMuseum.JPG
Gorredijk Opsterland Museum Opsterland Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Museum Opsterlân.JPG
Grouw Leeuwarden Mineralogisch Museum website
Grouw Leeuwarden Museum Hert fan Fryslân Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Grou, riedhûs Boarnsterhim.jpg
Harkema Achtkarspelen De Spitkeet Openluchtmuseum website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Themapark de Spitkeet 2.JPG
Harlingen Harlingen Gemeentemuseum Het Hannemahuis Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Harlingen, Voorstraat 56, Hannemahuis.JPG
Harlingen Harlingen Harlinger Aardewerk Museum (1992-2015) Cultuurhistorisch website RM20750 Harlingen - Zoutsloot 43.jpg
Heeg Súdwest-Fryslân Houtbouwmuseum De Helling Cultuurhistorisch website
Heerenveen Heerenveen Batavus Fietsmuseum Batavus website Batavus 03.JPG
Heerenveen Heerenveen Museum Belvédère Moderne kunst website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Museumbelvedereoranjewoud.jpg
Heerenveen Heerenveen Museum Willem van Haren
(Ferdinand Domela Nieuwenhuis)
Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Museum Willem van Haren 02.JPG
Hindeloopen Súdwest-Fryslân Museum Hindeloopen Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Stadhuis Hindelopen 27.JPG
Hindeloopen Súdwest-Fryslân Eerste Friese Schaatsmuseum Cultuurhistorisch website Schaatsmuseum Hindeloopen.jpg
Hollum Ameland Museum Sorgdrager Cultuurhistorisch website
Hollum Ameland Molen De Verwachting Cultuurhistorisch website Mosterd- en Korenmolen de Verwachting (Nes Ameland).jpg
Hollum Ameland Maritiem Centrum Abraham Fock website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd
Hollum Ameland Vuurtoren Bornrif website Lighthouse Ameland.jpg
Hoorn Terschelling Landbouwmuseum Het Hooivak website Federatie Landbouw en Zorg
IJlst Súdwest-Fryslân Museum Nooitgedagt Nooitgedagt website 2011-07 IJlst 08.jpg
IJsbrechtum Súdwest-Fryslân Epema State Cultuurhistorisch website Epemastate-Ysbrechtum.JPG
Janum Ferwerderadeel Kerkmuseum Jannum Cultuurhistorisch Kerk van Jannum.jpg
Jelsum Leeuwarderadeel Dekema State Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Dekemastate-Jelsum.jpg
Joure Skarsterlân Museum Joure Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Museum De Jouwer P7290188.JPG
Joure De Friese Meren Puzzelmuseum Puzzel website
Kollum Kollumerland en Nieuwkruisland Oudheidkamer Mr. Andreae Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Old PostalOffice Kollum NL.jpg
Kornwerderzand Súdwest-Fryslân Kazemattenmuseum Oorlog website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd RM516501 - Kornwerderzand (foto 3).jpg
Leeuwarden Leeuwarden Fries Museum Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Fries Museum Wilhelminaplein Leeuwarden.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Keramiekmuseum Princessehof Keramiek website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Leeuwarden - Keramiekmuseum Princessehof.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Museum Blokhuispoort Gevangenis website WLM - mringenoldus - Blokhuispoort (4).jpg
Leeuwarden Leeuwarden Museum De Grutterswinkel Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân
Leeuwarden Leeuwarden Natuurmuseum Fryslân website Geregistreerd Natuurmuseum Fryslân.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Pier Pander Museum Pier Pander website Pier Pander museum Leeuwarden Prinsentuin.JPG
Leeuwarden Leeuwarden Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, thans Tresoar Bibliotheek website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Tresoar.jpg
Lemmer De Friese Meren Duikmuseum Lemmer website
Lemmer De Friese Meren Indian Motorcycle Museum Indian website Indian Chief Black Hawk 80 cubic inch 1950.jpg
Lemmer De Friese Meren Ir. D.F. Woudagemaal website Woudagemaal-the-Netherlands.jpg
Lemmer De Friese Meren Oudheidkamer Lemster Fiifgea Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân
Marssum Menaldumadeel Poptaslot Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Poptaslot 4.jpg
Moddergat Dongeradeel Museum 't Fiskershúske Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Visserspad4 Moddergat.jpg
Molkwerum Súdwest-Fryslân Elvis Presley Museum Muziekmuseum website
Nes Ameland Molen De Phenix Cultuurhistorisch website De Phenix.jpg
Nes Ameland Natuurcentrum Ameland Natuurmuseum website[dode link] Geregistreerd
Nij Beets Opsterland It Damshûs Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Nij Beets museum It Damhus.jpg
Nijemirdum De Friese Meren Koeienmuseum website
Noordbergum Tietjerksteradeel Klompenmuseum Scherjon Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân
Noordwolde Weststellingwerf Nationaal Vlechtmuseum Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Noordwolde - Vlechtschool RM 508657.JPG
Oldeboorn Heerenveen Aldheidskeamer Uldrik Bottema Cultuurhistorisch Museumfederatie Fryslân Waag Oldeboorn 06.JPG
Oost-Vlieland Vlieland Informatiecentrum De Noordwester Natuurmuseum website Museumfederatie Fryslân
Oost-Vlieland Vlieland Museum Tromp's Huys Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Vlieland Tromphuis.jpg
Oudemirdum De Friese Meren Mar en Klif Informatiecentrum website Museumfederatie Fryslân
Ouwsterhaule De Friese Meren Nationaal Openbaar Vervoermuseum Openbaar vervoer website Nationaal Openbaar Vervoermuseum Ouwsterhaule.jpg
Piaam Súdwest-Fryslân Natuurhistorisch Museum 't Fûgelhûs Natuurhistorisch Museum website
Raard Dongeradeel Oerka Irene Verbeek Museum Museumfederatie Fryslân
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Bezoekerscentrum Schiermonnikoog website Museumfederatie Fryslân
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Bunkermuseum Schlei Oorlog website
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Schelpenmuseum Paal 14 natuurhistorisch museum website Schelpenmuseum Paal 14 ingang.jpg
Sint Jacobiparochie het Bildt Meijer Motoren Museum Technisch en Industrieel Museum website
Sloten De Friese Meren Museum Stedhûs Sleat Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Stadhuis museum Sloten 01.JPG
Sneek Súdwest-Fryslân Fries Scheepvaart Museum Scheepvaart website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd 34024 Kleinzand 12.jpg
Sneek Súdwest-Fryslân Nationaal Modelspoor Museum Modeltreinen website Station Sneek 04.JPG
Stavoren Súdwest-Fryslân Ponthuus Toankamer website
Surhuisterveen Achtkarspelen Munt- en penningenkabinet Cultuurhistorisch Museumfederatie Fryslân
Surhuisterveen Achtkarspelen Museumboerderij Ot en Sien Cultuurhistorisch website
Surhuisterveen Achtkarspelen Optiekmuseum website
Tijnje Opsterland 1e Nederlandse Opel Museum Automuseum website
Veenklooster Kollumerland en Nieuwkruisland Fogelsangh State Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Fogelsanghstate achterkant.JPG
Veenklooster Kollumerland en Nieuwkruisland Landbouwmuseum De Brink Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân
Veenwouden Dantumadeel De Schierstins Cultuurhistorisch website Schierstins Veenwouden.jpg
Wartena Leeuwarden Museum Warten Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Overzicht voorgevel en linker zijgevel, boerderij, thans museumboerderij - Warten - 20345808 - RCE.jpg
West-Terschelling Terschelling Visserijmuseum Aike van Stien
West-Terschelling Terschelling Centrum voor Natuur en Landschap Natuurmuseum website Museumfederatie Fryslân Centrum Natuur Landschap Terschelling.jpg
West-Terschelling Terschelling Museum 't Behouden Huys Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Commandeurstraat 32 in West-Terschelling -01.jpg
Wolvega Weststellingwerf Museum 't Kiekhuus Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân
Wolvega Weststellingwerf Oudheidkamer Weststellingwerf Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân
Wommels Littenseradeel It Tsiispakhús Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Boalserter Feart-Wommels.jpg
Workum Súdwest-Fryslân Jopie Huisman Museum Jopie Huisman website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Jopie Huisman Museum 01.JPG
Workum Súdwest-Fryslân Museum kerkelijke kunst Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Noard173 Workum.jpg
Workum Súdwest-Fryslân Museum Warkums Erfskip Cultuurhistorisch website Museumfederatie Fryslân Geregistreerd Merk4 Workum2.jpg

Zie ook[bewerken]